bilgi güvenliği çalışma kağıdı

advertisement
BİLGİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA KAĞIDI
Bilgi Güvenliği: Bilgisayardaki bilgilerimiz internete bağlandığında eğer önlem almazsak
kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabilir. Bilgilerimize başkalarının erişimini engellemek
için birtakım önlemler almamız gerekir. Bunlardan en önemlisi güvenlik duvarıdır.
Güvenlik Duvarı Nedir? Güvenlik duvarı, internet üzerinden
sizin bilginiz ve isteğiniz dışında bilgisayarınıza erişilmesini
engellemek üzere kullanılan bir yazılım ya da donanım olabilir.
Dışarıdakilerin ağınıza ve sistemlerinize erişmesini ve gizli
bilgilerinize ulaşmasını veya kötü amaçlı eylemler
gerçekleştirmesini engeller.
Güvenlik duvarı nasıl çalışır? Güvenlik duvarı temel olarak
bilgisayarızın "kapısında" oturan bir güvenlik görevlisine benzer.
Kimlerin ya da hangi yazılımların bilgisayarınıza giriş yapabileceklerini sıkı sıkı denetler.
Genel olarak güvenlik duvarını neler yapıp yapmadığını aşağıdaki tablodan öğrenebiliriz..
Güvenlik Duvarı'nın yaptıkları ve yapmadıkları
Bunları yapar:
Bilgisayar virüsleri ve solucanlarının
bilgisayarınıza ulaşmasını
engellemeye yardımcı olur.
Bunları yapmaz:
Bilgisayarınıza daha önceden ulaşmış olan
bilgisayar virüslerini ve solucanları algılama ve
devre dışı bırakma işini yapamaz. Bu nedenle,
virüslerin, solucanların ve diğer güvenlik
tehditlerinin bilgisayarınıza zarar vermesini veya
başkalarına virüs yaymak için sizin bilgisayarınızı
kullanmasını engellemeye yardımcı olmak için
virüsten koruma yazılımı da yüklemeniz ve onu
güncel tutmanız gerekir.
Belirli bağlantı isteklerini
engellemek veya engeli kaldırmak
için izninizi ister.
Tehlikeli ek içeren e-postayı açmanızı
engellemeyemez. Tanımadığınız kişilerin
gönderdiği e-posta eklerini açmayın. E-postanın
kaynağını tanıyor ve bu kaynağa güveniyor olsanız
da, dikkatli olun. Tanıdığınız biri size e-posta eki
gönderdiğinde, eki açmadan önce konu satırını
dikkatle inceleyin. Konu satırında saçma veya
anlamsız bir şey varsa, iletiyi açmadan önce
gönderenden ileti hakkında bilgi alın.
Download