Uploaded by User10868

TRTez.Com Akademik Tez Danismanlik

advertisement
Akademik Tez Yazdırma Merkezi
Aslına bakılırsa tez çalışmaları, zaten akademik nitelikli çalışmalardır. Ancak bu
alanda ülkemizde yeterli bilginin olmaması akademik tez yazdırma merkezi şeklinde
aramaların yapılmasını beraberinde getirmektedir. İntihal yapılmadan özgün
çalışmalar yapılması, kullanılan kaynakların kaynakçada gösterilmesi ve bunun
enstitü yazım kılavuzuna uygun bir biçimde gerçekleştirilmesi, özet-giriş-sonuç gibi
bölümlerin yer alması gibi özellikler tezin akademik bir çalışma niteliği taşımasını
sağlamaktadır. Burada amaçlanan fakülte ya da enstitü bitirecek olan öğrencinin
akademik çalışmalar konusunda yeterli bilgi birikime sahip olmasını sağlamaktır.
Ancak bu amacın gerçekleştirilmesi noktasında oldukça zayıf kalınan bir süreçten
bahsedilmesi yanlış olmayacaktır. Mezun olan ya da olma aşamasında bulunan
öğrencilerin tez konusundaki bilgi düzeylerine bakıldığında bir yerlerde yanlışlık
olduğu görülecektir. Aslında tez yazım süreçlerine dair bilgilerin ele alındığı seminer
dersinin akademik takvimde yer edinmesi gibi olumlu adımlar vardır. Fakülte ya da
enstitülerde verilen seminer derslerinin kredisiz olması veya devam zorunluluğunun
olmaması, öğrencilerin derse ilgisini düşürdüğü için yeterli bilgi birikim elde
edilememektedir. Böylece öğrencilerde akademik tez yazdırma merkezi arayışları hız
kazanmaktadır. Yine danışman hocalar ile öğrenciler arasındaki iletişimin istenen
seviyede olmaması (danışman ilgisizliği ya da yanlış yönlendirme gibi olumsuz
örneklere değinmek dahi istemiyoruz) bu yöndeki arayışların artmasındaki bir başka
özel durumdur. Bu durumda öğrenciler için bilgi edinme şansı olan tek platform
internet olmaktadır. İnternet ortamındaki gereksiz ve yetersiz bilgiler ile bilgi
kirliliğinin oluşması, nasıl başarıya ulaşılacağı odak noktasından uzaklaşılmasına
neden olurken bir yandan da öğrencileri bezdirmektedir. Süreci bir de psikolojik
açıdan yönetmenin önem kazanması bu ve benzer örneklerle birlikte kendisini
göstermektedir. Peki bu alanda yeterli donanım ve tecrübeye sahip olan bizler ne
öneriyoruz? Bizim en temel önerimiz kulaktan dolma bilgiler yerine kendi bilgilerine
göre karar vermenizdir. Akademik tez yazdırma merkezi seçiminde yüz yüze
görüşme, uzman sayısı, referans çalışmalar ve daha niceleri size hiçbir şeyi
kanıtlamaz ya da garanti etmez. Dolayısıyla yapılması gereken konuyla ilgili
kapsamlı araştırmalar yaparken bilgileri kendi süzgecinizden geçirerek devam
etmektir. Bize telefon ya da elektronik posta yoluyla ulaşmanız halinde tüm
taleplerinizi yerine getirmek için çaba göstereceğimizi belirtmek isteriz.
Web:
https://www.academia.edu/73454584/Akademik_Tez_Yazd%C4%B1rma_Merkezi
Download