Uploaded by aysesaribay2726

AÃ IKLAMA

advertisement
Psikolojik danışman ve rehber öğretmenler için testler tek başına yeterli olmasa da önemli ön
verilere ulaşılabilecek kaynaklardır. Bununla birlikte sonucu kullanılmayacak testlerin de uygulanması
zaman kaybı ve israftan başka bir şey değildir. Testler oldukça kompleks araçlardır. Testlerin gerekli
şekilde uygulanması ve en önemlisi doğru cevaplandırılıp doğru değerlendirilmeleri gereklidir. Ayrıca
testlerin araştırılan özellik/özellikler için en net şekilde hazırlanmış olması da önemlidir. Uygulanan
testin doğal olarak uygulandığı birey/bireylere uygun niteliklerde olması da şarttır. Örnek olarak
bilgisayarı tanımayan bir bireye, içerisinde bilgisayarı tanımasını gerektirecek bir zeka testi sorusu
sormak bize doğru bir fikir vermeyecektir. Kırsal kesimdeki bir birey için süt inekten alınır, ama bir
metropol bireyi için bu kaynak market olabilir. Bu nedenle testler yapılmadan önce gerekli
uyarlamanın yapılması çok önemlidir.
Kısaca testi uygulayacak kişinin ehliyetli olması, testin neyi ölçtüğünü ve hangi amaçla
kullanılacağını iyi bilmesi, değerlendirmeyi objektif yapabilmesi ve gerekli uyarlamaları
gerçekleştirebilmesi çok önemlidir. Testlerin amaç değil araç oldukları unutulmamalıdır. Bizler testleri
sitemize koyarken sizlerin işlevsel olarak kullanabilmenizi amaçladık. Test içeriğinde veya uygulama
sürecinde karşılaştığınız sorunları bize iletişim formumuz aracılığıyla iletmeniz halinde gerekli
düzenlemeler yapılacaktır.
Polatlı Rehberlik Ve Araştırma Merkezi
Kaynak: Psikolojik Danışma ve Rehberlik, H. TAN, Alkım Yayınevi
Download