Program Kitabi edit.cdr

advertisement
22 Nisan 2016, Cuma
SALON 2
08:00 - 09:00 OTURUM: KORONER ARTER LEZYON DEĞERLENDİRMESİ
Oturum Başkanları: Kenan Övünç, Mehmet Çilingiroğlu
IVUS: Hangi Lezyona? Nasıl?
Ramesh B. Dagguba
FFR: Hangi Lezyona? Nasıl?
Michael Haude
OCT: Hangi Lezyona? Nasıl?
Giulio Guagliumi
09:00 - 10:30 OTURUM: GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİDE YENİ ÇALIŞMALAR (Son 3 Yıl)
Oturum Başkanları: Serdar Aksöyek, İbrahim Demir
Bifürkasyon - Ertan Ural
CTO - Musa Şahin
Ana Koroner - Erdoğan İlkay
IVUS-OCT- FFR - Kadriye Kılıçkesmez
BRS - Bahadır Dağdeviren
Radyal VS Femoral - Cengiz Öztürk
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 CANLI YAYIN
KONU: KONJENİTAL - TAVI
YER: Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Eği m ve Araş rma Hastanesi
Vaka 1: Ahmet Çelebi, Orhan Bulut
Vaka 2: Ertuğrul Okuyan, Lars Sondergaard
Moderatörler: Erdoğan İlkay, Aydın Yıldırım
Panelistler: Mustafa Kemal Batur, Şakir Arslan, Bilal Boztosun, Tahir Durmaz,
Hakkı Şimşek, İsmail Türkay Özcan, Nezihi Barış
Canlı Yayın Koordinatörü: İlker Avcı
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 TARTIŞMALI OTURUM / ANA KORONER REVASKÜLARİZASYONU
Oturum Başkanları: Cevat Yakut, Mahmut Şahin
Öncelikle By-Pass - Anıl Apaydın
Öncelikle Stent - Muzaffer Değertekin
14:30 - 15:30 TARTIŞMALI OTURUM
Oturum Başkanları: Mustafa Akın, Zeki Öngen
İkili An platelet Tedavi Süresi - En Az 1 Yıl - Sabahha n Umman
İkili An platelet Tedavi Süresi - 6 Ay Yeterli - Bülent Behlül Altunkeser
15:30 - 16:00 KAHVE ARASI
12
22 Nisan 2016, Cuma
SALON 2
16:00 - 17:30 CANLI YAYIN
KONU: TAVI - KORONER
YER: Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Eği m ve Araş rma Hastanesi
Vaka 1: Ramazan Akdemir, Ziyad Hijazci
Vaka 2: Mehmet Eren, Gökhan Ertaş
Moderatör: Mustafa Kemal Erol, Arif Al Nooryani
Panelistler: Aydın Yıldırım, Bülent Behlül Altunkeser, Alev Arat Özkan,
Hüseyin Uğur Yazıcı, Ilgın Karaca, Korhan Soylu, Davran Çiçek, Mutlu Varol
Canlı Yayın Koordinatörü: İlker Avcı
17:30 - 18:30 OTURUM: RENAL DENERVASYON
Oturum Başkanları: Bilgin Timuralp, Rıdvan Yalçın
Çalışmalar Işığında Renal Denervasyon Yapılmalı mı? Yapılmamalı mı?
Sinan Dağdelen
Renal Denervasyonda Yeni Teknikler, Yeni Cihazlar
Ekrem Yeter
Renal Denervasyon Tedavisinin Hipertansiyon Dışında Yeri Var mı?
İzzet Erdinler
13
Download