Kanser İnsidansları En son resmi verilerimize göre ülkemizde her yıl

advertisement
Kanser İnsidansları
En son resmi verilerimize göre ülkemizde her yıl yaklaşık 97 bin erkek, 62 bin kadın
ve toplamda 159 bin kişi kansere yakalanmaktadır.
İnsidans
300,0
279,0
280,5
222,0
165,1
269,7
261,4
227,0
221,5
215,1
172,0
173,3
168,7
256,4
250,0
200,0
150,0
207,0
158,1
Erkek
Kadın
100,0
Toplam
50,0
0,0
2006
2007
2008
2009
2010
YILLAR
Şekil 1. Tüm Kanserler Yaşa Standardize İnsidans Hızlarının Cinsiyete Göre 2006-2010 Yılları
Arasındaki Dağılımı (Türkiye Birleşik Veri Tabanı) (Dünya Standart Nüfusu,100.000 Kişide)
Şekil 2. Erkeklerde En Sık Görülen 10 Kanserin Yaşa Göre Standardize Edilmiş Hızları (Türkiye
Birleşik Veri Tabanı) (Dünya Standart Nüfusu, 100.000 Kişide)
1
Şekil 3. Kadınlarda En Sık Görülen 10 Kanserin Yaşa Göre Standardize Edilmiş Hızları (Türkiye
Birleşik Veri Tabanı) (Dünya Standart Nüfusu, 100.000 Kişide)
Tütünle İlişkili Kanserler* & Akciğer Kanseri
*Trakea,Bronş,Akciğer Kanseri, Larinks kanseri, Mide kanseri, Mesane kanseri, Özefagus kanseri
Şekil 4. Tütünle İlişkili Kanserlerin Yaşa Standardize İnsidans Hızlarının Cinsiyete Göre 2006-2010
Yılları Arasındaki Dağılımı (Türkiye Birleşik Veri Tabanı) (Dünya Standart Nüfusu,100.000 Kişide)
2
Obezite İle İlişkili Kanserler*
*Özefagus, kolon, rektum, böbrek, pankreas, safra kesesi, meme, over ve endometrium kanserleri
Şekil 5. Obezite ile İlişkili Kanserlerin Yaşa Standardize İnsidans Hızlarının Cinsiyete Göre 20062010 Yılları Arasındaki Dağılımı (Türkiye Birleşik Veri Tabanı) (Dünya Standart Nüfusu,100.000
Kişide)
DÜNYA KANSER İSTATİSTİKLERİNDE TÜRKİYE’NİN DURUMU
Tablo 1. Uluslararası Kanser Ajansı (IARC) Tarafından Yayınlanan Globocan 2012 Verilerine Göre
Türkiye’nin Durumu (Deri Dışında Kalan Kanserlerin Yaşa Göre Standardize Edilmiş Hızları)
Erkek*
Kadın*
Dünya
205,4
165,3
IARC’a üye 24 ülke
236,4
192,5
AB (28 ülke)
314,9
243,2
ABD
347,0
297,4
Türkiye**
234,4
150,9
*Yaşa göre standardize edilmiş hız 100.000 kişide ** Türkiye Birleşik Veri Tabanı
3
Download