Eczane Deposu Depolama Talimatı

advertisement
………………………. HASTANESİ
Dök. No: S-EKP
Sayfa 0 / 0
ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI
İÇİNDEKİLER
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
EK
EK
EK
EK
BÖLÜM ADI
Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Çalışması
Sürveyans Yöntemi ve Kapsamı
Salgın İnceleme
El Hijyeni
Hastane Temizliği
Dezenfeksiyon-Sterilizasyon
İzolasyon
Tıbbi Atık Yönetimi
Antibiyotiklerin Kontrolü
Cerrahi Birimlerde Antibiyotik Proflaksisi
Cerrahi Alan Enfeksiyonlarından Korunma
Hemokültür Alınması
Damar İçi Kateter Uygulama
İdrar Kateteri Uygulama ve İdrar Kültürü Alma
Nozokomiyal Pnömonilerin Önlenmesi
Ventilatörle İlişkili Pnömoni Protokolü
Çok İlaca Dirençli Bakteri Kontrolü
Ameliyathanede Alet Yıkama ve Bakımı
Ameliyathanede Soyunma Odaları
Acil Serviste Enfeksiyon Kontrolü
Bronkoskopi Dezenfeksiyonu
Tüberkülozdan Korunma
Çok İlaca Dirençli Tüberküloz Servisinde Enfeksiyon Kontrol ü
Kanamalı Hastaların Kontrolü
Kan Transfüzyonu
İshalli Hastalarda Enfeksiyon Kontrolü
Laboratuvarlarda Enfeksiyon Kontrolü
Çamaşırların Yıkanması
Mutfak Sanitasyonu ve Gıdaların Hazırlanması
Morg Temizliği
Oyuncakların Temizliği
Yapım-Onarım Çalışmalarında Enfeksiyon Kontrolü
Personel Sağlığının Takibi
Personel Yaralanmalarının İzlenmesi
Enfeksiyon Kontrolü Eğitimi
Antibiyotik Konsültasyon Formu
Hastane Enfeksiyonları Takip Formu
Personel Sağlık Tarama ve Takip Kartı
Kaza Bildirim Formu
HAZIRLAYAN
Yürürlük Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revizyon No:
REVİZYON
NO
REVİZYON
TARİHİ
SAYFA
NO
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
-------------------------------------------------------------------------------
1 / 58
3 / 58
4 / 58
6 / 58
8 / 58
13 / 58
18 / 58
21 / 58
24 / 58
25 / 58
26 / 58
28 / 58
29 / 58
30 / 58
31 / 58
33 / 58
35 / 58
36 / 58
37 / 58
38 / 58
40 / 58
41 / 58
42 / 58
43 / 58
45 / 58
46 / 58
47 / 58
48 / 58
49 / 58
52 / 58
53 / 58
54 / 58
55 / 58
56 / 58
58 / 58
EK-1
EK-2
EK-3
EK-4
ONAYLAYAN
BAŞTABİP
Download