C - Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu
Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 2. Bölge Genel Sekreterliği
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
Doküman No
ECZ.PR.001
Yayın Tarihi
01.02.2013
Rev. Tarihi
Rev. No
00
1. AMAÇ: Hastanemiz eczanesinin çalışmalarını standardize ederek eczane hizmetlerini hızlı, etkin,
güvenilir kılarak iç ve dış müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımaktır.
2. KAPSAM: Tüm eczane çalışanlarını ve eczaneden hizmet alan birimleri kapsar.
3. SORUMLULAR: Baş Eczacı, eczacılar ve tüm eczane çalışanları.
4. UYGULAMA:
Eczanede hafta içi 08-17 saatleri arasında tüm personel, mesai saatleri dışında da nöbetçi eczacı
tarafından hizmet verilir.
Yatan hastalara ilaç temini “Servislere İlaç Temini Talimatına” göre sağlanır.
Yatan hastaların ve tüm poliklinik hastalarının mevzuatta belirtilen ilaç ihtiyaçlarının miktarı
belirlenir ve talepte bulunulur.
Baş Eczacı taşınır kayıt ve kontrol yetkilisidir. Yeni yılın ihtiyaçları için ihaleye çıkar. Bunun için
aşağıdaki yöntemler uygulanır.
Bir önceki yılın tüketimleri baz alınarak yıllık ilaç ve serum alım listesi hazırlanır. Resmi yazı ile
satın alma işlemlerini başlatır. Baş eczacı yıl içinde biten ilaç ve serumları Malzeme Talep Formuyla
satın alma birimine bildirerek alımını sağlar.
Yaklaşık maliyetlerin hesaplanmasında satın alma komisyonuna yardım edilir.
Belirlenmiş ihale listesini Başhekim onayından geçirerek Satın Alma Başkanlığı’na teslim edilir
Depo eczacısı ve MKYS görevli eczacısı ilaç ve serumların miadının kontrolünden sorumludur.
İlaç ve serumların uygun şartlarda depolanmasını sağlar, ilk gelen ilaçların tüketilmesi ilkesine göre
çalışır. Soğuk zincir ilaçlarını (2ºC)-(8ºC) derecede muhafaza eder.
Muayene komisyonu üyesi olan eczacı gelen ilaç ve serumların miktar ve miadlarını kontrol ederek
teknik şartnameye uygun olarak teslim alır. Uygun şekillerde kayıtlarını tutar ve depoya
yerleştirilmesini sağlar.
Yoğun Bakım Üniteleri, Ameliyathane ve Acil Servis gibi özellikli birimlere belirli periyotlarda
eczane ana deposundan toplu olarak ilaç ve serum çıkışı yapılır.
Eczane stoklarında miadları kontrol edilerek ilaç serumlar hazırlanır ve birimlere dağıtımı sağlanır.
İlaçların son kullanım tarihi yaklaştığında ilgili kliniklerce kullanımının sağlanması için miadı ile ilgili
kliniklere bilgi verilir. Eczanenin ilaç stoklarında son kullanma tarihine 4 ay kalan ilaç ve serumları
sağlık bakanlığının ÇKYS Programı üzerinden diğer hastanelerin kullanımına sunulur.
Yataklı servislerden talep edilen ilaç ve serumlar hastane bilgi yönetim sistemi üzerinden kontrol
edilir. Her yatan hasta adına ayrı ayrı ilaç hazırlık bölümünde hazırlanan ilaçlar, üzerinde hasta
bilgilerinin(ad soyad, protokol no ve doğum tarihi yazılı olduğu özel kilitli poşetlere yerleştirilir.
Kutularından çıkartılarak poşetlenen tablet ilaçların son kullanma tarihleri okunamadığı
durumlarda ilaç hazırlık bölümünde ilacın son kullanma tarihi yazılarak eczacı tarafından ilacın
üzerine iliştirilir.
Servislerden ilaç teslim almaya gelen personel üzerinde doktor imzası ve kaşesi olan orderları
eczacıya onaylattıktan sonra her servis için ayrılan ilaç kutularından teslim alacağı ilaçları kontrol
ederek alır.
Cuma günleri yatan hasta servislerine 3 günlük ilaç çıkışı yapılır.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ilaç fiyat değişikliklerine uygun olarak mevcut ilaçların
fiyatları bilgisayardaki güncelliğini otomasyon şirketi tarafından yaptırılır.
Yüksek riskli ilaçlar İlaç Güvenliği Prosedürü’nde anlatılan şekilde eczanede eczacıların
sorumluluğunda etiketlenir. İlaçların güvenli kullanımına ilişkin hazırlanan tüm doküman ve uygulama
süreçlerinin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi Baş Eczacı’nın sorumluluğundadır.
Taburcu, Exitus olan hastalar ve her hangi bir sebepten ötürü deforme olan ilaçlar servislerden, üç
nüsha doldurulan “İlaç ve Sarf Malzeme İade Formu” ile eczaneye teslim edilir.
İlgili Standart Madde: HKS Mart 2011 00 02 12 02 00/01
1/2
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu
Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 2. Bölge Genel Sekreterliği
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
Doküman No
ECZ.PR.001
Yayın Tarihi
01.02.2013
Rev. Tarihi
Rev. No
00
5.





Servislerde miadı dolan veya deforme olan ilaçlar, İlaç İmha Tutanağı Formu ve ilaç türünün
narkotik olması durumunda Narkotik İlaç İmha Tutanağı Formu ile kayıt altına alındıktan sonra ecza
deposunda ‘’İmha Edilecek İlaçlar’’ bölümünde imha edilmek üzere teslim alınır. İmha edilinceye
kadar muhafaza edilir.
İLGİLİ DOKÜMANLAR
İlaç Güvenliği Prosedürü
ECZ.PR.02
Servislere İlaç Temini Talimatı
ECZ.TL.03
İlaç ve Sarf Malzeme İade Formu
ECZ.YD.01
Narkotik İlaç İmha Tutanağı Formu
ECZ.YD.02
İlaç, Serum ve Sarf Malzeme İmha Formu
ECZ.YD.03
6.






DAĞITIM
Eczane
Tüm Yataklı Servisler
Ameliyathane
Anestezi Kliniği
Acil Servis
Yoğun Bakımlar
İlgili Standart Madde: HKS Mart 2011 00 02 12 02 00/01
2/2
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards