Kaynama, Erime ve Donma

advertisement
Kaynama, Erime ve Donma
KAYNAMA
 Aldığı ısı nedeniyle, sıvı maddelerin yüzeyinde yavaş
yavaş buharlaşma başlar. Isınmakta olan sıvının
sıcaklığı yükselirken buharlaşma devam eder. Sıvı
belirli bir sıcaklığa ulaşınca yüzeye doğru kabarcıklar
oluşur. Sıvının her tarafından buharlaşma başlar.
Sıcaklık sabit kalır. Sıvının sıcaklığının sabit kalarak
buharlaşmanın hızlı bir şekilde devam etmesine
kaynama denir.
KAYNAMA

Sıvı hâldeki saf maddeleri ısıttığımızda sıcaklık
yükselir. Sıcaklık, belli bir noktaya geldiğinde ısı
verilmesine rağmen değişmez. Isı almaya devam
eder. Sıvı kaynamaya başlar ve sıcaklığı sabit kalır.
Bu sıcaklığa kaynama noktası denir.Her saf
maddenin kaynama sıcaklığı farklıdır.
KAYNAMA
 Ortam ve koşullar değişmedikçe bir saf maddenin
kaynama sıcaklığı her zaman aynıdır.
 Saf maddeler kaynama sıcaklığına göre ayırt
edilebilir.
Bilim adamları, kaynama sıcaklığını test ederek bir
maddenin saf olup olmadığını ve türünü belirlerler.
ERİME VE DONMA
 İlkbahar ve yaz mevsimlerinde bazen dolu, kış
mevsiminde kar yağar. Soğuk havalarda ise
yeryüzündeki su birikintileri buz hâline gelir. Kar,
dolu ve buz, suyun katı hâlidir.
Dolu, kar ve buz ısının etkisiyle eriyerek tekrar su
hâline gelir.
ERİME VE DONMA
 Suyun buz hâline gelerek katılaşmasına donma,
buzun su hâline gelmesine erime denir.
Katı bir madde erirken bulunduğu ortamdan ısı
alır.Sıvı bir madde donarken bulunduğu ortama ısı
verir.
Saf maddelerin erime ve donma sıcaklığı aynıdır.
Saf bir madde hangi sıcaklıkta eriyorsa o sıcaklıkta
donar.
Yoğunluk
 Maddelerin suda yüzmelerinin ya da batmalarının
nedeni ağır ya da hafif olmalarından değildir. Ağır
olan koca bir tomruk, su üzerinde yüzerken hafif
olan küçük bir taş hemen batar. Bunun nedeni
maddenin boyutlarına göre ağır ya da hafif
olmasıdır.
Yoğunluk

Suda yüzme – batmanın tek başına kütle ya da
hacimle ilgisi yoktur. Her ikisi ile birden ilişkisi
vardır.
Cismin kütlesi büyük, hacmi küçük olursa batar.
Bir cismin suda batması için daha ağır olması önemli
değildir. Maddenin yoğun olması önemlidir.
Yoğunluk
 Suda batan madde, yüzen maddeden daha yoğundur.
Her maddenin yoğunluğu, 1 ml hacmindeki kütlesi
tartılarak bulunur.
Maddenin 1 ml hacmindeki kütle miktarı yoğunluk
ya da birim hacim kütle diye tanımlanır.
Her maddenin birim hacim kütlesi farklıdır.
Yoğunluk
 Genellikle maddelerin, sıcaklıkları arttıkça hacimleri
genişler.
 Maddelerin katı hâlleri sıvı hâllerinden daha
yoğundur.
 Su donarken yoğunluğu azalır, buz su üstünde yüzer.
YOĞUNLUK NİÇİN ÖNEMLİDİR ?
 Tek katlı binalar yoğunluğu az olan ahşap, tuğla,
kerpiç gibi malzemeler kullanılarak yapılabilir.
Çok katlı binaların yapımında kullanılan
malzemelerde ise dayanıklılık, fazla yük taşıma gibi
özellikler aranır. Bu nedenle çok katlı binaların
yapımında demir, çelik gibi yoğunluğu fazla olan
malzemeler kullanılır.
YOĞUNLUK NİÇİN ÖNEMLİDİR ?
 Uçakların kolayca uçabilmesi için uçak yapımında
demir yerine alüminyum kullanılır. Çünkü
yoğunluğu demirden az olan alüminyum, ayrıca
demire göre daha hafif ve daha dayanıklı bir
maddedir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards