Uploaded by User14957

Almanya Eğitim Sistemi Haa

advertisement
ALMANYA
EĞITIM SISTEMI
HAA
ALMANYA EĞITIM SISTEMI
• Zorunlu Eğitim: Almanya’da yaşayan her çocuk okula
gitmek zorundadır. Okula gitme zorunluluğu genelde,
çocuğun altı yaşını bitirdiği sonbahar mevsiminde başlar ve
çoğunlukla 18 yaşını tamamladığı yılın sonuna kadar sürer.
• Eyaletlerden oluşan Almanya’da, her eyaletin eğitim
sistemini kendi Eğitim Bakanlığı belirler ve eyaletler kendi
arasinda farklılıklar gösterebilir. Mesela bazi eyaletlerde
zorunlu egitim 15 yaşına kadardir.
ALMANYA EĞITIM SISTEMI
• Sistem her bireye yetenek ve kendi ilgi alanına göre en
uygun eğitim imkanını sağlamak üzerine kuruludur.
• Devlet okulları ücretsizdir. Almanya’da bunun yanında özel
okullar da bulunmaktadır ve bunlar genelde ücretlidir.
• Bircok kurum ve kurulusa ait okullar da mevcuttur.
• Bazi okullarda sinav sistemi yoktur; öğrencilerin yaratıcı
yeteneklerinin gelişimine özel önem verirler.
(Waldorfschule)
ANAOKULLARI
• Kindergarten - Burada 3-7 yaş arası çocuklara bakılır ve
okula hazırlanır . Çocukların çoğu sabahları anaokulunda,
bazıları öğleden sonraya kadar kalıyor ve öğle yemeğini
orada yiyebiliyor. Sadece sabahları çalışan veya öğleden
sonra çocuklarını yanlarında görmek isteyen ebeveynler
için yarım günlük bakım mantıklı olmakta.
• KITA: die Kindertagesstätte: çocuk gündüz bakımevi, çocuk
yuvası, Gündüz bakım merkezi, tüm gün bakım sunar. Bu,
sabahın erken saatlerinden öğleden sonraya kadar
mümkündür. Oradaki çocuklar 1,5 / 2,5 yaşından itibaren
yedi yaşına kadar.
GRUNDSCHULE
• İlkokul (Grundschule) Tüm çocuklar ilk dört yıl ilkokula giderler
(Berlin ve Brandenburg Eyaletleri için bu süre altı yıldır).
• Gidilecek okul, genelde ikametgaha en yakın okuldur.
• Kimi eyaletlerde ebeveynlerin ilkokulu seçme serbestisi vardır.
• Son sınıfta, çocuğun ilkokuldan sonra hangi okula (orta
öğretim) gideceği belli olur. İlkokul öğretmenleri ebeveynlere
bu konuda kişisel görüşme sonrası tavsiyede bulunurlar.
• Tavsiye, çocuğun ilkokuldaki performansı ve yetenekleri
hakkındaki değerlendirmeye göre yapılır.
• Bazı eyaletlerde ebeveynler çocuklarını istedikleri okula
gönderebilmektedirler.
OKUL SECME
• Almanya’da orta eğitim sistemi çok farklıdır. Ebeveynler,
çocuklarıyla ve öğretmenleriyle beraberce hangi okulun
seçileceğini bulmaya çalışırlar.
• Eğitim müdürlükleri de bu konuda aydınlatıcı bilgi
sunmaktadırlar.
• Bazı eyaletlerde ilkokul öğrencisi bir orta öğretim okulunda
deneme amaçlı derse katılabilir.
• İPUCU: Okullar çoğunlukla (genelde yılın başlarında) ebeveyn
ve çocukları aydınlatmak için “Tag der offenen Tür” (kapımız
herkese açıktır) diye adlandırdıkları etkinlikler düzenlerler.
ORTA ÖĞRETIM
Orta öğretim okul çeşitleri şunlardır:
• Hauptschule
• Realschule
• Değişik öğretimlerin yapıldığı okullar (buralarda Hauptschule ve
Realschule diplomaları alınabilir)
• Gymnasium’lar
• Gesamtschule (buralarda tüm diplomalar alınabilir)
• Birçok eyalette de orta öğretimde Hauptschule ve Realschule’nin beraber yapılandığı okullar
vardır. Bu okullarda hem Hauptschule, hem de Realschule diploması alınabilmektedir.
HAUPTSCHULE
• Öğrencilerin 5. sınıftan 9. sınıfa kadar temel eğitim aldıkları bir okul
tipidir.
• Yaklaşık olarak öğrencilerin üçte birinin eğitim aldıkları bu okullara
genelde göçmen kökenli öğrenciler rağbet eder.
• Öğrencilerin Hauptschule’de meslek hayatına hazırlanmaları
öngörülmekte olup, bu nedenle teorik bilginin yanı sıra pratik bilgi
ve beceriler özellikle teşvik edilmektedir.
• Hauptschule 5 yıl sürmektedir. Hauptschule diploması alabilirler.
• Notlarına göre başarılı olan öğrenciler girdikleri sınavlar neticesine
göre Realschule veya Gymnasium‘a gecebilir.
• 10. Sınıfın son çeyreğinde sınav yapılır. Yapılan sınav ve derslerde
aldığı notların ortalaması hesaplanarak öğrencinin başarısı belirlenir.
• Ders programı diğer okul tiplerine göre daha basittir. Bu okul
diplomasıyla gençler daha ziyade pratiğe dayalı mesleklerde
eğitim almaya yönelik bir temel oluştururlar.
REALSCHULE
• Realschule daha kapsamlı bir genel eğitim verir. Burayı bitirenler meslek
okuluna ya da meslek lisesine girmeye hak kazanırlar.
• Ekonomi ve kamu hizmetlerinde orta düzeyde işlere girebilmek için, bu
diploma şarttır.
• Bu okullarda öğrenci başarısına göre Hauptschule, Realschule ve
Gymnasium Diplomasi alınabilir. (Okul dönemi içinde, öğrencinin
performansının yeterli olması halinde, bir okul türünden diğerine geçiş
prensip olarak mümkündür.)
• Bu okuldan alınan diplomayla bir meslek lisesine devam edebilir ya da
meslek eğitimine başlayabilirler. Başarılı öğrenciler liseye devam ederek
lise diploması (Abitur) alabilirler.
GYMNASIUM
AKADEMIK/FEN LISESI
• Bu okullar daha bilimsel ağırlıklı eğitim vererek, 11- 13. sınıf dönemlerinde
öğrencileri yüksek öğrenime yani Abitur`a hazırlamaktadır.
• İlkokul sonrası gidilebilecek en iyi okul tipidir. Öğrenciler bu okulda 13. sınıfa
kadar okurlar.
• Alman öğrencilerin %23’ i, Türk öğrencilerin ise ancak %5’i bu okullara
gidebilmektedir.
• Gymnasiumlar bu özellikleri ve eğitim kalitesi sebebiyle biraz daha yorucu
olmakla birlikte, diğer okul türlerinden daha tercihlidir. Eğitim kalitesi diğerlerine
oranla çok daha iyi düzeydedir.
• Lise diploması alan birçok öğrenci, üniversite öğreniminden önce bir iş yerinde
meslek eğitimi yaparak daha sonra üniversite eğitimine, ya da son zamanlarda
giderek yaygınlaşan dual üniversite eğitimine başlayabilir. (hem meslek hem
de üniversite eğitiminin bir firma bünyesinde birlikte yapılması).
• Şu anda hemen hemen tüm eyaletlerde lise bitirmede bir yıllık azaltmaya
gidilmektedir.
• Almanya’da Gymnasiummezuniyeti (Abitur) tüm üniversitelerin kapısını
açmaktadır; ayrıca giriş sınavına gerek yoktur.
ÖZEL DESTEK OKULLARI
Zorunlu eğitim, engelli veya özel pedagojik desteğe ihtiyacı olan
çocuklar için de geçerlidir. Pedagojik desteğe ihtiyacı olan
çocukları, eğitim müdürlüğü, ebeveyn veya okulun başvurusu
üzerine özel bir yöntem ile belirler. Sonuca göre çocuk ya
normal bir okula ya da “Förderschule” adı verilen özel destek
okuluna gönderilir.
die Förderschule: [Sonderschule] destek okulu, özel eğitim okulu
die Sonderschule [für schwer erziehbare Kinder] öğrenme
güçlüğü çeken çocukların gittiği okul, özürlüler için özel okul
sonder: hususi, özel
ÖZEL DESTEK OKULLARI
1-Sonderschule
2-Förderzentrum
3-Schule für Behinderte
SISTEM FARKLILIKLARI
Alman not verme sisteminde öğrenciler 1 ile 6 arasında
değerlendirilir. 1 en iyi nok sayılırken 6 en kötü not
olmaktadır.
Farklı derslerdeki notların yetersizliği, öğrencinin okul yılını
tekrarlamasına neden olabildigi gibi iyi not kötü notu
kurtarabilmekte..
Alman öğrenciler bir akademik yılda ortalama 190 gün
okula gitmektedir. Buna karşılık öğrencilerin 6 haftalık iki
tane tatili bulunmaktadır.
Okullar 16 eyalette de aynı anda tatile girmemektedir.
MESLEK SEÇIMI
• Almanya’da, eğitimi verilen meslek türü sayısı takriben
400’dür.
• İş Bulma Ajansının meslek danışmanlıkları (Berufsberatung)
gençlere meslek seçiminde yardımcı olurlar.
• Federal yönetim, 130'dan fazla farklı eğitim verilen meslek
için her milletten başvuracak kişiler arıyor.
• İPUCU: Birçok meslek için yabancı dil bilmek
gerekmektedir. Anadilinizi kullanabileceğiniz bircok
meslekler vardır. Ama bunun icin belli seviyede temel sart
ALMANCA biliyor olmaktir.
YÜKSEK ÖĞRENIM
Almanya’da çeşitli yüksek okullar vardır:
1- Üniversiteler
2- Teknik Yüksek okulları
3- Müzik ve Sanat Yüksek okulları
4- Pedagoji Yüksek okulları
5- Uygulamalı Bilimler Yüksek okulları
6- İdari Yüksek okullar
YÜKSEK ÖĞRENIM
In Deutschland gibt es unterschiedliche Arten von
Hochschulen:
■ Universitäten
■ Technische Hochschulen
■ Musik- und Kunsthochschulen
■ Pädagogische Hochschulen
■ Fachhochschulen beziehungsweise Hochschulen
fürAngewandte Wissenschaften
■ Verwaltungsfachhochschulen
YÜKSEK ÖĞRENIM
• Üniversite öğrencilerinin yaklaşık üçte biri uygulamalı
yüksek okullara devam etmektedir. Uygulamalı yüksek
okullar, Türkiye’de bilinen Meslek Yüksek Okulu’ndan farklı
olarak lisans programı statüsünde değerlendirilir. Verilen
eğitimin üniversite eğitiminden farkı, daha çok uygulama
odaklı oluşudur.
• Fachhochschuleler Almanya’da hem yerli hem yabancı
öğrencilerden büyük ilgi görmektedir. Fachhochschule
mezunları, iş piyasasında da çabuk ve daha az zorlanarak
iş bulabilmektedir.
YÜKSEK ÖĞRENIM ÜCRETLERI
• Avrupa’nın en fazla yabancı öğrenci potansiyeline sahip ülkesi
Almanya’dır.
• Eğitim kalitesi çok yüksek olmasına rağmen Almanya’da Devlet
üniversiteleri ücretsizdir. Sadece her üniversite öğrencisi yarıyıl
ödentisi denen meblağı ödemek zorundadır. (yıllık ortalama
€200 – €1.000 arasındadır).
• Almanya’da yurtdışından gelen öğrencilere yılda 180 yarım
gün, veya 90 tam gün çalışma izni verilmektedir.
• İPUCU: Öğrenciler, belirli koşullarda devletten öğrenim desteği
(BAföG) alabilirler. Bu desteğin bir kısmı 1/3 öğrenim bittikten
sonra geri ödenmek zorundadır. (5 yil sonra, cüzi kesinti)
TELEGRAM
• Sie können sowohl auf die Dokumente dieser Lektion als auch auf die
Dokumente früherer Lektionen von Haci Ahmet Altiner (Deutsch lernen
ist nicht schwierig) über meine TELEGRAM-Dokumentenaustauschgruppe
zugreifen.
• Gruppenlink: https://t.me/AlmancaOgrenmekZorDegil
• Arzu edenler gerek bu dersin dökümanlarina gerekse önceki derslerin
dökümanlarina Haci Ahmet Altiner (Almanca ögrenmek zor degil)
TELEGRAM döküman paylasim grubumdan ulasabilir.
• Grup linki: https://t.me/AlmancaOgrenmekZorDegil
VIELEN DANK FÜR
IHRE INTERESSE
UND AUFMERKSAMKEIT.
Download