Kök Hücre Diferansiy..

advertisement
MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU
Dersin Adı-Kodu:
Programın Adı:
HİS 654-KÖK HÜCRE DİFERANSİYASYONU
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
Dersin düzeyi
Yüksek lisans
Doktora X
Bilimsel hazırlık
Ders saatleri ve Teori Uyg. Lab.
1
Krediler
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
Ġçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Proje/Alan
Çalışması
Diğer
Toplam
2
3
Kredi
AKTS Kredisi
2
TÜRKÇE
Kök Hücre Tanımı, Çeşitleri, Elde Edilmesi, Embriyonik Kök Hücreler,
Mezenşimal Kök Hücreler, Hemopoetik Kök Hücreler, Hücre Kültürü
Laboratuvarında Kök Hücre Çalışmalarına Giriş, Üretilen Kök Hücrelerin
Kullanım Alanları.
Kök hücre tanımını, çeşitlerini ve özelliklerini öğrenmek, kök hücre üretme
çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak.
Hücre kültürü labortuvarında gerçekleştirilen kök hücre çalışmalarını
yürütebilmek ve aşamalarını tanımlayabilmek.
Kök Hücreler-E. Karaöz, E. Ovalı
Stem Cells Handbook-Sell
Stem Cells-Wobus, Boheler
Adult Stem Cells-Türksen
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
Laboratuar
X
50
Diğer
X
50
Ders Kurulu Sınavı
Ders
Sorumluları/email adresleri
Yrd. Doç. Dr. Ş. Necat Yılmaz / [email protected]
Ders Konu Başlıkları
1. hafta
Kök Hücre Olabilirlik Kriterleri
(%)
2. hafta
Kök Hücre Çeşitleri
3. hafta
Embriyonik Kök Hücrelerin Elde Edilmesi
4. hafta
Embriyonik Kök Hücrelerin Farklılaşması
5. hafta
Embriyonik Kök Hücrelerin Kullanım Alanları
6. hafta
Mezenşimal Kök Hücrelerin Elde Edilmesi
7. hafta
Mezenşimal Kök Hücrelerin İn Vivo ve İn Vitro Farklılaşması
8. hafta
Mezenşimal Kök Hücrelerin İn Vivo ve İn Vitro Farklılaşması-2
9. hafta
Mezenşimal Kök Hücrelerin Kullanılması
10. hafta
Hemopoetik Kök Hücrelerin Elde Edilmesi
11. hafta
Hemopoetik Kök Hücrelerin Farklılaşması
12. hafta
Hemopoetik Kök Hücrelerin Kullanıması
13. hafta
Göbek Kordonu Kök Hücreleri ve Stromal Hücreler
14. hafta
Farklı Dokulardan Elde Edilen Kök Hücreler
Download