Arbitraj Fiyatlama Teorisi

advertisement
Arbitraj Fiyatlama Teorisi
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 7.
Hafta
Arbitraj Fiyatlama Teorisi (AFT)
• AFT yatırımın getirisinin birden çok faktöre
dayandığını vasaymaktadır.
• Yatırımcıların arbitraj davranışının pazarı
dengeye getirme yönünde etkisi olduğunu
savunmaktadır.
AFT Modeli
• Modele göre bir varlığın beklenen risk primi
(rvarlık-Rf) her bir risk faktörüne ait risk primi
ile varlığın bu faktöre olan duyarlılığına (beta)
bağlıdır.
• Sistematik risk faktörlerine duyarsız olan bir
portföy riski olmayan portföydür ve risksiz faiz
oranını kazandırmalıdır.
• Portföy rf’den daha yüksek bir getiri sağlıyorsa
arbitraj fırsatı doğmuş olur. Yatırımcılar borç
alarak bu portföye yatırım yaparlar.
• Tam tersine portföyün getirisi Rf’den daha az
ise yatırımcılar bu portföyü satarak paralarını
hazine bonosuna yatırırlar.
AFT ile CAPM’in Karşılaştırması
• İki model de varlıklardan istenen getiri
oranlarının sistematik riskle orantılı olduğunu
kabul eder.
• CAPM’de tek sistematik faktör borsa endeksi
iken, AFT’de birden çok risk faktörüne yer
verilmektedir.
AFT Modeline Eklenebilecek Unsurlar
Roll ve Ross’un yaptıkları çalışmalarda AFT formülünün
gerekli kıldığı 4 aşama şu şekilde belirlenmiştir:
1. Makroekonomik (sistematik) risk faktörlerinin
belirlenmesi:
• Enflasyon oranında beklenmedik kısa süreli değişimler
• Enflasyon oranında beklenmedik uzun süreli değişimler
• Sanayi üretim endeksinde beklenmedik değişimler
• Kısa ve uzun vadeli kamu kağıtları getirileri arasındaki
farkta beklenmedik değişimler
• Tahvil risk priminde beklenmedik değişimler
AFT Modeline Eklenebilecek Unsurlar
2. Yatırımcıların bu risk faktörleri için talep
ettikleri risk primlerinin tahmin edilmesi
3. Araştırmaya dahil edilen hisselerin risk
faktörlerine duyarlılıklarının (betalarının)
belirlenmesi
4. Her bir hissenin istenen getirisinin
hesaplanması
Download