2.ISI VE SICAKLIK

advertisement
2.ISI VE SICAKLIK
Sıcaklığı yüksek olan madde ile sıcaklığı
düşük olan madde temas ettirildiğinde
aralarında ısı akışı olur. Isının akış yönü
sıcaklığı yüksek olan maddeden, düşük olan
maddeye doğrudur.
ÜNAL URUL
FEN VE TEKNOLOJİ
Bir maddenin
sıcaklığındaki değişim o
maddenin miktarına da
bağlıdır.
Sıcaklığı yüksek olan
bir madden sıcaklığı düşük
olan bir maddeye ısı verir.
Is veren maddenin sıcaklığı
azalırken, diğerinin artar.
Bu durum iki maddenin
sıcaklığı eşit olana kadar
devam eder.
ÜNAL URUL
FEN VE TEKNOLOJİ
Bir maddenin
sıcaklığındaki artış aldığı
ısı miktarına bağlıdır.
Kütleleri eşit aynı tür
maddelerden fazla
miktarda ısı alan
maddenin sıcaklığı daha
fazla yükselir.
Aynı miktarda ısı
verilen aynı tür
maddelerin
sıcaklıklarındaki artış
maddenin kütlesine
bağlıdır. Kütlesi küçük olan
daha fazla ısınır.
ÜNAL URUL
FEN VE TEKNOLOJİ
Odun, kömür, doğal gaz gibi ısı sağlamak
amacıyla yakılan maddelere yakıt ya da
yakacak denir.
KATI YAKITLAR: başlıca katı yakıtlar odun ve
maden kömürleridir. Yakacak olarak
kullanılan odun ağaçtan elde edilir.
SIVI YAKITLAR: petrol ve petrol ürünleridir.
GAZ YAKITLAR: sıvılaştırılmış petrol
gazları(LPG), doğal gaz ve hava gazı gibi
yakıtlardır.
ÜNAL URUL
FEN VE TEKNOLOJİ
Bitki ve hayvan atıkları güneş enerjisi
sayesinde yüzyıllar süren bir dönüşümden
geçerek kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlara
dönüşürler.
Buharlı trende kömür yada odunun verdiği
ısıyla su buhara dönüştürülür.
ÜNAL URUL
FEN VE TEKNOLOJİ
Oluşan buhar bu aracın hareket
ettirilmesinde kullanılır. Görüldü gibi ısı bir
enerjidir ve maddeleri hareket ettirebilir.
Bizlerde besinlerden adlımız enerjiyle gün
içerisinde oyun oynamak, koşmak, bisiklet
sürmek, konuşmak gibi hareketler yaparız.
ÜNAL URUL
FEN VE TEKNOLOJİ
Download