detaylı program | ıı hücre ölümü araştırma teknikleri teorik kursu

advertisement
HÜCRE ÖLÜMÜ ARAŞTIRMA DERNEĞİ
II. HÜCRE ÖLÜMÜ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
TEORİK KURSU
1-2 KASIM 2012
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi)
PROGRAM
01.11.2012
YER
PERŞEMBE
08:30 - 09:30
Kayıt
09:30 –10:00
AÇILIŞ KONUŞMALARI
HÖAD Başkanı
Yerel Organizasyon Komitesi Başkanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Dekanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü
10:00 – 10:30
Apotoza Folklorik Bakis
10:30-11:00
♫
S.KOÇTÜRK
N.YILDIRIM
B.YAŞAR
H.GÖNEN
S.EĞRİLMEZ
Konferans
Salonu
KAHVE ARASI
HÜCRE ÖLÜM YOLAKLARI
Oturum Başkanları: K.KORKMAZ/ S.KOÇTÜRK
11:00 - 11:30
Programlı Hücre Ölüm Tipleri ve Tarihçesi
M. ÖZTÜRK
11:30 - 12:00
Apoptotik Hücre Ölümü ve Mekanizmaları
A. BİLİR-M. ERGÜVEN
12:00 - 12:30
Hücre Ölümüne Yol Açan Sinyal İleti Yolakları
12:30-13:00
Otofaji ve Sinyal Yolakları
13:00 - 14:00

I.KURNAZ
D. GÖZÜAÇIK
ÖĞLE ARASI
HÜCRE ÖLÜMÜ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-I
Konferans
Salonu
Oturum Başkanları: H.S.VATANSEVER / A.BİLİR
14:00-14:30
Hücre Canlılık Analizleri
S. İ.DELİLOĞLU
GÜRHAN
14:30-15:00
Apoptoz Analiz Yöntemleri
S.KOÇTÜRK
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
Mikroskopik yöntemler I: Işık ve Elektron mikroskopisi
S. MÜFTÜOĞLU
Mikroskopik yöntemler II: Immunohistokimya ve TUNEL
H. S.VATANSEVER
KAHVE ARASI
Konferans
Salonu
HÜCRE ÖLÜMÜ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-II
Oturum Başkanları:
S.MÜFTÜOĞLU
S.İ.DELİLOĞLU
GÜRHAN
16:30 - 17:00
Kanser araştırmalarında in vivo deneysel modeller
17:00-17:30
Hücre Ölümünü Anlamada Deneysel Hayvan Modelleri ve
Önemi
17:30-19:00
19:00-22:00
KOKTEYL
Süleyman AYDIN






UZMANI ILE GÖRÜŞME

Konferans
Salonu
/
♫
S.AKTAŞ
S.KOÇTÜRK
S.İ.D. GÜRHAN
S. MÜFTÜOĞLU
H.S.VATANSEVER
S.AKTAŞ
S.AYDIN
02.11.2012
CUMA
HÜCRE ÖLÜMÜ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-III
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00 - 10:30
10:30-11:00
Z.ÇAVDAR
D.GÖZÜAÇIK
K.KORKMAZ
KAHVE ARASI
11:00-11:30
Oturum Başkanları: D.GÖZÜAÇIK / A.NALBANT
Apoptotik uyarı tiplerine göre transkripsiyonel
regülasyon
11:30-12:00
Hücre Ölümü Çalışmalarında Gen Aktarım Teknikleri
12:00-12:30
12:30-13:00
Baskılayıcı RNAlar: siRNA ve miRNA
Hücre ölümsüzleştirme teknikleri;
Apoptozsuz Dünya var mı?
13:00-14:00
Konferans
Salonu
Oturum Başkanları: N.YILDIRIM / B.AKGÜL
İmmunoblotting Temel Prensipleri ve Uygulama
Aşamaları
Otofaji Analiz Yöntemleri ve Uygulama Aşamaları
Hücrenin DNA Hasarına Verdiği Yanıtın İncelenmesi

Konferans
Salonu
N. ATABEY
FİRMA SUNUMU
B.AKGÜL
A.ŞAHİN
ÖĞLE ARASI
HÜCRE ÖLÜMÜ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-IV
14:00-14:30
Oturum Başkanı: H.AKBULUT/E.ULUKAYA
Akım Sitometrisi Temel Prensipleri
14:30-15:00
Akım Sitometrisi Uygulamaları
15:00 -16:30
UZMANI İLE GÖRÜŞME
Konferans
Salonu
A. NALBANT






A. NALBANT
Z.ÇAVDAR
D.GÖZÜAÇIK
K.KORKMAZ
B.AKGÜL
A.NALBANT
A.ŞAHİN
Grup
Masaları
KLİNİK UYGULAMALAR
Konferans
Salonu
Oturum Başkanları: S. AKTAŞ/ B.AKGÜL
16:30-16:50
Hücre Ölümü Çalışmalarının Klinik Önemi
H. AKBULUT
16:50-17:10
Kemoterapötik Duyarlılık Testi: Onkogram
E.ULUKAYA
17:10-17:30
Çeşitli Kanserlerde Doğal Bileşenlerin Apoptoza Etkisi
17:30-17:50
17:50-18:30
Kanser Tedavi Yanıtının İzleminde CK18
Geri Bildirimlerin Değerlendirilmesi-Sertifikaların
Verilmesi ve Kapanış Töreni
Didem TURGUY COŞAN
Z.ALTUN
HÖAD YÖNETİM
KURULU
Konferans
Salonu
Download