Vatandaşlık 8. Sınıf 100 Soru ve Cevap 1)Kendisine ve başkalarının

advertisement
Vatandaşlık 8. Sınıf 100 Soru ve Cevap
1)Kendisine ve başkalarının onuruna saygı duyan bir kişi ne yapmaktan kaçınır?
C: Hiç kimsenin haksızlııga ugramasına izin vermemek.
2)Bir kişi veya toplumun , yaşamın her alanda demokratik tutuma sahip olması önemlimidir?
C: Evet önemlidir.
3)Kadınlara seçme seçilme hakkı ne zaman verildi?
C: 1930 yılından itibaren başladı.
4)Cumhuriyet ne demektir?
C: Halk egemenliğine dayanan yönetim şeklidir.
5)Her vatandaşın eşit olması için yapılan inkılaplar nelerdir?
C: Soyadı Kanunu çıkarılması.
6)Soyadı Kanunu ne zaman çıkarıldı?
C: 1934 yılında.
7)Uzun bir kuyrukta sonradan gelen sorumsuz bir vatandaşın ne yapması beklenir?
C: Sıra kaynatması.
8)İnsanlar konuşa konuşa anlaşır sözünden çıkarılacak en uygun şey nedir?
C: İletişim.
9)Cinsiyet ayrımcılığına karşı duyarlı bir kişinin sorumlulukları arasında neler yer almaz?
C: Karar konusunda sadece erkeklerin söz sahibi olması.
10)Kamu mallarına zarar veren birini gördüğünüzde nasıl davranırsınız?
C: O vatandaşı uyarırım ve öyle yapmaması gerektiğini söylerim.
11)Bireylerin resmî kurumlara şikâyetlerini bildirmek için kullanıldığı hak nedir?
C: Dilekçe.
12)Devletin vatandaşa karşı görevleri nelerdir?
C: O yere ait şikayetleri gidermek,çevreyi temiz tutmak ,haksızlıklara izin vermemek.
13)Bireylerin kurallara uymaması toplum yaşamınınasıl etkiler?
C: Kötü etkiler,yaşamın gidişatını değiştirebilir?
14)Ülkedeki sorunları kim giderir?
C: Ülkenin askeri, polisi.
15)Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaşlı teyze varsa ne yaparsınız?
C: Ona yardım eder onu karşıdan karşıya geçirirdim.
16)Çevre kirliliğini azaltmak için neler yapılmalıdır?
C: Toplu taşıma araçları kullanılmalı,fabrikaların dumanı engellenmeli.
17)Toplum yaşamını düzenleyen kurallara ıyulmadığında neler olur?
C: Güçlü olan güçsüzü ezer.
18)Lösev kaç yaş arası ücretsiz tedavi ve eğitim veriyor?
C: 0-16.
19)İnsan hakları Evrensel bildirgesi madde 4 nedir?
C: Hiç kimse köle ya da kul olarak kullanılamaz.
20)İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kaç yılında kabul edildi?
C: 10 Aralık 1948 tarihinde kabul ve ilan edidi.
21)Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi kaç yılında kabul edildi?
C: 20 Kasım 1989 yılında.
22)Toplu bir milleti istila etmek darmadağnık bir milleti istila etmek kadar kolay değildir sözünü
kim söylemiştir?
C: M.Kemal Atatürk.
23)Toplu bir milleti istila etmek darmadağnık bir milleti istila etmek kadar kolay değildir sözü ne
anlama gelmektedir?
C: Dayanışma.
24)Devlete karşı sorumluluklarını yerine getiren kişi?=
C: Etkin vatandaş.
25)Toplumlarda zamanla benimsenen töre ,gelenek gibi yazısız kurallar nedir?
C: Görenekler.
26)Vatandaşlık görevlerine örnek veriniz?
C: Faturalarını zamanında yatıran ,vergisini ödeyen kişi.
27)İtfaiye imdat kaçtır?
C: 110
28)Hızır acil kaçtır?
C: 112
29)Hindistan’da doğan Mahatma Gandhi kaç yılında doğdu?
C: 1869.
30)Mühendis olan Anna Pisklakova Parker ne zaman şiddete maruz kalan kadınlar için telefon
hattı kurar?
C: 1993.
31)TEMA 'nın açılımı nedir?
C: Türkiye Erozyonla Mücadele ve Araştırma Vakfı.
32)TEMA 'nın işlevi nedir?
C: Erozyondan mağdur olan ağaçlara bakar.
33)TEMA ne zaman kuruldu?
C: 11 Eylül 1922.
34)Lösevin açılımı nedir?
C: Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı.
35)Lösev kaç yılında kuruldu?
C: 1998.
36)Demokratik bir vatandaşın özelliklerini bir örnekle açıklayınız?
C: Seçme ve seçilme hakkı vardır?
37)Ön yargı ne demek?
C: İnsanları tanımadan onları eleştirmek.
38)Ayrımcılık ile nasıl mücadele edilmez?
C: Tahammül etme.
39)Ayrımcılım ile nasıl mücadele edilir?
C: Diyalog ve iletişim kurma.
40)Hak ve sorumluluklar arasında ne gibi farklılıklar vardır?
C: Hak bize verilen özgürlükler;sorumluluklar yapmamız gerekenler.
41)Sorumluluklarını yerine getirmeyenler nasıl insanlardır?
C: Sorumsuz insanlar.
42)Karşısında kişi veya kuruluşa göre güçsüz olan kişilerin hak arama sürecince korunmasına ne
denir?
C: Koruyucu Hukuk.
43)İmdat telefonları ücretsizmidir?
C: Evet.
44)Polis imdat kaçtır?
C: 155
45)Jandarma imdat kaçtır?
C: 156
46)Bir insan çok uzun veye gözleri iyi görmediği aşalanabilirmi?
C: Evet.
47)Temel değerlerimiz neler?
C: Kültürümüz.
48)Bizden farkı renkte biriyle arkadaş olabilirmiyiz?
C: Evet.
49)Arkadaşlarınız sizden farklı olan özellikleri nelerdir?
C: Kaşı , gözü,kulağı;basketbol oynayışı...
50)İnsanın diğer insanlarla iletişim kurabilmesi neye bağlıdır?
C: Pozitif düşünmesi.
51)Negatif düşünen bir insan diğer insanlarla iyi iletişim kurabilirmi?
C: Hayır.
52)İnsan olarak neden değerliyiz?
C: Sorumluluklarımızın olması.
53)Bİizi diğer canlılardan ayıran en önemli özellik nedir?
C: Aklımızın olması.
54)Tatlı dil yılanığı delinden çıkarır atasözü neyi vurgulamaktadır?
C: Etkili iletişim.
55)Demokrasinin temel özellikleri nelerdir?
C: Eşit bir yönetim şekli olması.
56)Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi madde 6 nedir?
C: Yaşamak, her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır.
57)Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi madde nedir?
C: Her çocuğun sağlık hizmetinden yaralanma hakkı vardır.
58) öğrencinin yapması gereken sorumluluklar nelerdir?
C: Ödevin zamanında getirmesi, işlerini zamanında bitirmesi, disiplinli olması, tertipli olması.
59)Bir yetişkinin yapması gereken sorumluluklar nelerdir?
C: Ailesini doyurmak, eve ihtiyaçları getirmek, işlerini yapmak.
60)Ön yargıyı ne kaldırır
C: Hoşgörü.
61)Farklı özelliklere sahip olmamızın nedenleri nelerdir?
C: Doğuştan gelen becerilerimiz.
62)Hepimiz aynı özellikleri taşısaydı neler olurdu?
C: Herkes aynı yetenekte olurdu.
63)Doğuştan getirdiğiniz özellikler nelerdir?
C: Refleks.
64)Sonradan olan yeteneklerimiz nelerdir?
C: Futbol oynamak , boy uzaması.
65)Amerika’da otobüslerin ön sıraları beyazlara aitti. Bu neyi gösterir?
C: Toplumsal dışlama uygulandığına.
66)Kimlerle arkadaş olmak istemezsiniz sorusuna ne cavap verirdiniz?
C: Ayrımcı olan, eşit olmayan.
67)Kimlerle arkadaş olurdunuz sorusuna ne cavap verirdiniz?
C: Ayrımcılık yapmayan , eşit olan , gerektiğinde yardım eden.
68)Farklı inanca sahip olan birine yaklaşmamak neye girer?
C: Irk ve düşünce ayrımcılığına.
69)İnsan hakları Evrensel bildirgesi madde 1 nedir?
C: Madde1: Bütün insanlar özgür ;onur ve hakları yönünden eşit doğarlar.Akıl vicdana sahiptirler
ve birbirlerine karşı kardeşçe davranmalıdırlar.
70)İnsan hakları Evrensel bildirgesi madde 12 nedir?
C: Hiç kimse özel yaşamı ,ailesi,konutu ya da yazışması konularındaki keyfi müdahaleye
,onuruna ve adına karşı saldırıya uğrayamaz.
71)İnsan hakları Evrensel bildirgesi madde 17 nedir?
C: Herkesin ,tek başına ya da başkalarıyla birlikte mal ve mülk edinme hakkı vardır.
72)Çocuk Haklarına Dair Sözleşme madde 2 nedir?
C: Çocuk Hakları ,bütün çocuklar içindir.Büyüklerin İnançları ya da görüşleri nedeniyle hiçbir
çocuğa ayrım yapılamaz.
73)Ön yargılara ne engel olabilir?
C: Toplumun birlik ve beraberliğine.
74)Ön yargılara engel olmayan nelerdir?
C: Ayrımcılığın sürmesine,Toplumsal yaşamın sürmesine.
75)Kendimize benzemeyene saygı duymak marifettir sözü ne demektir?
C: Birlikte yaşamaya açık olmak.
76)Kadınlara ne zaman yerel seçimlere katılma onayı verildi?
C: 1930 yılında.
77)Kadınlara ne zaman genel seçimlere katılma onayı verildi?
C: 1934 yılında.
78)Cumhuriyetin ilanıyla neyin önüne geçildiği söylenebilir?
C: Cinsiyet ayrımcılığına.
79)Diğer insanlarla işbirliği içinde olmak hayatımıza ne etkisi olur?
C: Yararı.
80)Ayrımcılığın nedenleri nelerdir?
C: Ön yargı.
81)Neler ayrımcılığın nedenleri arasında yer almaz?
C: Eşitlik,empati.
82)Kötü insanlara nasıl yaklaşmalıyız?
C: Hoşgörü ile.
83)Demokrasi insana önem veren bir yönetim şeklidir bu tanımda ne vurgulanmaktadır?
C: İnsan hakları.
84)Demokrasinin temel özelliklerini ,fade eden birçok kavram vardır. Bu kavram ne olamaz?
C: Otoriter devler.
85)Demokrasinin tanımı nedir?
C: İnsanı temel olarak insan iradesine ,hak ve özgürlüklere değer veren yönetim şeklidir.
86)Demokrasinin temel özellikleri nelerdir?
C: Hukukun üstünlüğü,sosyal adalet,sivil toplum.
87)Demokratik bir vatandaşın özellikleri neler olabilir?
C: Katılımcı ,etkin ve sorumlu.
88)Demokratik bir vatandaşın özellikleri neler olamaz?
C: Seçkinciliği içselleştirmiş.
89)Toplumsal farklılıkla ilgili ne yanlıştır?
C: Yaşanası bir dünya;farklılıkları yok saymaktan geçer.
90)Toplumsal farklılıkla ilgili ne doğrudur?
C:Yaşam içinde toplulukların bulunması doğrudur.
91)Ayrımcılık belirten ifadeler nelerdir?
C: Ben şehirliyim,ben asil biriyim.
92)Ayrımcılık belirtmeyen ifadeler nelerdir?
C: Ben spor yaparım,Ben balık severim.
93)İnsanın fiziksel özellikleri duygu,düşünce bakımından farklı özellikleri nelerdir?
C: Boy uzunluğu,müzik becerisi gibi.
94)İnsanın kendini tanıması kişiye ne sağlar?
C: Özgüven sağlar.
95)İnsanın evrensel özelliklerini sayarmısınız?
C: Beslenmek,düşünce üretmek,insan olmak.
96)İnsanın ne gibi fiziksel özellikleriyle dalga geçilmemelidir?
C: Boy uzunluğu,kilosu,yüzü gibi.
97)İnsanı değeli kılan nedir?
C: Farklı özelliklere sahiip olması,onurlu yaşama hakkının bulunması.
98)İnsanın onuru kişiye ne sağlar?
C: Saygınlık kazanması.
99)Özgürlük ,eşitlik, kardeşlik,saygı gibi kavramlar ne ifade eder?
C: İnsani değerler.
100)İnsanlar konuşa konuşa anlaşır sözünden çıkarılacak en uygun şey nedir?
C: İletişim
Download