aydınlatılmış hasta onamı akış şeması

advertisement
AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
KODU: HD.RB.15
YAYIN TARİHİ: ŞUBAT 2015
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: --
Saat:
SAYFA NO: 1/1
Tarih:
Hastadaki mevcut sorun 1. boyun omurunun omuriliği sıkıştırmasıdır. Bu hastalar sıklıkla
özellikle enseden başlayan baş ağrısı yutma güçlüğü, uykuda solunum durması, ellerde hissizlik ve
yanma tarzında duyu bozuklukları, el ve ayaklarda kuvvet azalması ve ağrı, kasılma, elde parmak
arası kaslarda zayıflık, inatçı- ilaçla tedavi edilemeyen yüksek tansiyon gibi şikayetler ile doktora
başvururlar. Bu şikayetler beyin sapı içinden geçen sinir liflerin ( uzun traktus, kranial sinirler ) bası
altında kalması sonucu ortaya çıkar.
Bu hastalığın cerrahi tedavisinde, bası altında kalmış olan sinir dokularını rahatlatmak ve
bozulmuş olan beyin-omurilik sıvısının dolaşımını iyileştirmek amaçlanır. ( C1+2 laminektomi,
foramen magnum dekompresyonu ve / veya duraplasti ) . Bazı durumlarda hidrosefali için
ventriküloperitoneal şant uygulanımı gerekebilir.
Bu operasyonlardan sonra; hastanın kendi solunumunu kendisinin sağlayamaması
(solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürmek zorunda kalması) ,enfeksiyon, beyin- omurilik
sıvının boyun bölgesinde cerrahi alanda toplanması ( psödomeningosel), hidrosefali, kanama,
serebellar infarkt ( beyincik de beslenme bozukluğu ve buna bağlı bulgular ),kol ve bacaklarında
kuvvetsizlik, ortaya çıkabilir. Bunlar ilave müdahale gerektirebilir. Nadiren ölüm riski vardır.
Cerrahi öncesi hafif bulguları olan ve özellikle 40 yaşın altındaki genç olgularda sonuçlar
daha iyi iken, ağır nörolojik bulguları olan olgularda hedef nörolojik bulguların kötüleşmesinin
durdurulması olacaktır. Ameliyat sonrası dönemde bulgular olguların % 10-15 ‘ inde tekrarlayabilir.
Hasta Adı- Soyadı :
İmza:
Dosya no:
Uzman Doktor:
Tarih:
Hastaya özel durumlar:
Ben ………………………………………………………………., hastalığımla ilgili bu bilgiler bana
anlatıldı. Aynı zamanda bu bilgileri ayrıntılı olarak bana hatırlatan bu belgeyi okudum ve imzaladım.
Bana yapılabilecek olan yukarıda adı geçen operasyonları kabul ettiğimi beyan ederim.
Download