Uploaded by User12495

tahsilat-makbuzu

advertisement
SIRA NO:
TARİH:............/........../201.....
K.KARTI:
NAKİT:
SIRA NO
TAHSİLAT MAKBUZU
Tarih:........./............./201......
Sıra No :
Ödeyen Firma :
Müşteri Kodu :
Tahsil Eden
İzahat
Lira
Kr.
NAKİT ödeme
ÇEK ile ödeme
Tahsil edilen Yekün
Yalnız
BANKA
1.
2.
3.
4.
5.
ŞUBE
HESAP NO. ÇEK NO.
ÇEK TARİHİ
TUTARI
Kr.
TAHSİLAT MAKBUZU
TL.
TARİH:
Sayın
den/dan
Mahsuben Yalnız
TL. Nakit / Çek olarak alınmıştır.
Banka Adı
Şubesi
Hesap No
Çek No.
Vade
Çek Toplam
:
Nakit
:
Genel Toplam :
Tutarı
Tahsilatı Yapan
Kaşe / İmza
Sıra
TAHSİLAT MAKBUZU
BANKA
NAKİT
ÇEK
ŞUBESİ
SAYIN
Tarih......./......./201.....
ÇEK NO.
VADESİ
MEBLAĞ
‘DAN
YALNIZ
SENET
TOPLAM
TAHSİL EDİLMİŞTİR
TAHSİLAT MAKBUZU
Tarih:........./............./201......
Tarih:........./............./201......
FİRMA
BANKA
NAKİT
ŞUBE
ÇEK NO.
HESAP NO.
ÇEK
VADE
TUTARI
Tahsil Eden
Yalnız,
Kr. dir.
Download