Kasım 2016 Aylık Rapor

advertisement
Kasım 2016 Aylık Rapor
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI:
Ünlü Portföy İkinci Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI:
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
D. FON TUTARI
E. FON TOPLAM DEĞERİ
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:
H. FONUN SÜRESİ:
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
500.000.000,00
3.330.902,42
248.059.255,00
01/01/2013
SÜRESİZ
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
Hisse Senedi
Varant
Devlet Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Finansman Bonosu
Banka Bonosu
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Ters Repo
Kuponlar Repo
Kuponlar Ters Repo
Hazine Bonosu Repo
Hazine Bonosu Ters Repo
Varlığa Dayalı Menkuller
Kira Setifikaları
Katılım Hesabı
GES
GOS
Borsa Para Piyasası
Kıymetli Madenler
VİOP İşlemleri
VİOP Nakit Teminat
Yabancı Sabit Getirililer
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)
Opsiyon İşlemleri
Yabancı Hisse Senetleri
Forward
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse Senedi
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:
J. AYLIK KORELASYON :
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:
0,013428 30/11/2016
0,01262
6,40%
15,61%
16,38%
0,0225
0,0163
0,8377
0,0035
0
1,1418
1,00
0,0000000%
0,0000000%
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
A) HİSSE SENETLERİ:
B) VARANT:
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:
D) BANKA BONOLARI:
E) FİNANSMAN BONOLARI:
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:
I) KİRA SERTİFİKALARI:
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:
APPE1
BMLT1
BMLT1
EPRS1
FATF1
FATF1
FATF1
FATF1
FATF1
2000
150.000,00
130.000,00
10.000,00
1453910
2950
210000
13600
182000
2787,3267
32.521,21
28.185,05
4.165,45
1918880,087
3893,4296
277159,3965
17949,3704
240204,8103
0,0009
1,08%
0,94%
0,14%
0,6391
0,0013
0,0923
0,006
0,08
TOPLAM :
2154460
2525746,12
0,8412
29005,96
29005,96
29005,96
29005,96
0,0097
0,0097
2.306.625,71
300261019,49%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:
M) KATILIM HESAPLARI:
N) VOB İŞLEMLERİ:
O) OPSİYON İŞLEMLERİ:
P) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:
R) ÖDÜNÇ TEMİNAT İŞLEMLERİ:
S) REPO TEMİNAT İŞLEMLERİ:
T) FORWARD İŞLEMLERİ:
U) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:
V) DİĞER:
RRP TRT140617T17
TOPLAM :
FON PORTFÖY DEĞERİ
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:
Tutarı
%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
B. HAZIR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :
3002610,19
336.836,00
11,45
0
8555,22
FON TOPLAM DEĞERİ:
3330902,42 30/11/2016
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
37001Fon Yönetim Ücreti
37002Denetim Ücreti
37005Vergi, Resim ve Harçlar
37006Saklama Giderleri
37008Banka Masrafları
37033KAP Ücreti
37045Fon Saklama Ücreti
37099Diğer Giderler
Tutarı
5.368,97
450
80,8
5,22
71,3
259,50
173,34
400
TOPLAM
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
0,9014
0,1011
0
0
0,0026
6.809,13
Nominal
7- İTFALAR
Menkul Kıymet Türü
İtfa Tarihi
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:
İşlem Tarihi
Vade Tarihi
Nom. Değ.(1000 TL)
Rayiç Değ.(1000 TL)
İşlem Tarihi
Vade Tarihi
Nominal
Nominal
Tutar
Verilen Ödünçler
Alınan Ödünçler
9- REPO İLE SAĞLANAN BORÇ TUTARI:
10-KREDİLİ MENKUL KIYMET ALIM İŞLEMLERİ:
11- BANKA KREDİLERİ:
Geri Dönüş Tutarı
Download