Uploaded by User14239

Turizm İstatistikleri

advertisement
Turizm İstatistikleri. (b. 1959 - ).
Periyodik yayın.
Turizm verilerinin sayılarla ifade edildiği periyodik yayın. Türkiye’ye giriş - çıkış yapan yabancı
turistler ile Türk vatandaşlarının sınır kapılarında doldurdukları bilgi fişleri incelenerek
hazırlanıyordu. Pasaport kontrolü sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarınca
doldurtulan fişler Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü’ne teslim edilirdi. Başvekâlet İstatistik
Umum Müdürlüğü, bu fişler üzerinden Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin dağılımı,
kullandıkları vasıtalar, giriş yaptıkları kapılar, milliyet ve cinsiyetleri, geliş maksatları, kalış
süreleri, çıkış yaptıkları kapılar; turist olarak yurtdışına giden Türkiye Cumhuriyeti Devleti
vatandaşlarının gittikleri ülkeler, kullandıkları vasıtalar, cinsiyet ve yaş durumları, meslekleri ve
seyahat amaçları gibi bilgileri gösteren tablolar hazırlayarak “Turizm İstatistikleri” başlığı ile
yayımlıyordu. Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü, 1962 yılında yeniden yapılandırılarak
Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü adını aldı ve turizm istatistikleri Başbakanlık Devlet
İstatistik Enstitüsü tarafından hazırlanmaya başlandı. 2005 yılında yapılan son düzenleme ile ise
Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü’nün adı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) olarak
değiştirildi. Bu tarihten itibaren yayımlanan turizm istatistikleri TÜİK verileri üzerinden
hazırlandı. 1980’li yıllardan itibaren turizme yapılan yatırımların artmasıyla, turizm
istatistiklerinin kapsadığı konular ve yer verdiği bilgiler de genişleyerek arttı. 2001 yılından
itibaren Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında “Çıkış
Yapan Ziyaretçiler Anketi”, 2003 yılından itibaren ise Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü,
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Merkez Bankası ortaklığında “Vatandaş Giriş Anketi” yapılmaya
başlandı. Bu tarihlerden sonra hazırlanan turizm istatistikleri Emniyet Genel Müdürlüğü Sınır
İstatistikleri, Çıkış Yapan Ziyaretçiler Anketi ve Vatandaş Giriş Anketi incelenerek hazırlandı.
2010’lu yıllardan itibaren turizm istatistiklerinin hazırlanmasında kullanılan veriler daha da
arttı. Başlangıçta sadece giriş ve çıkış yapan turist sayısı, turistlerin ziyaret maksatları ve
nereleri ziyaret ettikleri gibi bilgilerden ibaret olan istatistikler, zamanla ülkenin turizm gelir ve
giderlerinin tespitini yapmak üzere daha detaylı tutulmaya başlandı. Çıkış yapan ziyaretçi
istatistikleri, vatandaş giriş istatistikleri ve sınır istatistiklerinin yanı sıra hane halkı yurtiçi ve
yurt dışı turizm anketi, turizm işletme belgeli ve mahalli idarelerce belgelendirilen tesislere ait
konaklama istatistikleri, yat istatistikleri, deniz turizmi istatistikleri, mavi bayrak istatistikler,
seyahat acenteleri istatistikleri ve turizm belgeli tesislerin istatistiklerinden de yararlanılmaya
başlandı.
1953-1958 yılları arasındaki bilgileri gösteren ilk turizm istatistiği, Başvekâlet İstatistik Umum
Müdürlüğü tarafından 1959 yılında yayımlandı. 1954-1963 yılları arasındaki bilgileri gösteren
ikinci turizm istatistiği ise Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 1964 yılında
basıldı. 1964’den itibaren yıllık olarak yayımlanan Turizm İstatistikleri, 1976 yılına kadar her yıl
düzenli olarak yayımlandı. 1977, 1978, 1979 ve 1980 yıllarını gösteren istatistikler, 1980 yılı
Turizm İstatistikleri başlığı altında 1982 yılında yayımlandı. 1980 yılından 1996 yılına kadar her
yıl kesintisiz yayımlanan turizm istatistikleri, 1981 yılından itibaren daha fazla detay içermeye
başladı. 1981 yılından itibaren görülen başka bir değişiklik, geçici sonuçların yayımlanması oldu.
1981-1996 yılları arasındaki her yıl önce geçici sonuçları gösteren istatistik bilgileri, sonrasında
ise kesin sonuçları gösteren istatistik bilgileri olmak üzere yılda iki istatistik yayımlandı. 1996
yılı geçici sonuçlarını gösteren istatistikten sonra 2003 yılına kadar yeni istatistik yayımlanmadı.
2003 yılında 1996-1999 ve 2000-2001 yılları turizm istatistik bilgilerini gösteren iki istatistik,
2005 yılında 2001-2003 yılları, 2006 yılında ise 2004-2005 yılları istatistikleri yayımlandı. 2006
yılından günümüze kadar kesintisiz olarak yayımlanmaya devam eden Turizm İstatistikleri,
2010’lu yıllardan itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından yayımlanmaya başlandı.
Yararlanılan kaynaklar:
(1959), Turizm İstatistikleri, 1953-1958, Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet İstatistik Umum
Müdürlüğü, Ankara, s. 3-10.
(2014), Turizm İstatistikleri, 2013, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara, s. XI-XII.
(2019), Turizm İstatistikleri, 2018 Genel Değerlendirme, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve
İşletmeler Genel Müdürlüğü Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanlığı, s. 2-24.
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072 (Erişim Tarihi: 2 Temmuz 2020)
https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html (Erişim Tarihi: 2 Temmuz 2020)
Download