Slayt 1 - İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

advertisement
TEMEL ODYOLOJİK
KAVRAMLAR
Doç.Dr.Ahmet Ataş
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Ünitesi
1.Hava Yolu İşitme Eşikleri
İşitme eşiği ortalaması
2.Kemik Yolu İşitme Eşikleri
3.Weber Testi
4.Serbest Alan İşitme Eşikleri
5.Konuşma Odyometresi Sonuçları
Konuşmayı alma eşiği
Konuşmayı ayırdetme oranı (Discrimination)
En rahat ses seviyesi
Rahatsız edici ses seviyesi
6.Elektroakustik İmpedansmetre Sonuçları
Orta kulak basıncı ve Geçirgenlik(Compliance) miktarı
Akustik refleks
7.Otoakustik Emisyonlar
a-Transient Otoacoustic Emissions ( TOAE)
b-Distortion Products Otoacoustic Emissions ( DPOAE)
8.İşitsel Uyarılmış Cevap Odyometresi (Auditory Evoked Response
Audiometer)
Saf Ses Ortalaması (dB)
İşitme Kaybı Derecesi
0-15 dB
Normal işitme
16-40dB
Çok hafif derecede işitme kaybı
41-55dB
Hafif derecede işitme kaybı
56-70dB
Orta derecede işitme kaybı
71-90dB
İleri derecede işitme kaybı
91dB ve üzeri
Çok ileri derecede işitme kaybı
reciver
Basınç
Pompası
Geçirgenlik
**226 Hz**,**+200 mmH2O**
Alt Limit
Ortalama
Üst limit
Çocuklarda
3-5 yaş
0,35
0,53
0,90
Yetişkinler
0,50
0,91
1,75
Van Camp et al (1986)
Azalmış timpanogram amplitüdü
Kemik yada adeziv ossiküler fiksasyon
Seröz otitis media
Kolesteatoma, polip, granuloma
Glomus tümörü
Timpanoskleroz
Artmış iç kulak basıncı
Gradient
Orta kulakta effuzyon bulgusu hakkında
güvenilir sonuç vermektedir.
Gradient
h1/h = Gradient
100 mmH2O
Gradient
• Gradient < 0,15
• Gradient < 0,1
(Brooks(1969),Paradise(1976)
(Fiellau-Nikoajsen (1983)
Orta Kulakta yoğun effuzyonu destekler
Download