Uploaded by User10616

FÜTÜRİZM VE FÜTÜRİST MİMARİ

advertisement
ST
İ
R
Ü
T
Ü
F
E
V
M
Z
İ
F Ü TÜ R
M İM A R İ
Filippo Tommaso Marinetti, bu hareketi 20. yüzyılın başlarında Paris gazetesi Le Figaro’da
yayınladığı bir makale ile başlatmıştır. Yazısında, sanatı ve geçmişin yollarını göz ardı
edilmesinin ve geleceğin hareket, teknoloji ve ulaştırma yoluyla dönüştürülmesi
gerektiğini belirtmiş ve İkna edici bu makalesi başkalarının da bu harekete katılmasına
teşvik edici olmuştur.
Fonksiyonel görünümleri ve simetrik çizgileri ve formu olan tipik binalar tasarlamak
yerine, mimarlar, sıra dışı, hayali sanat eserlerine benzeyen yapılar tasarladılar. Bu yeni
akım, dört spesifik özelliğe odaklandı: hareketlilik, teknoloji, doğal malzemeler ve bilim.
Hareket ve tasarımın akışı, Fütürist mimarinin temel özelliklerindendir. Fütürist hareket
öncesi tasarımlar düz ve yalın çizgiler ve kare veya dikdörtgen şeklindeydi. Fütürizm ise
yapılarda eşsiz açıları, keskin kenarları, üçgenleri, oval hatları ve kubbeleri tasarlamaya
teşvik etti. Fütürist yapıların hareketli formları aslında tasarımda sınırsız olunabileceğini
kanıtlar nitelikteydi.
Bilim , yeni kavramların ve düşüncenin gelişimini, araştırmayı ve düşünmeyi kullanarak
dünyayı incelememizi sağlar. Bilim, yeni bir tasarım biçimi yaratmayı, dünyayı ve doğal
çevresini kucaklamayı ve Fütürist mimariye ulaşmak için en iyi yöntemleri araştırmayı ve
uygulamayı amaçlar. Bu yüzden Bilim Fütürist bir mimarinin vazgeçilmezidir.
ERİ
L
K
E
N
R
Ö
İ
R
A
M
İ
FÜTÜRİST M
CYBERTECTURE EGG
ECOPOLİS
CYBERTECTURE EGG
GUGGENHEİM BİLBAO MÜZESİ
EKLERİ
N
R
Ö
A
Y
L
İ
B
O
M
FÜTÜRİST
ARI
L
M
I
R
S
A
T
A
Y
L
İ
B
OFİS MO
Download