GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 30.YIL ETKİNLİKLERİ

advertisement
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
30.YIL ETKİNLİKLERİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
TANISAL MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ
TEORİK ve UYGULAMALI KURSU
18-19-20 Aralık 2009, ANKARA
Düzenleyenler
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Onursal Başkan
Prof. Dr. Rıza AYHAN (Gazi Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Peyami CİNAZ (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Sevgi TÜRET (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi)
Başkan
Prof. Dr. Semra KUŞTİMUR
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Semra KUŞTİMUR
Prof. Dr. Turgut İMİR
Prof. Dr. Seyyal ROTA
Prof. Dr. Nedim SULTAN
Doç. Dr. Meltem YALINAY ÇIRAK
Doç. Dr. Kayhan ÇAĞLAR
Doç. Dr. Ayşe KALKANCI
Doç. Dr. Gülendam BOZDAYI
Doç. Dr. Işıl FİDAN
Yrd. Doç. Dr. Funda DOĞRUMAN AL
İletişim Adresi
Doç. Dr. Ayşe Kalkancı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Dekanlık Binası 2. Kat
Tel: 312 202 46 29
Faks: 312 213 98 02
E-posta: [email protected]
Kurs Sekreterliği
Zeynep YILDIZ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sekreterliği
Tel: 312 202 69 79
Faks:
E-posta:
Kurs Yeri
Teorik Dersler
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beşevler, Ankara
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık 6.Kat Toplantı Salonu
Uygulamalar
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarları,
Dekanlık Binası, 2.Kat
Kurs Kayıt Ücreti Ücreti
Teorik Dersler için bir günlük kayıt ücreti
250 TL
20 TL
Son Kayıt Tarihi
11 Aralık 2009
Banka Hesap Numarası
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yardım ve Yardımlaşma Derneği
Türkiye İş Bankası Gazi Tıp Şubesi
Hesap No: 31943
Teorik Dersler için kontenjan kısıtlaması yoktur. Uygulamalar için kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır. Başvuru sırasına göre ilk
30 kişi kabul edilecektir. Asil kayıt yaptıran adaylar katılamayacaklarını belirtir iseler yedek listeden yine başvuru sırasına
göre asil kayıt yapılacaktır.
BİLİMSEL PROGRAM
TEORİK DERSLER
18.12.2009
Cuma, Dekanlık 6. Kat Konferans Salonu
09.00-09.30
Açılış
Kurs Başkanı
Dekan, Rektör
09.30-10.15
Konferans 1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semra Kuştimur
Genom, transkriptom, proteom
Konuşmacı: Doç. Dr. Meltem YALINAY ÇIRAK
10.15-10.30
ARA
Konferanslar 2,3
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turgut İMİR
10.30-11.15
DNA-RNA elde edilme yöntemleri
Konuşmacı: Doç. Dr. Işıl FİDAN
11.15-12.00
DNA çoğaltma yöntemleri
Konuşmacı: Doç. Dr. Gülendam BOZDAYI
12.00-13.30
ÖĞLE YEMEĞİ
Konferanslar 4,5
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nedim SULTAN
13.30-14.15
Görüntüleme Yöntemleri
Konuşmacı: Doç. Dr. Ayşe KALKANCI
14.15-15.00
DNA Dizi Analizi ve Mikroçip Uygulamaları
Konuşmacı: Doç. Dr. Meltem YALINAY ÇIRAK
15.00-15.30
ARA
15.30-17.30
Yuvarlak Masa ‘ Olgular Eşliğinde Uzmanı ile Tartışalım’
Yönetici: Prof. Dr. Seyyal ROTA
Moleküler Yöntemler hangi durumlarda kullanılmalı
Nasıl Değerlendirilmeli
Karşılaşılan Sorunlar
Tartışmacılar:
Prof. Dr. Seyyal ROTA ‘Viroloji’
Doç. Dr. Meltem YALINAY ÇIRAK ‘Bakteriyoloji’
Doç. Dr. Ayşe KALKANCI ‘Mikoloji’
Yrd. Doç. Dr. Funda DOĞRUMAN AL ‘Parazitoloji’
UYGULAMALAR
19.12.2009
20.12.2009
Cumartesi
Pazar
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarları,
Dekanlık Binası, 2.Kat
KONULAR
Klasik yöntemler ile DNA –RNA eldesi : Fenol-klorofom-izoamil alkol yöntemi
Ticari kitler ile DNA-RNA eldesi
Otomatik DNA-RNA eldesi
Termal cycler’da DNA-RNA çoğaltılması
Real Time PCR
Hibridizasyon
Elektroforez
Jel Görüntüleme
DNA dizi analizi
Download