Uploaded by User13762

1. Dereceden Denklemler İlk Test

advertisement
1. DERECEDEN DENKLEMLER
1)
pdfmatx.com
5)
(𝑎 − 4). 𝑥 3 + (3𝑏 + 9). 𝑥 2 + (𝑐 − 1). 𝑥 + 10 = 0
2(𝑥 − 7) − 3(𝑥 + 4) = 5(𝑥 + 2)
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
denklemi x değişkenine bağlı birinci dereceden bir
bilinmeyenli bir denklem olduğuna göre 𝒂 + 𝒃 + 𝒄
toplamı kaçtır?
A) 2
2)
B) 3
C) 4
D) 5
A) -4
C) -2
D) -3
7(𝑥 − 1) − 3𝑥 = 2𝑥 + 11
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A) 12
7)
6𝑥 − 9 = 3𝑥 + 18
C) 11
D) 12
E) 13
A) 70
8)
3(𝑥 + 5) − 4(𝑥 − 3) = 12
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
B) 12
C) 13
D) 14
C) 10
D) 9
E) 8
𝑥
−
𝑥
5
=3
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
4)
A) 11
B) 11
4
denkleminde x değeri kaçtır?
B) 10
E) 7
E) -6
3)
A) 9
D) 6
6)
denklemi x değişkenine bağlı birinci dereceden bir
bilinmeyenli bir denklem olduğuna göre x’ in alabileceği
değerler toplamı kaçtır?
B) 9
C) -6
E) 6
(𝑎2 − 9). 𝑥 2 − (𝑎 + 1). 𝑥 𝑏−1 + 12 = 0
A) 3
B) -5
E) 15
B) 60
4𝑥−17
𝑥−8
C) 50
D) 40
E) 30
=3
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A) 41
pdfmatx.com
B) 24
C) 17
D) -10
E) -7
1. DERECEDEN DENKLEMLER
9)
8𝑥+12
2𝑥−3
pdfmatx.com
13)
=4
𝑥+2
3
−
𝑥−1
4
=5
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A) ∅
A) 49
10)
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
14)
(𝑎 + 3)𝑥 + 3𝑎 = 2𝑎𝑥 − 1
denkleminin kökü 2 olduğuna göre a değeri kaçtır?
A) -5
11)
B) -6
C) -7
D) -8
E) -9
3𝑥 − (𝑝 − 4)(𝑥 − 1) = 4𝑥 + 1 + 2𝑝
B) 51
𝑥
2
+
C) 53
2𝑥−3
3
D) 55
𝑥+4
−
4
E) 57
=9
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A) 11
15)
B) 12
6𝑥−4
𝑥+3
denkleminin kökü -3 olduğuna göre p değeri kaçtır?
C) 13
+9 =
D) 14
E) 15
5
𝑥+3
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A) 11
B) 10
C) 9
D) 8
E) 7
A) -6
12)
3
2𝑥+1
=
16)
5
B) 6
C) -5
𝑥+1
3𝑥+5
𝑥−10
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A) 5
B) -5
D) -6
E) -7
+
D) -−
C) -4
𝑥+3
5𝑥−1
4
5
4
2𝑥+4
3
3𝑥+5
= −
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A) 8
pdfmatx.com
B) 7
C) 6
D) 5
E) 4
E) −
6
5
1. DERECEDEN DENKLEMLER
17)
𝑚+2
𝑚−7
9
−
𝑚−7
2
+
𝑥+1
=
pdfmatx.com
21)
3
5(𝑥 + 7) + 2(𝑥 − 3) = 7(𝑥 + 4)
5
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A) -4
18)
B) -5
2𝑥+8
𝑥+3
+
C) -6
𝑥−7
2𝑥+5
D) -7
=
6−5𝑥
2𝑥+5
−
A) 𝑅
E) -8
𝑥+1
𝑥+3
B) 2
C) ∅
D) 5
E) 11
22)
4(𝑥 − 3) − 2(𝑥 − 8) = 2(𝑥 + 2)
+5
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A)
23
2
23
B)
19)
2+
C)
4
14
D)
3
13
10
1
1−
𝑥
20)
B) -3
24
16
4+ 3
1+
𝑥
A) 2
B) 0
D) -1
D) ∅
E) 𝑅
(𝑎 − 7). 𝑥 + 13 = 3𝑥 + 𝑎 − 1
=8
C) -2
C) -3
2
23)
12
denkleminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre
a değeri kaçtır?
denkleminin kökü kaçtır?
A) 2
E)
3
E) 3
A) 7
24)
=2
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11
(𝑝 + 4)𝑥 + 3𝑥 − 2 = (2𝑝 + 1)𝑥 + 8𝑥 + 10
denkleminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre
p değeri kaçtır?
denkleminin kökü kaçtır?
A) -2
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
pdfmatx.com
B) -1
C) 2
D) 6
E) 8
1. DERECEDEN DENKLEMLER
pdfmatx.com
25)
29)
𝑎𝑥 + 4𝑥 − 7 = 9𝑥 − 𝑎 − 2
5𝑥 − (𝑥 − (2𝑥 − (4 + (2𝑥 − 3)))) = 63
denkleminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna
göre a değeri kaçtır?
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A) 6
A) 17
26)
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
C) 1
D) 5
D) 14
E) 13
3(𝑦 − 4)
denkleminin çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna
göre m aşağıdakilerden hangisi olamaz?
B) 0
C) 15
30)
(𝑚 + 7)𝑥 + 6𝑥 − 13 = 3𝑚𝑥 − 𝑥 + 7
A) -7
B) 16
2𝑥 + 4
E) 7
7𝑥 − 16
𝑥+𝑦−6
Yukarıdaki dikdörtgende kenar uzunlukları cebirsel
ifade olarak verilmiştir. Buna göre dikdörtgenin alanı
kaçtır?
A) 12
27)
B) 48
31)
(𝑚 + 3)𝑥 + 7 = 8𝑥 + 1
denkleminin çözüm kümesi boş küme
denkleminin çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır.
Buna göre 𝒎 + 𝒏 + 𝒑 toplamı kaçtır?
B) 19
C) 20
D) 21
E) 56
𝑎(7 − 𝑥)
B 5𝑥 − 7𝑎 C
ABC üçgeninin kenar uzunlukları cebirsel olarak ifade
edilmiştir. Üçgenin çevresi 23 cm olduğuna göre x
değeri kaçtır?
E) 22
A) 16
28)
D) 36
A
𝑥(𝑎 − 4) + 5
(𝑛 − 3)𝑥 + 𝑝 + 4 = (𝑚 + 2)𝑥 + 10
A) 18
C) 24
B) 17
C) 18
D) 19
E) 20
𝑎𝑥 + 5 = (𝑎 + 1)𝑥 − 2𝑎 + 11
denkleminde x’ in a türünden değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 2𝑎 + 16
B) 𝑎 − 7
D) 𝑎 + 11
32)
2𝑥 − 𝑦 = 7
C) 2𝑎 − 6
E) 𝑎 − 6
𝑥+𝑦 =2
olduğuna göre 𝒙. 𝒚 çarpımının sonucu kaçtır?
A) -3
pdfmatx.com
B) -6
C) -12
D) 3
E) 6
1. DERECEDEN DENKLEMLER
pdfmatx.com
33)
37)
x ve y sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere
2𝑥 − 3𝑦 = 16
3𝑥 − 2𝑦 = 14
2𝑥 −
olduğuna göre 𝒙 + 𝒚 toplamı kaçtır?
A) 8
B) 6
C) 0
D) -4
1
5𝑦
5𝑥𝑦 −
E) -2
1
2
=1
= 15
olduğuna göre y sayısı kaçtır?
A) 6
34)
3
𝑥
5
𝑥
+
2
𝑦
=5
3
1
𝑦
2
+ =
olduğuna göre x değeri kaçtır?
A)
1
14
B)
1
13
C)
1
D) −
12
1
14
E) −
1
7
35)
5𝑎 − 3𝑏 + 2𝑐 = 15
2𝑎 + 10𝑏 + 5𝑐 = 34
olduğuna göre 𝒂 + 𝒃 + 𝒄 toplamı kaçtır?
A) 8
B) 7
C) 6
D) 5
E) 4
36)
2𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 = 7
3𝑥 + 2𝑦 − 𝑧 = 3
olduğuna göre 𝒙 − 𝒛 farkı kaçtır?
A) 1
B) 5
C) -1
D) -3
E) -5
pdfmatx.com
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
1. DERECEDEN DENKLEMLER
pdfmatx.com
CEVAP ANAHTARI
1-B
9-A
17-C
25-B
33-E
2-D
10-C
18-A
26-E
34-D
3-A
11-E
19-D
27-D
35-B
4-E
12-C
20-B
28-C
36-C
5-C
13-A
21-C
29-B
37-A
6-D
14-B
22-E
30-D
7-B
15-E
23-D
31-C
8-E
16-D
24-A
32-A
pdfmatx.com
Download