OLAY GÖÇ NÜFUS TÜKETİM FİYAT İPEK

advertisement
OLAY
GÖÇ
*Asya’dan
KAVİMLER
Avrupa’ya
GÖÇÜ 375
göç olur.
*Türkler
Kuzey
Macar
(Avrupa)Hunları Ovalarına
kadar
gelirler.
COĞRAFİ
KEŞİFLER
XV. Ve XVI. yy
(ispanya ,
Portekiz)
SANAYİ
İNKILABI
XVIII.yy.
(İngiltere )
NÜFUS
*Avrupa’da
nüfus artar.
*Roma 2’ye
ayrılır.
*Feodalite
başlar.
*Skolastik
felsefe
doğar.(dini)
TÜKETİM
FİYAT
İPEKBAHARAT
*Avrupa’da *Avrupa’da *İpek ve
tüketim
fiyatlar
Baharat
artar.
artar.
yolları
*Enflasyon canlanır.
artar.
*Bütçe
açıkları
artar.
TÜRKLER
OSMANLI
GENEL SONUÇLARI
*Türk
devletleri
bu yollara
hakim
olmak için
savaşırlar.
*Gümrük
geliri
sağlarız.
*Osmanlı’yı
etkilemez.
(Osmanlı yok)
*Avrupa’nın etnik yapısı belirlendi.
*Türk kültürü Avrupa’ya yayıldı.
*Kilise güçlendi, skolastik felsefe doğar.
* Feodalite ortaya çıkar. DEREBEYLER
*Krallar zayıflar, merkezi otorite azalır.
*Roma önce ikiye ayrılır sonra Batı
Roma yıkılır.(476)
*ilk çağ sona erer. Ortaçağ başlar.
*Osmanlı
olumsuz
etkilenir.
*Doğu’dan ipek
ve baharattan
gelen ürün
azalır.
*Avrupa’ lı
tüccarlara
bağımlı oluruz.
*Kapitülasyonları
artırırız. (Ürün
gelsin diye)
*Osmanlı
olumsuz
etkilenir.
*Rekabet
edemez.
*Loncalar çöker.
*İşsizlik artar.
*Batı’ya
bağımlılığı artar.
*Kapitülasyonları
artırırız.
*Yeni kıtalar bulunur.
*Sömürgecilik hızlanır.
*Yeni ürünler tanınır.
*Yeni okyanus yolları bulununca eski
yollar önem kaybeder.
*Batı kültürü ve Hristiyanlık yayılır.
*Yeni yerlerden gelen ürün bollaşır.
Merkantalizm (İçe kapalı) gelişir.
*Avrupa’dan altın, gümüş çıkarılması
yasaklanır.
*18.000 ton altın Amerika’dan taşınır.
200.000 ton gümüşte.
* 40 milyon Afrikalı, köle yapılır.
*Avrupa’da seri üretim artar.
*Fabrikalarda üretim var.
*Ucuz üretim, rekabet gücünü artırır.
*Sömürge, Pazar, hammadde ihtiyacını
artırır.
*Sanayileşen devletler,
sömürgelerinden hammaddeyi ucuza
alıp işler ve aynı yerlere pahalıya satar.
*Avrupalılar fabrikasyon mallarla
zenginleşir.
*Avrupa’dan
yeni bulunan
yerlere göç
olur.
(Amerika,
Avustralya
ve yeni
Uzakdoğu
yolları)
Avrupa’da
nüfus azalır.
Avrupa’da
tüketim
azalır.
Avrupa’da
fiyatlar
iner.
Enflasyon
iner.
Bütçe
açıkları
azalır.
*Yeni yollar
önem
kazanır.
*İpek ve
baharat
yolları yön
değiştirir.
*İpek ve
baharattan
gelen ürün
azalır.
*Gümrük
geliri azalır
*Ürün
sıkıntısı baş
gösterir.
Avrupa’da
köyden
kente göç
olur.
*Kentlerde
nüfus artar.
* Köylerde
nüfus azalır.
*Kentte
tüketim
artar.
*Köyde
üretim
azalır.
*Avrupa
‘da ithalat
artar.
*Ticaret
canlanır
*Tahıl
Fiyatları
artar.
*Sanayi
malı
ucuzlar.
*Okyanus
yolları
önemini
artırır.
*İpek ve
baharat
önemsizdir.
*Türk
devletleri
olumsuz
etkilenir.
*Batılı
devletlere
muhtaç
olur.
Download