SÜNNET İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER SÜNNET NEDİR

advertisement
SÜNNET İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER
SÜNNET NEDİR?
Sünnet; penisin uç kısmını örten derinin (prepusyum) cerrahi bir
işlemle çıkarılmasıdır. Dünyada en çok yapılan cerrahi operasyondur.
Tam olarak nerede ve ne zaman ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte,
tarihçesi yazılı tarih öncesine kadar uzanmaktadır. Kültürümüzde
dinsel bir uygulama olarak bilinse de sünnet günümüzde tıbbi
yararından dolayı da yapılmaktadır. Hatta Batı toplumlarında dahi
birçok kişi, dini inançlarında sünnetin yeri olmamasına karşın
çocuklarını sünnet ettirmektedir. Sünnetin tıbbi açıdan birçok yararı
olduğu araştırmalarla gösterilmiştir. Penis ucu temizliğinin
sağlamanın yanında, sünnetli erkeklerde penis başı kanseri ve
eşlerinde rahim ağzı kanseri daha az görülmektedir.
HANGI YAŞLARDA YAPILMALI?
Sünnet işlemi 0-2 yaş arası ya da 6 yaş sonrası yapılmalıdır. Yeni
doğan döneminde penis damar ve sinir ağı ve yenidoğanın ağrı
algısının tam olarak gelişmediğinden, lokal anestezi ile sünnet işlemi
rahatlıkla uygulanabilir. Çocuğun 2–6 yaş arası, özellikle de 4–5 yaş
arası ise sünnet için tercih edilmemesi gereken yaşlardır. Bu yaşlarda
yapılacak bir sünnet, çocukta psikolojik açıdan olumsuz etkiler
yaratabilir. Bu nedenle çocukların bu yaşlarda sünnet edilmesi
önerilmemektedir. Sonuç olarak; sünnetin ya ilk 30 günde
(yenidoğan) ya 2 yaş öncesi bir dönemde ya da 6 yaşından sonra
yapılmasını tavsiye ediyoruz.
KİMLER VE NEREDE YAPMALI?
Sünnet işlemi, tercihen çocuk cerrahi uzmanları ve çocuk üroloji
uzmanlarına yaptırılmalıdır. Sünnet işleminin uygun olmayan
koşullarda ve ehliyetsiz kişilere yaptırılması, çocuğun geleceğini
karartabilecek hataların doğmasına neden olabilir. Hatalı sünnet,
peniste kalıcı hasarlara ve cinsel fonksiyon bozukluklarına neden
olmaktadır! Kanama, enfeksiyon, penis başı yaralanması, işeme
deliği darlıkları, yetersiz sünnet, penis kaybı, his kaybı ve ereksiyon
sorunları hatalı sünnetin olumsuz sonuçlarından birkaçıdır. Tüm bu
nedenlerden dolayı sünnetin ehil ellerde ve hastane ortamında
yapılması hayati önem taşır. Hastane ortamında yapılmasıyla;
sterilizasyon koşullarının tam olarak sağlanabilmesinden dolayı
sünnet sonrası akut enfeksiyonlar dışında; hepatit B ve hepatit C gibi
kötü sterilizasyon koşullarından kaynaklanabilecek kronik
enfeksiyonların da önüne geçilmiş olur. Sünnet işlemi, uzman
kişilerce, çocuğun psikolojik olarak en az travma göreceği şartlar
sağlanarak gerçekleştirilir.
NASIL YAPILMALI?
-Sünnet, çocukların psikolojisi için mutlaka anestezi altında yapılmalı.
Sünnet operasyonu; çocuklara genel anestezi altında, yeni doğan
bebeklerde ise lokal anestezi ile uyutma, uyuşturma işlemi
uygulanarak yapılmalı.
-Çocuklarda lokal anestezi uygulaması ile ağrı duyusu ortadan
kaldırılsa bile çocuk dokunma ve çekme hareketlerini hissetmekte,
buna karşı psikolojik olarak olumsuz tepki verebilmektedir. Bu
nedenle lokal değil, genel anestezi tercih edilmeli.
-Ayrıca genel anestezi altında yapılan işlemde erişkin yaşlarda erken
boşalmayı önleyecek freniloplasti işlemi sünnet esnasında
yapılabilmektedir.
-Genel anestezi öncesinde çocuğun en az 6 saat aç kalması,
işlemden 2 saat öncesine kadar da su içmemesi gerekir.
-Operasyondan önce çocuğun sakinleşmesini ve ailesinden
ayrılmasını kolaylaştıran bir ilaç ağız yoluyla verilir.
-Ameliyathanede çocuğa yüz maskesi ile gaz anestezisi verilir.
Yeterince sakin ve işbirliğine açık çocuklarda uygun anestezi ilaçları
damar yolundan verilir.
-Anestezi sırasında kullanılan ilaçlar, normal çalışan bir vücutta
kalıcı, birikici etkiye sahip değildir.
-Sünnet sonrası iyileşme süresi kişiye göre değişmekle birlikte, 24 –
48 saat içinde hasta günlük yaşamına dönebilir.
YENİDOĞAN SÜNNETİ (0-1 ay)
• İşlem lokal anestezi ile yapılabilir,
• Kanama çok az gözlenir,
• Çocuk psikolojik olarak etkilenmez,
• İşlem sonrası bakımı kolay ve iyileşmesi hızlıdır.
PC_B01_RV00
Download