Uploaded by User14240

LABORATUVAR 5. HAFTA

advertisement
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
BİO304-Omurgalı Hayvanlar Biyolojisi
Laboratuvarı
Prof. Dr. Nazmi POLAT
Scophthalmus maximus (Kalkan), Platichthys flesus
(Dere Pisi), Pegusa lascaris (Dil Balığı) Scorpaena
porcus (İskorbit), Mullus barbatus (Barbun), Trachurus
trachurus (İstavrit), Uranoscopus scaber (Kurbağa
Balığı), Atherina boyeri (Gümüş Balığı) türlerine ait
numunelerin çalışılması
BİO304-Omurgalı Hayvanlar
Biyolojisi Laboratuvarı
Hafta-5
Kaynak: Kuru, M. 2011. Omurgalı hayvanlar. Palme Yayıncılık, 841, Ankara.
Froese, R. and Pauly, D. (Editors). 2018. FishBase. World Wide Web electronic
publication. www.fishbase.org, version (01/2020).
Kaynak: Kuru, M. 2011. Omurgalı hayvanlar. Palme Yayıncılık, 841, Ankara.
Froese, R. and Pauly, D. (Editors). 2018. FishBase. World Wide Web electronic
publication. www.fishbase.org, version (01/2020).
Kaynak: Kuru, M. 2011. Omurgalı hayvanlar. Palme Yayıncılık, 841, Ankara.
Froese, R. and Pauly, D. (Editors). 2018. FishBase. World Wide Web electronic
publication. www.fishbase.org, version (01/2020).
Kaynak: Kuru, M. 2011. Omurgalı hayvanlar. Palme Yayıncılık, 841, Ankara.
Froese, R. and Pauly, D. (Editors). 2018. FishBase. World Wide Web electronic
publication. www.fishbase.org, version (01/2020).
Kaynak: Kuru, M. 2011. Omurgalı hayvanlar. Palme Yayıncılık, 841, Ankara.
Froese, R. and Pauly, D. (Editors). 2018. FishBase. World Wide Web electronic
publication. www.fishbase.org, version (01/2020).
Kaynak: Kuru, M. 2011. Omurgalı hayvanlar. Palme Yayıncılık, 841, Ankara.
Froese, R. and Pauly, D. (Editors). 2018. FishBase. World Wide Web electronic
publication. www.fishbase.org, version (01/2020).
Kaynak: Kuru, M. 2011. Omurgalı hayvanlar. Palme Yayıncılık, 841, Ankara.
Froese, R. and Pauly, D. (Editors). 2018. FishBase. World Wide Web electronic
publication. www.fishbase.org, version (01/2020).
Kaynak: Kuru, M. 2011. Omurgalı hayvanlar. Palme Yayıncılık, 841, Ankara.
Froese, R. and Pauly, D. (Editors). 2018. FishBase. World Wide Web electronic
publication. www.fishbase.org, version (01/2020).
Download