TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME 1. Yapılacak İş : Konak Belediyesi

advertisement
TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME
1. Yapılacak İş : Konak Belediyesi sınırları içindeki park ve yeşil alanlarımızda
kullanılmak üzere muhtelif türlerden ağaç,çalı , yer örtücü ve mevsimlik
çiçek alınması işi.
2. Bitkiler türünün form ve özelliğini taşımalıdır.
3. Kök sistemi gelişmiş olmalıdır.
4. Bitkiler hastalık ve zararlı içermemelidir.
5. Saksı ve torbadaki fidanların kökleri yere geçmemiş olmalıdır.
6. Fidanlar en az 6 (Altı) ay önce bitki kabına alınmış olacaktır.
7. Bitki kapları (saksı ve torbalar) sağlam olup, yırtık ve kırık olmamalıdır.
8. Bitkiler ihtiyaç listesinde belirtilen özelliklerde ve sayıda olmalıdır. Bitki
boyları bitki kök boğazından itibaren belirtilen ölçüde olacaktır.
9. Yükleme,nakliye ve boşaltma yükleniciye aittir.
10.Bitkilerin teslim yeri Kadifekale fidanlığı'dır.
11.İş bu şartname 11 (onbir) maddedir.
İHTİYAÇ LİSTESİ
BİTKİ CİNSİ
ÖZELLİKLERİ
Adet
Boy ve Kap durumu
1 Gravilla
100-150cm boyunda düzgün formda, 30-35'lik
saksıda
200
2 Citrus aurantifolia (Turunç)
30-35'lik saksıda, 100-150 cm boyunda veya 18
lt'lik tenekede
200
3 Photinia x fraseri- “Red
robin” (Alev ağacı)
100-150 cm boyda , 30-35'lik saksıda
750
4 Cupressus arizonica var.
glauca (mavi servi)
100-130 cm boyda , 30-35'lik saksıda, düzgün
formda
150
5 Malus floribunda (süs elması)
1-1,5 m. boyda, düzgün formda , 30-35' lik saksıda
50
6 Prunus pissardii nigra (süs
Taçlı 150-180 cm boyda , 30-35' lik saksıda
50
BİTKİ CİNSİ
ÖZELLİKLERİ
Adet
Boy ve Kap durumu
eriği)
7 Pinus pinea (Çam)
100-120cm boyda 22-30'luk saksıda
8 Paulownia tomentosa
30-35'lik saksıda , 1,5-2 m boyda
9 Acer variegatum (aşılı akçaağaç)
200-250cm. Boyda ,taçlı,gövde çevresi 8-10 cm.,
düzgün formda 40-45'lik saksıda
200
50
50
10 Pyracantha coccinea (Ateş
dikeni)
En az 2-3 dallı .Dal uzunluğu 50-70 cm. 2-3 lt'lik
torbada veya 22'lik saksıda
1500
11 Pyracantha coccinea “nana”
(Bodur Ateş dikeni)
En az 2-3 dallı . 30-40 cm. boyda , 3 lt'lik torbada
veya 22'lik saksıda
1000
12 Callistemon leavis (Bodur
fırça çalısı)
60-70 cm boyda , 22 veya 30'luk saksıda,60-70
cm boyda
1000
13 Berberis Thunbergii (kırmızı
yaparaklı)
40-50 cm boyda , enaz 2-4 dal lı, 3 lt'lik torbada
500
14 Dresena cordyline indivisa
30-35 cm boyda , 22'lik saksıda
500
15 Yucca flamentosa
30-35 cm boyda 22'lik saksıda
500
16 Agave
30-35 cm boyda 22'lik saksıda veya 2 lt'lik torbada
300
17 Pittosporum tobira nana
Bodur, 22-30'luk saksıda , 20-30 cm çapında
18 Teukrium
22-30'luk saksıda , enaz 3-4 dallı
19 Abelia chinensis
Boy 40-50cm , enaz 3-4 dallı , 22'lik saksıda
20 Euonymus japonica (yeşil
taflan)
Çok dallı formlu 30-40 cm boyunda , 3 lt'lik torbada veya 22'lik saksıda
21 Ligüstrüm (yaprağını döken) Alacalı , 50-60 cm boyda ,
3000
250
1000
500
1000
3lt'lik torbada
22 Meyland gülü (Bodur)
22'lik saksıda veya 3 lt'lik torbada
500
23 Thuja orientalis compacta
(yeşil top mazı)
25-30'luk saksıda , düzgün formda , 30-35 cm
çapında
100
BİTKİ CİNSİ
ÖZELLİKLERİ
Adet
Boy ve Kap durumu
24 Nerium oleander (zakkum)
Boy 50-70 cm ,enaz 3-4 dallı , çiçeği katlı karışık
renkli , 4lt' lik torbada veya 22-30'luk saksıda
2000
25 Taxus baccata (porsuk)
30-35'lik saksıda , düzgün formda
26 Hydrangea macrophylla
25-35 cm boyda , düzgün formda , 25-30'luk saksıda
100
27 Agapanthus sp.
25-30 cm boyda , 16-20' lik saksıda,mor çiçekli
500
28 Juniperus sabina (Ardıç)
Enaz 2-3 dallı , dal uzunluğu 40-50 cm , 5lt'lik
torbada veya 22'lik saksıda
29 Cupressocyparis Leylandii
“Gold Rider”
100-120cm boyda , 30-38'lik saksıda
60
30 Cupressocyparis Leylandii
“Gold Rider”
100-120 cm boyda 30-38'lik saksıda , spiral şekilli
30
31 Hedera (Alacalı)
2-3 lt'lik torbada enaz 2-3 dallı
32 Cupressus macrocarpa
“Goldgrest” (limoniservi)
100-150 cm. Boyda düzgün formda 30-38 'lik
saksıda
100
33 Cupressus macrocarpa
“Goldgrest” (limoniservi)
100-150 cm. Boyda düzgün formda 30-38 'lik
saksıda , spiral şekilli
40
34 Buxus sempervirens(şimşir)
1-2 lt.'lik torbada veya 16-20'lik saksıda ,10-15 cm
boyda
3500
35 Euryops pectinatus (sarı
papatya)
2-3 lt'likTorba veya 14 'lük saksıda
1000
36 Vibirnum lisidum
22'lik saksıda veya 3lt'lik torbada ,40-50 cm boyda
2000
37 Myritus comminis (Mersin)
30-35 cm. boyunda 22'lik saksıda
350
38 Selluca
22-30 'luk saksıda , 50-70 cm boyunda
100
39 Ligüstrüm Japonicum
Texanum
30-35'lik saksıda , dal uzunluğu 40-50 cm
100
40 Lantana camara (mine)
3 lt'lik torba veya 22 'lik saksıda , 25 cm çapında
41 Lagerstroemia indica (oya)
150-170 cm boyda, 30-35'lik saksıda, karışık
renkli
50
1000
1500
1000
200
BİTKİ CİNSİ
ÖZELLİKLERİ
Adet
Boy ve Kap durumu
42 Spirea bumaldo (ispirye)
(pembe çiçekli)
40-50cm boyda , 25-30'luk saksıda , 30-35 cm
çapında
300
43 Vibirnum opulus (kartopu)
(yaprağını döken)
25-30'luk saksıda , enaz 2 dallı
200
44 Vibirnum tinus (kartopu )
(yap. Dökmeyen)
22-30'luk saksıda, 30-35 cm çapında
300
45 Nandina domestica
30-40 cm. boyda,22'lik saksıda , düzgün formda
300
46 Nerium oleander 'nana Red'
25-30 cm. boyda , 25'lik saksıda veya 4 lt'lik torbada
1000
47 Ilex aquifolium (çoban püskülü)
Alacalı yapraklı , 25-30'luk saksıda , 30-40 cm
çapında
48 Juniperus bluestar
En az 2-3 dallı,Dal uzunluğu 30-40 cm. 22'lik
saksıda, düzgün formda
49 Juniperus blue danube(Mavi Dal uzunluğu 40-50 cm. 22'lik saksıda, düzgün
Ardıç)
formda
100
1000
1000
50 Juniperus sabina compacta
Dal uzunluğu 50-60 cm. 30'luk saksıda,düzgün
formda
250
51 Jasminum fruticans (sarı
yasemin)
40-60cm boyunda enaz 2-3 dallı , 3 lt.'lik torbada
veya 22'lik saksıda
500
52 Wisteria floribunda (mor
salkım)
40-60 cm. boyunda ,enaz 2-3 dallı , 22'lik saksıda
500
53 Pelargonium teltanum (Sakız 14'lük saksıda ,karışık renkli çiçekli
sardunya)
4000
54 Pelargonium zonale (Bodur
Sardunya)
14'lük saksıda ,karışık renkli çiçekli
3000
55 Solanum rantonetti (maviş)
22'lik saksıda , mor renkli
500
56 Duranta repens
22'lik saksıda
500
57 Ajania pasifica
22'lik saksıda
1000
58 Lavandula dentata(Lavanta)
Koyu yeşil yapraklı , 22'lik saksıda
500
59 Thevetia peruviana
25-30'luk saksıda 70-90 cm boyda , düzgün
formda
500
60 Carpabarotus
Tüpte ,10-15 cm dal uzunluğunda
10000
BİTKİ CİNSİ
ÖZELLİKLERİ
Adet
Boy ve Kap durumu
acinaciformis(katır tırnağı)
61 Bodrum papatyası
Tüpte
5000
62 Primula sp. (çuha çiçeği)
Tüpte veya saksıda , karışık renkli
10000
63 Viola wittrockıana (H. menekşe)
Tüpte karışık renkli
10000
64 Antirrhinum macus sonnet
sp. (Aslanağzı)
Tüpte karışık renkli , bodur
10000
Download