elektrik ve enerji bölümü

advertisement
ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ
ELEKTRİK PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
I.YARIYIL
ELT101 Matematik I
Sayılar, Olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, Cebir çözümlerini yapmak, Geometri ve
Trigonometri çözümlerini yapmak.
ELT103 Ölçme Tekniği
Uzunluk Ölçümü, Ağırlık Ölçümü, Alan Ölçümü ve Hacim Ölçümü yapmak. Akışkan Ölçümü,
Sıcaklık Ölçümü ve Eğim Ölçümü yapmak. Kesit ve Çap Ölçümü, Hız ve Devir Ölçümü yapmak.
Işık Ölçümü, Ses Ölçümü, Basınç ve Gerilme Ölçümü yapmak. Moment Ölçümü, Ölçme ve Ölçü
Aletleri. Ölçme ve Ölçü Aletleri, Ölçme Hataları. Ölçme Hataları, Birimler ve Dönüşümleri. Birimler
ve Dönüşümleri, Direnç Ölçümü yapmak. Bobin Ölçümü, Kondansatör Ölçümü yapmak. Rlc Ölçme,
Akım Ölçme yapmak. Gerilim Ölçme, Frekans Ölçümü yapmak. Osilaskop ile ölçme yapmak. Ölçü
Trafoları, Güç ve Enerji Ölçümü yapmak.
ELT105 Doğru Akım Devreleri
Statik Elektrik, Elektrik Akımının Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem Almak. Elektrik Akımının
Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem Almak. Doğru Akımda Devre Çözümleri, Çevre Akımları
Yöntemini uygulamak. Düğüm Gerilimi Yöntemi uygulamak. Kaynak Bağlantıları, Thevenin Teoremi
uygulamak. Norton Teoremi, Süper Pozisyon Teoremi, Maksimum Güç Teoremi uygulamak. Doğru
Akımda Depolama Elemanları, Doğru Akımda Güç ve Enerji.
ELT107 Tesisata Giriş
İletken ve yalıtkanlar. Kablo döşeme malzemeleri. Zayıf akım malzemeleri. Elektrik devresi ve
çeşitleri. Zayıf akım tesisatı uygulama devreleri. Aydınlatma ve priz devre elemanları. Kuvvetli Akım
Tesisatlarını Yapmak. Kablo Başlığı Montajını Yapmak. Yer Altı Hat Kablolarını Çekmek.
ELT109 Bilgisayar Destekli Tasarım
Elektrik ve Elektronik Devre Çizim Programının Kurulması ve Program Ara yüzünün Tanıtımı,
Elektrik ve Elektronik Devre Sembolleri, Analog Devre Sembolleri ve Devre Çizimi, Dijital Devre
Sembolleri ve Devre Çizimi, Analog Devreler İçin Görsel Ölçü Aletlerini Kullanma, Analog Devreler
İçin Grafik (Analiz) Menüsünü Kullanma, Dijital Devreler İçin Görsel Ölçü Aletlerini Kullanma,
Dijital Devreler İçin Grafik (Analiz) Menüsünü Kullanma, Baskı Devre Çizim Programının
Kurulması.
Aİ101 Atatürk İlke Ve İnkılâpları Tarihi I
İnkılap ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan
çalışmalar ve bunların Atatürk dönemi inkılaplarına olan etkisi. Türk İstiklal Savaşı ve
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu.
TD101 Türk Dili I
Dil nedir, dillerin doğuşu, dil ve iletişim, dilin millet yaşamındaki yeri ve önemi, Türk Dilinin
Dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin Tarihsel gelişimi ve bugün konuşulduğu yerler.
Türkçenin belirleyici özellikleri hakkında genel bilgi. Dilekçe, yazım kuralları, bu kuralların
sıkça ihlâl edildiği durumlar, noktalama işaretleri ve uygulamaları. Türk ve dünya
edebiyatından öğrencilerin beğendiklerini örneklemek, üzerinde çalışmak
YYD101 Yabancı Dil I
Karşılıklı konuşmalar ve kısa metinler aracılığı ile temel gramer alt yapılarının geliştirilmesi,
TO BE fiil formları ile iletişim becerilerinin (sözlü-yazılı ifadeler oluşturmak, dinlediğini ve
okuduğunu anlamak) geliştirilmesi
Seçmeli Dersler
OSD804 İletişim
Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim
kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak.
ELT151 İş Güvenliği
İlkyardım eğitimi, İlk yardım malzemeleri, Kişisel emniyet sağlama, Çalışanların emniyetini sağlama,
İş ortamı güvenliği sağlama.
ELT153 Mesleki Yabancı Dil I
Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek
tekrarı, temel elektrik birim ve tanımları, ölçü aletleri ve ölçme yöntemleri, dc devre analizleri, tesisat
teknolojisi, özel tesisat teknolojisi, cad/cam.
II. YARIYIL
ELT102 Matematik II
Mesleğinde vektörler, karmaşık sayılar, denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili uygulamalar yapmak.
Mesleğinde matrisler, lineer denklem sistemleri ve istatistik ile ilgili uygulamalar yapmak.
ELT104 Trafo Ve Doğru Akım Makinelerıi
Doğru akım şönt, seri ve kompunt motorlarını çalıştırmak. Doğru akım şönt, seri ve kompunt
dinamolarını çalıştırmak. Bir fazlı trafo çalıştırmak. Üç fazlı trafo çalıştırmak.
ELT106 Temel Elektronik
Diyot ile 1 ve 3 fazlı doğrultma, filtre devreleri kurabilmek. Transistörlü anahtarlama ve regüle
devreleri kurabilmek. Yükselteç devreleri kurmak.
ELT108 Alternatif Akım Devreleri
Alternatif akım, Seri devreler, Paralel devreler, Rezonans, Alternatif akımda güç ve kompanzasyon,
Tek fazlı alternatif akımda güç ve enerji, Üç fazlı alternatif akımda güç ve enerji.
ELT110 Sensörler Ve Trandüserler
Sıcaklık, nem algılayıcılarının kurulumunu yapmak. Hız, titreşim, ivme, konum, yaklaşım
algılayıcılarının kurulumunu yapmak. Basınç, akış ve seviye algılayıcılarının kurulumunu yapmak.
Aİ101 Atatürk İlke Ve İnkılâpları Tarihi II
Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunu sağlayan Atatürk İnkılâpları. Atatürk dönemi
Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının esasları. Atatürk İlkelerini ve bu ilkelerin doğuş
sebepleri.
TD101 Türk Dili II
Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunu sağlayan Atatürk İnkılâpları. Atatürk dönemi
Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının esasları. Atatürk İlkelerini ve bu ilkelerin doğuş
sebepleri.
YYD101 Yabancı Dil II
Tense (Zaman) kavramının ve zamanlara bağlı action (eylem) fiillerinin kullanımı. Günlük
aktivitelerin geniş veya şimdiki zamanlı ifadelerle anlatımı. Zarf ve sıfatlar kullanarak ifade
becerilerinin geliştirilmesi.
Seçmeli Dersler
OSD807 Meslek Etiği
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek. Etik sistemlerini incelemek. Ahlakın oluşumunda rol oynayan
faktörleri incelemek. Meslek etiğini incelemek. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı
davranışların sonuçlarını incelemek. Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.
ELT152 Arıza Analizi
Arıza izolasyonu, Arızalı birimi veya elemanı bulma, Arıza ve bakım karteksi, Katalog, Arşivleme.
OSD802 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri
İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı
Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş,
İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler,
Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama.
ELT154 Özel Tesisat
Kompanzasyon Tesisatları Yapmak. Paratoner Tesisatları, Topraklama Tesisatları Yapmak. Güvenlik
Sistemleri Tesisatı Yapmak.
III. Yarıyıl
ELT201 Sistem Analizi Ve Tasarımı I
Çalışma Konusunu Seçmek. Elde Edilen Bilgileri Sunmak. Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve
Değişkenlerini Tanımlamak. Gerekli Malzemeleri Seçmek. Elde Edilen Bilgileri Sunmak.
Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak. Sistem/Ürünün Programını veya
Hesaplamalarını Yapmak. Sistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı Kurmak. Sistemin/Ürünün
Kurulumunu Yapmak. Sistemin/Ürünü Test Etmek. Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde
Sunmak.
ELT203 Asenkron Ve Senkron Makinalar
Bir fazlı asenkron motorları çalıştırmak. Üç fazlı asenkron motorları çalıştırmak. Senkron generatörler
(alternatörler) çalıştırmak. Senkron motorları çalıştırmak.
ELT205 Bilgisayar Destekli Proje I
Temel Çizim Yöntemleri, Verilen Bir Cismin Çizimi, Perspektif Resimden Görünüş Ve Kesit
Çıkarma, Katmanları, Renkleri ve Çizgileri, Programın Özellikleri, Çizim Ekranını Ölçülendirme,
Temel Çizim Komutları, Temel Tesisat Çizimi, Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi.
ELT207 Elektrik Enerji Santralleri
Elektrik enerjisi elde edilme yöntemlerini bilmek. Termik santrallerin işleyişini bilmek. Nükleer
santrallerin işleyişini bilmek. Hidroelektrik santrallerin işleyişini bilmek. Yenilenebilir Enerji
santrallerin işleyişini bilmek. Enerji Santrallerinde oluşan arızaları bilmek, koruma rölelerini seçmek
ve montajını yapmak. Parafudur, sigorta montajını yapmak. Kuranportör montajını yapmak.
ELT209 Programlanabilir Denetleyiciler
PLC’nin temel teknolojisi, PLC üniteleri, PLC arayüz programı, Ladder diyagramı ile program
yazmak, Sıralı fonksiyon blokları programları kullanmak, Operatör paneli /dokunmatik panel
kullanmak, PLC ile pnömatik devre çalıştırmak, PLC ile hidrolik devre çalıştırmak, PLC ile motor
kontrolü yapmak.
ELT211 Sayısal Elektronik
Sayı Sistemleri, Mantıksal Kapı Devreleri, Entegre devre aileleri ve teknik özellikleri, Mantık
fonksiyonlarından devre çizimi, Çizilmiş bir devrenin mantık fonksiyonunun bulunması, Mantık
devreleri ile elektrik devreleri arasındaki dönüşümler, Boolean Matematiği, Karnough Haritası, Bir
problemin mantık fonksiyonunu çıkarmak ve sadeleştirmek, Bir problemin zaman diyagramını
oluşturmak, Bir problemin mantık devresini kurmak ve çalıştırmak.
ELT213 Güç Elektroniği I
Tristörler, Tristör Tetikleme Devreleri, Triyak ve Diyak, Mosfet’ler, Bir Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu
Devreleri, Bir Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri, Üç Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri, Üç
Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri, Eviriciler.
ELT215 Pano Tasarımı
Panoyu Montaja Hazırlama, Panolarda Bara, Kablo Ve İzolatör Montajı Yapmak, Panonun Yerine
Montajı Ve Kablo Bağlantılarını Yapmak.
Seçmeli Dersler
OSD805 İşletme Yönetimi I
Mikroekonomik Verileri Takip Etmek. Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek. Pazardaki
Boşlukları Tespit Etmek. Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek.
Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek. İşletmenin Çevresini Tanımak. Talep Analizi ve Tahmini
Yapmak. İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek. İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek. İş yerinin
Kapasitesini Belirlemek. Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak. Tahmini
Gelir-Gider Hesabını Yapmak. İş yeri ve Üretim Planı Yapmak. Yatırımın Kurulum İşlemlerini
Yürütmek. Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.
ELT251 Hidrolik Pnömatik
Pnömatik Devre Elemanları, Pnömatik Devre Tasarımı, Pnömatik Sistemler, Elektropnömatik Devre
Elemanları, Elektropnömatik Devre, Elektropnömatik Sistem, Hidrolik Devre Elemanları, Hidrolik
Devre Tasarımı, Hidrolik Sistem, Elektrohidrolik Devre Elemanlarını, Elektrohidrolik,
Elektrohidrolik Sistem.
IV. YARIYIL
ELT202 Özel Tasarımlı Motorlar
Özel motorların kurulumunu yapmak ve çalıştırmak.
ELT204 Bilgisayar Destekli Proje II
Mimari, Elektrik, Makina Projelerini okumak. Mimari, Elektrik, Makina projelerini bilgisayar
ortamına aktarmak. Proje planlamak. Zayıf akım tesisat projelerini bilgisayar ortamında çizmek.
Aydınlatma projelerini bilgisayar ortamında çizmek. Proje Hesaplarını yapmak. Kuvvet projelerini
bilgisayar ortamında çizmek. Tesis projelerini bilgisayar ortamında çizmek.
ELT206 Elektrik Enerjisi İletim Ve Dağıtımı
Direk montajı yapmak. Direklere Travers, Konsol Montajı Yapmak. İzolatör ve diğer elemanların
montajını yapmak. Havai Hat İletkenlerini Çekmek ve Bağlantılarını Yapmak. Direkler, Donanımları
ve Hatların Bakımını Yapmak. ENH oluşan arızaları gidermek. Güç Trafosu montajını yapmak. Ölçü
Trafosu montajını yapmak. Bara sisteminin montajını yapmak. Ayırıcı montajını yapmak. Kesici
montajını yapmak. Şalt sistemlerinde oluşan arızaları gidermek. Panoların ve Ölçüm Sistemlerinin
Bakımını Yapmak.
ELT208 Elektromekanik Kumanda Sistemleri
Kumanda elemanlarının montajını yapmak, üç fazlı asenkron motorları kesik, sürekli ve uzaktan
çalıştırmak. Üç fazlı asenkron motorlara çeşitli yöntemlerle yol vermek, devir yönü değiştirmek ve
frenleme yapmak. Bir fazlı asenkron motorlara yol vermek, devir yönü değiştirmek, rotoru sargılı
asenkron motorlara yol vermek ve çift devirli asenkron motorları çalıştırmak.
STJ202 Staj
Öğrencilere programları ile ilgili konularda bilgi ve beceri kazandırmak, bilimsel teknolojik
gelişmeleri tanıma olanağı sağlamak amacıyla iş yerlerinde yaptırılan 30 günlük çalışmadır
Seçmeli Dersler
ELT252 Güç Elektroniği II
Gerilim Beslemeli Eviriciler, Akım Beslemeli Eviriciler, Doğrudan Frekans Dönüştürücüleri, DC Ara
Devreli Frekans Dönüştürücüleri.
ELT254 Mesleki Yabancı Dil II
Mesleki konularda sözlü ve yazılı iletişim, doğru akım dinamoları, doğru akım motorları, 1 fazlı
trafolar, 3 fazlı trafolar, Electronic Circuit (Elektronik Devresi), Hydrolics (Hidrolik).
OSD801 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri
Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme,
Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma.
OSD803 Kalite Güvencesi Ve Standartlar
Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi yönetim
kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim,
yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, kaynak yönetimi sistemi, EFQM mükemmellik modeli,
Üretimde kalite kontrolü, muayene ve örnekleme, Toplam Kalite Kontrol, Kontrol Diyagramları,
İstatistiksel Dağılımlar.
ELT256 Sistem Analizi Ve Tasarımı II
Çalışma Konusunu Seçmek. Elde Edilen Bilgileri Sunmak. Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve
Değişkenlerini Tanımlamak. Gerekli Malzemeleri Seçmek. Elde Edilen Bilgileri Sunmak.
Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak. Sistem/Ürünün Programını veya
Hesaplamalarını Yapmak. Sistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı Kurmak. Sistemin/Ürünün
Kurulumunu Yapmak. Sistemin/Ürünü Test Etmek. Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde
Sunmak.
Download