Uploaded by beydaakil

kuvvet ve iş

advertisement
İ.T.O ŞEHİT MUSTAFA GÖZÜTOK ORTAOKULU
7. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ
KUVVET VE İŞ ÇALIŞMA KAĞIDI
Öğrencinin Adı Soyadı:
Öğrenci No:
Şube:
1.) Aşağıda verilen durumlar için fiziksel iş “yapılmıştır” veya “yapılmamıştır” şeklinde
işaretleme yapınız. İşaretleme nedeninizi kısaca açıklayınız.
FİZİKSEL İŞ
Yapılmıştır
Yapılmamıştır
Neden:…………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………....
FİZİKSEL İŞ
Yapılmıştır
Yapılmamıştır
Neden:…………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………....
FİZİKSEL İŞ
Yapılmıştır
Yapılmamıştır
Neden:…………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………....
FİZİKSEL İŞ
Yapılmıştır
Yapılmamıştır
Neden:…………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………....
FİZİKSEL İŞ
Yapılmıştır
Yapılmamıştır
Neden:…………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………....
FİZİKSEL İŞ
Yapılmıştır
Yapılmamıştır
Neden:…………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………....
2.) Şekildeki yörüngede hareket eden postacı hangi bölümlerde iş yapmıştır?
I numaralı bölüm
YAPILIR
YAPILMAZ
II numaralı bölüm
YAPILIR
YAPILMAZ
III numaralı bölüm
YAPILIR
YAPILMAZ
3.) Aşağıdaki işlemleri yapan iş makinesi hangi durumlarda iş yapmıştır? Belirtiniz.
I numaralı işlem: Yükü
kaldırıyor.
YAPILIR
YAPILMAZ
II numaralı işlem: Yüke
yatayda yol aldırıyor.
YAPILIR
YAPILMAZ
II numaralı işlem: Yükü yere
indiriyor.
YAPILIR
YAPILMAZ
4.) Aşağıda verilen özdeş cisimler üzerine etki eden kuvvetlerin yaptıkları işler
arasındaki ilişkiyi yazınız.
A.
B.
C.
D.
Download