Uploaded by User14195

besin zinciri per odev

advertisement
FEN BİLGİSİ PERFORMANS
ÖDEVİ
BESİN ZİNCİRİ SUNUSU
•
•
HAZIRLAYAN;
ONUR FİŞEK
BESİN DÖNGÜSÜ
Hayvanlarda besin döngüsü görülür.Bir
hayvan yaşamda kalabilmek için
çabalaması gerekmektedir.Örneğin bir
çekirge kurbağaya ve ya diğer canlılara
yem olmamak için çabalar.
OT
Ot bir hayvan değildir.Onun için
çabalamasına gerek yoktur.
TIRTIL
 Besin döngüsünün ilk basamağında tırtıl yer
almaktadır.Tırtıl ot yiyerek beslenir...
&
ÇEKİRGE
• Besin döngüsünün ikinci basamağında
çekirge yer almaktadır.Çekirge, tırtıl gibi
hayvanları yiyerek beslenir.
•
•
&
KURBAĞA
• Kurbağa besin zincirinin üçüncü basamağında
yer almaktadır.Çekirgeyi yiyen kurbağa kendisi
diğer hayvanlara yem olmamak için çabalar.
•
&
YILAN
• Yılan besin zincirinin dördüncü
basamağında yer almaktadır.Yılan kurbağa
gibi canlıları yiyerek beslenir.
•
&
ŞAHİN
• Şahin, besin zincirimizin en son
basamağında yer almaktadır.Şahin yılan
gibi hayvanlar yiyerek beslenir.
•
&
SONUÇ
• Besin zincirindeki tırtıl olmasaydı,çekirge
ölürdü,çekirge öldüyse kurbağa
ölürdü,kurbağa öldüyse yılan ölürdü,yılan
öldüyse şahinde ölürdü.İşte hayvanlarda
böyle bir besin zinciri vardır.
Download