Mikrobiyoloji

advertisement
MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sami TAŞCI
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Fadile ZEYREK
Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR
Mikrobiyoloji
Yüksek Lisans programı
(10)
S.No:
Dersin Kodu
Dersin Adı
T
U
K
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
5310501
5310502
5310503
5310504
5310505
5310506
5310507
5310508
5310509
5310510
5310511
5310512
Temel Mikrobiyoloji
İmmün Yetmezlikte Önemi Artan Paraziter Hastalıklar
GAP Bölgesinde Görülen Paraziter Hastalıklar
Mikoloji
Medikal Protozooloji
Medikal Entomoloji
Medikal Helmintoloji
Bakteriyoloji
Viroloji
İmmunoloji
Özel Mikrobiyoloji
Bakteriyel Salgın Hastalıkları
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
0
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
13.
14.
15
5310597
5310598
5310600
Seminer
Uzmanlık Alan Dersi
Yüksek Lisans Tezi
0
3
2
0
0
0
Mikrobiyoloji
Yüksek Lisans programı
S.No: Dersin Kodu
Dersin Adı ve İçeriği
T
U
K
1.
5310501
Temel Mikrobiyoloji
2
0
2
Mikroorganizmaların sınıflandırılması, bakterilerin yapısı, bakterilerin üremeleri ve besin ihtiyacı,
bakteri metabolizması, bakteri genetiği, bakteriyofajlar, antimikrobik- kemoterapötik maddeler,
sterilizasyon, antisepsi, dezenfeksiyon, konak parazit ilişkileri, enfeksiyonlara karşı savunma, başlıca
etyolojik tanı yöntemleri, riketsiyalar(Genel Bilgiler), genel viroloji, genel mikoloji, genel parazitoloji,
medikal parazitoloji, helmintoloji, artropodlar.
2.
5310502
İmmün Yetmezlikte Önemi Artan Paraziter Hastalıklar 2
2
3
Candidiazis, sporotrikoz, kriptokok enfeksiyonları, aspergillus enfeksiyonları, leishmania
enfeksiyonları, isoşpora enfeksiyonları, pneumocystis carinii enfeksiyonları.
3.
5310503
GAP Bölgesinde Görülen Paraziter Hastalıklar
2
2
3
Leishmania enfeksiyonları (Şark Çıbanı), malaria (Sıtma), askariasis, tenyasis, E. coli enfeksiyonları,
öksiyürasis, şistozomiasis, amebiasis, giardiasis, ancylostomiasis-necatoriasis.
4.
5310504
Mikoloji
2
0
2
Genel mikoloji, dermatofit enfeksiyonları, subkutan mikotik enfeksiyonlar, sistemik mikotik
enfeksiyonlar, fungusların morfolojik özellikleri, mantar hastalıklarında tanı yöntemleri, fırsatçı
mantar enfeksiyonları, mantar hastalıklarında tedavi.
5.
5310505
Medikal Protozooloji
2
2
3
Medikal protozoolojiye giriş, medikal protozooloji, insan sindirim sisteminde parazitlenen
protozoonlar, amebiyas, patojen olmayan amipler, kamçılılar, giyardiyaz, kirpikli protozoonlar,
sporlu protozoonlar, trikomoniyaz, leishmanialar (kala azar, şark çıbanı), tripanasoma enfeksiyonları,
toksoplazmoz, pnömosistoz, sıtma, protoozon enfeksiyonlarında laboratuar tanı.
6.
5310506
Medikal Entomoloji
2
2
3
Entomolojiye giriş , medikal entomoloji, artropodlar, sivrisinekler ve insan sağlığı, miyazlar ve insan
sağlığı, bitler tahtakuruları ve insan sağlığı, örümcekgiller, keneler ve insan sağlığı, akarcıklar, uyuz
etkenleri, uyuz, akrep sokması, arı sokması.
7.
5310507
Medikal Helmintoloji
2
2
3
Medikal helmintolojiye giriş, trematodlar ve insan sağlığı, karaciğer-barsak-akciğer-kan trematodları,
tenya enfeksiyonları, hidatidoz, askariyoz ve diğer barsak nematodları, trişinella, wuchereriasis,
dracunculosis, helmintlerde tanı yöntemleri.
8.
5310508
Bakteriyoloji
3
0
3
Bakteriyoloji ye giriş, bakterilerin üremeleri ve besin ihtiyacı, bakteri metabolizması, bakteri genetiği,
bakteriyofajlar, başlıca bakteriyolojik tanı yöntemleri, enfeksiyonlara karşı savunma.
9.
5310509
Viroloji
2
0
3
Virüslerin morfolojik ve kimyasal yapıları, virüslerin sınıflandırılması, virüs-konak hücre ilişkileri,
virüs genetiği, bakteriyofajlar, virüs hastalıklarında patogenez ve immunite, virüs hastalıklarında tanı,
virüs hastalıklarında korunma ve tedavi.
10.
5310510
İmmünoloji
2
0
3
İmmünolojiye giriş, antijenler, antikorlar, antikor farklılığının oluş mekanizmaları, invitro antijenantikor birleşmesi, kompleman sistemi, bağışıklık sistemini oluşturan organlar, bağışık yanıtta rol
alan hücreler, antijene karşı bağışık yanıtın oluşması, enfeksiyonlara karşı bağışıklık, aşılar ve
serumlar, aşırı duyarlılık reaksiyonları, immünolojik tanıda kullanılan yöntemler.
11.
5310511
Özel Mikrobiyoloji
2
2
3
Stafilokok enfeksiyonları, streptokok enfeksiyonları, mikobakteriumlar, brucella enfeksiyonları,
enterobakteriler, salmonella enfeksiyonları, shigella enfeksiyonları, E. coli enfeksiyonları, Bacillus
anthracis, clostridiumlar, vibriolar, neisserialar, pseudomonaslar.
12.
5310512
Bakteriyel Salgın Hastalıkları
2
0
Tifo, dizanteri, kolera, şarbon, gazlı gangren (botulinusmus), E. coli enfeksiyonları, menenjitler.
13.
5310597
Seminer
0
2
14.
5310598
Uzmanlık Alan Dersi
3
0
15.
5310600
Yüksek Lisans Tezi
2
0
0
Download