Uploaded by ozgeatila2002

4-Sosyal Bilgiler-Birey ve Toplum-Ünite Özeti

advertisement
Adı : …………………………………
Soyadı: ………………………..……
4. Sınıf
Sosyal Bilgiler
1-KİMLİK BELGESİ
Birey ve Toplum
Ünite Özeti
Arka yüzünde
Bir kişi hakkında özel bilgilerin bulunduğu,
kim olduğunu ve resmi işlerde kullanılan
belgeye kimlik belgesi denir.
Resmi Kimlik Belgeleri
Devlet işlerinde kendimizi tanıtan resmî
kurumlardan alınan belgeler vardır. Bu
belgeler
1-Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
2-Öğrenci Belgesi
3-Sürücü Belgesi
4-Pasaport
5-Personel Kartı
6-Kütüphane Üye Kartı
7-Evlilik Cüzdanı
1-T.C. Kimlik Kartı
Ülkemizde yaşayan herkesin kendisine ait
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı vardır. Bu
kartın üzerinde bize ait bazı özel bilgiler
bulunur.
Bu bilgiler ön yüzünde
*Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramız. (11
rakamdan oluşur. Herkesin T.C kimlik
numarası farklıdır.)
*Adımız ve soyadımız, doğum tarihimiz
*Cinsiyetimiz ve uyruğumuz
*Kartın numarası ve geçerlilik tarihi (Kartın
kullanım süresi 10 yıldır.)
*Fotoğraf ve imza
*Anne ve baba adı
*Kartın verildiği bakanlığın adı
*Çip bulunur.
Çip içinde parmak izlerimiz ve başka özel
bilgilerimiz de bulunur. T.C. kimlik kartı
nüfus müdürlüğü tarafından doğduğumuz
günden itibaren verilir. 15 yaşını dolduran
herkesin kimlik kartı fotoğraflı olması
zorunludur. Bu belge tüm resmî kurumlarda
kendimizi tanıtmak için geçerlidir. Bizler
okulumuza kayıt olurken, hastanede sağlık
hizmeti alırken veya pasaport başvurusu
yaparken kimlik kartımızı göstermeliyiz. 18
yaşına giren herkes T.C. kimlik kartını
yanında taşımak zorundadır.
2-Öğrenci Kimlik Kartı:
Sadece öğrencilere okul müdürü
tarafından verilir. Öğrenci olduğumuzu
gösterir. Öğrencilere tanınan haklardan
yararlanmak için kullanırız. Otobüs, sinema,
tiyatro, müze gibi yerlerden öğrenci
belgemizi göstererek indirimli yararlanırız.
Öğretmenler de öğretmen olduğunu
kanıtlamak için kurum müdüründen personel
kimlik kartı alırlar.
www.mustafakabul.com
Adı : …………………………………
Soyadı: ………………………..……
4. Sınıf
Sosyal Bilgiler
3-Sürücü Belgesi:
Herhangi bir taşıtı kullanma yeterliliğine
sahip kişilere verilir. Bu belgeyi almayanların
motosiklet dâhil hiçbir taşıtı kullanamazlar.
Bu belge Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
açılan kursa gidip kursun sonunda yapılan
sınavlarda başarılı olanlara verilir.
4-Kütüphane Üye Kartı:
Okul kütüphanesinden yararlanmak için
okul müdüründen, halk kütüphanesinden
yararlanmak için kütüphane müdüründen
üyelk kartı alabiliriz.
5-Pasaport:
Yurt dışına çıkabilmek için nüfus
müdürlüğünden pasaport belgesi
çıkarmalıyız.
2-KRONOLOJİK SIRALAMA
Olayları oluş sırasına göre sıralamaya
kronolojik sıralama deriz. Yaşanan ilk olay ilk
sıraya, son olay en sonda yer alır. Kronolojik
sıralamada bizim için önemli olaylara yer
verilir. Yemek yemek, oyun oynamak, kitap
okumak, spor yapmak gibi her gün yapılan
etkinliklere yer verilmez.
Bir kişinin yaşamının kronolojik sıralaması
kendi doğumuyla başlar.
*Doğum tarihi
*İlkokula başlama ve mezuniyet tarihi
*Ortaokula başlama ve bitiş tarihi
Birey ve Toplum
Ünite Özeti
*Liseye başlama ve bitiş tarihi
*Üniversiteye başlama ve bitiş tarihi
*Evlenme tarihi
*Mesleğe başlama tarihi
Kronolojik sıralamada ayrıca bir kişi için
önemli olan kazandığı başarılara, ödüllere,
ameliyat, hastalık gibi sağlığımızı ilgilendiren
olaylara, gezilere, ailesiyle birlikte yaşadığı
mutlu ve üzücü olaylara da yer verilir.
Kronolojik sıralama sadece kişilerin
yaşamıyla ilgili yapılmaz.
*Kurtuluş Savaşımızda yaşanan olayların
*Atatürk tarafından yapılan yeniliklerin
*İcatların ve teknolojik gelişmelerin de
kronolojik sıralaması yapılabilir.
3-İLGİ-İHTİYAÇ-YETENEK
İlgi: Uğraşmaktan ve yapmaktan
hoşlandığımız ve zevk aldığımız şeylerdir.
İlgilerimiz kişiden kişiye değişir.
Kitap okumak, spor yapmak, resim
yapmak, yüzmek, televizyon seyretmek, spor
yapmak, yemek yapmak, temizlik yapmak gibi
birçok ilgimiz vardır.

Erkeklerle kızların ilgileri birbirinden
farklı olabilir.

Yaşımız ilerledikçe ilgilerimiz de
değişebilir.

İlgilendiğimiz her şeyde başarılı
olamayabiliriz. Örneğin futbol oynamaya ilgi
duyan kişi çok iyi futbol oynayamayabilir.

İlgi duyduğumuz işlerde daha başarılı
olabiliriz.
www.mustafakabul.com
Adı : …………………………………
Soyadı: ………………………..……
4. Sınıf
Sosyal Bilgiler
İhtiyaçlarımız: Yaşamımızı sürdürmek
için gerekli olan her şeye temel ihtiyaç
deriz.
Birey ve Toplum
Ünite Özeti
Hiç kimse yeteneksiz değildir.
Yeteneklerimizi, ilgilerimizi ve
ihtiyaçlarımızı bilmeliyiz.
Kendimizi geliştirmek için çaba
harcamalıyız.
Gerekirse büyüklerden destek almalıyız,
Çevremizde açılan kurslara, etkinliklere
katılmalıyız.
Okulumuzda yapılan sosyal etkinliklere
İhtiyaçların karşılanması zorunludur.
İhtiyaçlarımızı karşılamazsak sağlığımız ve
hayatımız tehlikeye girer.
Beslenme, güvenlik, barınma, giyinme
temel ihtiyaçlarımızdır.
Oyun oynamak, sinemaya gitmek, kitap
okumak, spor yapmak bireysel ihtiyaçlardır.
katılmalıyız.
Okullarda yapılan sosyal etkinler: Kulüp
çalışmaları, spor yarışmaları, kermes,
tiyatro, resim ve müzik gibi sanat
çalışmaları,
4-FARKLI ÖZELLİKLERİMİZ
Toplumu oluşturan herkese birey deriz.
İstek: Yaşamımız için zorunlu olmayan
Herkes bir bireydir. Birey olarak hiçbirimiz
ihtiyaçlarımızdır. İsteklerimiz kişiden kişiye birbirimize tam olarak benzemeyiz.
değişir. Spor yapmak, kayak yapmak,
Birbirimizden farklı özelliklerimiz (farklılık)
bisiklete binmek, sinemaya gitmek,
olduğu gibi benzer özelliklerimiz (benzerlik)
bilgisayar, cep telefonu gibi. Cep telefonu
de vardır.
yetişkinler için ihtiyaç, çocuklar için istektir.
İnsanlar karakterleriyle olduğu gibi
İhtiyaçlarımızı öncelikle gidermeliyiz.
duygu ve düşünceleriyle de birbirlerinden
Sonra isteklerimizi gidermeliyiz. Su ve
ayrılır. Farklı hobilerle ilgilenebilecekleri
oyuncak almak zorunda kalan kişi önce suyu
gibi farklı spor kulüplerinin taraftarları da
alması gerekir.
olabilirler. Farklı görüşleri savunup değişik
hayat tarzlarını benimseyebilirler. İnsanlar
Yeteneklerimiz: Kişilerin çok iyi yaptığı
arasındaki bu çeşitlilik doğal karşılanmalı ve
becerilerdir. Herkesin farklı yetenekleri
bir zenginlik olarak görülmelidir. Başka bir
vardır. Futbol oynama yeteneği, resim yapma ifadeyle her insan, diğer insanların
yeteneği, şarkı söyleme yeteneği, okuma ve
kendisinden farklı duygu ve düşüncelere
anlama yeteneği, bisiklete binme yeteneği
sahip olabileceği gerçeğini kabul ederek
gibi birçok yeteneklerimiz bizleri başarılı
onlara saygı duymalıdır.
kılar. Yeteneklerimizi çalışarak ortaya
çıkarabiliriz ve geliştirebiliriz.
www.mustafakabul.com
Adı : …………………………………
Soyadı: ………………………..……
4. Sınıf
Sosyal Bilgiler
Fiziksel Özellikler: İnsanların dış
görünüşüdür. Saç rengi, göz rengi, boyu,
kilosu, giyimi, saç yapısı, ten rengi, cinsiyeti
gibi.
Duygusal Özellikler: Sevgi dolu, hoşlanmak,
kızgın, öfkeli, şakacı, mutlu, sevecen,
arkadaş canlısı, yardımsever, saygılı,
sempatik,
Sosyal Özellikler: Gezmek, eğlenmek, oyun
oynamak, spor yapmak, kitap okumak,
sinemaya ve tiyatroya gitmek, bisiklete
binmek, hediye almak gibi özelliklerdir.
Toplumda herkes fiziksel özellikleri,
sosyal özellikleri, ilgi alanları, yetenekleri,
duygusal özellikleri bakımından birbirinden
farklılık gösterir.
Bireysel farklarımız toplum için bir
zenginliktir. Farklı özelliklere sahip kişilerle
arkadaşlık yapmak bizi her yönden geliştirir.
İlgi ve yeteneklerimizi geliştirir. Resim
yapma yeteneğimiz yoksa resim yapabilen
arkadaşlardan öğrenebiliriz. Farklı kişilerden
farklı şeyler öğrenebiliriz.
Arkadaşlarımızın farklılıklarına saygı
duymalıyız. Bedensel farklıklarımızı kabul
etmeliyiz. Buna göre yaşayıp hayatımızı
değiştirebiliriz.
Engellerimize uygun yeteneklerimizi
geliştirmek için arkadaşlarımızdan yardım
almalıyız.
Arkadaşlarımızı engellerine rağmen
sevmeli ve kendimizi onun yerine koymalıyız.
Empati yapmayı öğrenmeliyiz. Başkalarının
yeteneklerini ve özelliklerini kıskanmak
yerine onların yetenekleri yeni bir şeyler
öğrenmek için bir fırsat olarak
değerlendirmeliyiz.
Birey ve Toplum
Ünite Özeti
Ampute Milli takımımız 2017 yılında Avrupa
şampiyonu oldu.
Aklınızda Bulunsun
*Kimlik kartımız kız-erkek turkuaz renklidir.
Turkuaz renk Türkiye’yi simgeler.
*Kimlik kartımızda tüm bilgilerimizi içeren
bir çip bulunur.
*TC. Kimlik Numaramız 11 haneli olup
herkesin numarası farklıdır.
*Dünyada yaşayan tüm insanların parmak
izleri birbirinden farklıdır. Bu sebeple bir
yerde suç işlenmişse önce parmak izleri
alınarak suçlu tespit edilir.
Parmak İzimiz: Kurşun kaleminizin grafik
(siyah yazı yazan bölüm) kısmını bir miktar
açarak bir kâğıdın üzerine toplayınız. Parmak
izinizin olduğu bölümü grafitlere bastırarak
sürekli gezdiriniz. Parmak ucunuz iyice
siyahlaştıktan sonra beyaz bir kâğıda
bastırınız.
www.mustafakabul.com
Download