Uploaded by User14287

Gökhan VURAL

advertisement
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Seyrantepe Yerleşkesi Kulak Burun Boğaz Kliniği
UYKU LABORATUVARI
RAPOR
HASTA ADI: Gökhan VURAL
DOĞUM TARİHİ: 15.05.1977
TARİH: 02.05.2023
KAYDEDİLEN PARAMETRELER.:
6 kanal EEG (C4-A1, C3-A2, 02-A1, 01-A2, F4-A1, F3-A2), iki kanal EOG, çene, sağ ve sol anterior tibial EMG,
vücut pozisyonu, ora-nazal termal sensör, nazal basınç sensörü, torakal ve abdominal solunum hareketleri, EKG,
solunum sesleri kaydı, 02 saturasyonu ve senkron video kaydı yapılarak gerçekleştirilmiştir.
Uyku ile ilişkili anormal solunum olayları Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi (AASM, 2014) kriterlerine göre
skorlanmıştır.
ÖZET:
Hastaya spontan gece uykusu sırasında yukarıdaki parametreler kaydedilerek senkron video kaydı ile birlikte
polisomnografik tetkik yapılmıştır
Gece boyunca 480,9 min kayıt yapılmış, hasta bu sürenin 449,5 min
dakikasını uyuyarak
geçirmiştir.Hastanın uyku latansı 30,0 s olup Rem uyku evresi latansı 108,0 min ve uyku etkinliği 93,5 % olarak
hesaplanmıştır. Hasta uyku periyodu süresince 17,5 min dakika uyanık geçirmiştir.Uyku evrelerinin dağılımı
N1%5,9,N2 %70,7, N3%12,1, REM % 11,2 şeklinde bulundu.
Solunum sesi kayıtlarında orta şiddette horlama kaydedilmiştir. Solunum kayıtlarında,saatte 30,43 sıklığında
tekrarlayan Obstruktif tipte apne ve hipopneler şeklinde anormal solunum olayları kaydedilmiştir.
Hastada uyanıklıkta ortalama 02 saturasyonu 95 % olarak kaydedilmiştir. Anormal solunum olayları ile birlikte 02
saturasyonunun % 73 Kadar duştugu izlenmiştir.Yüzeyel çene EMG kayıtlarında REM uyku evresinde tonik ve fazik
aktivite normal olarak izlenmiştir. Yüzeyel bacak EMG kayıtlarında anormal solunum olaylarına eşlik eden ve saatte
İndeks:9,48 sıklığında tekrarlayan periyodik bacak hareketleri kaydedilmiştir.EKG kayıtlarında anormal solunum
olaylarına eşlik eden bradi-taşiaritmiler izlenmiştir.Uykunun makroorganizasyonu incelendiğinde gece içi uyanıklık
sayısındaki artış dikkat çekmiştir.
Uykuda en düşük satürasyon %73 ve ortalama satürasyon %91 oldu.
Solunumsal analizde apne hipopne indeksi(AHI-RDI): 30,43
TANI: Bu bulgular hastada, yüksek şiddette horlamanın eşlik ettiği, Ağır Şiddette
Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) varlığını göstermektedir.
1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Seyrantepe Yerleşkesi Kulak Burun Boğaz Kliniği
UYKU LABORATUVARI
Hypnogram
PSG events
Body position
Snore
2
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Seyrantepe Yerleşkesi Kulak Burun Boğaz Kliniği
UYKU LABORATUVARI
Limb movement
Heart rate
SpO2 trend
VURAL, Gökhan
02.05.2023
3
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Seyrantepe Yerleşkesi Kulak Burun Boğaz Kliniği
UYKU LABORATUVARI
Respiratory events
Parameter
Apnea Obstructiv Centra Mixe Obstructiv Central Apnea+ Respirator Apnea+
e apnea l
d
e
hypopne hypopne y effort hypopnea+
apnea apnea hypopnea a
a
RE
Index (number 15,48 15,22
0,27 0,00 14,95
0,00
30,43
0,00
30,43
of events per
hour)
Maximum
56,5 s 56,5 s
50,9 s 0,0 s 1,8 min 0,0 s
1,8 min 0,0 s
1,8 min
duration
Average
24,7 s 24,4 s
40,1 s 0,0 s 27,7 s
0,0 s
26,2 s
0,0 s
26,2 s
duration
Total number 116
114
2
0
112
0
228
0
228
Total duration 47,7
46,4 min 1,3
0,0 s 51,7 min 0,0 s
99,4 min 0,0 s
99,4 min
min
min
Percent of
10,62 10,32 % 0,30 % 0,00 11,50 % 0,00 % 22,12 % 0,00 %
22,12 %
total sleep
%
%
time
Cheyne-Stok Respiratory
es
event related
respiration arousals
0,00
0,93
0,0 s
-
0,0 s
-
0
0,0 s
7
-
0,00 %
-
Limb movements
Parameter
Total number
Index
Left limb movements
Right limb movements
Bilateral movements
LM with arousal total count
NREM
77
11,58
0
77
0
3
REM
12
14,26
0
12
0
0
NREM+REM
89
11,88
0
89
0
3
Wake
0
0,00
0
0
0
0
S
18
4,65
0
18
0
2
NS
71
19,63
0
71
0
1
LM with arousal index
LM with respiratory event total count
0,45
3
0,00
1
0,40
4
0,00
0
0,52
1
0,28
3
LM with respiratory event index
0,45
1,19
0,53
0,00
0,26
0,83
LM with no association total count
71
11
82
0
15
67
LM with no association index
10,68
13,07
10,95
0,00
3,87
18,53
VURAL, Gökhan
02.05.2023
4
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Seyrantepe Yerleşkesi Kulak Burun Boğaz Kliniği
UYKU LABORATUVARI
Sleep statistics
Parameter
Value
Exam date
Recording start time
Recording end time
Light off
Light on
Time in bed (TB)
Epoch duration
Epoch count
Complete hypnogram scoring percent
Total sleep period time (TSPT)
Start of sleep period
End of sleep period
2.5.2023
22:40:23
06:41:16
22:40:23
06:41:16
480,9 min
30 s
961
100,0%
480,4 min
22:40:54
06:41:16
Total sleep time (TST)
Sleep onset latency
Persistent sleep latency
Awake time after sleep onset
Total wake time during sleep period
Awake time after final arousal
Number of segments during sleep period time
Number of segments during sleep
First awake latency
Last delta-sleep episode latency
Number of awakenings
Number of awakenings with more than 3 minute duration
Sleep efficiency index 2 (TST/TB)
449,5 min
30,0 s
14,5 min
17,5 min
17,5 min
0,0 s
44
41
30,0 s
480,4 min
3
2
93,5 %
Sleep efficiency index 2 (TSPT/TB)
Movement activation index
Number of arousals
Arousal index
Sleep quality index
Relative sleep quality index
Number of sleep cycles
REM sleep latency
99,9 %
0,00
14
1,75
86,60
11,56
3
108,0 min
VURAL, Gökhan
02.05.2023
5
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Seyrantepe Yerleşkesi Kulak Burun Boğaz Kliniği
UYKU LABORATUVARI
Arousals
Respiratory ralated Limb movements related
arousals
arousals
Spontaneous
arousals
All arousals
Number of arousals during sleep 7
1
6
14
Index of arousals during sleep
0,12
0,75
1,75
1
5
13
0,15
0,75
1,95
0
1
1
0,00
1,19
1,19
0
1
3
0,00
0,28
0,83
1
5
11
0,26
1,29
2,84
0,87
Number of arousals during NREM 7
sleep
Index of arousals during NREM 1,05
sleep
Number of arousals during REM 0
sleep
Index of arousals during REM
0,00
sleep
Number of arousals in non supine 2
position
Index of arousals in non supine 0,55
position
Number of arousals in supine
5
position
Index of arousals in supine
1,29
position
Oxygen saturation and desaturation levels
Oxygen desaturation parameters
Oxygen desaturation level
Number of oxygen desaturation
events
≥ 3%
291
≥ 4%
≥ 5%
4
2
Oxygen saturation parameters
Oxygen saturation level
Total
time
≤ 90%
141,8
min
≤ 85%
41,4 min
≤ 80%
5,0 min
Duration percent in
TST
31,55%
9,22%
1,12%
Oxygen desaturation by sleep stage and body position
Parameter
NREM
REM
NREM+REM
Wake
S
NS
Average oxygen saturation, %
92
89
91
93
91
92
Minimum oxygen saturation, %
73
75
73
86
73
74
Average oxygen desaturation, %
3
6
4
2
4
3
VURAL, Gökhan
02.05.2023
6
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Seyrantepe Yerleşkesi Kulak Burun Boğaz Kliniği
UYKU LABORATUVARI
Oxygen desaturation parameter table
Parameter
Baseline oxygen saturation, %
Maximum oxygen desaturation duration
Average oxygen desaturation duration
Total duration of selected oxygen desaturation events
Number of selected oxygen desaturation events
Ratio of total oxygen desaturation event duration to total sleep time, %
Number of oxygen desaturation events per sleep hour (index)
Value
95
1,8 min
33,6 s
156,4 min
279
34,8
37,24
Average oxygen saturation during sleep, %
Average oxygen saturation during NREM, %
Average oxygen saturation during REM, %
Average oxygen saturation during wake, %
Average oxygen saturation in supine position, %
Average oxygen saturation in non supine position, %
Minimum oxygen saturation during sleep, %
Minimum oxygen saturation during NREM, %
Minimum oxygen saturation during REM, %
Minimum oxygen saturation during wake, %
Minimum oxygen saturation in supine position, %
Minimum oxygen saturation in non supine position, %
Average oxygen desaturation during sleep, %
91
92
89
93
91
92
73
73
75
86
73
74
4
Average oxygen desaturation during NREM, %
Average oxygen desaturation during REM, %
Average oxygen desaturation during awake, %
Average oxygen desaturation in supine position, %
Average oxygen desaturation in non supine position, %
Number of oxygen saturation decreases ≥ 3%
Number of oxygen saturation decreases ≥ 4%
Number of oxygen saturation decreases ≥ 5%
Total SpO2 time ≤ 90%
Total SpO2 time ≤ 85%
Total SpO2 time ≤ 80%
Duration percent in TST with oxygen saturation ≤ 90%
3
6
2
4
3
291
4
2
141,8 min
41,4 min
5,0 min
31,55%
Duration percent in TST with oxygen saturation ≤ 85%
Duration percent in TST with oxygen saturation ≤ 80%
9,22%
1,12%
VURAL, Gökhan
02.05.2023
7
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Seyrantepe Yerleşkesi Kulak Burun Boğaz Kliniği
UYKU LABORATUVARI
Multiple Sleep Latency Test
Parameter
Nap 1
Light off
22:40
Light on
06:41
Total record time
480,9 min
Total sleep time
449,5 min
Sleep efficiency
93,5 %
Sleep onset latency
0,0 s
Stage 1 latency
0,0 s
Stage 2 latency
30,0 s
Stage 3 latency
73,0 min
REM-sleep latency from light off
108,5 min
REM-sleep latency from sleep onset
108,5 min
REM-sleep duration
50,5 min
Wake percent
6,8 %
NREM-sleep percent
88,8 %
REM-sleep percent
11,2 %
Supine position percent
50,1 %
Non supine position percent
49,9 %
Oxigen saturation mean level
91 %
Oxigen saturation minimum level
73 %
Oxigen saturation maximum level
99 %
Apnea / hypopnea index (AHI)
31,10
Obstructive hypopnea index
15,08
Obstuctive apnea index
15,75
Central apnea index
0,27
Mixed apnea index
0,00
PLM time percent
3,3 %
VURAL, Gökhan
02.05.2023
8
Download