Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2012 Yılı Faaliyet

advertisement
1
ORTA ANADOLU
SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2012 YILI FAALİYET RAPORU
2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
1
2
BAŞKANIN MESAJI
Türkiye’de süs bitkileri sektörü hem üretim hem ihracat yönünden hızla gelişen bir
sektör. 2012 yılı sektörümüz açısından çok olumlu bir yıl oldu. 2012 yılında süs
bitkileri sektör ihracatımız 73 milyon dolara ulaşırken, kesme çiçek ihracatı % 8
oranında artış kaydetti. Sektörümüzde özellikle son dönemde canlı bitkiler ihracatı
açısından önemli gelişmeler kaydedildi. İç ve dış mekan üretim ve ihracatı artış
gösterirken, ihracatımızda bu ürünler için Türkmenistan, Irak, Azerbaycan ve
Özbekistan gibi yeni pazarlar kazanıldı. İhracat pazarlarımız bu yıl da genişlemeye
devam etti. Toplamda 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, Hollanda,
İngiltere, Almanya, Irak, Türkmenistan, Azerbaycan en önemli pazarlarımız oldu.
2013 yılında da süs bitkileri ihracatının olumlu artışına devam etmesini bekliyoruz.
Hedefimiz bu yıl 100 milyon dolar ihracat gerçekleştirmek ve % 20 ihracat artışı sağlamak. Bu hedefe ulaşmak
için Birliğimiz sektör ihracatının geliştirilmesi ve yeni pazarlar kazanılması amacıyla birçok projeler yürütüyor.
Birliğimiz dış mekan bitkileri ihracatının geliştirilmesi adına Mersin Ticaret ve Sanayi Odasıyla birlikte yeni bir
proje başlattı. Bu proje ile, hedef pazarlar olan Irak, Azerbaycan ve Türkmenistan’a yönelik tanıtım çalışmaları,
fuarlar ve heyetler düzenlenecek. Bunun dışında kesme çiçekte hedef pazarlarımız olan Orta Avrupa Ülkelerine
yönelik yürüttüğümüz projemiz devam ediyor. Projede hedef pazarlarımız olan Almanya, Avusturya, Macaristan
pazarlarına heyetler gerçekleştirdik. Bu yıl ek olarak Fransa, Kolombiya, Ekvador ve Kenya’ya pazar araştırması
programları düzenlemeyi hedefliyoruz. Süs bitkileri tanıtım grubu olarak da önemli hedef pazarlarımız olan
Hollanda, İngiltere, Rusya ve Almanya’ya yönelik tanıtım çalışmalarını hızlandırarak, bu ülkelerde reklam
çalışmaları, fuar katılımları ve tanıtım kampanyaları yapmayı planlıyoruz.
Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak Türkiye’deki süs bitkileri sektörünü dünya ile entegre etme
adına, bugüne kadar pek çok organizasyona imza attık. Yurtdışında Union Fleurs (Dünya Çiçek Ticareti Birliği),
AIPH (Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği) ve birçok diğer alanda ülkemizi başarıyla temsil etmeye
devam ediyoruz.
2012 yılında Hollanda’da Birliğimiz organizasyonu ile düzenlenen Floriade 2012 Venlo Türkiye bahçesi de en
önemli tanıtım ataklarımızdan oldu. Expo Floriade hem ülkemizi hem de süs bitkileri sektörünü tanıtmak için çok
önemli bir fırsattı. Biz de bu amaçla ve yoğun çabalarla ortaya çok başarılı bir organizasyon çıkardık. Bahçemizin
açılışının, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından şereflendirilmesi de bizim için ayrı bir onur kaynağı oldu. 6 ay
boyunca etkin tanıtım faaliyetleri yapılan bahçemiz, binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye kültürünün tüm
unsurlarının en başarılı şekilde temsil edildiği bahçemizde, ziyaretçiler ülkemizi yakından tanıma fırsatı buldu.
Bahçemiz, Expo Floriade’ye katılan tüm ülkeler içinde “en güzel bahçe” seçilerek bizi birincilik ödülü ile
gururlandırdı. Yine Tayland’ın Chiang Mai şehrinde düzenlenen “EXPO Royal Flora Ratchaphruek” Sergisinde
Türkiye bahçesi organizasyonu da Birliğimiz tarafından yapıldı. Süs Bitkileri Tanıtım Grubu, Tayland’daki
Ratchaphruek Expo projesi çerçevesinde Türkiye bahçesinde yer alarak, 3 ay boyunca çeşitli organizasyonlar ve
tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdi.
Önümüzdeki süreçte, Birliğimizin de içinde aktif rol aldığı ve yoğun çabalarla ülkemize kazandırılan Expo 2016
Antalya gibi önemli bir proje var. Floriade ve Tayland Expolarına katılımımız Expo 2016 Antalya için bir vizyon
çalışması oldu. Expo 2016 Antalya, ülkemizin evsahipliği yaptığı en önemli organizasyon olacak. Bu açıdan
elimizdeki bu örnekleri iyi kullanmamız ve buna göre bir yol haritası çıkarmamız gerekiyor. Expo 2016 Antalya
projesine Birliğimizin desteği artarak devam edecek. Bu oluşum süs bitkileri ihracatının da ivme kazanması için
bir dönüm noktası olacak. Expo organizasyonunun özellikle dış mekan bitkileri ve peyzaj alanlarında sektörü çok
geliştirmesini bekliyoruz.
Osman BAĞDATLIOĞLU
Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
2
3
ORTA ANADOLU SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2012 YILI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
Sayın Üyelerimiz,
Birliğimizin 20 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel
Kurul Toplantısı’nda dört yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulumuz, çalışmalarında siz
üyelerimizin değerli öneri, katkı ve katılımlarını dikkate alarak, ortak hedeflerin
gerçekleştirilmesi, ortak çıkarların gözetilmesi yönünde sektörümüze yol gösterici,
destekleyici çalışmalar yapmıştır.
Bu dört yıllık dönemin 2012 yılını kapsayan üçüncü yılına ait faaliyetlerimizi
aşağıda özetle bilgilerinize sunmak üzere, huzurlarınıza gelmiş bulunuyoruz.
Sayın Üyelerimiz,
2012 yılı içerisinde Yönetim Kurulumuz, aylık mutad toplantılarını kesintisiz
biçimde yapmıştır. Bu toplantılarda alınan kararlardan bazılarını ve bu kararlar
doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetleri şu şekilde özetleyebiliriz:
 KURUM VE KURULUŞLARA ZİYARETLER
Sektörün yaşadığı çeşitli sorunların gündeme getirilerek çözüme kavuşturulması
amacıyla Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğimiz tarafından çeşitli kurum ve
kuruluşlara ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bunlar:
Konu
:
Tarih
:
Yer
:
Katılımcılar :
Expo 2012 Floriade Venlo sponsorluk görüşmeleri
3 Ocak 2012
İstanbul
Türk Hava Yolları yetkilileri, Yönetim Kurulu Üyeleri
Konu
:
Tarih
:
Yer
:
Katılımcılar :
Expo 2016 Antalya
4 Ocak 2012
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı Yetkilileri, Yönetim Kurulu Başkanı
Osman BAĞDATLIOĞLU, Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili Birlik
personeli
Konu
:
Tarih
:
Yer
:
Katılımcılar :
Expo projeleri
13 Kasım 2012
Dışişleri Bakanlığı/ ANKARA
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Naci KORU,
Yönetim Kurulu Başkanı Osman BAĞDATLIOĞLU, Yönetim
Kurulu üyeleri, ilgili Birlik personeli
 TOPLANTI, SEMİNERLER
3
4
Konu
:FAO-Süs bitkileri sektöründe nitelikli işgücü
konulu eğitim programının açılışı
Tarih
: 21 Şubat 2012
Yer
: Antalya
Katılımcılar : Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri
yetiştirilmesi
Konu
:
Tarih
:
Yer
:
Katılımcılar :
BMOP Kümelenme Projesi Toplantısı ve Eğitimi
21 -24 Şubat 2012
Antalya
Yönetim Kurulu üyeleri
Konu
:
Tarih
:
Yer
:
Katılımcılar :
Expo Floriade Venlo 2012 Türkiye Bahçesi Hazırlıkları
28 Şubat 2012
Antalya
Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili Birlik personeli
Konu
: Expo 2016 Antalya Çalışmaları
Tarih
: 3-4 Mart 2012
Yer
: Antalya
Katılımcılar : T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Danışmanı
Selami GÜLAY, Yönetim Kurulu Başkanı Osman
BAĞDATLIOĞLU
Konu
Tarih
Yer
: Floriade 2012 Venlo tanıtım filmi hazırlık toplantısı
: 8 Mart 2012
: İstanbul
Katılımcılar: Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri
Konu
:
Tarih
:
Yer
:
Katılımcılar :
Floriade 2012 Venlo Türkiye Bahçesi hazırlıkları
27 Mart 2012
Antalya
Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Genel Sekreter
Özkan AYDIN
Konu
:
Tarih
:
Yer
:
Katılımcılar :
Mersin Flora Dış Mekan Süs Bitkileri Projesi Toplantısı
10 Nisan 2012
Mersin
Yönetim Kurulu Başkanı Osman BAĞDATLIOĞLU,
Yönetim Kurulu üyesi Lütfi GÖBÜŞ ve ilgili personel
Konu
:Expo Floriade 2012 kapsamında Tanıtım Grupları
4
5
tarafından yapılacak çalışmalara yönelik hazırlık
toplantısı
Tarih
: 12 Nisan 2012
Yer
: TİM/İstanbul
Katılımcılar : Yönetim Kurulu Başkanı Osman BAĞDATLIOĞLU ve
İlgili personel
Konu
: 8. Çiçek Festivali hazırlık toplantısı
Tarih
: 27 Nisan 2012
Yer
:Antalya
Katılımcılar : Yönetim Kurulu Üyeleri, Festival Komitesi üyeleri
Konu
:
Tarih
:
Yer
:
Katılımcılar :
8. Çiçek Festivali Hazırlık Toplantısı
11 Mayıs 2012
Antalya
Yönetim Kurulu Üyeleri, Festival komitesi temsilcileri
Konu
:
Tarih
:
Yer
:
Katılımcılar :
8. Çiçek Festivali Basın Toplantısı
15 Mayıs 2012
Antalya/Divan Talya Oteli
Yönetim Kurulu Üyeleri, Festival komitesi temsilcileri
Konu
:
Tarih
:
Yer
:
Katılımcılar :
İhracat sezonunun değerlendirilmesi
4 Haziran 2012
Antalya
Kesme çiçek ihracatı yapan üye firmalar
Konu
: Expo 2016 Antalya
Tarih
: 13 Haziran 2012
Yer
: Antalya
Katılımcılar :AK Parti Muratpaşa İlçe Teşkilatı yetkilileri ve Yönetim
Kurulu üyeleri
Konu
:Expo Floriade ve Expo Tayland Ratchapruek
Projeleri Değerlendirme Toplantısı
Tarih
:14 Haziran 2012
Yer
: Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri ve Birlik personeli
Katılımcılar : Antalya
Konu
:Antalya Valiliği tarafından düzenlenen Expo 2016
Antalya Konulu Toplantı
Tarih
: 15 Haziran 2012
Yer
: İlbank/ ANTALYA
Katılımcılar : Birlik Başkanı Osman BAĞDATLIOĞLU
5
6
Konu
:
Tarih
:
Yer
:
Katılımcılar :
Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri
20-21 Haziran 2012
Antalya
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Yetkilileri ve Birlik Yönetim Kurulu üyeleri
Konu
:
Tarih
:
Yer
:
Katılımcılar :
Expo projeleri hakkında basın toplantısı
3 Eylül 2012
Talya Otel/Antalya
Yönetim Kurulu üyeleri
Konu
:10. Kalkınma Planı Bitkisel Üretim Komisyonu
Toplantısı
Tarih
: 17-18 Eylül 2012
Yer
: Ankara- Kalkınma Bakanlığı
Katılımcılar : Yönetim Kurulu Başkanı Osman BAĞDATLIOĞLU
Konu
:
Tarih
:
Yer
:
Katılımcılar :
Bitkisel Üretim Çalışma Grubu Toplantısı
12 Kasım 2012
Ankara -Kalkınma Bakanlığı
Yönetim Kurulu Başkanı Osman BAĞDATLIOĞLU
Konu
:
Tarih
:
Yer
:
Katılımcılar :
Ödemiş Süs Bitkileri Çalıştayı
16-17 Kasım 2012
Ödemiş
Yönetim kurulu Başkanı Osman BAĞDATLIOĞLU
Yönetim kurulu üyesi Lütfi GÖBÜŞ
Konu
:
Tarih
:
Yer
:
Katılımcılar :
ATSO “2023 Antalya Vizyonu” Arama Konferansı
1-2 Aralık 2012
Antalya
Yönetim Kurulu Başkanı Osman BAĞDATLIOĞLU
Konu
:
Tarih
:
Yer
:
Katılımcılar :
ATSO Tarım Konseyi toplantısı
26 Aralık 2012
Antalya
Yönetim Kurulu Başkanı Osman BAĞDATLIOĞLU
6
7
√ Her ay düzenlenen Union Fleurs Yönetim Kurulu Toplantılarına (tele-konferans)
katılım sağlanmıştır.
 EXPO FLORIADE PROJESİ
Hollanda’nın Venlo şehrinde 5 Nisan 2012- 7 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen olan 6 ay süreli A1 seviyesindeki Expo Floriade 2012 Venlo Botanik
Expo’suna ülkemizin ulusal katılımı için Birliğimiz tarafından 1.000 m2’lik alanda bir
Türk Bahçesi yapılmıştır. Sözkonusu proje kapsamında aşağıdaki etkinlikler
gerçekleştirilmiştir.
Konu
Tarih
Açıklama
: Floriade 2012 Venlo Açılış Töreni
: 4-5 Nisan 2012
: Hollanda/Venlo’da düzenlenen Expo Floriade 2012’nin
açılış
etkinliklerine
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Osman
BAĞDATLIOĞLU, Yönetim Kurulu üyesi Lütfi GÖBÜŞ, Ar-Ge
Şube Şefi Sevgin UTLULIĞ, Ar-Ge Uzmanı Gülşen BAY, Expo
2016 Antalya Ofisi
görevli personelleri tarafından katılım
sağlamıştır.
Konu
Tarih
Açıklama
: Floriade 2012 Venlo Değerlendirme Jürisine
: 3-5 Nisan 2012
: Floriade 2012 Venlo Değerlendirme Jürisine jüri üyesi
olarak Yönetim Kurulu başkanı Osman
BAĞDATLIOĞLU katılmıştır.
Konu
Tarih
Açıklama
: Expo Floriade 2012 Türkiye Bahçesi’nin resmi açılışı
: 19 Nisan 2012
:19 Nisan 2012 tarihinde; Venlo Expo Floriade 2012
Türkiye Bahçesi’nin resmi açılışı Sayın
Cumhurbaşkanımız ve Hollanda Kraliçesi tarafından
yapılmıştır. Açılış için düzenlenen resmi heyete Antalya
milletvekilleri, Belediye başkanları, OAİB Süs Bitkileri
Yönetim Kurulu ve Sivil Toplum Kuruluşları başkanları
katılmıştır.
Konu
Tarih
Açıklama
: Floriade 2012 Türkiye Bahçesi Milli Gün Etkinlikleri
: 1-2 Haziran 2012
: Floriade 2012 Venlo Botanik Sergisi Türkiye Bahçesi
etkinlikleri kapsamında 1-2 Haziran 2012 tarihlerinde Türk Günü
Etkinlikleri düzenlenmiştir. Etkinlikler kapsamında, mehteran
takımının yürüyüşü, Burhan Öçal&Trakya All Star konseri ve
Anadolu'nun çeşitli yörelerinden folklor gösterileri yer almıştır.
Ulusal ve Uluslararası basın tarafından yoğun ilgi gösterilen Türk
Günü etkinliklerine Türkiye’den 150 kişilik bir heyet katılmıştır.
7
8
Konu
Tarih
Açıklama
: Floriade 2012 Venlo Jürisi
: 28 Haziran-1 Temmuz 2012
: Birlik Başkanı Osman BAĞDATLIOĞLU Floriade 2012
Venlo Jürisine katılım sağlamıştır. Yapılan değerlendirmeler
sonucunda Türkiye bahçesi ilk üç sırada yer almayı başarmıştır.
Konu
Açıklama
: Muhtelif Ülke Delegasyonları Ziyaretleri
: Expo Floriade 2012 Venlo Türkiye Bahçesi Tanıtım
Faaliyetleri kapsamında, muhtelif yabancı ülke delegasyonları
bahçemizi ziyaret etmiş, Tanıtım Grupları tarafından bahçemizde
gerçekleştirilen tanıtımlar büyük ilgi toplamıştır.
Konu
Tarih
Açıklama
: Hollanda Dışişleri Bakanı Ziyareti
: 4 Eylül 2012
: Floriade 2012 Türkiye Bahçesi Hollanda Dışişleri
Bakanı Uri Rosenthal tarafından ziyaret edilmiştir. Sayın Bakan
ve beraberindeki heyete EXPO Antalya ve endemik bitkiler filmi
gösteriminin ardından Venlo Floriade Türkiye Bahçesi ve EXPO
Antalya ile ilgili bilgi sunulmuştur.
Konu
Tarih
Açıklama
: Hollanda Bahçesi Milli Gün Resepsiyonu
: 13 Eylül 2012
: Expo Floriade Hollanda Bahçesi Milli Günü
kapsamında düzenlenen resepsiyondaki ödül töreninde, Türkiye
bahçesi en güzel bahçe kategorisinde ödül almıştır.
Konu
Tarih
Açıklama
: Floriade 2012 Kapanış Töreni
: 7 Ekim 2012
: Floriade 2012 Botanik EXPO’su, 7 Ekim 2012
tarihinde bir kapanış töreni ile sona ermiştir. 6 ay boyunca 1
Milyondan fazla ziyaretçi sayısı ile alana gelen ziyaretçilerin
yarıdan fazlasının gezdiği ve büyük beğeni alan Türkiye Bahçesi
"Dünya Şov Sahnesi"-World Show Stage kategorisinde birinci,
Uluslararası Bahçe Ürünleri Üreticileri Birliği’nin (AIPH) verdiği ve
42 ülke bahçesinin değerlendirildiği "peyzaj" kategorisinde
üçüncülük ödülü almıştır. Böylelikle, ülkemizin katılmış olduğu
tüm Botanik EXPO’ları içerisinde, daha önce Bahçemize verilmiş
olan Hollanda Yüksek Komiserlik ödülü de sayılacak olursa,
Türkiye bir Botanik sergisinde ilk kez 3 ödül birden almıştır.
Törende ayrıca, BIE tarafından 2016 yılında Antalya'da
düzenlenecek "Çocuk ve Çiçek" temalı Botanik EXPO’su için
bayrak devir teslimi de yapılmıştır.
8
9
Konu
Tarih
Açıklama
: Expo Floriade Türkiye Bahçesi Kapanış Heyeti
: 5-8 Ekim 2012
: Expo Floriade Kapanış programına katılmak üzere
içinde Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Sivil Toplum Kuruluşları
temsilcilerinin yer aldığı bir heyet 5-8 Ekim 2012 tarihleri
arasında Floriade Exposunu ziyaret etmiştir. Bu kapsamda, Aile
ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Antalya Yetim ve Muhtaç
Çocuklara Yardım Vakfı’nda (AYÇOV) kalan 22 başarılı çocuk,
Hollanda'nın Venlo kentindeki EXPO Floriade 2012 Botanik
Sergisi'ni ziyaret etmiştir.
 TAYLAND – EXPO ROYAL FLORA RATCHAPRUEK PROJESİ
Tayland’ın Chang Mai kentinde düzenlenen Royal Flora Ratchaphruek 2011
Expo’sunda Birliğimiz koordinatörlüğü’nde yapılan Türk bahçesinin açılışı Süs
Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, Tayland
Turizm ve Spor Bakanı Weerasak Kowsurat, Chiang Mai Valisi ve kraliyet ailesinin bir
üyesi olan Panadda Diskul ve AIPH Başkanı Doeke Faber tarafından yapılmıştır.
Birbirinden orjinal bitkilerden oluşan 2 Bin M2’lik Türk Bahçesi, Tayland Prensesi
Maha Chakri Sirindhorn ile ziyaretçilerin büyük beğenisini kazanmıştır. Sözkonusu
proje kapsamında aşağıdaki etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
Konu
Tarih
Açıklama
: Türkiye Günleri
: 18-19 Ocak 2012
: 2011 Royal Flora Rantchaphruek Expo’su kapsamında
18-19 Ocak 2012 tarihlerinde Birliğimiz organizasyonu ile
“Türkiye Günleri” düzenlenmiştir. Antalya Valiliği, Expo 2016
Antalya İcra Kurulu Üyeleri, Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi’nden üst düzeyde katılım sağlanan Türk
Günlerinde Türk çinileri, heykelleri, ağaçları konu edilmiş ve
ülkemize ait değerler Uzakdoğu insanı ile buluşturulmuştur. Türk
Günlerinde Antalya’dan giden cam, ebru ve oya sanatçıları ile
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan katılan Devlet Halk Dansları
Topluluğu’nun da katkıları ile ilk ciddi tanıtım atağı
başlatılmıştır. Türk Günleri organizasyonu sayesinde Expo 2016
Antalya adına uluslararası boyutta ilk tanıtım çalışması
yapılmıştır.
Konu
: Royal Flora Ratchaphruek Türkiye Bahçesi Kapanış
Heyeti
: 12-16 Mart 2012
: Tayland’ın Chiang Mai şehrinde düzenlenen “Royal
Tarih
Açıklama
9
10
Flora Ratchaphruek 2011” Expo’sunda, birliğimiz tarafından
yapılan Türkiye Bahçesi organiasyonu kapsamında, 12-16 Mart
2012 tarihlerinde Expo kapanış heyeti gerçekleştirilmiş, heyete
Yönetim kurulu üyeleri ve ilgili kurum temsilcileri katılmıştır.
 SÜS BİTKİLERİ TANITIM GRUBU (SBTG)’NİN FAALİYETLERİ
03 Ocak 2011 tarihinde Ekonomi Bakanlığının Onayı ile kurulan ve sekreterya
hizmetleri Genel Sekreterliğimiz tarafından yürütülen Süs Bitkileri Tanıtım Grubu
(SBTG) 2012 yılında aylık toplantılarını düzenli gerçekleştirerek, düzenli tanıtım
faaliyetleri gerçekleştirmiştir.
YURTDIŞI TANITIM FAALİYETLERİ
Konu
Tarih
Yer
Açıklama
:
:
:
:
Expo Floriade 2012 Venlo Projesi
5 Nisan- 7 Ekim 2012
Venlo/ HOLLANDA
Expo Floriade 2012 Venlo Botanik Exposunda Türkiye
adına katılım sağlanması hususunda Ekonomi Bakanlığı
tarafından Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği’ne koordinatörlük görevi verilmiştir. Bu kapsamda, Sergi
alanında toplam 1.000 m2’lik alanda Expo Floriade 2012 Venlo
Türkiye Bahçesi organizasyonu yapılmıştır. Expo Floriade Venlo
kapsamında, 6 ay süre ile Türkiye Bahçesinde tanıtım faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir.
Süs Bitkileri Tanıtım Grubu tarafından, Türkiye bahçesinde
sürekli olarak tanıtım yapılmıştır. Bunun yanında diğer tanıtım
gruplarının da tanıtım faaliyetleri yapmalarına olanak sağlanmış
ve bu kapsamda Fındık Tanıtım Grubu ve Narenciye Tanıtım
Grubu ve Su ürünleri Tanıtım Grubu tarafından da muhtelif
tarihlerde tanıtım yapılmıştır. Bahçemizi 4,5 ayda toplam
500.000 kişi ziyaret etmiştir.
Konu
Tarih
Yer
Açıklama
:
:
:
:
Expo Royal Flora Ratchaphruek
14 Aralık 2011-14 Mart 2012
Chiang Mai/TAYLAND
Tayland’ın Chiang Mai şehrinde düzenlenen “EXPO
2011 Royal Flora Ratchaphruek” Sergisinde Türkiye bahçesinin
organizasyonu Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği tarafından yapılmıştır.
Süs Bitkileri Tanıtım Grubu, Tayland’daki Ratchaphruek Expo
projesi çerçevesinde Türkiye bahçesinde yer alarak, hem 14
Aralık 2011 tarihindeki açılış töreninde hem de 18-19 Ocak 2012
10
11
tarihlerinde gerçekleştirilen Türk günleri kapsamında çeşitli
organizasyonlar
ve
tanıtım
faaliyetleri
gerçekleştirmiştir.
Bahçenin kapanışı 14 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Konu
Açıklama
: Expo 2016 Antalya Projesi
: Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak
kabul edilen “Dünya Botanik Expo”su 2016 yılında “Expo 2016
Antalya” adıyla ve “Çiçek ve Çocuk” temasıyla ülkemizde
düzenlenecektir. Süs Bitkileri Tanıtım Grubu, Süs bitkileri
sektörünün ve Türkiye’nin en büyük projesi olan Expo 2016
Antalya’yı
desteklemekte,
tanıtımını
yapmakta
ve
ilgili
çalışmaların içinde yer almaktadır.
Konu
Tarih
Yer
Açıklama
:
:
:
:
Konu
: Union Fleurs- Uluslararasi Çiçek Ticareti
Birliği Kongresi
: 18-21 Nisan 2012
: Straelen /Almanya
: Union Fleurs- Uluslararası Çiçek Ticareti Birliği’nin
Straelen/Almanya’da
gerçekleştirilen
toplantısına
katılım
sağlanmıştır. 22 üye ülkeden 40 temsilcinin katıldığı toplantı
programı dahilinde, Expo Floriade Venlo ziyaret edilmiştir. Ziyaret
esnasında Türkiye pavyonunda Union Fleurs katılımcılarına
tanıtım kokteyli yapılmış ve Süs bitkileri Tanıtım Grubu
tarafından tanıtım yapılmıştır.
Tarih
Yer
Açıklama
Konu
Tarih
Yer
Açıklama
AIPH Kongresi
27-31 Mart 2012
Antalya/TÜRKİYE
Türkiye adına üyesi olduğumuz, AIPH Uluslararası
Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin 2012 yılı bahar toplantısı 2731 Mart 2012 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenmiştir. AIPH
Kongresine 20 ülkeden toplam 35 AIPH delegesi katılmıştır. 28
Mart 2012 tarihinde ISHS tarafından organize edilen Doğal Çiçek
Soğanları Kongresi açılışı ve AIPH kongresi açılışı eşzamanlı
olarak Tarım Bakanının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Kongrede hem AIPH delegelerine hem de yaklaşık 50 ülkeden 200
yabancı delegenin yer aldığı ISHS Kongresi katılımcılarına Süs
bitkileri Tanıtım Grubu adına tanıtım yapılmıştır.
: Çiçek Festivali
: 25-27 MAYIS 2012
: Antalya/TÜRKİYE
:Çiçek Festivali 25-27 Mayıs 2012 tarihlerinde
Antalya’da Expo 2016 Antalya: Çiçek ve Çocuk” temasıyla
gerçekleştirilmiştir. Festival bu yıl Süs Bitkileri Tanıtım
Grubu’nun da yer aldığı Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir
Belediyesi, Interflora Çiçekçileri Derneği, Antalya İhracatçı
11
12
Birlikleri, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası ve diğer sektörel derneklerin de içinde bulunduğu
organizasyon
komitesi
tarafından
düzenlenmiştir.
Çiçek
Festivali'nde, çiçeklerle süslü araçların katıldığı Festival Korteji,
çiçek dizayn yarışması ve çeşitli etkinlikler yer almıştır. Festivalin
yurtiçi ve yurtdışında tanıtımı yapılmıştır. Festivalde Expo 2016
Antalya’nın tanıtımı yapılmıştır. Uluslararası ziyaretçilerin de yer
aldığı festival, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmuş, festival
boyunca yaklaşık 2 milyon dal çiçek dağıtımı yapılmıştır.
Konu
Tarih
Yer
Açıklama
:
:
:
:
Japonya Ticaret Heyeti Programı
17-21 Temmuz 2012
Japonya
Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu
ile Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından,
Türkiye’nin japonya ile ticari ve ekonomik işbirliği imkanlarının
arttırılması ve ihracatçı firmalarımızın dış pazarlarda payında
artış
sağlanması
amacıyla
Japonya’ya
yönelik
olarak
gerçekleştirilen Ticaret Heyeti Programına Yönetim Kurulu Üyesi
Lütfi GÖBÜŞ tarafından katılım sağlanmıştır.
Konu
Tarih
Yer
Açıklama
: AIPH –Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği
Toplantisi
: 9-13 Eylül 2012
: Venlo/Hollanda
: Türkiye adına üyesi olduğumuz, AIPH Uluslararası
Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin 2012 yılı genel kurul
toplantısı 9-13 Eylül 2012 tarihleri arasında Hollanda’da
düzenlenmiştir. AIPH Kongresine 20 ülkeden toplam 40 AIPH
delegesi katılmıştır.
Kongrede yapılan seçimlerde, Süs Bitkileri Tanıtım Grubu
Başkanı Osman BAĞDATLIOĞLU, AIPH Yönetim Kurulu üyesi
seçilmiştir. Kongrede katılımcılara Süs bitkileri Tanıtım Grubu
adına tanıtım yapılmıştır.
YURTİÇİ TANITIM FAALİYETLERİ
Konu
Tarih
Yer
Açıklama
:
:
:
:
7. Çiçek Festivali Basın Ödülü Töreni
15 Şubat 2012
Antalya
Süs Bitkileri Tanıtım Grubu organizasyonuyla
düzenlenen 7. Çiçek Festivali kapsamında yapılan “En İyi
Fotoğraflı Gazete Haberi” ve “En İyi Görüntülü TV Haberi”
Yarışmalarının Ödül Töreni tüm Çiçek Festivali Komitesi
temsilcilerinin katılımıyla düzenlenmiş, ödül alanlara ödülleri
verilmiştir.
12
13
Konu
: Sektörel Tanıtım Grupları Koordinasyon Toplantısı
Tarih
Yer
Açıklama
: 28 Şubat 2012
: Ekonomi Bakanlığı- ANKARA
: Süs Bitkileri Tanıtım Grubu Başkanı Osman
BAĞDATLIOĞLU ve Başkan Yrd. Lütfi GÖBÜŞ tarafından katılım
sağlanmıştır.
Konu
Tarih
Yer
Açıklama
: Sektörel Tanıtım Grupları Toplantısı
: 17 Mayıs 2012
: TİM/İSTANBUL
:TİM tarafından İstanbul’da düzenlenen Sektörel Tanıtım
Grupları Toplantısına Süs Bitkileri Tanıtım Grubu Başkan Yrd.
Lütfi GÖBÜŞ ve Muhasip üye Ömer GÜNDEŞLİOĞLU tarafından
katılım sağlanmıştır.
Konu
Tarih
: 2. Kesme Çiçek Sektör Çalıştayı
: 25 Mayıs 2012
Yer
: Antalya /TÜRKİYE
Açıklama
: Süs Bitkileri Tanıtım Grubu, Orta Anadolu Süs
Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Antalya Ticaret ve
Sanayi Odası, Antalya Ticaret Borsası (ATB), Interflora, Teleflora,
Çiçekçiler Odalar ve Çiçekçilik Kooperatifleri tarafından
Antalya’da gerçekleştirilen çalıştaya tüm Türkiye’den sektör
temsilcileri katılmıştır. Çalıştayda; kesme çiçeğin üretimi,
dağıtımı ve satışına ilişkin güncel konular, sorunlar ve çözüm
yolları konuşulmuştur.
Konu
Tarih
Yer
Açıklama
:
:
:
:
Süs Bitkileri Tanıtım Grubu Toplantısı
29 Ağustos 2012
Ekonomi Bakanlığı -Ankara
Bakanlık yetkilileri ve Tanıtım Grubu Başkan ve
üyeleri tarafından katılım sağlanan sözkonusu toplantıda Süs
Bitkileri Tanıtım Grubu’nun 2013 yılı bütçe ve faaliyet programı
onaylanmıştır.
Konu
Tarih
Yer
Açıklama
:
:
:
:
Florplant Fuari Yabanci Basin Mensuplari Toplantisi
26-29 Eylül 2012
Antalya/TÜRKİYE
Süs Bitkileri Tanıtım Grubu, Antalya’da düzenlenen
13
14
Florplant Süs Bitkileri Fuarıyla eşzamanlı olarak 26-29 Eylül
2012 tarihlerinde 12 ayrı ülkeden 13 yabancı basın mensubunu
davet ederek bir basın toplantısı gerçekleştirmiştir.
Konu
Tarih
Yer
Açıklama
Konu
Tarih
Yer
Açıklama
: Flowershow Süs Bitkileri Fuarı Yabancı Basın
Toplantısı
: 13-16 Aralık 2012
: İstanbul
: Süs Bitkileri Tanıtım Grubu, İstanbul’da düzenlenen
Flowershow Türkiye 2012 Süs Bitkileri Fuarına bir standla
katılım sağlamıştır. Fuarla eşzamanlı olarak, yabancı sektörel
dergilerin editörlerinin davet edildiği bir Basın Toplantısı da
düzenlenmiştir. Toplantıda Türkiye’deki süs bitkileri sektörünün
gelişimi ve ihracatı hakkında bilgilendirme yapılırken, program
dahilinde Yalova’daki bazı ihracatçı firmalar da ziyaret edilmiştir.
:
:
:
:
Sektörel Tanıtım Grupları Toplantısı
18 Aralık 2012
Ekonomi Bakanlığı -Ankara
Süs Bitkileri Tanıtım Grubu Başkan Yardımcısı Lütfi
GÖBÜŞ tarafından katılım sağlanmıştır.

Süs Bitkileri Tantım Grubu sektörel faaliyetlerini duyurmak ve tanıtım yapmak
amacıyla, Çiçek Vizyon dergisini yayımlamakta ve yurtdışında ve yurtiçinde
dağıtımını yapmaktadır.

Süs Bitkileri Tanıtım Grubuna ait kurumsal kimlik çalışmaları devam
etmektedir. Bu kapsamda 2012 yılı içerisinde tanıtıcı broşür, web sitesi
çalışmaları devam etmektedir.
 TİCARET HEYETİ ORGANİZASYONLARI
Türkiye’nin ticari ve ekonomik işbirliği imkanlarının artırılması ve ihracatçı
firmalarımızın dış pazar paylarında artış sağlanması amacıyla, Ekonomi
Bakanlığı’nın koordinasyonu ve TİM’in organizasyonunda gerçekleştirilen
aşağıdaki ticaret heyeti organizasyonlarına katılım sağlanmıştır:

Heyet Adı
: Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın
başkanlığında Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti
Programı
Tarih
: 17-18 Ocak 2012
Yer
: Irak (Erbil-Süleymaniye)
Organizatör : Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB)

Heyet Adı

Heyet Adı
: Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın
başkanlığında Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı
Tarih
: 23-24 Ocak 2012
Yer
: Tunus ve Libya
Organizatör : İstanbul Maden ve Metaller İhracatçılar Birliği (İMMİB)
: Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın
gerçekleştirdiği resmi ziyaret ile eş zamanlı olarak,
14
15
Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın katılımıyla
gerçekleştirilen Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti
Tarih
: 17-18 Kasım 2012
Yer
: Mısır Arap Cumhuriyeti
Organizatör : Genel Sekreterliğimiz (OAİB) organizasyonu, Türkiye
İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON)
ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliği
Açıklama
: Söz konusu heyete 250 işadamı katılmış olup, Mısırlı
işadamları ile ikili iş görüşmeleri yapma imkanı
bulmuşlardır.
Orta Avrupa Pazarına Giriş Projesi Kapsamında Birliğimiz Tarafından Gerçekleştirilen
Heyet Organizasyonları;
Heyet Adı
Tarih
Yer
Açıklama
:
:
:
:
Heyet Adı
: Avusturya Macaristan Pazar Araştırması
Programi
: 21-26 Eylül 2012
: Budapeşte-Viyana
: Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliği
kapsamında, Türkiye Süs Bitkileri Sektörünün Orta Avrupa
Pazarına Girişi Projesi kapsamında 21-26 Eylül 2012 tarihlerinde
süs bitkileri sektöründeki firma temsilcilerinin katılımıyla
Avusturya/Macaristan’a bir Yurtdışı Pazarlama Programı
gerçekleştirilmiştir. Pprogram dahilinde Macaristan’daki önemli
süs bitkileri fuarı olan Hortus Hungaricus Fuarı ve önemli çiçek
mezatları ziyaret edilmiş, ithalatçı firmalarla ikili iş görüşmeleri
yapılmıştır.
Tarih
Yer
Açıklama
Almanya Pazar Araştırması Programı
23-27 Ocak 2012
Düseldorf / Almanya
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliği
kapsamında, Türkiye Süs Bitkileri Sektörünün Orta Avrupa
Pazarına Girişi Projesi kapsamında 23-27 Ocak 2012 tarihlerinde
firma temsilcilerinin katılımıyla Düseldorf/Almanya’ya bir
Yurtdışı Pazarlama Programı gerçekleştirilmiştir. Program
dahilinde Almanya’daki önemli süs bitkileri fuarı olan IPM ESSEN
Fuarı ve önemli çiçek mezatları ziyaret edilmiş, ithalatçı firmalarla
ikili iş görüşmeleri yapılmıştır.
 FUARLAR

Fuar Adı
: 40.Trablus Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi
Ürünleri Fuarı
Tarih
: 02–05 Nisan 2012
Yer
: Libya/Trablus, Trablus Uluslararası Fuar Alanı
Organizatör : Milli Katılım Organizasyonu Genel Sekreterliğimiz
tarafından gerçekleştirilmiştir.
Katılımcılar : Yönetim Kurulu Başkanı Turgay ÜNLÜ
Açıklama : Libya Başbakanı Abdurrahim El Keib, Libya Ekonomi
15
16
Bakanı, Libya Elektrik Bakanı, Libya Yatırım Bakanı
ve Libya Kalkınma Bakanı ve beraberlerindeki diğer
Bakanlar Türkiye pavyonunu ziyaret etmişlerdir.
Resmi açılış sonrasında 20 Türk firmasının katılım
sağladığı 22 nolu holu, T.C. Trablus Büyükelçisi Ali
Kemal AYDIN, T.C. Trablus Ticaret Müşavirleri İbrahim
ERİŞ ve Yusuf YILDIZ ile birlikte gezen Libya
Başbakanı ve beraberindeki Bakanlar, Türk
firmalarının söz konusu fuara katılımlarından
duydukları memnuniyeti dile getirerek Türk
firmalarının ürünlerini standlarda inceleyerek bilgi
almışlardır.

Fuar Adı
:
Tarih
:
Yer
:
Organizatör :
Açıklama
2. Çin Avrasya Fuarı
03-07 Eylül 2012
Urumçi/Çin
Genel Sekreterliğimiz tarafından Milli Katılım
organizasyonu gerçekleştirilmiştir.
: Açılış seremonisi 02 Eylül 2012’de gerçekleştirilen
fuara, Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN,
İngiltere eski Başbakanı Sayın Tony BLAIR ile birlikte
Çin, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kamboçya,
Pakistan, Maldiv Adaları Başbakanları katılım
sağlamıştır. Seremoni sonrası, Başbakan Yardımcısı
Sayın Ali BABACAN, T.C Pekin Büyükelçisi Sayın
Murat Salim ESENLİ ve beraberindekiler Türk
standlarını ve fuarı gezmiştir. Türkiye’den çok sayıda
ziyaretçinin olduğu fuarda Türk firmaları ve ürünleri
ilgi odağı olmuştur.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
 Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Tebliğlerine dayalı olarak Ekonomi Bakanlığı’nın
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verdiği yetki ve görevler çerçevesinde,
Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri’ne ek süre verilmesi, revize yapılması ve
ihracat taahhüt hesaplarının kapatılması işlemlerinin gerçekleştirilmesine 2012
yılında da devam edilmiştir. Bu kapsamda, 2012 yılında Genel Sekreterliğimiz
Mevzuat ve Teşvik Şubesi tarafından sonuçlandırılan müracaatların dağılımı
aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
16
17
Taahhüt Hesabının
Kapatılması
DİR Otomasyon Sistemine
Tanımlama
Nüsha Belge Döküm
Diğer (G.Gelen, AracıTemsilci Tanımlama)
SONUÇLANAN
(2011 Yılı)
SONUÇLANAN
(2012 Yılı)
DEĞİŞİM
(%)
488
679
39
808
1.441
78
2.470
2.319
-6
1.414
1.571
1

Genel
Sekreterlik
organizasyonları
çerçevesinde
gerçekleştirilmiş olup, 2013 yılı içerisinde de bu
planlanmıştır.
firma
ziyaretleri
ziyaretlerin devamı

Genel Sekreterliğimizin düzenlediği eğitim seminerlerine, DİR ile ilgili konularda
bilgilendirme sunumları yapılmıştır.
DEVLET YARDIMLARI VE FUAR TEŞVİKİ
 Ekonomi
Bakanlığı
tarafından
uygulaması
İhracatçı
Birlikleri
Genel
Sekreterliklerine verilen, ihracata yönelik devlet yardımları ve destekleri
kapsamındaki müracaatlar değerlendirilmiş ve
 2004/6 ve 2009/5 sayılı “Yurt Dışında Milli veya Bireysel Düzeyde
Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğler”
 2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”
 97/5 Sayılı “Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”
 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ”
 2011/1 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ”
kapsamında eksiği olmayan dosyalar sonuçlandırılarak hakediş miktarları ilgili
kurumlara ve ihracatçı firmalara bildirilmiştir. Bu kapsamda, 2012 yılında alınan
müracaat ve sonuçlandırılan dosya sayılarının dağılımı aşağıdaki tabloda yer
almaktadır:
2011 YILINDA
2012 YILINDA
DEĞİŞİM
SONUÇLANDIRILAN SONUÇLANDIRILAN
(%)
DOSYA SAYISI
DOSYA SAYISI
Milli Katılım Fuarları
(Firma + Organizatör)
Bireysel Fuarlar
Çevre
Yurtdışı Ofis ve Marka
Desteği
Diğer Devlet Yardımları
(Tasarım +Pazar)
TOPLAM
787
803
2,0
651
158
1.222
241
87,7
52,5
129
239
85,3
30
33
10,0
1.755
2.538
44,6
 Devlet yardımları konusunda yürürlükteki mevzuat, tebliğ ve Ekonomi Bakanlığı
talimatları çerçevesinde, gelen talepler değerlendirilerek, bekletilmeden ilgili
17
18
kurum, kuruluş ve talep sahibi firmalara kısa sürede cevaplar intikal ettirilmiştir.
Ayrıca bu konuda, firmalara talepleri halinde, öncelikle Genel Sekreterliğimiz
merkezinde, zaman zaman da firma merkezlerinde uzmanlarımız aracılığıyla
gerekli bilgiler verilmiştir.
TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ
YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®NİN DESTEKLENMESİ
 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının
Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ”e ilişkin
olarak aşağıdaki tabloda yer alan Birliklerimiz üyesi 13 firma, 16 markası ile söz
konusu Tebliğ hükümlerinden faydalanmaktadır. 2012 yılı içerisinde bu
kapsamda 676 adet dosya müracaatı olmuş ve yine 2012 yılı içerisinde daha
önceki yıllardan devam eden dosyalarla beraber toplam 796 dosyanın işlemi
sonuçlandırılmış ve 15.645.918,80 TL destek hesaplaması yapılmıştır.
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
FİRMA
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genpower Jeneratör San. ve Tic. A.Ş.
Gaia&Gino Aksesuar Tasarım A.Ş.
Hidromek Hidrolik ve Mekanik Mak. İmalat San. ve
Tic. A.Ş.
İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
MARKA
Durukan
Vitra
Genpower
Gaia&Gino
Hidromek
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.
Matel Hammadde Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.
Termikel Madeni Eşya San. A.Ş.
Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
Yakupoğlu Tekstil ve Deri Sanayi Ticaret A.Ş.
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Tur. İnş San Tic A.Ş.
2011 YILI
2012 YILI
Selpak/Solo
Çanakkale
Seramik/Kalebodur
Serel
Paşabahçe
Termikel
Burotime
YDS/Goliath
Yiğit Akü
DEĞİŞİM (%)
Gelen Dosya
391
673
72
Sonuçlandırılan Dosya
239
796
233
 Turquality Tebliği kapsamındaki firmalarımızdan gelen soru, görüş ve yaşanan
sorunların giderilmesine yönelik olarak alınan talepler, ilgili tebliğ kapsamında ve
Ekonomi Bakanlığı talimatları çerçevesinde değerlendirilerek firmalarımız
18
19
bilgilendirilmiştir. Genel Sekreterliğimiz merkezinde, zaman zaman da firma
merkezlerinde uzmanlarımız aracılığıyla gerekli bilgiler verilmiştir.
 Turquality desteğinden yararlanmakta olan Genel Sekreterliğimiz üyesi firmalar
için internet ortamında GÜVENLİ haberleşme ve bilgilendirme imkanı sağlamak
amacıyla iletişim portalı (www.turqualityportal.com) projesi başlatılmıştır.
EĞİTİMLER
 Genel Sekreterliğimizce üye firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve dünya
pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek amacıyla 2012 yılında
aşağıda yer alan eğitim seminerleri gerçekleştirilmiştir:
EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI
E-Ticaret ve E-Ticarete Verilen
Destekler
Dış Ticarette Risk Kavramı ve
Sözleşmeler
İhracat Pazarlaması ve
Uluslararası Pazarlama
Serbest Bölgeler, Yurt Dışı
Yatırım ve Hizmetler, Dış
Ticarette Ürün Güvenliği ve
Denetimi
Aile Şirketlerinde Kurumsal
Yönetim
Lojistik ve Nakliye, KOSGEB
Destek Programları
Küreselleşme
İletişim ve Algı Yönetimi
Dış Ticarete Giriş
Türk Ticaret
Kanunu,Ortaklıklar Hukuku
Alanında Getirilen Yenilikler
Teknoparklarda Sunulan
Hizmetler ve ODTÜ Teknokent
EUREKA ve EUROSTARS ArGe Destek Programları
Yeni Liderlik Anlayışı ve Ufuk
Turu
Türk Ticaret Kanunu İle
Getirilen Temel Yenilikler ve
Değişiklikler
Beden Dili
Pazarlama İletişimi
Müzakere Teknikleri
İletişim ve Algı Yönetimi
Dış Ticarete Giriş, İhracat
Pazarlaması ve Uluslararası
TARİHİ VE YERİ
6 Ocak 2012/ Ostim
11 Ocak 2012/
Sincan
10 Ocak 2012/ Ostim
13 Ocak 2012/
Sincan
14 Ocak 2012/
Zonguldak
17 Ocak 2012/ Ostim
19 Ocak 2012/
Sincan
18 Ocak 2012/
Ankara
24 Ocak 2012/ Ostim
26 Ocak 2012/
Sincan
31 Ocak 2012/ Ostim
2 Şubat 2012/ Ostim
1 Şubat 2012/ Ostim
1 Şubat 2012/ İvedik
18 Şubat 2012/
İvedik
23 Şubat 2012/
Ostim
23 Şubat 2012/
Ostim
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİMİ VEREN KİŞİ/ KURUM
20
13
Ekonomi Bakanlığı
11
9
Ekonomi Bakanlığı
27
Aydın SEZER
14
8
Ekonomi Bakanlığı
19
Dr. Güler Manisalı DARMAN
16
11
Neylan EGE,
KOSGEB
10
6
57
36
15
Aydın SEZER
Dr. Murat ÇAĞATAY
Aydın SEZER
Doç Dr. Çağlar MANAVGAT
Bilkent Üniversitesi Hukuk
Fakültesi
26
ODTÜ Teknokent
26
TÜBİTAK
1 Mart 2012/ Ankara
52
Dr. Murat ÇAĞATAY
6 Mart 2012/ Ostim
42
15 Mart 2012/ Ostim
75
Doç Dr. Çağlar MANAVGAT
Bilkent Üniversitesi Hukuk
Fakültesi
Dr. Murat ÇAĞATAY
22 Mart 2012/ Ostim
29 Mart 2012/ Ostim
03 Nisan 2012/
Ankara
09 Nisan 2012/ Ostim
10 Nisan 2012/
49
37
Dr. Murat ÇAĞATAY
Dr. Murat ÇAĞATAY
49
Dr. Murat ÇAĞATAY
23
18
Aydın SEZER
19
20
Pazarlama
Karar Verme Teknikleri
Gümrük Mevzuatı ve
Uygulamaları, Lojistik ve
Nakliye
Sorun Çözümü
Dış Ticaret Belgeleri, Dış
Ticaretin Finansmanı
Stratejik Planlama
Yurt Dışı Fuarlara Katılım
Yaratıcı Düşünce Teknikleri
Dış Ticarette Teslim ve Ödeme
Şekilleri
Çorum Dış Ticaret Seminer
Programı
Konya Dış Ticaret Seminer
Programı
Sincan
12 Nisan 2012/
Ankara
17 Nisan 2012/ Ostim
18 Nisan 2012/
Sincan
19 Nisan 2012/
Ankara
24 Nisan 2012/ Ostim
25 Nisan 2012/
Sincan
26 Nisan 2012/
Ankara
30 Nisan 2012/ Ostim
04 Mayıs 2012/
Sincan
03 Mayıs 2012/
Ankara
08 Mayıs 2012/
Ostim
09 Mayıs 2012/
Sincan
09-10 Mayıs 2012/
Çorum
16-17 Mayıs 2012/
Konya
22
Dr. Murat ÇAĞATAY
24
8
Neylan EGE
33
Dr. Murat ÇAĞATAY
21
22
Nilüfer ARIAK
26
Dr. Murat ÇAĞATAY
13
Devrim Gürsel EROL
23
Dr. Murat ÇAĞATAY
22
9
Ekonomi Bakanlığı
60
Aydın SEZER, OAİB Uzmanları
59
Aydın SEZER, OAİB Uzmanları
20
21
EĞİTİM FAALİYETİNİN AD
Zaman Yönetimi
Dahilde İşleme Rejimi
Toplantı Yönetimi
Stres Yönetimi
İhracatta KDV İadesi,
Eximbank Kredi ve Sigorta
Programları
Kriz Yönetimi
Dış Ticarette Muhasebe
İşlemleri
İhracata Yönelik Devlet
Yardımları
Küreselleşme ve Dış Ticarete
Etkileri – Yenilikçilik,
Yaratıcılık
Dış Ticarete Giriş
İletişim ve Algı Yönetimi
İhracat Pazarlaması ve
Uluslararası Pazarlama
Türk Ticaret Kanunu ile
Getirilen Temel Yenilikler ve
Değişiklikler
TARİHİ VE YERİ
17 Mayıs 2012/
Ankara
22 Mayıs 2012/
Ostim
23 Mayıs 2012/
Sincan
24 Mayıs 2012/
Ankara
01 Haziran 2012/
Ankara
05 Haziran 2012/
Ostim
06 Haziran 2012/
Sincan
07 Haziran 2012/
Ankara
12 Haziran 2012/
Ostim
13 Haziran 2012/
Sincan
19 Haziran 2012/
Ostim
20 Haziran 2012/
Sincan
29 Haziran 2012/
Sincan
02 Temmuz 2012/
Ostim
02 Ekim 2012 Ostim
06 Ekim 2012 OAİB
09 Ekim 2012 Ostim
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİMİ VEREN KİŞİ/ KURUM
20
Dr. Murat ÇAĞATAY
11
12
OAİB Uzmanları
17
Dr. Murat ÇAĞATAY
27
Dr. Murat ÇAĞATAY
22
15
Maliye Bakanlığı, Türk Eximbank
20
Dr. Murat ÇAĞATAY
31
21
Nilüfe ARIAK
13
13
Orta Anadoluİhracatçı Birlikleri
5
5
Aydın SEZER
39
83
Aydın SEZER
Dr. Murat ÇAĞATAY
44
Aydın SEZER
Doç. Dr. Mehmet Çağlar
MANAVGAT
Bilkent Üniversitesi Hukuk
Fakültesi
Dr. Murat ÇAĞATAY
Aydın SEZER,
OAİB Uzmanları
12 Ekim 2012 OAİB
30
Liderlik Nedir?
Eskişehir Dış Ticaret Seminer
Programı
Gümrük Mevzuatı ve
Uygulamaları
Gümrük Rejimleri ve Gümrük
Beyannamesinin
Doldurulması
6s İle Kayıp Giderme
Beden Dili ve Müzakere
Teknikleri
Dış Pazarlara İlk Adım:
Fuarlar
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi
Yönetim Becerileri
13 Ekim 2012 OAİB
15-16 Ekim 2012
Eskişehir
78
16 Ekim 2012/ Ostim
46
Neylan Başartan EGE
18 Ekim 2012/ Ostim
24
Neylan Başartan EGE
01 Kasım 2012 OAİB
23
Çetin Ferkut Özdemir
03 Kasım 2012 OAİB
75
Dr. Murat ÇAĞATAY
07 Kasım 2012 Ostim
30
Devrim G. EROL
08 Kasım 2012 OAİB
16
Kenan ELNAHİ
10 Kasım 2012 OAİB
42
Afyonkarahisar Dış Ticaret
Eğitim Programı
13-16 Kasım 2012
Afyonkarahisar
47
Dış Ticarette Teslim ve Ödeme
13 Kasım 2012 Ostim
49
Dr. Murat ÇAĞATAY
Aydın SEZER, Neylan BAŞARTAN
EGE, OAİB Uzmanları,Murat
ÇAĞATAY
Nilüfer ARIAK
37
21
22
Şekilleri
Yalın Altı Sigma
Bilinçlendirme Semineri
Yaratıcı ve Değer Odaklı Satış
- Temel Teknikler
Dış Ticaret Belgeleri
Rekabet Hukukunun
Piyasalara Yansıması
Kaizen (Sürekli Gelişim,
İyileştirme)
Akreditif
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemi
Lojistik ve Nakliye, Dış
Ticarette Sigorta ve Navlun
E-Ticaret ve E-Ticarete Verilen
Destekler
Müşteri Memnuniyetinin Etkili
Yönetimi
İhracata Yönelik Devlet
Yardımları
Dahilde İşleme Rejimi
Stratejik Yönetim
14 Kasım 2012 OAİB
43
Akın POLAT
15 Kasım 2012 OAİB
23
Sinan POLATER
20 Kasım 2012 Ostim
47
Nilüfer ARIAK
21 Kasım 2012 OAİB
9
22 Kasım 2012 OAİB
24
Çetin Ferkut ÖZDEMİR
27 Kasım 2012 Ostim
62
Nilüfer ARIAK
29 Kasım 2012 OAİB
10
Bayram ERTEM
04 Aralık 2012 Ostim
38
Neylan EGE
11 Aralık 2012 Ostim
35
Ekonomi Bakanlığı
14-15 Aralık 2012
OAİB
19
Timur AKARSU
18 Aralık 2012 Ostim
41
OAİB Uzmanları
25 Aralık 2012 Ostim
27 Aralık 2012 OAİB
45
10
OAİB Uzmanları
Müjgan Kerman
Rekabet Kurumu
Genel Sekreterliğimizce düzenlenen 3. Dönem Dış Ticaret Eğitim Programı 9
Nisan-2 Temmuz 2012 tarihleri arasında yapılarak eğitim sonunda hak kazanan
katılımcılara sertifikaları verilmiştir. 4. Dönem Dış Ticaret Eğitim Programı’na ise 2
Ekim 2012 tarihinde başlanmıştır.
Ayrıca, Kasım ayında, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile yapılan bir protokol
kapsamında, kalite yönetim sistemleri, satış teknikleri, müşteri memnuniyeti gibi
konular ve teknik konularda bir dizi eğitime başlanmıştır.
Bunun yanında, firmalarımız ve çalışanlarının çalışma hayatında ihtiyaç duyacağı
ticari, teknik konular ile iletişim ve yönetim becerileri konularında eğitim
programları ve bağımsız eğitimler düzenlenmiştir.
BİLGİ SİSTEMLERİ

Her ay sonunda, Yönetim Kurulu toplantılarında sunulmak üzere, Genel
Sekreterliğimiz bünyesinde bulunan 8 Birlik iştigal alanı bazında;
Genel
Sekreterliğimiz ve Türkiye geneli olmak üzere İstatistiki veri çalışmaları
yapılmaktadır.
 Genel Sekreterliğimiz ve Ekonomi Bakanlığı Web Sitelerinde yayınlanmakta olan
Dış Talepler Bülteni uygulaması giriş sayfasında karşılaşılan sorunlarla ilgili,
ihracatçı firmalardan gelen e-posta mesajları cevaplandırılmıştır.

Yıllık olarak Genel Sekreterliğimiz üyelerine gönderilen ve üye aidat borçlarını
bildiren borç mektupları üye bazında oluşturulmuş ve e-posta ve posta aracılığı ile
gönderilmiştir. Ayrıca kanuni olarak kağıt ortamına dökülmesi gereken ve yaklaşık
50.000 sayfayı bulan yıllık muhasebe defterleri özel bir yazılım ve yazıcı aracılığı ile
yaklaşık 60 günde kağıt ortamına aktarılmıştır.
22
23

Oaib Genel Sekreterlik yeni hizmet binasının elektronik altyapı kablolama işlemleri
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bina içinde yeni sistem odası tesis edilerek hizmete
alınmıştır.

Genel Sekreterliğimiz evrak akış sisteminin tamamen elektronik ortama taşınması
amacıyla Vezir Elektronik Akış Sistemi satın alınarak Genel Sekreterliğimize
kuruluş ve adaptasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Genel Sekreterliğimiz Turquality desteğinden yararlanmakta olan üyelerimiz için
internet ortamındagüvenli haberleşme ve bilgilendirme imkanı sağlamak
amacıyla iletişim portalı projesi başlatılmıştır.

Genel Sekreterliğimiz ve bünyesinde yer alan ihracatçı birliklerine çeşitli
etkinliklerde kullanılmak üzere tanıtım jenerikleri hazırlanmıştır.

Genel Sekreterliğimiz yönetimindeki Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliği Web Sitesi ve Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Web Sitesi
internet projelerinin içerik yönetim ve güncellemeleri gerçekleştirilmiştir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda yürütülmekte olan e-Birlik.net
projesi kapsamında oluşturulan, projeye ilişkin kararların alındığı, tüm İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterlikleri Bilgi Sistemleri Şube Müdürlerinin katıldığı “Veri
Yönetim Kurulu Toplantıları”na Şube Müdürü Sayın Hakan ŞENOL tarafından
katılım sağlanmıştır.

Vezir Elektronik Akış Sistemi ile ilgili Ege İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliği’nde yapılan toplantıya Şube Müdürü Sayın Hakan ŞENOL tarafından
katılım sağlanmıştır.
DİĞER FAALİYETLER
 Konu
Tarih
Yer
Organizatör
Katılımcılar
 Konu
Tarih
Yer
Açıklama
: Dahilde İşleme İzin Belgelerinin kapatılmasında
karşılaşılan sorunlarla ilgili toplantı
: 27 Ocak 2012
: JW Marriott Ankara Otel
: Genel Sekreterliğimiz
: Ekonomi Bakanlığı temsilcileri, tüm İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliklerin ilgili Şube Müdürleri,
Genel Sekreter Özkan AYDIN, ilgili şube personeli
:
:
:
:
Birliğimizin 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
30 Nisan 2012
Genel Sekreterlik hizmet binası
Genel Kurula sunulmak üzere 2011 Yılı Faaliyet
Raporu, 2012 Yılı Çalışma Programı ve sektöre ilişkin
değerlendirme raporu hazırlanmıştır.
23
24
 Konu
Tarih
Yer
Açıklama
:
:
:
:
“Anadolu'nun Sesi” programına katılım
14 Mayıs 2012
TRT/Ankara
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile TRT
işbirliğinde hazırlanan programa Orta Anadolu
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin kuruluşundan
günümüze kadarki faaliyetleri, yerel medya ile
olan ilişkileri ve 2023 vizyonuna bakış konulu yayınına
Genel Sekreter Özkan AYDIN katılmıştır.
 Konu
Tarih
Yer
Açıklama
:
:
:
:
Birliğimiz yeni hizmet binasının açılış töreni
30 Mayıs 2012
Genel Sekreterliğimiz hizmet binası
Açılış Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN
tarafından gerçekleştirilmiştir. Törene milletvekillerimiz
Sayın Ali BOĞA, Sayın Seyit SERTÇELİK, Sayın
Hüseyin ÜZÜLMEZ, Sayın Ali ERCOŞKUN, Sayın
Fehmi KÜPÇÜ, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sayın
Ahmet YAKICI, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı
Sayın Ziya ALTUNYALDIZ, Türkiye İhracatçılar Meclisi
Başkanı Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ, Ankara Ticaret
Odası Başkanı Sayın Salih BEZCİ, Ankara Sanayi
Odası Başkanı Sayın Nurettin ÖZDEBİR ile kamu ve
özel sektörden üst düzey yöneticileri iştirak etmiştir.
Açılışa Birliklerimiz Yönetim Kurulları ev sahipliği
yapmıştır. Törenin ardından Ekonomi Bakanı Zafer
ÇAĞLAYAN, başarılı ihracatçılara ödüllerini vermiştir.
Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki 8 Birliğin tüm alt
sektörleri de içine alacak şekilde organize edilen ödül
töreninde, 2011 yılında çeşitli kategorilerde en fazla
ihracat yapan firma temsilcileri ödüllerini Bakan
ÇAĞLAYAN’ın elinden almıştır.
 Konu
: EULER HERMES Sigorta Türkiye Genel Müdürü Özlem
ÖZÜNER’in Genel Sekreter Özkan AYDIN’ı ziyareti
: 02 Temmuz 2012
: Genel Sekreterliğimiz hizmet binası
: Sunulan hizmetler hakkında bilgi verilmiş,
görüşmede sektörlerimiz açısından görüş alış verişinde
bulunulmuştur.
Tarih
Yer
Açıklama
 Konu
Tarih
Yer
Açıklama
 Konu
Tarih
Yer
Açıklama
: Genel Sekreter Özkan AYDIN’ın Afyon Sanayi ve Ticaret
Odası ile Eskişehir Sanayi Odası’nı ziyareti
: 23 Ağustos 2012
: Afyon ve Eskişehir
: Karşılıklı işbirliği imkanları konusunda görüş
alışverişinde bulunmuştur.
: Birliklerimiz Koordinatör Başkanı Ahmet KAHRAMAN
ve Genel Sekreter Özkan AYDIN’ın Dünya Gazetesi’ni
ziyareti
: 11 Eylül 2012
: Ankara
: Birliğimizin faaliyet alanları ve sektörlerimizin ihracatı
24
25
konusunda bilgi verilmiştir.
 Konu
Tarih
Yer
Açıklama
 Konu
Tarih
Yer
Açıklama
: Turquality desteğinden faydalanan/faydalanacak
firmalarla işlem hızının artırılması ve işleyişe ait sorun
ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantı
: 17 Ekim 2012
: Genel Sekreterliğimiz hizmet binası
: Toplantıya 14 üye firmadan 29 temsilci katılım
sağlamıştır.
:
:
:
:
Eximbank onuruna düzenlenen kokteyl
04 Aralık 2012
Genel Sekreterliğimiz hizmet binası
Eximbank Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’a taşınması
sebebi ile Genel Sekreterliğimiz tarafından düzenlenen
kokteyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın
Ziya ALTUNYALDIZ, Birliklerimiz Koordinatör Başkanı
Ahmet KAHRAMAN, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları
Birliği Başkanı S. Zeki POYRAZ, Orta Anadolu Süs
Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı
Osman BAĞDATLIOĞLU, Ankara Demir ve Demirdışı
Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Zahid POYRAZ,
Genel Sekreterimiz Özkan AYDIN, Eximbank Genel
Müdürü Sayın Hayrettin KAPLAN ile Genel
Sekreterliğimiz ve Eximbank personeli katılmıştır.
 Konu
: Birliklerin muhasebe birimlerinde yaşanan sorunlara
ilişkin toplantı
Tarih
: 21-22 Aralık 2012
Yer
: Genel Sekreterliğimiz hizmet binası
Organizasyon : Genel Sekreterliğimiz
Açıklama
: 10 Aralık 2012İzmir’de düzenlenen İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterler toplantısında alınan karar
çerçevesinde, TİM ve 13 Genel Sekreterliğin Muhasebe
Şube Müdürlerinin katıldığı toplantıda halen
muhasebe birimlerinde uygulamada yaşanan sorunlar
ile mevzuatta yapılması gereken değişiklikler tespit
edilerek TİM Genel Sekreterliği’ne bildirilmiştir.
 Genel Sekreterliğimiz web sitesinde yayınlanmak ve üyelerimize gönderilmek üzere
Dünya Ekonomisi’ne ilişkin notlar hazırlanarak revize edilmiştir. Diğer taraftan,
Genel Sekreterliğimiz AR-GE Şubesi’nce; Süs Bitkileri ve Mamulleri Sektör Raporu
hazırlanarak web sitemizde yayınlanmış ve tüm ilgili üyelerimize e-posta yoluyla
ulaştırılmıştır.
 Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin yeni logo ve kurumsal kimlik çalışmaları
yapılmıştır.
 Ekonomi Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Pazara Giriş Faaliyetleri Çalışma
Grubu tarafından belirlenen 2012-2013 dönemi Hedef Ülkelere yönelik 2012 Yılı
Eylem Planı çerçevesinde, söz konusu ülkelerde gerçekleştirilmesi öngörülen
Birliklerimiz faaliyetleri ve Yönetim Kurullarının görüşleri Ekonomi Bakanlığı ve
25
26
TİM’e iletilmiştir.
 Ülkemiz firmalarına yönelik olarak diğer ülkeler tarafından açılan ticaret politikası
önlemleri (TPÖ) soruşturmaları (anti-damping önlemleri, telafi edici vergiler ve
korunma önlemleri) için kurulacak olan Ticaret Önlemleri Erken Uyarı-Ön izleme
Sistemine ilişkin alınan görüşler TİM’e iletilmiştir.
 Dünya Gazetesi için Irak’a yönelik ihracatımız; ABD ve Rusya Federasyonu’nun
Birliğimiz ve Türkiye geneli ihracatı ve gazetenin yurt içi ve yurt dışı eklerinde
yayınlanmak üzere Türkiye’nin Fransa ve Belçika’ya yönelik ihracatına ilişkin bilgi
notları hazırlanmıştır.
 Birliğimiz iştigal alanına giren ürünlerin ihracat kayıt rakamları OAİB ve Türkiye
geneli bazında her ay sektörlere ve ülkelere göre kümülatif olarak takip edilmiştir.
Ayrıca, Süs Bitkileri ve Mamulleri sektörünün Türkiye geneli gerçekleşen dış
ticaret verileri de hazırlanmıştır.
 ABD Doları, Euro, Enflasyon (ÜFE) artış oranları takip edilmiş ve söz konusu
parametreler arasındaki puan farkları her ay düzenli olarak tablo ve grafik halinde
hazırlanmıştır.
 Düzenlenen Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantıları, Ortaklık Komitesi
Toplantıları, STA görüşmeleri, heyet organizasyonları vb. faaliyetlerde
faydalanılmak ve toplantılar sırasında gündeme getirilmek üzere ülkemiz ile
muhtelif ülkeler arasında yatırım, ticaret ve diğer işbirliği olanakları ile iki ülke
ilişkilerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında üye firmalarımızın
görüşleri göz önünde bulundurularak hazırlanan notlar Ekonomi Bakanlığı
ve/veya TİM’e iletilmiştir.
 Yurt dışı Ticaret Müşavirliklerimiz kanalıyla Genel Sekreterliğimize ulaşan ithal
talepleri, ihraç ve işbirliği teklifleri, fuar ve ihale duyuruları derlenerek web
sitemizde yayınlanmıştır.
 Genel Sekreterliğimiz eğitim faaliyetleri hakkında bilgi sunan, on-line başvuru
imkanı veren ve gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinden HD kalitesinde görüntüler
ve görseller içeren web sitesi http://egitim.oaib.org.tr/
adresinde hizmete
açılmıştır.
 Genel Sekreterliğimiz evrak akış sisteminin tamamen elektronik ortama taşınması
amacıyla Vezir Elektronik Akış Sistemi satın alınarak Genel Sekreterliğimize
kuruluş ve adaptasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 Genel Sekreterliğimiz ve bünyesinde yer alan Birliklere çeşitli etkinliklerde
kullanılmak üzere tanıtım jenerikleri hazırlanmıştır.
 Genel Sekreterliğimiz yönetimindeki Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliği web sitesi ve Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği web sitesi
internet projelerinin içerik yönetim ve güncellemeleri gerçekleştirilmiştir.
 İhracat Yönetmeliği çerçevesinde gümrük beyannamelerinin onaylanması, alıcısı
tarafından kabul edilmeyen malların başka bedel ve şartlarla satışına ilişkin
taleplerin değerlendirilmesi, Gümrük Mevzuatı kapsamında “Performans ve
Güvenirlik Formu” düzenlenmesi, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2009/2, 2010/6, 2010/13
26
27
ve 2012/2 sayılı kararları gereği başvuruların sonuçlandırılması işlemleri
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 2012 yılında Genel Sekreterliğimiz İhracat
Uygulamaları Şubesi tarafından sonuçlandırılan müracaatların dağılımı aşağıdaki
tabloda yer almaktadır.

Genel Sekreterlik ve E-birlik sistemi
üzerinden onaylanan GB sayısı
Genel Sekreterlik ve E-birlik sistemi
üzerinden onaylanan İhracat Tutarı
(USD)
İhracat Yönetmeliğine göre Alıcı
Değişikliği
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
İşlemleri Başvuru Dosyası
Tarımsal Ürünlerde İhracat İade
İşlemi Yapılan GB Sayısı
SONUÇLANAN
(2011 Yılı)
SONUÇLANAN
(2012 Yılı)
DEĞİŞİM
(%)
236.147
257.649
9
10.175.066.770
10.669.175.426
4
10
10
-
114
145
27
331
546
64
7.777
10.328
33
 Konsinye ihracatların kesin satışından sonraki işlemler, e-Birlik kapsamında
sisteme vekaletname girişleri, e-Birlik üzerinden ihracatı gerçekleştiren firmalara
ilişkin haftalık, 15 günlük ve aylık olarak nispi aidat makbuzlarının ilgili Gümrük
Müşavirliklerine teslimi ile iptal edilen beyannamelerin nispi aidat iadesi işlemleri
yürütülmektedir.
OAİB GENELİNDE KATILIM SAĞLANAN TOPLANTI, SEMİNER
VE KONFERANSLAR
TİM Aylık Basın Toplantıları:
TİM tarafından her ay farklı bir ilde yapılmakta olan basın toplantılarından
- 02 Ocak 2012 tarihinde Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın katılımıyla
Ankara Rixos Hotel’de gerçekleştirilen toplantıya Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu
Başkanı Osman BAĞDATLIOĞLU ve Yönetim Kurulu Üyesi Lütfi GÖBÜŞ katılmıştır.
TİM Sektörler Konseyi Toplantıları:
-16 Şubat 2012 tarihinde düzenlenen TİM Sektörler Konseyi Toplantısı’na Yönetim
Kurulu Başkanı ve TİM Sektörler Konseyi Üyesi olan Osman BAĞDATLIOĞLU
tarafından katılım sağlanmıştır.
- 20 Eylül 2012 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Sektörler Konseyi Toplantısına
Yönetim Kurulu Başkanı ve Sektörler Konseyi üyesi Osman BAĞDATLIOĞLU
tarafından katılım sağlanmıştır.
27
28
-13 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da düzenlenen TİM Sektörler Konseyi Toplantısına
Yönetim kurulu başkanı ev TİM Sektörler Konseyi üyesi Osman BAĞDATLIOĞLU
tarafından katılım sağlanmıştır.
Expo 2016 Antalya İcra Kurulu Toplantıları:
Yönetim Kurulu Başkanı ve expo 2016 Antalya İcra Kurulu Üyesi Osman
BAĞDATLIOĞLU tarafından aşağıda belirtilen tarihlerdeki Expo İcra Kurulu ve Expo
Konseyi Toplantılarına katılım sağlanmıştır.
Açıklama
Tarih
:Expo İcra Kurulu Toplantıları
:2 Şubat 2012
8 Şubat 2012
7 Mart 2012
2 Mayıs 2012
25 Haziran 2012
31 Ağustos 2012
Açıklama
Tarih
: Expo Konseyi Toplantısı
: 14 Aralık 2012
TİM Yabancı Misyonlar ve Fahri Konsoloslar Yemeği: Türkiye İhracatçılar Meclisi
tarafından İstanbul’da yerleşik misyonlar ve fahri konsoloslar ile ihracatçılarımızı
biraraya getirmek üzere 19 Ocak 2012 tarihinde İstanbul’da Çırağan Palace
Kempinski Oteli’nde düzenlenen yemeğe Birliğimizi temsilen katılım sağlanmıştır.
İhracatçı Birlikleri Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı:
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK’in katılımlarıyla TİM’de
19 Ocak 2012 tarihinde yapılan toplantıya Birliğimizi temsilen katılım
sağlanmıştır.
 18 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Dış Ticaret Kompleksi’nde Merkez Bankası
Başkanı Sayın Erdem BAŞÇI’nın katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıya
Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer GÜNDEŞLİOĞLU
katılmıştır.
 22 Kasım 2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıya Birliğimizi
temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer GÜNDEŞLİOĞLU ve Genel
Sekreter Özkan AYDIN katılmıştır.
Turquality Tebliği Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Toplantılar: 08 Mart 2012 ve
30 Temmuz 2012 tarihlerinde Turqality Tebliği Uygulama Usul ve Esasları’nda
yapılması gereken düzenlemelere ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı’nda İhracatçı
Birliklerinin ilgili Şube Müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıya katılım
sağlanmıştır.
Ankara Kalkınma Ajansı Toplantıları: Ajans tarafından desteklenen “İnovasyon ve
Rekabet Araştırmaları Merkezi Projesi” kapsamında söz konusu projenin tanıtımı,
28
29
amaçları ve hedefleri konusunda 16 Mart 2012 tarihinde Ankara’da yapılan açılış
toplantısına,
12 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilen Kalkınma Kurulu
Toplantısı’na ve 06 Aralık 2012 tarihinde Ankara Rixos Otel’de Kalkınma Bakanı
Sayın Cevdet YILMAZ’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen “2012 Yılı Mali Destek
Programları Tanıtım Toplantısı”na Genel Sekreterliğimizi temsilen katılım
sağlanmıştır.
TİM Ortak Akıl Toplantısı: TİM Sektörler Konseyi üyeleri ve İhracatçı Birlikleri
Başkanlarının katılımıyla 17 Mart 2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıya
Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Osman BAĞDATLIOĞLU
ile Genel
Sekreter Özkan AYDIN katılım sağlamıştır.
“Türk Ticaret Kanunu Semineri”: Ankara Ticaret Odası’nda 19 Nisan 2012
tarihinde gerçekleştirilen seminere Birliğimizi temsilen Genel Sekreter Yrd.V. Esra
ARPINAR katılmıştır.
“Uluslararası Markalaşma Stratejilerinde İnovasyon ve Sosyal Sorumluluk”
Semineri: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri tarafından 10 Mayıs
2012 tarihinde The Coca-Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muhtar
KENT’in katılımıyla İstanbul Conrad Otel’de düzenlenen seminere katılım
sağlanmıştır.
Cezayir Ülke Masası Toplantısı: Ekonomi Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını
sürdüren ülke masalarından “Cezayir Ülke Masası”nın 16 Mayıs 2012 tarihinde
Ekonomi Bakanlığı’nda gerçekleştirilen ve TİM Cezayir Masası Koordinatörü Ahmet
Kamil ERCİYAS ile Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin katıldığı toplantıya Genel
Sekreterliğimizden de katılım sağlanmıştır.
“Yerel Dinamikler Toplantısı”: Ekonomi Bakanlığı liderliğinde ve Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ortaklığında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından
ortak finanse edilen “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi” kapsamında Türkonfed
(Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) tarafından 26 Mayıs 2012 tarihinde
Çorum’da gerçekleştirilen ve Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın katıldığı
toplantıya Genel Sekreterliğimiz tarafından katılım sağlanmıştır.
“İhracat Şampiyonları Ödül Töreni ve 2023’e Giderken Değer Yaratmak ve
Liderlik Konferansı”: Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın himayelerinde,
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ev sahipliğinde, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer
ÇAĞLAYAN, TİM Başkanı Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ ile kamu ve özel sektörden üst
düzey yöneticilerin katılımıyla 28 Mayıs 2012 tarihinde Rixos Grand Ankara Otel’de
düzenlenen ödül töreni ile Prof. Robert KAPLAN ’ın
konuşmacı
olarak
katıldığı
konferansa Birliğimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ile Genel
Sekreterliğimiz personeli katılım sağlamıştır.
“Small Business Support Programme” Toplantısı: 30 Mayıs 2012 tarihinde JW
Mariott Hotel’de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
tarafından düzenlenen toplantıya Genel Sekreterliğimiz tarafından katılım
sağlanmıştır.
29
30
TİM 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu: 06 Haziran 2012 tarihinde Ankara’da
gerçekleştirilen Genel Kurula Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail
YILMAZ katılmıştır.
Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİM Platformu) Toplantıları:
20 Haziran 2012 tarihinde Sabancı Üniversitesi/İstanbul’da gerçekleştirilen Genel
Kurul toplantısı ile Sabancı Üniversitesi’nin organizasyonunda 21-22 Haziran 2012
tarihleri arasında düzenlenen “Üniversite Sanayi İşbirliği (ÜSİMP) 5.Ulusal
Kongresi”ne Genel Sekreterliğimiz tarafından katılım sağlanmıştır.
Şanlıurfa İnceleme Seyahati: Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın
başkanlığında ve TİM’in organizasyonunda 27 Haziran 2012 tarihinde Şanlıurfa’ya
düzenlenen seyahate Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Osman
BAĞDATLIOĞLU katılmıştır.
“Bölgesel
Rekabet
Edilebilirlik Operasyonel
Programı
(BROP)” Proje
Değerlendirme Bilgilendirme Toplantıları: 27 Haziran 2012 tarihinde Ankara’da
gerçekleştirilen Sektörel İzleme Komitesi 10. Toplantısına Birliğimizi temsilen katılım
sağlanmıştır.
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterleri Toplantıları: 02 Ağustos 2012 tarihinde
TİM’de, 24 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da ve 10 Aralık 2012 tarihinde İzmir’de
gerçekleştirilen toplantılara Birliğimizi temsilen Genel Sekreter Özkan AYDIN
katılmıştır.
Lord Chadlington Tarafından Gerçekleştirilen Seminer: Dünyanın lider iletişim
şirketlerinden olan ve Grayling Halkla İlişkiler’in bağlı olduğu Huntsworth Holding’in
CEO’su ve sahibi Lord Chadlington’un 06-07 Eylül 2012 tarihlerinde İstanbul’a
gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında 06 Eylül 2012 tarihinde Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nde gerçekleştirilen seminere Birliğimiz temsilen katılım sağlanmıştır.
“Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”
Toplantısı: 18 Ekim 2012 ve 19 Ekim 2012 tarihlerinde Ekonomi Bakanlığı’nda
2010/8 sayılı tebliği kapsamında işbirliği kuruluşlarıyla gerçekleştirilen toplantılara
katılım sağlanmıştır.
DİR Kapsamında Kapatma İşlemleri ile İhracatta Devlet Yardımları
Kapsamındaki Dosya İncelemelerine İlişkin Toplantı: 02 Kasım 2012 tarihinde
Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa SEVER’in başkanlığında gerçekleştirilen
toplantıya Birliğimizi temsilen Genel Sekreter Özkan AYDIN katılmıştır.
8.Rekabet Kongresi: 15 Kasım 2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Sektörel
Politikalar ile Rekabet Gücünü Artırmak” konulu kongreye Birliğimizi temsilen katılım
sağlanmıştır.
“Türkiye İnovasyon Haftası”: Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından inovasyonun
önemini anlatmak ve inovatif çalışmaları desteklemek amacıyla 06-08 Aralık 2012
tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliğe Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği’nin faaliyetlerinin tanıtıldığı bir standın yanı sıra, “Mobilya Tasarım
Yarışması”, “Makine ve Aksamları İmalat Teknolojileri AR-GE Proje Pazarı” ve
“İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği” firmalarının projelerinin sergilendiği 3 ayrı
30
31
standla katılım sağlanmıştır. Dünyada ve Türkiye’de fark yaratan uluslararası
profesyoneller, sanayiciler, akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin bir araya
geldiği ve inovasyon odaklı konferans, sergi ve atölye çalışmalarının gerçekleştirildiği
etkinliğe Birliğimizi temsilen katılım sağlanmıştır.
Vezir Elektronik Akış Sistemi Toplantısı: 06 Aralık 2012 tarihinde Ege İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliği’nde yapılan toplantıya Genel Sekreterliğimizi temsilen
katılım sağlanmıştır.
“e-Birlik.net Projesi” Toplantıları: Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda
yürütülmekte olan e-Birlik.net projesi kapsamında oluşturulan, projeye ilişkin
kararların alındığı, tüm İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri Bilgi Sistemleri Şube
Müdürlerinin katıldığı “Veri Yönetim Kurulu Toplantıları”na Genel Sekreterliğimizi
temsilen katılım sağlanmıştır.
31
32
ORTA ANADOLU SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
TİCARET HEYETİ ORGANİZASYONLARI
2013 yılında Birliğimiz organizasyonunda düzenlenmesi planlanan sektörel ticaret
heyetleri şunlardır:
Orta Avrupa Pazarına Giriş Projesi kapsamında,
 6-9 Mart 2013 tarihlerinde Fransa’ya yönelik bir Yurtdışı Pazarlama Programı
düzenlenmesi planlanmaktadır.
 2-5 Ekim 2013 tarihlerinde Kolombiya-Ekvador’a yönelik bir Yurtdışı Pazarlama
Programı düzenlenmesi planlanmaktadır.
FUARLAR
2013 yılında Birliğimiz organizasyonunda milli katılım veya info stand ile katılım
gerçekleştirilmesi planlanan fuarlar şunlardır:

02-06 Nisan 2013 tarihleri arasında Trablus/Libya’da düzenlenecek olan “41.
Trablus Fuarı”na yönelik olarak bir milli katılım organizasyonunun Genel
Sekreterliğimiz tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

6-8 Kasım 2013 tarihlerinde Vijfhuizen/Hollanda’da düzenlenecek International
Floriculture Trade Fair (IFTF) Fuarı’na bir info-stand ile katılım
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
SÜS BİTKİLERİ TANITIM GRUBU (SBTG) FAALİYETLERİ
Yurtdışı Tanıtım Faaliyetleri
 18-22 Nisan 2013 tarihleri arasında Suncheon/Güney Kore’de düzenlenecek
AIPH- Uluslar arası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin Bahar toplantısına katılım
sağlanacaktır.
 3-7 Nisan 2013 tarihleri arasında Union Fleurs-Dünya Çiçek Ticareti Birliği
Toplantısı Birliğimiz evsahipliğinde Antalya’da düzenlenecektir. Kongreye 20 üye
ülkeden yaklaşık 50 kişi katılım sağlayacaktır.
 Mayıs 2013 tarihinde 9. Çiçek Festivali Antalya’da düzenlenecektir.
 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilecek AIPH Genel Kurul Toplantısına katılım
sağlanacaktır.
 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilecek Union Fleurs-Dünya Çiçek Ticareti Birliği
Toplantısına katılım sağlanacaktır.
 Sektörün önemli bir yayın organı olan Çiçek Vizyon Dergisi Süs Bitkileri Tanıtım
Grubu tarafından yayımlanmaya devam edecektir.
 Uluslararası basında tanıtım/reklam faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
32
33
Yurtiçi Tanıtım Faaliyetleri:
 6-9 Mayıs 2013 tarihinde Yalova’da gerçekleştirilecek “V. Süs Bitkileri Kongresi”
ne katılım sağlanacaktır.
 Aralık ayında İstanmbul’da düzenlenecek “Flowershow 2013 Süs Bitkileri Fuarı’na
bir info stand ile katılım sağlanacaktır.
 Yurtiçi fuarlar, kongreler ve sektörel organizasyonlara katılım ve destek verilmesi
planlanmaktadır.
 Medya organlarında SBTG’nin ve çalışmalarının tanıtılmasına yönelik çalışmalar
yürütülecektir.
 Çeşitli eğitim seminerleri düzenlenecek ve ilgili kuruluşlarla birlikte tanıtım
faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
 Süs bitkileri tanıtım Grubu faaliyetleri kapsamında tanıtım ve reklam çalışmaları
yapılacak ve gerekli materyaller yaptırılarak çeşitli etkinliklerde dağıtımı
yapılacaktır.
DİĞER FAALİYETLER
 2016 yılında “Çiçek ve Çocuk” temasıyla ülkemizde düzenlenecek olan “Expo 2016
Antalya” projesi için yapılan çalışmalarda Birliğimiz aktif rol alacak, bu kapsamda
Birliğimiz “Expo Konseyi” toplantılarına katılım sağlanacaktır.
 Sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın temsilcileri ile farklı illerde sektörel
gelişmelerle ilgili değerlendirme toplantıları yapılacaktır.
 2012 yılı ihracat performanslarına göre Genel Sekreterliğimize bağlı Birliklerin
üyelerine
yönelik
olarak
bir
“İhracat
Ödül
Töreni”
organizasyonu
gerçekleştirilecektir.
 Sektörlerimiz ile ilgili olarak çeşitli kurum ve kuruluşlardan alınan duyuruların
üye firmalarımıza sirküle edilmesine devam edilecektir.
 İhtiyaç duyulan ülke ve sektörlerle ilgili olarak değerlendirme raporları
hazırlanmaya devam edilecektir.
 Birliğimizin ihracat kayıt rakamlarına ilişkin raporlar ile gerçekleşen ihracat ve
ithalat rakamlarının hazırlanmasına devam edilecektir.
 Ülke Masaları faaliyetleri kapsamında gerekli çalışmalar yapılacak ve talep edilen
toplantılara katılım gerçekleştirilecektir.
 Genel Sekreterliğimize bağlı Birliklerin Yönetim Kurulları Başkanlarının
koordinasyonu ve katılımı ve TCDD üst düzey yetkililerinin iştirakiyle periyodik
olarak “Demiryolu Nakliye Toplantıları”nın düzenlenmesine devam edilecektir.
 Gümrük
Beyannamesi
onaylama,
Ekonomi
Bakanlığı
ihracat
Genel
Müdürlüğü’nün talimatları ile yürürlükteki ihracat mevzuatı çerçevesinde verilen
görevlerin yerine getirilmesi çalışmalarının yanı sıra gerek Birlik merkez veya
irtibat bürolarından, gerekse de e-Birlik üzerinden beyanname onay işlemlerinin
en kısa sürede sonuçlandırılması ve günümüz teknolojisine uygun programların
geliştirilmesi çalışmaları yapılacaktır.
33
34
 Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Tebliğlerine dayalı olarak Ekonomi Bakanlığı’nın
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verdiği yetki ve görevler çerçevesinde,
Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri’ne ek süre verilmesi, revize yapılması ve
ihracat taahhüt hesaplarının kapatılması işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam
edilecektir.
 İhracat Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğümüzce; 2004/6 ve 2009/5 sayılı
“Yurt Dışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının
Desteklenmesine İlişkin Tebliğler”, 2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve
Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”, 97/5 Sayılı “Çevre
Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”, 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği
Hakkında Tebliğ” 2011/1 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında
Tebliğ” kapsamındaki müracaatların incelenmesi ve müracaatlara konu
hakedişlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na bildirilmesine devam
edilecektir.
 Devlet yardımlarıyla ilgili ihracatçıların sorularının yanıtlanmasına, toplantı,
seminerler düzenlenmesine ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek seminer
ve toplantılara iştirak edilerek katılımcı firmaların bilgilendirilmesine devam
edilecektir.
 Turquality Şube Müdürlüğümüzce; 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında
Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®nin
Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ” çerçevesinde, ilgili Tebliğ kapsamındaki
firmaların başvuru dosyalarının otomasyondan ve manuel ortamda incelenmesine
ve söz konusu dosyaların işlemlerinin sonuçlandırılmasına devam edilecektir.
 Turquality mevzuatı ile ilgili olarak Tebliğ kapsamındaki firmalar ve programa
katılmak isteyen ihracatçı firmaların bilgilendirilmesine, firmalarımızın gerek
mevzuat, gerekse işleyiş açısından karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin
firma ziyaretleri yapılmasına ve Turquality mevzuatı ile ilgili toplantı ve seminerler
düzenlenmesine devam edilecektir.
 Genel Sekreterliğimiz resmi web sitesi için (www.oaib.org.tr) yeni bir tasarım ve
yazılım yaptırılarak hizmete açılacaktır. Ayrıca Süs Bitkileri ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği web siteleri projelerinin içerik yönetim ve güncellemeleri
gerçekleştirilecektir.
 Genel Sekreterliğimiz eğitim faaliyetleri kapsamında, 2013 yılında; yeni dönem Dış
Ticaret Eğitimi Programları kapsamında eğitimler ile ticari, teknik, iletişim ve
yönetim becerileri konularında eğitim programları ve bağımsız eğitimler
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Planlanan eğitim konularından bazıları
şunlardır:
 Dış Ticaret Eğitim Programı
 KalDer Kalite Yönetim Sistemleri ve Teknik Eğitimleri
 İletişim ve Yönetim Becerileri
 Basel II Kriterlerinin Bankacılık Sistemine ve İhracatçılara Yansımaları
34
35
 Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri
 Marka Yönetimi
 AB Mali Yardımları
 Orman ürünleri Belgelendirme Programı – FSC Gözetim Zinciri
 Her ay sonunda, Yönetim Kurulu toplantılarında sunulmak üzere, Genel
Sekreterliğimiz bünyesinde bulunan 8 Birlik iştigal alanı bazında;
Genel
Sekreterliğimiz ve Türkiye geneli olmak üzere İstatistiki veri çalışmaları
yapılacaktır.
 Genel Sekreterliğimiz şube müdürlükleri ve üyemiz olan ihracatçı firmalardan
istenen istatistiki veriler hazırlanacaktır.
 Genel Sekreterliğimiz ve Ekonomi Bakanlığı Web Sitelerinde yayınlanmakta olan
Dış Talepler Bülteni uygulaması giriş sayfasında karşılaşılan sorunlarla ilgili,
ihracatçı firmalardan gelen e-posta mesajları cevaplandırılacaktır.
 Genel Sekreterliğimiz yönetimindeki;
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Web Sitesi, Süs Bitkileri ve
Mamülleri İhracatçıları Birliği Web Sitesi internet projelerinin içerik yönetim ve
güncellemeleri gerçekleştirilecektir.
 Genel Sekreterliğimiz resmi web sitesi için(www.oaib.org.tr) yeni bir tasarım ve
yazılım yaptırılarak hizmete açılacaktır.
 Turquality iletişim portalı projesine mesajlaşma modülü eklenerek mobil
versiyonunun da yazılımı yapılacaktır.
 Genel Sekreterliğimiz ve bünyesinde yer alan ihracatçı birlikleri için önemli
günlere ait tebrik kartı-davetiye(e-card) tasarımları yapılacaktır.
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ
I- SEKTÖRÜN DÜNYADAKİ DURUMU
Dünyada süs bitkileri üretimi 20. yüzyıl başlarında önem kazanmaya başlamıştır. Günümüzde süs
bitkileri sektörü dünya üzerinde hızlı değişim görülen bir sektör olarak nitelendirilebilir. Küreselleşme
ve bunun dünya üzerinde değişik bölgelerdeki gelire olan etkisine bağlı olarak çoğu ülkede kişi başına
düşen süs bitkileri tüketiminin arttığı görülmektedir. Buna bağlı olarak dünya üzerindeki rekabet de
artmaktadır. Bazı geleneksel pazarlarda artık bozulma görülmekte, diğer yanda yeni ülkeler pazarda yer
almaya çalışmaktadır.
ABD, Japonya, İtalya, Hollanda gibi geleneksel üretim yerlerinin yanında, Latin Amerika ve Afrika’da
üretim çok hızlı artış göstermektedir. Son yıllarda süs bitkileri üretiminde iklim koşulları ve ucuz işgücü
gibi avantajlara sahip olan Kolombiya, Ekvador, Etiyopya ve Kenya gibi ülkeler dünyanın en önemli
kesme çiçek üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri konumuna gelmişlerdir. Geleneksel merkezlerde ise üretim
alanları aynı kalmakla veya azalmakla birlikte, verimlilik artışına gidilmeye başlanmıştır. Süs bitkilerinin
arzı dünyada artış eğilimindedir.
A)
ÇİÇEK SOĞANLARI
Dünya üzerinde, çok geniş bir yayılış alanına sahip olan çiçek soğanlarının, özellikle Balkanlar,
Kafkasya ve Anadolu’da yoğunlaştığı bilinmektedir. Günümüzde artan çevre koruma bilinci nedeni ile
doğal çiçek soğanlarının doğal dengesinin korunması için önlemler alınmıştır. Bu kapsamda, doğadan
sökülen soğanların ihracatı önemli ölçüde azaltılarak, bu soğanların üretim alanlarından sağlanması
temel düşünce olmuştur.
Dünya üzerinde yaklaşık 32.924 .hektarlık bir üretim alanında çiçek soğanları üretimi yapılmaktadır.
Tablo: Dünya Çiçek Soğanları Üretimi
Belçika
Fransa
Almanya
İrlanda
Hollanda
AB Toplam
Türkiye
Çin
Tayvan
Japonya
ABD
TOPLAM
2010 YILI
Üretim Alanı (ha)
211
1155
230
81
23242
25000
54
4794
7
597
2472
32.924
Kaynak: AIPH Statistical Yearbook , 2011
44
45
Çiçek soğanı üretim alanlarının dağılımına bakıldığında üretimin en fazla Hollanda, Çin ve A.B.D.’de
yapıldığı görülmektedir. Üretim yapılan önemli çeşitler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Tablo : Dünya Çiçek Soğanları Üretimi
ÜLKE
ÜRETİLEN BAŞLICA ÇEŞİTLER
Hollanda
Lale, Lilium, Diğer Birçok Çeşit
Birleşik Krallık
Nergis, Lale, Glayöl
A.B.D.
Nergis, Lale, Glayöl, Lilium, Iris
Çin
Lilium, Nergis, Lale
Fransa
Lilium, Lale, Iris, Glayöl, Dahlia, Nergis
Japonya
Lilium, Lale, Glayöl
Polonya
Lale, Lilyum, Nergis, Glayöl, Dahlia
Tayvan
Lilium, Glayöl
İsrail
Nergis, Ranunculus
Şili
Lilium, Lale
Yeni Zelanda
Lale, Lilium, Zanteceschia (Kala), İris, Fresya
Avustralya
Lale, Lilium
Brezilya
Glayöl, Hippeastrum
Güney Afrika
Hippeastrum, Nerine, Lilium, Lale
Belçika
Begonya, Lilyum
Almanya
Lale, Glayöl, Nergis, Crocus
Kaynak: World Flower Bulbs Report, Rabobank, 2007
45
46
Dünya üzerinde önemli ithalatçı ülkeler aşağıdaki tabloda verilmektedir. En önemli ithalat Avrupa
Birliği’nde yapılmakta olup; önemli ithalatçı ülkeler
Almanya, İngiltere, İsveç, Danimarka ve
Hollanda’dır.
Tablo: Çiçek Soğanları İthalatı
ÜLKELER
DEĞER (1.000 Euro)
AVUSTURYA
20.993
BELÇİKA
10.899
ÇEK CUMH.
6.088
ALMANYA
314.494
DANİMARKA
112.164
İSPANYA
17.914
FINLANDIYA
67.539
FRANSA
188.286
MACARİSTAN
18.794
İTALYA
63.630
HOLLANDA
95.032
POLONYA
101.538
İsveç
148.387
BİLEŞİK KRALLIK
266.146
DİĞER (AB) ÜLKELERİ
AB TOPLAM
56.188
1.488.091
NORVEÇ
126.014
İSVİÇRE
-
Kaynak: AIPH Statistical Yearbook , 2011
B) KESME ÇİÇEKLER
Dünya üzerinde toplam 550.900 ha alanda kesme çiçek üretimi yapılmaktadır. Üretim alanları en fazla
Asya, Güney Amerika ve Avrupa’da yoğunlaşmıştır.
46
47
Grafik : Kesme Çiçek Üretim Alanları (ha)
Tablo: Kesm e Çiçek Üretim Alanları (ha)
ORTA/GÜNEY
AMERİKA
KUZEY
AMERİKA
AVRUPA
ORTA DOĞU
AFRİKA
ASYA /PASİFİK
Toplam üretim alanlarının % 65’i Asya, % 18’i Güney Amerika, % 9’u Avrupa ‘da yer almaktadır.
Tablo: Kesme Çiçek Üretim Alanları (ha)
ÜRETİM ALANI (ha)
AVRUPA
ORTA DOĞU
AFRİKA
ASYA /PASİFİK
KUZEY AMERİKA
ORTA/ GÜNEY AMERİKA
TOPLAM
52.000
4.100
16.300
360.000
18.500
100.000
550.900
Kaynak: AIPH Statistical Yearbook , 2011
Dünya Kesme çiçek üretiminin yapıldığı enönemli ülkeler sırasıyla Hindistan, Çin, Brezilya, Meksika,
Japonya, ABD, Güney Afrika Cum., İtalya, Tayland, Ekvador, Kolombiya ve Hollanda’dır.
Hindistan, Çin, Brezilya, Meksika, Japonya, ABD, Tayland gibi önemli üreticiler olmalarına üretimi
kendi iç pazarlarına yönelik yapmaktadırlar. Ekvador, Kolombiya gibi üreticiler ise ihracata yönelik
üretim yapmaktadır.
47
48
Grafik: Ülkelere Göre Kesme Çiçek Üretim Alanları (ha)
200000
150000
100000
50000
0
ST
Dİ
N
Hİ
AN
N
E
A
N
.
Çİ İLY A SİKA P A ABD M LY AND DO R İY A NDA OR İĞER
B A
U TA
K
A
L
Z
K
A
C
J
D
İ
E
M
Y
L
E
V
R.
M
BR
TA EK OLO OL
F
H
A
K
EY
N
GÜ
Kaynak: AIPH Statistical Yearbook , 2011
Türkiye, dünya kesme çiçek üretiminde % 0,2’lik bir paya sahiptir.
Tablo: Ülkelere Göre Kesme Çiçek Üretim Alanları (ha)
ÜLKE
ÜRETİM ALANI (ha)
HİNDİSTAN
183000
ÇİN
133767
BREZİLYA
51437
MEKSİKA
23417
JAPAN
18800
ABD
17537
GÜNEY AFRİKA CUMH.
11461
İTALYA
11318
TAYLAND
9280
EKVADOR
8893
KOLOMBİYA
7900
HOLLANDA
7664
KORE
7185
ALMANYA
7167
FRANSA
5723
AVUSTRALYA
5335
TAYVAN
5294
BİRLEŞİK KRALLIK
5246
POLONYA
4593
KOSTA RİKA
4500
İSRAİL
2700
İSPANYA
2693
KENYA
2180
ETİYOPYA
2000
MALEZYA
2000
TÜRKİYE
1326
DİĞER ÜLKELER
8484
TOPLAM
550900
Kaynak: AIPH Statistical Yearbook , 2011
48
49
Dünya kesme çiçek ihracatının ülkelere göre dağılımı aşağıda verilmektedir. Kesme çiçek ihracatının %
55’i Avrupa ülkeleri, % 26’sı Amerika ülkeleri, % 10’u Afrika ülkeleri, % 8’i Asya ülkeleri tarafından
yapılmaktadır. En önemli ihracatçı ülkeler, Hollanda, Kolombiya, Ekvador, Kenya ve Etiyopya’dır.
DÜNYA KESME ÇİÇEK İHRACATI
(Değer: Milyon Euro)
2010 2009
HOLLANDA
2.615 2.538
BELÇİKA-LUKSEMBURG
186
118
İTALYA
60
54
ALMANYA
30
32
İSPANYA
23
24
DANİMARKA
2
3
AVRUPA
3070 2900
İSRAİL
118
70
TAYLAND
62
55
KORE
60
41
ÇİN
146
134
TAYVAN
22
11
SİNGAPUR
20
18
TÜRKİYE
20
17
HİNDİSTAN
16
11
ASYA
500
400
KENYA
233
285
ETİYOPYA
120
94
G. AFRİKA
23
20
ZİMBABVE
18
240
AFRİKA
730
540
KOLOMBİYA
935
752
EKVADOR
450
378
ABD
28
28
KOSTA RIKA
26
25
KANADA
17
16
MEKSİKA
15
17
AMERİKA
1500 1350
AVUSTRALYA
24
22
TOPLAM
5.824 5.212
Kaynak: AIPH Statistical Yearbook , 2011
Dünya kesme çiçek ithalatının ülkelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir. En önemli
ithalatçı ülkeler Almanya, İngiltere, ABD, Hollanda ve Rusya’dır.
49
50
Tablo: Dünya Kesme Çiçek İthalatı (Değer: Milyon Euro)
ÜLKELER
ALMANYA
HOLLANDA
BİRLEŞİK KRALLIK
FRANSA
RUSYA
İSVİÇRE
İTALYA
AVRUPA
JAPONYA
TAYVAN
ÇİN
SİNGAPUR
ASYA
ABD
KANADA
AMERİKA
AVUSTRALYA
TOPLAM
2010
777
535
695
352
423
132
173
3.950
261
3
12
25
390
638
90
910
17
5.267
2009
777
560
593
364
359
120
149
3800
217
3
11
21
350
550
81
805
18
4.973
Kaynak: AIPH Statistical Yearbook , 2011
Dünya üzerinde belli ülkelerde kesme çiçek ve bitkilerin kişibaşına düşen tüketim oranları aşağıdaki
tabloda verilmektedir.
Tablo: Belli ülkelerde Kişibaşına Düşen Kesme Çiçek ve Canlı Bitkiler Tüketimi (Değer:Euro)
KESME
ÇİÇEKLER
TOPLAM
AVUSTURYA
BELÇİKA
DANİMARKA
FRANSA
ALMANYA
İTALYA
HOLLANDA
NORVEÇ
İSPANYA
BİRLEŞİK KRALLIK
JAPONYA
ABD
96
69
156
51
102
46
90
156
22
72
61
74
39
34
CANLI
BİTKİLER
57
35
21
36
27
56
30
66
19
34
34
27
Kaynak: AIPH Statistical Yearbook , 2011
50
51
Çiçek tüketiminin Hollanda, Almanya, Belçika, Japonya gibi pazarlarda yaygın olduğu görülmektedir.
Grafik: Belli ülkelerde Kişibaşına Düşen Kesme Çiçek ve Canlı Bitkiler Tüketimi
ABD
JAPONYA
İNGİLTERE
İSPANYA
NORVEÇ
HOLLANDA
İTALYA
ALMANYA
FRANSA
DANİMARKA
BELÇİKA
AVUSTURYA
0
20
40
60
KİŞİBAŞI TÜKETİM (EURO) TOPLAM
80
100
120
140
160
KİŞİBAŞI TÜKETİM (EURO) KESME ÇİÇEKLER
KİŞİBAŞI TÜKETİM (EURO) CANLI BİTKİLER
Kaynak: AIPH Statistical Yearbook , 2011
51
52
II- SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2012 YILI İHRACAT
DEĞERLENDİRMESİ
ÜRETİM
Türkiye, süs bitkileri yetiştiriciliğinde uygun iklimsel ve coğrafi koşulları, pazar ülkelere yakınlığı ve
ucuz işgücüne sahip olması gibi nedenlerle önemli avantajlara sahiptir. Türkiye’de 2009 yılında toplam
3.359 ha. alanda süs bitkileri üretimi yapılmaktadır. 2009 yılı verilerine göre Türkiye süs bitkileri
üretiminin % 62’sini iç ve dış mekan bitkileri, % 36’sını kesme çiçekler, % 2’sini doğal çiçek soğanları
oluşturmaktadır.
Tablo : Türkiye Süs Bitkileri Üretim Alanları (ha)
SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM ALANLARI (2008-2009)
ÜRÜN GRUPLARI
Cam Sera
Plastik Sera
Açık Alan
Toplam
%
Dış Mekan Bitkileri
6
98
1.863
1.968
59
Kesme Çiçekler
47
890
274
1.212
36
İç Mekan Bitkileri
5
102
5
113
3
Çiçek Soğanları
0
9
55
64
2
TOPLAM
58
1.101
2.199
3.359
100
Kaynak: T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Türkiye’de 28 ilde süs bitkileri üretimi yapılmaktadır. Üretimin en fazla yapıldığı iller sırasıyla İzmir,
Sakarya, Antalya, Yalova, Bursa ve Isparta’dır.
Antalya ve İzmir kesme çiçek üretiminde en önemli illerdir. Marmara ve Ege Bölgesinde (İstanbul,
Yalova, İzmir, Aydın) yapılan kesme çiçek üretimi genellikle iç pazara yöneliktir. Antalya bölgesinde ise
çoğunluğu seralarda olmak üzere yüksek kaliteli ve ihracata yönelik üretim yapılmaktadır.
Sakarya, Yalova, İstanbul, Adana, Osmaniye iç ve dış mekan bitkileri üretiminde önemli yere sahiptir.
Sakarya bölgesi de istatistiklerden görülmeyen ama son 5 yıldır çok önemli dış mekan süs bitkileri
üretimi yapılan bir bölgedir. Bu bölgede üretimin ihracata yönelik konumlandırıldığı 500 hektara yakın
üretim alanı bulunmaktadır. Özellikle Sakarya merkez olmak üzere Arifiye, Sapanca, Pamukova
ilçelerinde yoğun üretim alanları görülmektedir.
Tablo : İllere Göre Süs Bitkileri Üretimi 2009
İLLER
İzmir
Sakarya
Antalya
Yalova
Bursa
Isparta
Kocaeli
Balıkesir
Samsun
Adana
Diğer
TOPLAM
ÜRETİM ALANI (da)
8.016
7.034
5.058
4.541
3.220
1.522
946
468
425
422
1.938
33.590
PAY (%)
24
21
15
14
10
5
3
1
1
1
6
100
Kaynak: T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
52
53
İHRACAT
2012 yılında genel ihracatımız içinde tarım ürünleri ihracatımız % 12,62 pay alırken, tarım ürünleri
içinde yer alan Süs Bitkileri ve Mamulleri Sektörü’nün Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı pay 2012
yılında binde 5 olmuştur.
Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı 2012 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yıla kıyasla değer
bazında %4 azalış göstererek 73 milyon 176 bin $’a düşmüştür.
Grafik: Türkiye Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatı
2011-2012 YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMİ İHRACAT KAYIT RAKAMLARI
73.177
TOPLAM
76.285
6.692
YOSUN VE AĞAÇ DALLARI
6.441
30.285
KESME ÇİÇEKLER
27.272
34.061
CANLI BİTKİLER
40.284
2.139
80.000
2012
70.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
65.000
2011
2.288
75.000
ÇİÇEK SOĞANLARI
Bin $
Türkiye süs bitkileri ihracatının mal gruplarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Önemli
ürün gruplarımızdan canlı bitkiler ihracattan %47 pay alırken, canlı bitkileri kesme çiçek (%41),
yosunlar ve ağaç dalları ( %9) ve çiçek soğanları (%3) izlemektedir.
Grafik: Türkiye Süs Bitkileri ihracatının Mal Gruplarına Göre Dağılımı
YOSUN VE AĞAÇ
DALLARI
9,1%
KESME
ÇİÇEKLER
41,4%
ÇİÇEK
SOĞANLARI
2,9%
CANLI BİTKİLER
46,5%
53
54
Sektörün ihracatında İngiltere ilk sırada yer alırken, Hollanda, Almanya, Irak, Türkmenistan,
Azerbaycan, Ukrayna, Romanya, Rusya ve Gürcistan ilk on sırada yer alan diğer ülkeler olmuştur.
Grafik: Türkiye Süs Bitkileri İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı (Değer:1.000 $)
TÜRKİYE GENELİ SÜS BİTKİLERİ İHRACATINDA İLK ON ÜLKE
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
D İĞE
R LE
Rİ
GÜ R
C
R US
İST A
N
YA
A
R OM
A NY
AYN
A
R BA
A ZE
2011
U KR
N
YCA
N
KM E
Nİ ST
A
T ÜR
I RA K
A LM
İ NGİ
H OL
L AN
LT ER
E
DA
-
AN Y
A
2.000
2012
Çiçek Soğanları
Çiçek soğanları ürün grubunda ise 2012 yılında toplam 2.138.675 $’lık ihracat kaydedilmiştir. Bu ürün
grubunda en önemli pazarımız Hollanda olup; ihracatın % 97’si Hollanda’ya yapılmaktadır.
Hollanda’ya ihracatımız geçtiğimiz yıl aynı döneme göre değer bazında % 9 azalmıştır.
Grafik: Çiçek Soğanları İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı (Değer:1.000 $)
2011
2012
KKTC
2.000
FRANSA
TÜRKİYE GENELİ ÇİÇEK SOĞANLARI İHRACATI
1.750
1.500
1.250
Bin $
1.000
750
500
250
ABD
IRAK
İSVİÇRE
GÜRCİSTAN
İRAN
ALMANYA
AZERBAYCAN
HOLLANDA
0
54
55
Canlı Bitkiler
2012 yılında ihracattan değer bazında %47 pay alan canlı bitkilerde ihracat %15 azalış göstererek 34
milyon 060 bin $’a düşmüştür. Almanya ve Azerbaycan pazarlarında canlı bitkiler ihracatımız artmaya
devam etmiştir. Bu ürün grubunda Almanya’ya yönelik ihracatımız geçen yıla kıyasla 2012 yılında % 5,
Azerbaycan’a ihracatımız ise % 13 artış göstermiştir.
Grafik: Canlı Bitkiler İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı (Değer:1.000 $)
TÜRKİYE GENELİ CANLI BİTKİLER İHRACATI
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
Bin $
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
MACARİSTAN
ROMANYA
ÖZBEKİSTAN
KKTC
GÜRCİSTAN
HOLLANDA
ALMANYA
AZERBAYCAN
IRAK
0
TÜRKMENİSTAN
1.000
Çelik ve fideler faslında yer alan bitki çoğaltım materyali ihracatının önceki yıllardaki konumuna
gelebilecek teknolojik yetkinliğe ve yatırım boyutuna ulaşması, umut vaat edici bir görünüm
oluşturmaktadır. Türkiye’deki yasal mevzuatların ve yetişmiş ara eleman sıkıntısının aşılması halinde
inanılmaz bir potansiyelin açığa çıkacağı bilinmektedir. Tedarikçi ülke olmak adına Türkiye’nin
alternatifi pozisyonunda bulunan Kenya, Etiyopya ve Sri Lanka gibi ülkelerin mevcut lojistik sorunları
ve buna bağlı maliyetlerinin yüksekliği ülkemiz lehine önemli birer avantaj unsurudur.
Kesme Çiçekler
İkinci önemli ürün grubu olan kesme çiçeklerde; 2012 yılı on iki aylık dönemde ihracat %11 artış
göstererek, 30 milyon 284 bin dolara ulaşmıştır. Kesme çiçek ihracatında en önemli pazarlar sırasıyla
İngiltere, Hollanda, Ukrayna ve Romanya olmuştur.
55
56
Grafik: Kesme Çiçek İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı (Değer:1.000 $)
TÜRKİYE GENELİ KESME ÇİÇEK İHRACATI
12.000
11.000
10.000
9.000
Bin $
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
MACARİSTAN
JAPONYA
YUNANİSTAN
ALMANYA
BULGARİSTAN
RUSYA
ROMANYA
UKRAYNA
HOLLANDA
İNGİLTERE
0
Yosun ve Ağaç dalları
Yosun ve ağaç dalları ürün grubunda %4 oranında ihracat artışı olmuş ve 2012 yılında toplam
6
milyon 692 bin $’lık ihracat kaydedilmiştir. Almanya, Hollanda ve ABD ilk üç pazar olarak yerini
almıştır.
Grafik: Yosun ve Ağaç Dalları İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı (Değer:1.000 $)
2011
2012
ÇEK
CUMHURİYETİ
2.750
İSPANYA
TÜRKİYE GENELİ YOSUN VE AĞAÇ DALLARI İHRACATI
2.500
2.250
2.000
1.750
1.500
Bin $
1.250
1.000
750
500
250
KANADA
AVUSTURYA
BELÇİKA
POLONYA
İNGİLTERE
ABD
HOLLANDA
ALMANYA
0
56
57
Bu ürün grubunda yer alan süs amaçlı çelenkler en önemli ihraç kalemi olup, özellikle, paskalya, yılbaşı
vb. önemli günlerde ihracatı artmaktadır.
Önümüzdeki dönemde halen Batı Avrupa pazarında en kaliteli ve zengin çeşit varlığı (meyve
kullanımına uygun çeşitlerin varlığı) nedeni ile belirleyici konuma sahip bu alt grubun atak yapma
şansına sahip olduğu düşünülmektedir. Batı Akdeniz iklim koşullarının elverişliliği sayesinde yeşillik
olarak kullanılan geniş bitki örtüsü ile kültüre alınıp çoğaltılan taç yapımına uygun meyve çeşitlerinin
varlığı sektörün ihracata yönelik üretici ülke konumunu korumasına ve sürdürmesine olanak verecek
düzeydedir.
57
58
III. BAZI MAL GRUPLARI İÇİN SON ON YILLIK
DEĞİŞİMLERİ
İHRACAT VE BİRİM FİYAT
Grafik: İhracat: Doğal Çiçek Soğanları İhracat ve Birim Değişimi
(Kaynak: TÜİK verileri)
YILLAR İTİBARİYLE DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARI İHRACATI
MİKTAR (ADET)
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
YILLAR İTİBARİYLE DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARI İHRACATI DEĞER
(USD)
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARI İHRAÇ BİRİM FİYATI EĞİLİMİ $
0,0900
0,0800
0,0700
0,0600
0,0500
0,0400
0,0300
0,0200
0,0100
0,0000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
58
59
Grafik: İhracat: Çelik ve Fideler İhracat ve Birim Değişimi
(Kaynak: TÜİK verileri)
YILLAR İTİBARİYLE ÇELİK VE FİDELER İHRACATI MİKTAR (adet)
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
YILLAR İTİBARİYLE ÇELİK VE FİDELER İHRACATI DEĞER (USD)
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ÇELİK VE FİDELER İHRAÇ BİRİM FİYAT EĞİLİMİ ($)
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
59
60
Grafik: İhracat: Ağaçlar Çalıları ve dalları İhracat ve Birim Değişimi
(Kaynak: TÜİK verileri)
YILLAR İTİBARİYLE AĞAÇLAR.ÇALILAR VE DALLARI İHRACATI MİKTAR
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
YILLAR İTİBARİYLE AĞAÇLAR ÇALILAR VE DALLARI İHRACATI KAYIT
DEĞERİ(USD)
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AĞAÇLAR ÇALILAR VE DALLARI İHRAÇ BİRİM FİYAT EĞİLİMİ BİRİM FİYAT
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
60
61
Grafik: İhracat: Oda Bitkileri İhracat ve Birim Değişimi
(Kaynak: TÜİK verileri)
YILLAR İTİBARİYLE ODA BİTKİLERİ İHRACATI KODLU MİKTAR
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
YILLAR İTİBARİYLE ODA BİTKİLERİ İHRACATI KAYIT DEĞERİ(USD)
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ODA BİTKİLERİ İHRAÇ BİRİM FİYAT EĞİLİMİ ($)
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
61
62
Grafik: İhracat: Karanfil İhracat ve Birim Değişimi
(Kaynak: TÜİK verileri)
YILLAR İTİBARİYLE KARANFİL İHRACATI MİKTAR (dal)
450.000.000
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
-
YILLAR İTİBARİYLE KARANFİL İHRACATI DEĞER ($)
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
-
KARANFİL İHRAÇ BİRİM FİYAT EĞİLİMİ ($)
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0,100
0,090
0,080
0,070
0,060
0,050
0,040
0,030
0,020
0,010
0,000
62
63
IV. ENERJİ FİYATLARI VE İHRACAT DEĞİŞİM ORANLARI (%)
200
Elektrik Fiyatları ve Süs Bitkileri İhracatındaki Değişim Oranları
(%)
150
100
50
0
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
May ıs
Haziran Temmuz Ağustos
Ey lül
Ekim
Kasım
Aralık
-50
-100
-150
Elektrik
Süs Bitkileri Sek.İhracatı (Değer)
Süs Bitkileri Sek.İhracatı (Miktar)
Ş Kuru
Doğalgaz Fiyatları ve Süs Bitkileri İhracatındaki Değişim
Oranları (%)
200
150
100
50
0
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs HaziranTemmuzAğustos Eylül
Ekim
Kasım Aralık
-50
-100
-150
Doğalgaz
Süs Bitkileri Sek.İhracatı (Değer)
Süs Bitkileri Sek.İhracatı (Miktar)
Ş Kuru
63
64
Petrol Fiyatları ve Süs Bitkileri İhracatındaki Değişim Oranları (%)
200
150
100
50
0
Ocak Şubat
Mart
Nisan Mayıs HaziranTemmuzAğustos Eylül
Ekim Kasım Aralık
-50
-100
-150
Petrol
Süs Bitkileri Sek.İhracatı (Değer)
Süs Bitkileri Sek.İhracatı (Miktar)
Ş Kuru
Petrokok Fiyatları ve Süs Bitkileri İhracatındaki Değişim Oranları (%)
200
150
100
50
0
Ocak Şubat M art Nisan M ayısHaziranTemmuzAğustos Eylül
Ekim Kasım Aralık
-50
-100
-150
Petrokok
Süs Bitkileri Sek .İhracatı (Değer)
Süs Bitkileri Sek .İhracatı (M iktar)
$ Kuru
64
65
Süs Bitkileri Sektörü hraç Birim Fiyatı ve Dolar Kuru Değişim Oranları
(%)
10,000
6,000
2,000
-2,000
Ocak Şubat Mart Nisan MayısHaziranTemmuzAğustos Eylül Ekim Kasım Aralık
-6,000
-10,000
İhraç Birim Fiyatı ($/adet)
$ Kuru
65
66
TABLO – SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE GENELİ 2011-2012
YILLARI OCAK- ARALIK DÖNEMİ İHRACATI
2011 YILI
Mal Grubu
ÇİÇEK SOĞANLARI
YUMRU HALİNDE DOĞAL
ÇİÇEK SOĞANLARI
SÜRGÜN VERMİŞ VEYA ÇİÇEKLENMİŞ
DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARI
CANLI BİTKİLER
ÇELİK VE FİDELER
AĞAÇLAR, ÇALILAR VE DALLARI
ODA BİTKİLERİ
KESME ÇİÇEKLER
TAZE KESME ÇİÇEKLER
TAZE OLMAYAN KURUTULMUŞ,
BOYANMIŞ, İŞLEM GÖRMÜŞ DİĞER
ÇİÇEKLER
YOSUN VE AĞAÇ DALLARI
2012 YILI
Değer
(ABD $)
Miktar
(Adet)
(%) Değişim
Değer
(ABD $)
Miktar
(Adet)
Miktar
Değer
28.767.093
2.287.778
26.835.677
2.138.675
-7
-7
28.688.352
2.106.733
25.802.796
1.989.787
-10
-6
78.741
181.045
1.032.881
148.888
1.212
-18
70.239.774
40.284.128
75.131.207
34.060.810
7
-15
22.994.835
7.740.540
29.629.442
6.313.112
29
-18
45.438.050
29.211.432
44.372.298
24.726.296
-2
-15
1.806.888
3.332.157
1.129.467
3.021.402
-37
-9
294.488.937
27.271.871
323.174.234
30.284.824
10
11
294.242.667
27.068.915
317.156.778
29.308.704
8
8
246.270
202.957
6.017.456
976.120
2.343
381
5.476.562
6.441.405
6.777.790
6.692.345
24
4
470.287
1.573.030
1.053.460
1.185.581
124
-25
0
0
0
0
5.006.275
4.868.375
5.724.330
5.506.765
14
13
398.972.365
76.285.183
431.918.907
73.176.654
8
-4
YOSUNLAR VE LİKENLER
ORMAN AĞAÇ DALLARI, KOZALAKLAR VB
ÇELENK VE BUKET YAPMAYA ELVERİŞLİ
MALZEMELER
TOPLAM
66
Download