Uploaded by User10321

11

advertisement
midspan deflection: 2.0 mm
First Cracking
113
midspan deflection: 4.0 mm
Start of Multiple Cracking
114
midspan deflection: 6.5 mm
Start of Localisation
115
midspan deflection: 14.0 mm
Strain Localisation
116
RPC
(REACTIVE POWDER CONCRETE)
REAKTİF PUDRA BETONU
RPC
ileri mekanik özelliklere
üstün fiziksel karakteristiklere
mükemmel sünekliğe
çok düşük geçirimliliğe
sahip ultra yüksek dayanımlı çimento esaslı kompozit bir
malzemedir.
Reaktif pudra betonuyla ile ilgili ilk çalışmalar Richard ve
Cheyrezy (1995) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalarda
betonların tasarımı yapılmış ve üretimi ile mekanik özellikleri
açıklanmıştır. Yapılan çalışmalarda RPC 200 ve RPC 800 olmak
üzere esasta aynı fakat üretiminde ve ısıl işlemlerinde bazı
farklılıklar bulunan iki değişik malzeme üretilmiştir.
117
Download