Uploaded by User14173

A TR DolasiM Belgesi ve Mense ispat Belgelerinin Satis On

advertisement
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : E-20117910-010.06.01-00081294095
Konu : A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin
Satış-Onay Bedelleri
DAĞITIM YERLERİNE
A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedellerine ilişkin 23.12.2022
tarihli ve 2022/18 sayılı Genelge ilişikte yer almaktadır. Söz konusu Genelgeye
“https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/mevzuat/genelge/2022 ” adresinden ulaşılabilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Tarık MAVİLİ
Bakan a.
Daire Başkanı
Ek: Genelge
Dağıtım:
Gereği:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Türkiye İhracatçılar Meclisine
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna
Bilgi:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: 4961D15B-2251-4DC9-9E5E-FFFD4A6A5B66
Adres: Dumlupınar bul. no:151(eskişehir yolu,9.km)
Telefon No: +903124493376 Faks No: +903124493101
e-Posta:
İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr
KEP Adresi:
1/1
https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys
Ayrıntılı bilgi için: QRKOD
BUSE KONURALP
Ticaret Uzman Yardımcısı
Telefon No: +903124493376
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : E-20117910-010.06.01-00081047194
Konu : A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat
Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri
GENELGE
(2022/18)
Bilindiği üzere, 148 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 149 Seri Seri
No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) çerçevesinde A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe
İspat Belgelerinin bir sonraki yılda uygulanacak satış ve onay fiyatı, basım yetkisi verilmiş
kurumların da görüşü alınarak her yıl Bakanlığımız tarafından belirlenmektedir.
Bu kapsamda, A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2023 yılında geçerli
olacak satış ve onay bedelleri aşağıda yer almaktadır.
Menşe İspat
Belgeleri
A.TR Dolaşım Belgesi
Onaylanmış İhracatçı
Diğer Firmalara ve
Yetkisine Sahip Firmalara Gümrük Müşavirlerine
Satış Bedeli (TL)
5,00
5,00
5,00
Onay Bedeli (TL)
-
6,00
6,00
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
Download