Uploaded by User9404

BİLGİSAYAR

advertisement
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
Bilgisayar I
2016
Bilgisayara Giriş
1
Bilgisayara Giriş‐ 2016
İÇERİK
Ders izlencesi
 Bilgisayara giriş






2
Bilgisayar nedir?
Bilgisayarın tarihçesi
Bilgisayarların sınıflandırılması
Bilgisayar nasıl çalışır?
Bit‐Byte kavramı
Bilgisayara Giriş‐ 2016
Ders İzlencesi
•
•
•
•
•
•
3
Dersin amacı
Öğrenme çıktıları
Öğrenme‐öğretme süreci
Öğretim araç‐gereç ve materyalleri
Ölçme‐değerlendirme teknikleri
Dersin haftalık planı
Bilgisayara Giriş‐ 2016
Dersin Amacı
Bilgisayar ve donanımlarını tanıtmak,
 Temel bilgi teknolojisi kavramlarını ve uygulamalarını
tanıtmak,
 İşletim sistemini etkin bir şekilde kullanmak,
 İnternet ve İnternet uygulamalarını etkin bir şekilde
kullanmak,
 Metin editörü ile başlangıç düzeyinde belgeler
hazırlamak,
 Tablo editörü ile veri girişi sağlamak ve veriler üzerinde
temel işlemler yapmak,
 Verilen bir konu ile ilgili sunu hazırlamak.

4
Bilgisayara Giriş‐ 2016
Öğrenme Çıktıları












5
Bilgisayarı ve donanımlarını tanır.
İşletim sistemini etkin bir şekilde kullanır.
Yeni dosya açar, dosyalarla ilgili düzenlemeleri yapar.
İşletim sistemine program kurup kaldırır.
İnterneti ve uygulamalarını etkin bir şekilde kullanır.
İnternet arama ve tarama yaparak istediği bilgilere kolayca
ulaşır.
E‐posta programını rahatlıkla kullanır, e‐posta gönderir.
Metin editörü ile işlevsel dokümanlar oluşturur.
Sunu programı ile işlevsel sunular oluşturur.
Tablo işleme programı ile veri girişi yapar.
Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye
ilişkin olumlu tutum geliştirir.
Bilgisayara Giriş‐ 2016
Ölçme‐Değerlendirme Teknikleri
Öğrenci
başarısının değerlendirilmesinde;
 Vize: %40
 Final:
%60 (Test)
oranında etki yapacaktır.
6
Bilgisayara Giriş‐ 2016
Haftalık
Ders
Planı
Hafta
Konu
7
1
Tanışma
2
Bilgisayara Giriş
3
Bilgisayarın Donanım Birimleri
4
Donanım Birimleri (Devam) ve İşletim Sistemlerine Giriş
5
Microsoft Windows 7 İşletim Sistemi
6
Microsoft Windows 7 İşletim Sistemi
7
Internet (www, IP‐Domain, e‐posta, arama, güvenlik)
8
Ofis Programlarına Genel Bakış‐Microsoft Word 2010
9
Microsoft Word 2010
10
Microsoft Word 2010
11
Microsoft Excel 2010
12
Microsoft Excel 2010
13
Microsoft PowerPoint 2010
14
Microsoft PowerPoint 2010
Bilgisayara Giriş‐ 2016
Bilgisayara Giriş
•
•
•
•
•
8
10
Bilgisayar nedir?
Bilgisayarın tarihçesi
Bilgisayarların sınıflandırılması
Bilgisayar nasıl çalışır?
Bit‐Byte kavramı
Bilgisayara Giriş‐ 2016
Bilgisayar
Bilgisayar,
kullanıcının
girdiği
verileri
alan
(sayılar, harfler, semboller, ses sinyalleri veya bunların karışımı)
bu verileri kullanıcının isteğine göre işleyebilen,
veriler üzerinde aritmetik ve mantıksal işlemler
yaparak,
yaptığı
karşılaştırabilen,
işlemlerin
saklayabilen,
sonucunu
paylaşabilen
ve
istenildiğinde kullanıcılara oluşturduğu kullanılabilir
bilgiyi sunabilen elektronik bir makinedir.
9
Bilgisayara Giriş‐ 2016
Bilgisayarların Sınıflandırılması

Kişisel Bilgisayar (Personel Computer)

Taşınabilir Bilgisayar
Dizüstü Bilgisayar (Laptop, Notebook, Netbook, Ultrabook)
 Tablet Bilgisayar
 Akıllı Telefon (Smart Phone) ve Fablet (Tablet+Telefon)

Sunucu (Server)
 Ana Bilgisayar (Mainframe)
 Süper Bilgisayar (Supercomputer)

10
Bilgisayara Giriş‐ 2016
Bilgisayarların Sınıflandırılması
Kişisel Bilgisayar: Bireysel kullanım için tasarlanmış
masaüstü bilgisayarlardır.
 Taşınabilir Bilgisayar: Kendi bataryasını barındıran mobil
kullanım için tasarlanmış bilgisayarlardır.
 Sunucu Bilgisayar: Ağ üzerinde bir programı veya bir
bilgiyi farklı kullanıcılara/sistemlere paylaştıran/dağıtan
bilgisayarlardır.
 Ana Bilgisayar: Özel bir merkezde istemci bilgisayarların
isteklerine cevap veren geniş kapasiteli hızlı sunucu
bilgisayarlardır.
 Süper Bilgisayar: Geniş kapasiteli en hızlı bilgisayarlardır.

11
Bilgisayara Giriş‐ 2016
Bilgisayarların Sınıflandırılması
Kişisel Bilgisayarlar
12
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilgisayara Giriş‐ 2016
Bilgisayarların Sınıflandırılması
Süper Bilgisayar
Ana Bilgisayar
Sunucu
13
Bilgisayara Giriş‐ 2016
Bilgisayar Nasıl Çalışır?
14
Bilgisayara Giriş‐ 2016
Bilgisayar Nasıl Çalışır?
15
Bilgisayara Giriş‐ 2016
Bit – Byte Kavramı
16
8 bit
1 Byte
1024 Byte
1 KB (KiloByte)
1024 KB
1 MB (MegaByte)
1024 MB
1 GB (GigaByte)
1024 GB
1 TB (TeraByte)
1024 TB
1 PB (PetaByte)
1024 PT
1 EB (ExaByte)
1024 EB
1 ZB (ZettaByte)
1024 ZB
1 YB (YottaByte)
1024 YB
1 BB (BrontoByte)
1024 BB
1 GeB (GeopByte)
1024 GeB
1 SB (SaganByte)
1024 SG
…
Bilgisayara Giriş‐ 2016
Bit – Byte Kavramı ‐ ÖRNEKLERİ

1KB ½

1MB 500
“

1GB 500.000
“

1TB 500.000.000
“

1TB 285.000
sayısal fotoğraf

1TB 250.000
şarkı

1TB 120
saatlik video
17
sayfa düz yazı
Bilgisayara Giriş‐ 2016
18
20
2016
DONANIM
DONANIM ‐ 2016
İÇERİK
 Bilgisayarın
birimleri
Giriş
 Çıkış
 Depolama
 İşlem
 Donanım bileşenleri ve çalışma prensipleri
 Yazılım nedir?
 Yazılım türleri nelerdir?

2
DONANIM ‐ 2016
Bilgisayarın Birimleri
 Sistem Birimleri
 Giriş Birimleri
 Çıkış Birimleri
 Merkezi
İşlem
Birim (CPU)
 Depolama Birimleri
3
DONANIM ‐ 2016
4
hh
DONANIM ‐ 2016
5
DONANIM ‐ 2016
Sistem Birimleri
Bilgisayarların çalışmasını sağlayan donanım bileşenleridir.
• Bellek (ROM‐RAM)
• Anakart
• Güç Kaynağı
• Ses Kartı
• Ekran Kartı
• Ağ Kartı (Ethernet )
• Disket Sürücü
• CD Sürücü‐Yazıcı
• DVD Sürücü‐Yazıcı
• USB (Universal Serial Bus)
6
DONANIM ‐ 2016
Giriş Birimleri
Bilgilerin, verilerin herhangi bir şekilde merkezi işlem
birimine iletilmesini sağlayan aygıtlardır.
 Klavye
 Tarayıcı
 Barkod okuyucu


7
Fare
Mikrofon
Kamera
 Dokunmatik ekran

DONANIM ‐ 2016
Çıkış Birimleri
Bu birim merkezi işlem biriminden elde edilen sonuçları
kontrol biriminin de yardımıyla kullanıcının anlayabileceği
şekilde dış ortama aktarmaktır. Kısaca, çıkış bilgilerinin
alındığı aygıtlardır.
 Yazıcı
 Ekran
 Kulaklık
 Hoparlör
8
DONANIM ‐ 2016
Merkezi İşlem Birimi (CPU)‐İşlemci
Gelen bilgilerin hangi birime gideceğine karar veren ve
girilen bilgilerin işlendiği ve sonuçların üretildiği birimdir.
9
DONANIM ‐ 2016
Depolama Birimleri
Verinin gerektiği anda erişilmek üzere
yarayan, sabit ya da taşınabilir aygıtlardır.
 Sabit

10
CD
disk
DVD
 Blu‐Ray

 USB
Bellek
 Hafıza Kartı

saklanmasına
Disket
DONANIM ‐ 2016
Kasa
11
DONANIM ‐ 2016
Kasa
Akrilik
12
Alüminyum
Çelik
DONANIM ‐ 2016
DONANIM ‐ 2016
Kasa
 Masaüstü (yatay)
 MiniMid
 Sunucu
13
13
(Server)
İnce yatay
DONANIM ‐ 2016
Güç Kaynağı
 AC (Alternatif Akım) ‐> DC (Doğru Akım)
 220 Volt şehir
elektriğini 3.5 / 5 / 12 volta düşürüyor
 AT ve ATX tipleri var
14
DONANIM ‐ 2016
Fan
 Kasa içi soğutma amacıyla kullanılır.
15
DONANIM ‐ 2016
Anakart
 Temel basılı
devre kartıdır.
 Bilgisayarda
veriyollarını
bulunan
veya
elektrik
yollarını içerir.

Bu
veriyoları,
verilerin
bilgisayarı oluşturan çeşitli
bileşenler
arasında
dolaşmasına olanak verir.
16
DONANIM ‐ 2016
Anakart
 Anakartın üzerinde

Merkezi işlem birimi (CPU),

RAM,
 Genişleme
17
bulunan yapılar;
yuvaları,

Isı alıcı/fan takımı,

BIOS (Temel Giriş/Çıkış Sistemi) yongası,

Yonga kümesi (chipset)
DONANIM ‐ 2016
18
DONANIM ‐ 2016
Anakart
19
DONANIM ‐ 2016
Anakart Bağlantı Noktaları
20
DONANIM ‐ 2016
Genişleme Veri Yolları
Anakarta takılan kartların işlemci ve belleğe
erişebilmelerini sağlayan genişleme yuvalarıdır.
 Veriyollarına bağlanacak donanım aygıtları slot veya
soket denilen geçmeli konektörlerle anakarta bağlanırlar.
 Genellikle ekran kartı, ses kartı, ağ kartı gibi kartlar
takılarak kullanılır.

21
DONANIM ‐ 2016
İşlemci
Central Processing Unit (Merkezi
İşlem Birimi)
 CPU,
saklanan komutlar dizisi
niteliğindeki bir programı yürütür.
Her işlemci modelinin yürüttüğü
farklı bir komut kümesi vardır.
 CPU, her veri parçasını programın ve
komut kümesinin yönlendirdiği
şekilde işleyerek programı yürütür.
 CPU'ların hızı günümüzde gigahertz
(GHz) adı verilen saniye başına
milyar döngü ile ölçülür.
 İşlemcinin içinde yer alan aritmetik
ve
mantık
birimleri
bilginin
işlenmesini sağlar.

22
DONANIM ‐ 2016
Veri Yolları
 Bilgisayarın
bileşeninden
verileri
kullanılan
bir
diğerine
iletmek
için
devrelere
veriyolu (bus) denir.
 Donanım
arasındaki
sağlar.
23
aygıtları
iletişimi
DONANIM ‐ 2016
Ekran Kartı
Ekran kartında aşağıdaki bileşenler bulunmaktadır;

Grafik İşlemci (GPU=Graphic Processing Unit)


Görüntü Belleği


(RAM Dijital‐to‐Analog Converter) görüntü belleğindeki verileri
analog RGB (Red Green Blue) sinyallerine çevirerek monitör çıkışına
verir.
BIOS


24
Ekran kartının üzerinde bulunur ve görüntü hesaplamalarıyla ilgili
veriler burada saklanır.
RAMDAC


Ekran kartında işlenen komutları icra eden grafik işlemcidir. Amaç
işlemcinin(CPU) yükünü hafifletmektir.
Çalışma parametreleri ve temel sistem fontları kayıtlıdır.
Açılırken ekran kartına ve onun belleğine de küçük bir test yapar.
DONANIM ‐ 2016
Ekran Kartı
25
DONANIM ‐ 2016
Ses Kartı
 Ses giriş ve çıkışı yapmak için kullanılan karttır.
Dışarıdan verilen ses sinyallerini almak ve program
tarafından gönderilen sesleri dışarıya vermek için
kullanılır.
 Başlıca görevleri;





26
Ses sinyallerini kaydetmek
Ses sinyallerini sentezlemek
Ses sinyallerini karıştırmak ve değiştirmek
Ses sinyallerini yürütmek (çalmak)
DONANIM ‐ 2016
Ses Kartı
27
DONANIM ‐ 2016
Ağ Kartı
Ağ Arabirim Kartı (Ethernet Kartı), Network Interface
Card (NIC)
 Bilgisayarın ağa bağlanmasını sağlayan karttır.

28
DONANIM ‐ 2016
TV Kartı
 TV kartları ile bilgisayar üzerinden
televizyon yayınlarını
izlemek mümkün hale gelmektedir.
29
DONANIM ‐ 2016
Bellekler
 Bilgi kaydedilebilen


30
elektronik parçalardır.
ROM (Read Only Memory), Sadece Okunabilir Bellek
RAM (Random Access Memory), Rastgele Erişilebilir Bellek
DONANIM ‐ 2016
ROM
Üzerinde üretici firmanın yüklemiş olduğu yazılım bulunur.
 ROM yongaları, doğrudan CPU tarafından erişilebilen
komutlar içerir.
 Bilgisayar önyüklemesine ve işletim sisteminin yüklenmesine
yönelik temel komutlar ROM'da saklanır.
 ROM yongaları, bilgisayar kapatıldığında bile içeriklerini korur.
 ROM çeşitleri;





31
PROM (Programmable ROM)
EPROM ( Erasable Programmable ROM)
EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM)
FLASH
DONANIM ‐ 2016
RAM
 Verilerin geçici olarak depolandığı ünitelerdir.
İşlemci ile depolama birimleri (HD) arasında zaman
kaybetmemek amacıyla doğrudan erişim imkanı sağlayan
yapılardır.
 Geçicidir, elektrik kesilince veriler silinir.

 RAM çeşitleri;


32
SRAM (Statik RAM) : Genellikle
işlemcinin içerisinde yer alır.
DRAM (Dinamik RAM) : Ana
bellek olarak kullanılır. EDO,
BEDO, SDRAM, RDRAM ve DDR
gibi çeşitleri vardır.
DONANIM ‐ 2016
Sabit Disk
 Sabit Disk (Hard Disk) HD
Verileri
kalıcı
olarak
depolayan hafıza birimidir.
 Verileri bir eksen etrafında
dönebilen manyetik disk
üzerinde tutar.
 Elektrikli,
elektronik
ve
mekanik
bileşenlerden
oluşur.

33
DONANIM ‐ 2016
Sabit Disk Parametreleri
Disk Dönüş Hızı (RPM=Rotate Per Minute);
Diskin
dakikadaki dönüş hızını gösteren bir parametredir.
Günümüzde 15.000, 10.000, 7200, 5400 rpm değerlere
sahip diskler bulunmaktadır.
 Tampon Bellek (Cache veya Buffer); Disk erişimi bellek
erişiminden daha yavaş olduğu için disk performansını
artırmak için HDD üzerine bellek hafıza birimleri
yerleştirilmiştir.
 Konumlanma Süresi (Seek Time); Disk üzerinde okuma
yazma kafasının, istenen adrese yazma veya okuma amaçlı
ulaşmak için harcadığı süredir.
 Kapasite; Depolayacağı veri miktarını gösterir. Günümüzde
1TB, 2 TB ve hatta 6TB kapasiteli diskler bulunmaktadır.

34
DONANIM ‐ 2016
Sabit Diskin IDE / SATA Bağlantıları

IDE Bağlantısı
 SATA Bağlantısı
35
IDE Disk
SATA Disk
DONANIM ‐ 2016
HHD (Hybrid Hard Driver)
 Fiziksel olarak sabit diske benzerler.
Hem disk hem de flash hafızaya sahip melez bir
teknolojidir.
 Flash yapı disk erişimlerindeki bekleme süresini azaltılır.

36
DONANIM ‐ 2016
SSD (Solid State Drive)
 Katı Hal Sürücüsü
 Mekanik(motor,



37
disk, okuma yazma kafası) yapıya sahip olmadığı için
arama ve bekleme gibi mekaniksel gecikmeler burada görülmezler.
Veriye ulaşım daha hızlıdır.
Yapısını SDRAM veya Flash hafıza tipleri oluşturur.
Sabit disklere göre daha hızlı, sarsıntı ile zarar görmeyen, daha az
güç harcayan, daha az yer kaplayan bir yapıları vardır.
DONANIM ‐ 2016
USB(Universal Serial Bus)
 Evrensel
Dizisel Araç
 USB hızları:
Mod
Veri Aktarım
Usb
Low Speed
1.5 Mbit/s
USB 1.0
Full Speed
12 Mbit/s
USB 1.0
High Speed
480 Mbit/s
USB 2.0
SuperSpeed
5 Gbit/s
USB 3.0
SuperSpeed+
10 Gbit/s
USB 3.1
 USB 5
38
volt çıkış verir.
DONANIM ‐ 2016
USB FLASH

Verileri kalıcı olarak depolayan kullanımı kolay ve
taşınabilir hafıza birimidir. Bir EEPROM’dur.
Tipik bir flaş sürücünün iç yapısı
(USB1.1)
1 USB konnektör
2 USB yığın depolama kontrolörü
3 Test noktaları
4 Flaş bellek yongası
5 Kristal osilatör
6 LED
7 Yazma‐koruma anahtarı
8 İkinci flaş bellek yongası için boşluk
39
DONANIM ‐ 2016
Hafıza Kartı
Flash bellekler ile hafıza kartlarının, hafıza yapıları
aynıdır.
 Hafıza kartlarının kendi aralarında arayüz (SD,MMC...),
hız, paket, güvenlik ve kapasite farkları bulunmaktadır.

40
DONANIM ‐ 2016
Optik Sürücüler
 Işık(optik)
yardımıyla bilgileri dijital olarak kaydedip yine
ışık yardımıyla bu bilgileri okuyan ve yazabilen donanım
birimleridir.
 Optik sürücüler (CD‐ROM, DVD‐ROM ve Blu‐Ray‐ROM)
ve optik kayıt ortamları (CD, DVD ve Blu‐Ray) vardır.
41
DONANIM ‐ 2016
CD / CD‐ROM
Sadece Okunabilir Optik Disk (Compact Disc Read Only
Media)
 Bir CD ROM'un çapı 12 santimdir. Üzerine 650 ile 900 MB
arasında bilgi kaydedilebilir. Ancak, tüm CD Sürücüler
(CD‐ROM aygıtları) bu verileri okuyamadığından, yaygın
olarak, 700 MB kapasiteli olan CD’ler kullanılır.

42
DONANIM ‐ 2016
DVD
 Sayısal Çok Amaçlı Disk (Digital Versatile Disc)

43
CD’lerden veri olarak daha yoğun kayıt ortamlarına
sahiptir. Veri kümeleri burada daha yakın ve daha küçük
yapıya kavuşarak aynı büyüklüğe daha çok veri
sığdırılmıştır. Tek katmanlı ve tek yüzlü DVD 4.7GB veri
depolayabilmektedir. CD’lerle fiziksel büyüklükleri aynı
fakat kapasiteleri farklıdır. Günümüzde iki katman (layer)
ve iki yüze (side) sahip olan DVD’ler vardır.
DONANIM ‐ 2016
HD‐DVD / Blu‐Ray Disc
 HD‐DVD
(High Definition) optik disk üzerine verilerin
DVD’ye göre daha yoğun olarak yazılabildiği
disklerdir.
 Yazmak için mavi lazer kullanılır.


Kendi aralarında ReWritable ve tek yazımlık çeşitleri
vardır.
Blu‐Ray Disc optik diskler ise kırmızı yerine mavi
lazer kullanır. Çünkü dalga boyları kırmızıya göre
daha düşüktür.
 BD‐R, BD‐WR çeşitleri vardır.
 Tek katmanda 25GB, çift
depolayabilir.
 DVD’lerin rakibidir.
44
katmanda 50GB veri
DONANIM ‐ 2016
Disket

Disket (Floppy disk), bilgisayardaki bilgiyi taşımak için
kullanılan, üzerine demir oksit kaplanmış bir plastik
diskin yine plastik bir kap içerisine yerleştirilmesiyle
oluşturulmuş manyetik veri saklama ortamı.
45
DONANIM ‐ 2016
Monitörler
Görüntü sergilemek için kullanılan elektronik aygıtların
genel adıdır.
 Programların çıktısını göstermek ve kullanıcı ile
programların etkileşimini sağlamak için kullanılır.
 Günümüzde yaygın olarak LCD monitörler kullanılır.
 Ekran Boyutları "inch" olarak ifade edilir.

 15 inç‐38
ekran
 17 inç‐43 "
 19 inç‐48 "
 21 inç‐53 "
 25 inç‐64 "
 31 inç‐79 "
46
DONANIM ‐ 2016
Ekran Parametreleri
Çözünürlük: Ekranların çıktıları (resim, video, program ara yüzü...)
gösterirken kullanacağı nokta sayısını gösterir. Bu noktalara piksel
denmektedir.
 Ekran boyutu: Ekranın köşegen uzunluğunu gösterir. inç olarak ifade
edilir. 17, 19, 21, 23, 101... gibi değerler vardır. Ekran boyutu için
LCD'ler de görülebilir alan (kasa hariç) kastedilirken CRT ekranlarda
kasa dahil edilmektedir.
 En/Boy Oranı(Aspect Ratio): Ekranın en ve boy oranlarını gösterir.
Genelde bu oran 4:3'dür. Mesela 1024x768 çözünürlüğe sahip
bilgisayarda en boy oranı görüldüğü gibi 4:3 dür. Ama günümüzde
16:9, 16:10 gibi oranlarda mevcuttur. 16:9 oranına WideScreen
(geniş ekran) ekran denilmektedir.

47
DONANIM ‐ 2016
LCD Monitör
 LCD ‐
Liquid Crystal Display (Sıvı Kristal Ekran)
 Plastik bir tabaka içindeki sıvı kristalin ışığı yansıtması
ilkesi ile çalışır.
 LCD ekranlarda kullanılan
sıvı
kristaller,
gerilim
uygulandığında düz biçimde
sıralanırlar.
Gerilim
verilmediğinde
ise
sıvı
kristallerin en üst tabakası ile
en alt tabaka, 90 derece
kıvrılmış şekilde dizilmiştir.
48
DONANIM ‐ 2016
LED Monitör



49
Işık Yayan Diyot (Light Emitting Diode) kelimelerinden oluşur.
LED monitörler ya arka aydınlatmada ya da Full LED tabir
edilen her piksel için ayrı bir led kullanımı ile görüntü
oluşturan sistemlerdir.
Elektrik tüketimi daha az, ömürleri daha uzundur.
DONANIM ‐ 2016
Projeksiyon

50
Bir konu hakkında bir grup insanı bilgilendirmek
gerektiğinde yapılan sunumlarda görsel materyalin
dinleyicilere aktarılması amacıyla kullanılır.
DONANIM ‐ 2016
Klavye
 Teknolojisi
Kablolu,
 Kablosuz

 Radyo Frekansı
 Kızıl Ötesi,
 Bluetooth
51
 Bağlantı


PS/2,
USB
noktası
DONANIM ‐ 2016
Klavye
52
DONANIM ‐ 2016
Fare
İlk Fare
53
DONANIM ‐ 2016
Mikrofon
 Mikrofon, ses dalgalarını elektriksel titreşimlere
çeviren,
elektroakustik bir cihazdır.
 Mikrofon ses dalgalarına göre sinyal gerilimi verdiğinden
hoparlörü tamamlayan bir unsurdur
54
DONANIM ‐ 2016
Tarayıcı(Scanner)
55
DONANIM ‐ 2016
Kamera/WebCam
56
DONANIM ‐ 2016
Yazıcı
 Nokta Vuruşlu
 Mürekkep Püskürtmeli
 Lazer
 Isıl (Termal)
57
DONANIM ‐ 2016
Braille Yazıcısı

Görme engelliler için
kağıda
deliklerle
açan,
kabartmalar
Braille
alfabesi
okunmasını
yazıcı çeşididir.
58
ile
sağlayan
DONANIM ‐ 2016
Çizici (Plotter)

59
Yazıcıların çıktılarının yapamadığı büyük boyutlu grafik
çıktılarının yapılmasında başvurulan donanımlardır.
DONANIM ‐ 2016
Hoparlör/Kulaklık
60
DONANIM ‐ 2016
61
2016
İŞLETİM
SİSTEMLERİ
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
İÇERİK
 Yazılım
nedir?
 Yazılım türleri nelerdir?
 İşletim sistemi nedir?
 İşletim sisteminin özellikleri
 İşletim sistemleri
 Unix
 Linux
 Windows
 Mac OS
 Android
2
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
Yazılım
Yazılım(Software), elektronik aygıtların belirli bir işi
yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir.
 Değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış
elektronik araçların birbirleriyle haberleşebilmesini ve
uyumunu
sağlayarak
görevlerini
ya
da
kullanılabilirliklerini geliştirmeye yarayan makina
komutlarıdır.
 Bir başka deyişle, var olan bir problemi çözmek amacıyla
bilgisayar dili kullanılarak oluşturulmuş anlamlı
anlatımlar bütünüdür.
 Hem bilgisayar sistemini oluşturan donanım parçalarının
yönetimini hem de kullanıcıların işlerini yapmak için
gerekli olan komutlar topluluğuna yazılım denilmektedir.

3
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
Yazılım Türleri
 İşletim Sistemleri;
Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden,
temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını
çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır.
(Unix, Linux, Windows, MacOS, Android gibi..)
 Uygulama Yazılımları;
Bilgisayarda her türlü işlerimiz için yaptığımız yazı, resim,
müzik vb. kullandığımız programlardır.
 Hizmet Yazılımları;
Genel sistem destek işlemlerini yapmak için kullanılan
Yedekleme, anti‐virüs çoğunluğu işletim sistemi parçası olan
disk yönetim hizmetleri gibi programlardan oluşur.
4
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
İşletim Sistemi
Bilgisayar donanımlarının doğrudan
denetimi ve yönetiminden, temel sistem
işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını
çalıştırmaktan sorumlu olan sistem
yazılımıdır.
 İşletim sistemi, bütün diğer yazılımların
belleğe, girdi/çıktı aygıtlarına ve kütük
sistemine erişimini sağlar.

User<>Application<>Operating System<>Hardware
5
Kullanıcı
Uygulama
İşletim Sistemi
DONANIM
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
İşletim Sistemlerinin Özellikleri
Donanımların verimli kullanımı ve uygulamaların doğru
çalışabilmesi için çeşitli özellikleri sağlayacak programlara
sahiptir. Bu programlar işletim sistemini oluştururlar.
Giriş/Çıkış
 İşlem yönetimi
 Bellek yönetimi
 Dosya sistemi
 Aygıt yöneticileri
 Kesmeler
 Bilgisayar ağı
 Bilgisayar güvenliği

6
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
İşletim Sistemleri
 Unix

‐ Unix Çeşitleri
System V, BSD, Solaris, AIX..
 Linux ‐

Linux Dağıtımları
Pardus, Ubuntu, Fedora, Debian..
 Windows –

Windows Sürümleri
Windows 7, 8, 10, Windows Server 2012
 Apple OS (MacOS) ve IOS Sürümleri
 OS X,
IOS
 Android Sürümleri

7
2.3, 4.0, 4.1, 4.4, 5, 6,7
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
Unix
60’lı yılların sonunda “C” diliyle yazılan bir işletim
sistemidir.
 Çok kullanıcılı (multiuser) ve aynı anda birçok işi
yapabilen (multitasking) bir işletim sistemidir.
 Komut yorumlayıcı programlar (shell) aracılığı ile kullanıcı
ve bilgisayar sisteminin iletişimi sağlanır.
 Pek çok Unix çeşidi vardır.


8
BSD Unix, OpenSolaris, HP‐UX, AIX, SCO Unix, Sun OS…
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
Unix
Grafik Kullanıcı Arayüzü
Metin Tabanlı Arayüz
9
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
Linux
Linux, işletim sisteminin çekirdeğidir, aynı zamanda genel
adıdır.
 Linus Torvalds tarafından 1991 yılında geliştirilmiştir.
 Günümüzde Özgür Yazılım (Açık kaynak kod) felsefesi olarak
kabul edebileceğimiz bir yapı ile geliştirilmektedir (GNU/GPL).
 Çekirdek olarak Linux kullanan pek çok dağıtım adı verilen
sürümü mevcuttur.



10
Dağıtım, bir GNU/Linux sistemini kurmayı ve yönetmeyi
kolaylaştırmayı amaçlayan yazılımlar bütünüdür.
LinuxMint, Ubuntu, Debian, Fedora, Pardus, KNOPPIX, OpenSuse…
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
Linux Dağıtımlarının Masaüstleri
11
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
Windows
Microsoft şirketinin geliştirdiği Windows (pencereler)
kullanıcıya grafik arabirimler ve görsel iletilerle
yaklaşarak, yazılımları çalıştırmak, komut vermek gibi
klavyeden yazma zorunluluğunu ortadan kaldıran,
dünyada en çok kullanılan işletim sistemi ailesidir.
 İlk Windows 1981 yılında satışa sunulmuştur.
 Günümüzde en çok kullanılan sürümü Windows 7
olmuştur.
 Özellikle
tablet bilgisayarlar için Windows 8
geliştirilmiştir.
 Son olarak Windows 10 sürümü bulunmaktadır.

12
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
Windows 7
13
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
Windows 7
14
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
Windows 8
15
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
Windows 8
16
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
Windows 10
17
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
Windows 10
18
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
Apple OS X (MacOS)
Apple firması tarafından piyasaya sürülen Apple
bilgisayarlarında çalışan sistem yazılımı ilk olarak 1984
yılında orijinal Machintosh adı ile tanıtılmıştır.
 En son ana sürümü OS X (10.11 El Capitan)'tir.

19
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
Apple OS X (MacOS)
Sürüm
Kod Adı
Çıkış Tarihi
En Son Sürümü
Mac OS X 10.7
Lion
20 Temmuz 2011
10.7.5
OS X 10.8
Mountain Lion
25 Temmuz 2012
OS X 10.9
Mavericks
22 Ocak 2013
10.9.5
OS X 10.10
Yosemite
16 Ekim 2014
10.10.3
OS X 10.11
El Capitan
30 Eylül 2016
(19 Eylül 2012)
10.8.5
(3 Ocak 2013)
(17 Eylül 2014)
(8 Nisan 2016)
10.11
(30 Eylül 2016)
Cheetah/Puma, Jaguar, Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, El Capitan.
20
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
Apple OS X
21
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
Apple IOS Mobil Cihaz İşletim Sistemi

22
iOS (eski adıyla iPhone OS) Apple'ın orijinal olarak
iPhone için geliştirdiği ancak daha sonra iPod Touch ve
iPad'de de kullanılan mobil işletim sistemidir.
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
Android

Android, Google, Open Handset Alliance ve özgür yazılım
topluluğu tarafından geliştirilen, Linux tabanlı, mobil cihaz ve
cep telefonları için geliştirilmekte olan, açık kaynak kodlu bir
mobil işletim sistemidir. Son sürümü 6.0 (Marshmallow) dır.
23
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
Android Sürümleri
Cupcake
1.5
Kek
Donut
1.6
Donut
Eclair
2.0
Ekler
Froyo
2.2
Froyo
Honeycomb Ice Cream Sandwich Jelly Bean
KitKat
3.0
4.4
4.0
4.2
Petek
Dondurmalı Sandiviç Jöleli Fasülye Kitkat
24
Gingerbread
2.3
Zencefilli Çörek
Lollipop
5.0
Lolipop
Marshmallow
6.0
Şekerleme
İŞLETİM
SİSTEMLERİ
‐ 2016
İŞLETİM
SİSTEMLERİ
‐ 2016
Android Sürümleri
Kullanım Oranları
Sürüm
Kod Adı
Yüzde
2.2
Froyo
0.2%
2.3
Gingerbread
3.8%
4.0
Ice Cream Sandwich
3.4%
4.1
Jelly Bean
11.4%
4.2
14.5%
4.3
4.3%
4.4
KitKat
38.9%
5.0
Lollipop
15.6%
5.1
25
7.9%
5 Ekim 2016 itibari ile
https://developer.android.com/about/dashboards/
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
Android Mobil
2.3
4.0
4.1
5.1
26
4.3
6.0
4.4
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
Android İşletim Sistemi Tablet PC
4.0
27
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
Android İşletim Sistemi Tablet PC
Android 6.0
28
İŞLETİM SİSTEMLERİ ‐ 2016
29
2016
WINDOWS 7
WINDOWS 7 ‐ 2016
İÇERİK


Giriş
Sürümler






Windows’u kişiselleştirmek




Masaüstünü
Görev çubuğunu
Başlat menüsünü
Dosya ve Klasör İşlemleri

Genel bilgiler
Windows gezgini

Kes‐Kopyala‐Yapıştır komutları

2
Pencereler Arası Geçiş ve Boyutlandırma
Denetim Masası


Sürüm Karşılaştırmaları
Masaüstü
Görev çubuğu
Başlat menüsü
Pencere Yapısı





Kullanıcı Hesapları ve Aile Koruması
Sistem ve Güvenlik
Programlar
Saat, Dil ve Bölge
Donatılar









Çalıştır
Ekran alıntısı aracı
Hesap makinesi
Not defteri
Paint
WordPad
Yapışkan notlar
Erişim Kolaylığı Programları
Sistem Araçları
WINDOWS 7 ‐ 2016
Dosya ve Klasör İşlemleri
o
o
o
o
o
o
o
o
3
Dosya ve Klasör nedir?
Bilinen dosya uzantıları
Yeni klasör oluşturmak
Dosya ve klasörleri yeniden isimlendirmek
Dosya ve klasörleri silmek
Windows gezgini ile dosya ve klasörleri yönetmek
Kes‐Kopyala‐Yapıştır yöntemleri
Dosya ve klasörlerin özelliklerini görmek
WINDOWS 7 ‐ 2016
Dosya Nedir?

Dosya: Bilgisayardaki bilgi kümeleridir. Her türlü
dosya bilgisayarda sayısal olarak bulunmaktadır. Bu
sayısal bilgi topluluğuna dosya adı verilir. Dosya
aşağıdaki şekilde görüntülenir;
dosyadı.dosyauzantısı

Dosya adı dosyayı tanımlar ve 256 karakter uzunluğuna
kadar verilebilir.
 Dosya uzantısı 3 ya da 4 karakterden oluşur ve dosyanın
içeriği konusunda bilgi verir.
4
WINDOWS 7 ‐ 2016
Bilinen Dosya Uzantıları
5
Uzantı
Türü
.txt
Not defteri dosyaları
.docx
MS Office Word 2007 ve sonrası dosyaları
.xlsx
MS Office Excel 2007 ve sonrası dosyaları
.pptx
MS Office PowerPoint 2007 ve sonrası dosyaları
.gif, .jpg, .png
Resim dosyaları
.psd
Adobe Photoshop dosyaları
.pdf
Taşınabilir doküman (PDF) dosyaları
WINDOWS 7 ‐ 2016
Klasör Nedir?
 Klasör:
Windows işletim sisteminin en önemli
mantıksal birimlerindendir. Klasörler dosyaları
birbirinden ayırmak için kullanılan bileşenlerdir.
 Farklı türdeki dosyaları bir düzen içerisinde
birbirinden bağımsız olarak gruplandırmak için
kullanılırlar.
 Sınırsız sayıda klasör üretilebilir.
 Klasörler bilgisayarın dosyalara kolay erişmesini
sağladığı gibi kullanıcıların da dosyaları kategorilere
ayırmasında yardımcı olur.
6
WINDOWS 7 ‐ 2016
Yeni Klasör Oluşturmak

Masaüstü ekranının ya
da önceden varolan bir
klasörün
boş
bir
alanına sağ tıklanır.
 Açılan
menüsünden
kısayol
Yeni
seçeneği ve ardından
Klasör seçeneği seçilir.
7
WINDOWS 7 ‐ 2016
Dosya ve Klasörleri Yeniden İsimlendirmek
 Dosya ve klasör isimlerini değiştirmek


için;
F2 fonksiyon tuşuna basılır veya
Dosya ya da klasör seçildikten sonra farenin sağ tuşu
tıklanıp açılan kısayol menüsünden Yeniden Adlandır seçilir.
 Dosya ve klasör isimleri verilirken
aşağıdaki karakterler
kullanılamaz.
/ \ : * ? " < > |
8
WINDOWS 7 ‐ 2016
Dosya ve Klasörleri Silmek
 Seçilen
bir dosya ya da klasörü
silmek için;
Farenin sağ tuşuna tıklanır ve
açılan kısayol menüsünden Sil
seçeneği seçilir.
 Klavyeden "Delete" düğmesi
tıklanır.
 Klavyeden "Shift + Delete"
düğmesi tıklanır. Bu seçenek
uygulanırsa diğerlerinden farklı
olarak dosya ya da klasör geri
dönüşüm
kutusuna
gönderilmeden
bilgisayardan
silinir.

9
WINDOWS 7 ‐ 2016
Windows Gezgini ile Yönetmek

Windows Gezgin'ini açmak
için;
Masaüstünden Bilgisayarım
ikonuna tıklanır.
 Windows tuşu ile birlikte E
harfine tıklanır.
 Başlat Menüsü sağ tıklanır
ve
açılan
kısayol
menüsünden
"Windows
Gezgini’ni Aç" seçilir.
 Başlat
–
Menüsü
Programlar ‐ Donatılar –
Windows Gezgini seçilir.

10
WINDOWS 7 ‐ 2016
Kes‐Kopyala‐Yapıştır Yöntemleri
Kopyala
komutu
seçilen
bir
nesnenin
(dosya/klasör/metin, vb.) çoğaltılması için kullanılır.
 Kopyalanacak
nesne seçildikten sonra aşağıdaki
yollardan biri kullanılabilir:

Düzenle menüsü – Kopyala
seçeneği
 Seçili alan üzerinde iken sağ
fare tuşu – Kopyala seçeneği
 Klavyeden CTRL+C komutları
 Ctrl
tuşu
basılı
iken
kopyalanacak klasöre sol tuş
basılı tutularak sürüklenip
bırakılır.

11
WINDOWS 7 ‐ 2016
Kes‐Kopyala‐Yapıştır Yöntemleri
Kes komutu seçilen bir nesnenin (dosya/klasör/metin,
vb.) bir yerden başka bir yere taşınması için kullanılır.
 Kesilecek nesne seçildikten sonra aşağıdaki yollardan biri
kullanılabilir:

Düzenle menüsü – Kes
seçeneği
 Seçili alan üzerinde iken sağ
fare tuşu – Kes seçeneği
 Klavyeden CTRL+X komutları
 Shift
tuşu basılı iken
taşınacak klasöre sol tuş
basılı tutularak sürüklenip
bırakılır.

12
WINDOWS 7 ‐ 2016
Kes‐Kopyala‐Yapıştır Yöntemleri
 Yapıştır komutu kesilen ya da kopyalanan bir nesnenin
(dosya/klasör/metin, vb.) bir yerden başka bir yere
taşınması veya kopyalama işlemini tamamlamak için
kullanılır.
 Yapıştırma
işlemi için aşağıdaki yollardan biri
kullanılabilir:
Düzenle menüsü – Yapıştır
seçeneği
 İstenilen alan içindeyken sağ
fare tuşu – Yapıştır seçeneği
 Klavyeden CTRL+V komutları

13
WINDOWS 7 ‐ 2016
Dosya/Klasör Özellikleri
 Dosya


14
ve
klasörlerin
özelliklerine bakarak türleri,
nitelikleri,
disk
üzerinde
kapladıkları alan, oluşturulma
tarihleri, konumları gibi birçok
bilgiye ulaşabiliriz.
Dosya/klasör
özellikleri
penceresini
açmak
için
dosya/klasör seçildikten sonra
farenin sağ tuşuna tıklanır ve
Özellikler seçeneği seçilir.
Klavye kısayol tuşu: Alt+Enter
WINDOWS 7 ‐ 2016
Denetim Masası
o
o
o
o
o
o
o
o
15
Kullanıcı Hesapları ve Aile Koruması
Sistem ve Güvenlik
Ağ ve Internet
Görünüm ve Kişiselleştirme (bknz. Windows’u Kişileştirme)
Programlar
Donanım ve Ses
Saat, Dil ve Bölge
Erişim Kolaylığı
WINDOWS 7 ‐ 2016
Denetim Masası
 Windows


16
ayarlarını
değiştirmek için Denetim
Masası'nı kullanabilirsiniz.
Bu
ayarlar
Windows
görünümü ve çalışmasıyla ilgili
yaklaşık her şeyi denetler ve
bunları
Windows'u tam
istediğiniz gibi ayarlamanız
için kullanabilirsiniz.
Denetim masasını açmak için
Başlat Menüsünden Denetim
Masası seçeneğine tıklanır.
WINDOWS 7 ‐ 2016
Windows’a Yeni Kullanıcı Eklemek
 Başlat
Menüsü – Denetim Masası – Kullanıcı Hesapları ve
Aile Koruması – Kullanıcı hesapları ekle veya kaldır
seçeneği – Yeni hesap oluştur düğmesi
17
WINDOWS 7 ‐ 2016
Windows’a Yeni Kullanıcı Eklemek

18
Bir hesap oluşturulduktan sonra bu hesapla ilgili
değişikleri, parola atama ve hesabı silme işlemlerini
hesap ismine tıklandığında açılan pencereden
yapabilirsiniz.
WINDOWS 7 ‐ 2016
Program Kaldırmak/Değiştirmek

19
Başlat Menüsü – Denetim Masası – Programlar –
Programlar ve Özellikler – Program kaldır seçeneği
WINDOWS 7 ‐ 2016
Saat, Dil ve Bölge Ayarları

20
Başlat Menüsü – Denetim Masası – Saat, Dil ve Bölge
seçeneği altından bilgisayarın tarih ve saat bilgisini
değiştirebileceğiniz gibi klavye ayarlarında da değişiklik
yapabilirsiniz.
WINDOWS 7 ‐ 2016
Donanım ve Ses Ayarları

21
Başlat Menüsü – Denetim Masası – Donanım ve Ses
seçeneği altından bilgisayarda takılı çeşitli aygıtları (fare
gibi), yazıcı ve faksları görüntüleyip yeni bir yazıcı ya da
aygıt yükleyebilirsiniz.
WINDOWS 7 ‐ 2016
Windows Güvenlik Duvarı
 Başlat
Menüsü – Denetim Masası – Sistem ve Güvenlik –
Windows Güvenlik Duvarı seçeneği ile korsanların ve
kötü amaçlı yazılımların Internet üzerinden erişimini
engelleyebilirsiniz.
22
WINDOWS 7 ‐ 2016
Donatılar
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
23
Çalıştır
Ekran alıntısı aracı
Hesap makinesi
Not defteri
Paint
WordPad
Yapışkan notlar
Matematiksel giriş paneli
Erişim kolaylığı programları
Sistem araçları
WINDOWS 7 ‐ 2016
Donatılar

Windows 7 ile gelen birçok
faydalı uygulamanın bir arada
bulunduğu klasördür.

Donatıları açmak için Başlat
Menüsü ‐ Tüm Programlar ‐
Donatılar seçeneği seçilir.
24
WINDOWS 7 ‐ 2016
Çalıştır
 Bu komut ile bir program, klasör, belge veya bir İnternet
kaynağının adını Aç kutusuna yazarak çalıştırabilirsiniz.
 Örnek: Not defterini açmak için «notepad» yazın ve
Tamam düğmesine tıklayın.
25
WINDOWS 7 ‐ 2016
Ekran Alıntısı Aracı
 Bu araç ile ekran görüntüsünün
tamamı veya belirli bir
bölümü resim formatında kaydedilebilir.
 Bu araç ile serbest bir biçimde ya da dikdörtgen
biçiminde kesit alınabilir.
26
WINDOWS 7 ‐ 2016
Hesap Makinası
Bu uygulama günlük hayatta kullandığımız hesap
makinesi gibidir.
 Bu uygulama ile hem basit hesaplamalar hem de ileri
düzey matematiksel işlemler yapabilirsiniz.

27
WINDOWS 7 ‐ 2016
Not Defteri

28
Düz metin formatındaki ifadeleri yazmamıza
kaydetmemize yarayan en basit metin editörüdür.
ve
WINDOWS 7 ‐ 2016
Paint

29
Üzerinde bulunan araçlar yardımı ile basit çizimler
yapılabilen bir resim editörüdür.
WINDOWS 7 ‐ 2016
WordPad
 Not defterinden
30
daha gelişmiş bir metin editörüdür.
WINDOWS 7 ‐ 2016
Yapışkan Notlar
 Bu uygulama
ile önemli hatırlatmalarınızı not alarak bu
notlarınızı masaüstü ekranına yerleştirebilirsiniz.
31
WINDOWS 7 ‐ 2016
Matematiksel Giriş Paneli

32
Bu panel el yazısı matematiksel ifadeleri tanımak için
Windows 7 sisteminde yerleşik olan matematik ifade
tanıyıcıyı kullanır. Bu tanınan ifadeyi bir kelime ya da
tablo işleme programında kullanabilirsiniz.
WINDOWS 7 ‐ 2016
Sistem Araçları

Sistem araçlarını açmak
için Başlat Menüsü – Tüm
Programlar – Donatılar –
Sistem Araçları seçeneği
seçilir.
 Disk
Temizleme
 Disk Birleştirme
 Görev Zamanlayıcısı
 Sistem Bilgisi
 Sistem Geri Yükleme
33
WINDOWS 7 ‐ 2016
Disk Temizleme
Diskte yer
açmak ve
bilgisayarınızın daha hızlı
çalışmasını sağlamak için
sabit diskinizdeki gereksiz
dosyaları
azaltmak
için
kullanılır.
 Bu özellik geçici dosyaları
siler,
Geri
Dönüşüm
Kutusu'nu boşaltır ve artık
gerekmeyen çeşitli sistem
dosyaları ile diğer öğeleri
kaldırır.

34
WINDOWS 7 ‐ 2016
Disk Birleştirme
Parçalanma, sabit diskinizin
bilgisayarınızı yavaşlatabilecek
fazladan işlem yapmasına yol
açar.
 Disk
Birleştiricisi,
sabit
diskinizin
daha
etkili
çalışabilmesi için parçalanmış
verileri yeniden düzenler.
 Disk
Birleştiricisi
bir
zamanlamaya göre çalışır, ancak
sabit
diskinizi
elle
de
birleştirebilirsiniz.

35
WINDOWS 7 ‐ 2016
Görev Zamanlayıcı

36
Belirli bir programı düzenli olarak kullanıyorsanız,
seçtiğiniz zamanlamaya bağlı olarak bu programı
otomatik olarak açan bir görev oluşturmak üzere Görev
Zamanlayıcı Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz.
WINDOWS 7 ‐ 2016
Sistem Bilgisi

37
Bilgisayarınızın donanım yapılandırması, bilgisayar
bileşenleri, yazılımları ve sürücüleri ile ilgili ayrıntıları
gösterir
WINDOWS 7 ‐ 2016
Sistem Geri Yükleme
Bir program veya sürücünün
yüklenmesi bazen Windows'un
yavaş veya beklemeyen bir şekilde
çalışmasına neden olabilir.
 Sistem
Geri
Yükleme,
bilgisayarınızın sistem dosyalarını
ve programlarını her şeyin yolunda
gittiği bir zamana döndürerek
sorun giderme için saatlerce
çabalamanızı potansiyel olarak
önleyebilir.
 Belgelerinizi, resimlerinizi ve diğer
verilerinizi etkilemez.

38
WINDOWS 7 ‐ 2016
Erişim Kolaylığı Programları

Erişim kolaylığı programlarını
açmak için Başlat Menüsü – Tüm
Programlar – Donatılar – Erişim
Kolaylığı seçeneği seçilir.
Büyüteç
 Ekran Klavyesi
 Ekran Okuyucusu
 Windows Konuşma Tanıma

39
WINDOWS 7 ‐ 2016
Büyüteç
 Bu
araç ile ekranın fare işaretçisi yardımıyla belirlenen
bir bölümü istenilen oranda büyütülebilir.
40
WINDOWS 7 ‐ 2016
Ekran Klavyesi
 Ekran klavyesi ile normal klavye ile yapabileceğiniz
işlemleri yapabilirsiniz.
 İşlemler farenin sol tuşu basılarak
41
gerçekleştirilir.
bütün
WINDOWS 7 ‐ 2016
Ekran Okuyucusu
Görme yetisini kaybetmiş veya azalmış bilgisayar
kullanıcıları için hazırlanmış bir uygulamadır.
 Fare işaretçisi hangi pencerenin üzerine götürülürse
program penceredeki ifadeleri okur.

42
WINDOWS 7 ‐ 2016
Windows Konuşma Tanıma

Bu uygulama ile bilgisayara dışarıdan vereceğimiz sesli
talimatlar doğrultusunda işletim sistemini etkin şekilde
kullanabiliriz.
 Türkçe desteği
43
yoktur.
WINDOWS 7 ‐ 2016
44
44
2016
İNTERNET
İNTERNET ‐ 2016
İÇERİK
 İnternet
nedir?
 İnternetin Tarihçesi
 Ne işe yarar?
 Bilgisayar Ağları
 Ağı oluşturan bileşenler
 Ağı oluşturan cihazlar
 Ağın sınıflandırılması
 Domain‐IP‐URL Kavramları
 İnternete Bağlanmak
 Kablolu Bağlantı
 Kablosuz Bağlantı
2
 Internet
servisleri
 World Wide Web
 Web tarayıcılar
 Arama Motorları
 Sosyal Ağlar
 E‐posta Sistemleri
 Dosya Paylaşımları
 İnternet ve Bilgisayar
Güvenliği
 E‐ticaret
İNTERNET ‐ 2016
İnternet Nedir?
 İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek veri alışverişi
için oluşturdukları yapıya bilgisayar ağı denir.
 İnternet:
 Dünya
üzerinde yer alan birbirinden farklı büyüklükteki bilgisayar
ağılarını birbirine bağlayan en büyük bilgisayar ağıdır.
 Ağların ağıdır.
 Ağlar arası iletişimi ve çalışmayı ifade eden «Internetworking»
ifadesinden türetilmiştir.
 Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında
yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır.
 TDK, İnternet sözcüğüne karşılık olarak Genel Ağ'ı önermiştir.
 TDK Tanımı: İnternet, bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması
sonucu ortaya çıkan, herhangi bir sınırlaması ve yöneticisi
olmayan uluslararası bilgi iletişim ağıdır.
3
İNTERNET ‐ 2016
İnternet Nedir?
4
İNTERNET ‐ 2016
İnternet’in Tarihçesi
 İnternet
1969'da ABD Savunma Bakanlığı ‐ İleri Araştırma Proje
Ajansı (DARPA) tarafından oluşturulan ARPANET projesi ile
başlar.
 DARPA, herhangi bir nükleer saldırı sırasında bilgisayar ağları
arasındaki iletişimi merkezi olmaktan çıkarmak amacıyla böyle
bir projeye başlamıştı. Bunun yapılmasındaki amaç kesintisiz
iletişim sağlayabilmekti.
 Daha sonraki yıllarda ARPANET'in gelişmesi, daha başka ağların
da hizmete konulması ve bunlar arasında bağlantıların
sağlanması sonucu ağ kapsamı oldukça genişleyerek ağlar
arası iletişim dönemi başladı.
 Böylece, küresel ölçekte birbiriyle bağlantılı tüm ağ
sistemlerini ifade etmek üzere özel bir isim şeklinde "Internet"
olarak kullanılmaya başlanmıştır.
5
İNTERNET ‐ 2016
Ülkemizde İnternet
Türkiye'nin ilk İnternet bağlantısı 12 Nisan 1993'te
PTT'den sağlanan 64Kbps kapasiteli hat kullanılarak,
ODTÜ'den ABD'de bulunan NSFNet (National Science
Foundation Network)'e bağlanılarak gerçekleştirildi.
 Haziran 1996 tarihinde TÜBİTAK bünyesinde Ulusal
Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) adıyla bir
merkez kurulmuştur (http://www.ulakbim.gov.tr/).
 ULAKBİM’in
temel görevlerinden biri en yeni
teknolojileri kullanarak Türkiye çapında tüm eğitim ve
araştırma kuruluşlarını birbirine bağlayacak Ulusal
Akademik Ağ (ULAKNET) adıyla hızlı bir iletişim ağı
kurmak ve bu ağ aracılığı ile bilgi hizmetleri vermektir.

6
İNTERNET ‐ 2016
Ne İşe Yarar?
 İletişim ortamıdır.
 Eşsiz
ve dev bir kütüphanedir.
 Eğitim‐öğretim ortamıdır.
 Yaşam‐boyu öğrenim merkezidir.
 Yayıncılık ortamıdır.
 İş ortamıdır.
 Ekonomi ve bankacılık ortamıdır.
 Eğlence ortamıdır.
 Dostluk ve arkadaşlık ortamıdır.
7
İNTERNET ‐ 2016
Bilgisayar Ağları




8
Bir bilgisayar ağı, iki veya daha fazla bilgisayarın bir iletişim aracı
üzerinden(kablolu veya kablosuz), tüm iletişim, yazılım ve donanım
bileşenleri ile birlikte bağlanarak meydana getirilen sistemdir.
Ağı oluşturan bileşenler
 Ağ işletim sistemi yazılımı
 Sunucu (Server)
 İstemci (Client)
 İletişim protokolleri
Ağı oluşturan cihazlar
 Ağ arabirim kartı – Ethernet kartı (NIC)
 Dağıtıcı (Hub)
 Anahtar (Switch)
 Yönlendirici (Router)
Coğrafi koşullara göre ağın sınıflandırılması (LAN, MAN, WAN)
İNTERNET ‐ 2016
Ağı Oluşturan Bileşenler
o
o
o
9
Sunucu (Server)
İstemci (Client)
İletişim protokolleri
İNTERNET ‐ 2016
Sunucu (Server)
 Bir ağda diğer kullanıcılar tarafından erişilen
kaynakları
barındıran bilgisayar ya da cihazlardır.
 Sunucular görevlerine göre adlandırılır;




10
Dosyaların üzerinde bulunduğu dosya sunucusu (file
server),
Yazıcının bağlı olduğu yazıcı sunucusu (print server),
Veritabanı işlemlerinin yapıldığı veritabanı sunucusu
(database server),
Web sayfalarının bulunduğu Web sunucusu (Web server)
olarak adlandırılır.
İNTERNET ‐ 2016
İstemci (Client)
 Bilgisayar ağlarında diğer ağ bileşenlerinin
paylaşıma açık
kaynaklarını kullanabilen birimdir.
 Bir ağ üzerinde, sunucu bilgisayarlardan hizmet alan
kullanıcı bilgisayarlarıdır.
 Eğer bir bilgisayardan İnternet’e bağlanılarak web siteleri
ziyaret ediliyorsa o bilgisayar İstemci(Client) bilgisayardır.
 İstemci‐sunucu, istemciyi (genellikle bir grafik kullanıcı
arayüzü‐GUI) sunucudan ayıran bir ağ mimarisidir. Her
bir istemci yazılımı, sunucuya ya da uygulama
sunucusuna isteklerini (request) gönderir, sunucu
yazılımı da buna karşılık cevap (response) gönderir.
11
İNTERNET ‐ 2016
İstemci ‐ Sunucu
Bilgi veren
Bilgi isteyen
Sunucu (Server)
İstemci (Client)
12
İNTERNET ‐ 2016
İletişim Protokolleri ‐ I
Protokol (İletişim Kuralı) iki bilgisayar arasındaki iletişimi
sağlamak amacıyla verileri düzenlemeye yarayan,
standart olarak kabul edilmiş kurallar dizisidir.
 En sık kullanılan ve bilinen protokol TCP/IP (İletim
Denetim Protokolü / Internet Protokolü ‐ Transmission
Control Protocol / Internet Protocol) protokol grubudur.
 TCP/IP Uygulama Protokolleri;

 Köprü Metni
Aktarım Protokolü (HyperText Transfer Protocol ‐
HTTP),
 Dosya Aktarım Protokolü (File Transfer Protocol ‐ FTP),
 Basit Posta Aktarım Protokolü (Simple Mail Transfer Protocol –
SMTP).
13
İNTERNET ‐ 2016
İletişim Protokolleri ‐ II

TCP/IP: İnternet'in çalışmasını
protokolleri bütünüdür.



14
sağlayan
iletişim
HTTP: İnternet üzerinde Web sayfalarının aktarılması için
kullanılan TCP/IP uygulama katmanı protokolüdür.
FTP: İnternete bağlı iki bilgisayar arasında dosya aktarımı
yapmak için geliştirilen TCP/IP uygulama katmanı
protokolüdür.
SMTP: Bir e‐posta göndermek için sunucu ile istemci
arasındaki iletişim şeklini belirleyen TCP/IP uygulama
katmanı protokolüdür.
İNTERNET ‐ 2016
Ağı oluşturan cihazlar
o
o
o
o
15
Ağ arabirim kartı – Ethernet kartı (NIC)
Dağıtıcı (Hub)
Anahtar (Switch)
Yönlendirici (Router)
İNTERNET ‐ 2016
Ağ Arabirim Kartı
Ağ adaptörü veya ağ kartı (ethernet) kartı olarak
adlandırılır.
 Bilgisayarlarla ağın iletişim kurmasını sağlar ve ağa
fiziksel olarak bağlanır.
 Anakart
üzerinde bulunan yuvaya yerleştirilerek
bilgisayar ağlarında bulunan diğer bilgisayarlarla veri alış
verişini sağlamakta kullanılır.
 Fiziksel adrese sahiptir (MAC Adresi).

16
İNTERNET ‐ 2016
Dağıtıcı (Hub)
Kablolar ile ağ birimlerinin (bilgisayar vb.) birbirlerine
bağlanmasını sağlar.
 Genelde basit ağlar kurulacağı zaman kullanılabilir.
Karmaşık ağlarda kullanılması önerilmez.
 Ağda bir veri bir bilgisayara gönderilecekse Hub'lar bu
veriyi tüm bilgisayarlara gönderirler veriyi alacak olan
bilgisayar veri kendisine gönderilip gönderilmediğini
kontrol eder eğer kendisine gönderilmişse veriyi alır. Bu
işlem ağdaki trafiği artırır.

17
İNTERNET ‐ 2016
Anahtar (Switch)
 Kendisine
bağlı cihazlara anahtarlamalı bir yol sunar.
 Paket aktarımında MAC adreslerini

kullanır.
Adreslerine göre sadece iki cihazın birbirleri ile
haberleşmesine olanak sağlar diğer cihazlar paket
trafiğinden etkilenmez.
 Diğer cihazlar kendi aralarında trafiğe devam
18
edebilirler.
İNTERNET ‐ 2016
Yönlendirici (Router)
 Ağın ve paketlerin
yönlendirilmesini sağlar.
 IP adreslerini kullanır.
 En iyi yolun bulunması işlevini yapar.
 Ağlar arası haberleşme için ara bağlantı sağlar.
 Cihaz, işlemci, ram ve işletim sistemine sahiptir.
 Konfigürasyonu yapılabilir. Kurallar vb..
19
İNTERNET ‐ 2016
Coğrafi Koşullara Göre Ağın Sınıflandırılması
o
o
o
20
Yerel Alan Ağı (Local Area Network – LAN)
Metropol Alan Ağı (Metropolitan Area Network – MAN)
Geniş Alan Ağı (Wide Area Network – WAN)
İNTERNET ‐ 2016
LAN

21
Ev, okul, laboratuvar, iş binaları vb. gibi sınırlı coğrafi
alanda bilgisayarları ve araçları birbirine bağlayan bir
bilgisayar ağıdır.
İNTERNET ‐ 2016
MAN
 LAN ağlarından daha büyük bir ağ
yapısıdır.
 Metropol olarak adlandırılmasının sebebi genellikle
şehrin bir kısmını ya da tamamını kapsamasındandır.
 Kampüs ağları adıyla da anılan bu ağlar, üniversite
kampüslerinde ve büyük işyerlerinde kullanılır.
 Değişik donanım ve aktarım ortamları kullanılır.
22
İNTERNET ‐ 2016
WAN
 Birden fazla cihazın birbiri ile iletişim kurmasını sağlayan
fiziksel veya mantıksal büyük ağdır.
 Yerel alan ağlarının birbirine bağlanmasını sağlayan çok
geniş ağlardır.
 En geniş alan ağı İnternettir.
23
İNTERNET ‐ 2016
İnternet’e Bağlanmak
o
o
24
Kablolu Bağlantı
Kablosuz Bağlantı
İNTERNET ‐ 2016
Kablolu Bağlantı
 Modem ve ilgili bağlantı kablosu gereklidir.
 Fax‐Modem
kartı veya ADSL ile bağlantı için telefon hattı
gereklidir.
 Kablo TV üzerinden bağlantı için kablo modem ve kablo
TV bağlantısı gereklidir.
 Fiber İnternet için ilgili modem ve bağlantı kablosu
gereklidir.
Modem
25
İnternet
İNTERNET ‐ 2016
Kablosuz Bağlantı
İnternete bağlı olan kablosuz bir iletişim aracına
(modem, bilgisayar, access point vb.) kablosuz iletişim
yolları ile bağlanılarak (wi‐fi, bluetooth vb.) İnternete
erişilebilir.
 Mobil cihaza SIM Kart takarak cep telefonu şebekesi
üzerinden İnternete bağlanılabilir.

İnternet
Access Point
26
İNTERNET ‐ 2016
IP Adresi – Alan Adı– URL Kavramları
o
IP Adresi (İnternet Protokol Adresi)
o
o
o
Alan Adı (Domain Name)
o
o
o
27
IPv4
IPv6
Türleri
DNS
URL (Uniform Resource Locator)
İNTERNET ‐ 2016
IP Adresi
IP adresi belli bir ağa bağlı cihazların ağ üzerinden
birbirlerine veri yollamak için kullandıkları haberleşme
yöntemidir.
 İnternet üzerinde her bilgisayarın sahip olduğu bir IP
numarası vardır.
 IP numaraları internet üzerinde bilgisayarların birbirini
kolayca tanımasını sağlar.

28
İNTERNET ‐ 2016
IP Adresi
 2 farklı versiyonu
vardır:
 IPv4:
Bu IP numarası aralarında "." bulunan dört sayıdan
oluşur. 4 hanelidir.
 32 bittir.
 örnek: 192.168.2.1

IPv6: IPv4'ün adreslemede artık yetersiz kalması ve ciddi
sıkıntılar meydana getirmesi üzerine geliştirilmiştir.
 128 bittir.
 IPV6
adresleri 8 hanelidir. Araları ":" ile ayrılır.
 örnek : 2001:a98:c040:111d:0:0:0:1
29
İNTERNET ‐ 2016
Alan Adı (Domain Name)

Bilgisayarların birbirini tanımasını sağlayan numara sisteminin daha
basitleştirilmiş ve akılda kalması için kelimelerle ifade edilmiş halidir.

Bir web sitesinin İnternet'teki adı ve adresidir.

Bu adres olmadan bir İnternet kullanıcısı web sitesine sadece IP
adresi ile ulaşabilir.

DNS (Alan Adı Sistemi – Domain Name System) sunucuları hangi
alan adının hangi IP adresine karşılık geldiği bilgisini eşler ve
kullanıcıları doğru adreslere yönlendirir.
30
İNTERNET ‐ 2016
Alan Adı (Domain Name)
devrek.beun.edu.tr
Domain
DNS
193.140.55.249
IP Adresi
31
İNTERNET ‐ 2016
Alan Adı (Domain Name)
www .beun.edu.tr
Ülke kodu
Alan adı türü (uzantı)
Alan adı tanımlaması
(ismi veya kısa adı)
Web sunucusu (alt domain)
32
İNTERNET ‐ 2016
Alan Adı (Domain Name)


Alan adları 2 bölümden meydana gelir; alan adı ve uzantısı.
Uzantı kısmı birden fazla sayıda olabilir.


www.Alan Adi.Uzanti1.Uzanti2.Uzanti3
www.cu.edu.tr
Uzantı
.edu
.gov
.com
.k12
.mil
.org
.int
.net
.info
.gen
Ülke
Uzantıları
33
Açıklama
Eğitim kurumları (Akademik‐Üniversite)
Resmi kurumlar (Devlet)
Ticari kuruluşlar
Orta, lise ve dengi okullar
Askeri kurumlar (Ülkemizde .tsk)
Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (vakıf, dernek, organizasyon)
Uluslararası organizasyonlar
Internet hizmeti sunan kuruluşlar
Bilgi servisleri
Genel içerikli siteler
tr: Türkiye, jp: Japonya, uk: İngiltere, fr: Fransa, it:
ca: Kanada, ru: Rusya, nl: Hollanda, de: Almanya, gr: Yunanistan
İtalya,
İNTERNET ‐ 2016
URL

İnternet yoluyla insanların kullanımına sunulmuş olan
her metnin, resmin ya da belgenin kendine ait ve tek
olan bir adresi vardır ve buna URL (Özgün Kaynak
Adresi) adı verilir.
 Web sayfası için URL örneği;
http://devrek.beun.edu.tr/dosyalar.aspx?dosya=11
 Resim için URL örneği;
http:// devrek.beun.edu.tr/uploads/Manset/etkinlik.jpg
34
İNTERNET ‐ 2016
URL
Protokol
(İletişim Kuralı)
Klasör
Dosya
Uzantısı
http://www.beun.edu.tr / tr / detay.aspx?pageId=785
Alan Adı (Domain)
35
Dosya Adı
Parametre
İNTERNET ‐ 2016
İnternet Servisleri
o
World Wide Web
o
o
o
o
o
o
36
Web sitesi, web sayfası
Web tarayıcılar
Arama motorları
Sosyal ağlar
E‐posta (E‐mail) sistemleri
Dosya paylaşımları
İNTERNET ‐ 2016
World Wide Web
Dünya
Çapında
Ağ
(World
Wide
Web,
kısaca WWW veya Web), örümcek ağları gibi birbiriyle
bağlantılı sayfalardan, İnternet üzerinde çalışan ve
"www"
ile
başlayan
adreslerdeki
sayfaların
görüntülenmesini sağlayan servistir.
 İnternet ve Web terimleri aynı olguyu tanımlamaz. Zira
Web sadece İnternet üzerinde çalışan bir servistir.
 Web kavramı, CERN'de bir bilgisayar programcısı
olan Tim Berners Lee’nin HTML adlı bilgisayar
dilini bulup geliştirmesiyle oluşmuştur.

37
İNTERNET ‐ 2016
İlk Web Sayfası
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html
38
38
İNTERNET ‐ 2016
HTML
HTML ‐ Zengin Metin İşaret Dili ‐ Hyper Text Markup
Language
 Günümüzde İnternet üzerinde veri paylaşımı için
kullanılan en yaygın metin tabanlı dildir.
 Dilin son sürümü HTML5'tir.
 Yazı, görüntü, video gibi değişik verileri ve bunları içeren
sayfaları birbirine basitçe bağlamak, buna ek olarak söz
konusu sayfaların web tarayıcısı yazılımları tarafından
düzgün olarak görüntülenmesi için "tag" ismi verilen
çeşitli etiketlerden oluşur.
 < > karakterleri arasına yazılan etiketler (tag) kullanılır.

39
İNTERNET ‐ 2016
HTML
<html>
ornek.htm
<head>
<title>Örnek Başlık</title>
</head>
<body>
<p>MERHABA</p>
</body>
</html>
49
İNTERNET ‐ 2016
Web Tarayıcılar
İnternette yer alan dokümanların yazıldığı HTML
belgelerini, resimleri ve benzeri belgeleri ekranınızda
görmenizi sağlayan aracı programlardır.
 Edge (İnternet Explorer), Mozilla Firefox, Google Chrome,
Opera, Apple Safari, Yandex.

41
İNTERNET ‐ 2016
42
İNTERNET ‐ 2016
Arama Motorları ‐ I
 Arama
motoru, İnternet üzerinde bulunan içeriği aramak
için kullanılan bir mekanizmadır. Üç bileşenden oluşur:
web robotu, arama indeksi ve kullanıcı arabirimi.
43

Robot internet üzerinde bulunan web sitelerini, sitelerin
birbirlerine verdiği bağlantıları kullanarak otomatik olarak
gezer ve bu sayfa içeriklerini saklar.

Bu içerik daha sonra indekslenerek hızlı bir şekilde
aranabilir hale getirilir.

Kullanıcı arabirimi ise bu oluşturulan indeksin aranmasını
sağlar.
İNTERNET ‐ 2016
Arama Motorları ‐ II
Günümüzde en popüler
arama
motorlarından
birkaç
tanesinin adresleri ve logoları;
 www.google.com.tr
 www.yandex.com.tr
 www.yahoo.com
 www.bing.com.tr
 www.altavista.com
 www.ask.com
 www.baidu.com
44
İNTERNET ‐ 2016
Arama Motorları ‐ III

İnternette arama yaparken dikkat edilmesi gereken
noktalar;
Aranan kelimelerin sonunda ekler varsa bu ekler
kaldırılmalıdır.
Örnek; "protokoller" yerine "protokol“
 Arama yaptığınızda arama sayfasında çok fazla sayıda site
geliyorsa aramayı daraltabilirsiniz.
Örnek; " Güvenlik" yerine " Ağ Güvenliği"
 Aradığınız kelimelerinin arasında sadece boşluk bırakılmalı
ya da arama operatörlerinden ( + , " “, ‐ ) biri kullanılmalıdır.
 Aramanızda kullanacağınız terimleri doğru seçmeniz, ihtiyaç
duyduğunuz bilgilere ulaşabilmeniz için önemlidir.

45
İNTERNET ‐ 2016
Arama Motorları ‐ IV

Aramalarda kullanılan temel operatörler;
+ Operatörü: Sık kullanılan bir kelime istediğiniz sonucu
almanızda önemliyse, kelimenin başına “+” koyarak aramaya dahil
edebilirsiniz. (“+” işaretinden önce boşluk bıraktığınızdan emin
olunuz.)
Örneğin: Star Wars Episode +I
 ‘’ ‘’ Operatörü: Bazı durumlarda sadece belirli bir ifadeyi içeren
sonuçlara ulaşmak isteyebilirsiniz. Bu durumda arama
terimlerinizin başına ve sonuna çift tırnak koyun. Şarkı sözleri,
İsimler vb.
Örneğin: "Star Wars Episode I"
 ‐ Operatörü: Aradığınız terimin birden fazla anlamı varsa (örneğin
çay, hem sıcak bir içecek hem de bir tür akarsu anlamına gelir)
istemediğiniz anlamı ifade eden kelimelerin önüne eksi (“‐”)
işareti koyarak arama işleminizi daha da özelleştirebilirsiniz.
Örneğin: Çay ‐akarsu

46
İNTERNET ‐ 2016
Arama Motorları ‐ V
~ Operatörü: Eşanlamlı kelimeler orijinal sorgunuzda bazı
kelimelerin yerine geçebilir. Bir kelimenin yanı sıra
eşanlamlılarının da aranması için kelimenin hemen önüne
bir tilde işareti (~) ekleyin.
Örneğin: ~gıda değerleri sonucunda besin değerleri de gelir.
 OR Operatörü: Birkaç kelimeden yalnızca birine sahip
olabilecek sayfaları aramak isterseniz, kelimeler arasına OR
(büyük harfle) operatörünü ekleyin.
Örneğin: Çukurova OR Üniversite
 Filetype Operatörü: Belirli bir dosya türünde arama
yapılmak istenirse dosya türü filetype:dosya_uzantısı
şeklinde verilir.
Örneğin: filetype:pdf Çukurova

47
İNTERNET ‐ 2016
Sosyal Ağlar
Bireylerin İnternet üzerinden toplum
yaşamı içinde kendilerini tanımlamalarına,
anlaşabilecekleri insanlara İnternet iletişim
metotları ile iletişime geçmelerine ve aynı
zamanda normal sosyal yaşamda yapılan
çeşitli
jestleri
simgeleyen
sembolik
hareketleri göstererek insanların yarattığı
sanal ortamdaki sosyal iletişimi kurmaya
yarayan ağlara sosyal ağ denilmektedir.
 www.facebook.com
 plus.google.com
 www.twitter.com
 www.linkedin.com
 www.frienfeed.com
 www.academia.edu
 www.orkut.com
 www.delicious.com

48
İNTERNET ‐ 2016
E‐Posta Sistemleri
 E‐Posta, İnternet
üzerinden
gönderilen elektronik mektuptur. (e‐mail)
 Resim, müzik, video gibi her türlü dosya türü eklenebilir
ve alıcının bilgisayarına transfer edilebilir.
 E‐posta hesapları, bu hizmeti veren çeşitli sitelerden
ücretsiz veya belirli bir ücret karşılığında açılabilir.
 E‐posta adresleri; kullanıcı adı, adres işareti, hesabın
oluşturulduğu sitenin e‐posta sunucusunun adı, nokta (.)
ve site uzantısının aralık bırakılmadan yazılması ile
oluşur.
Örnek: [email protected]
49
İNTERNET ‐ 2016
E‐Posta Adresi
[email protected]
Alan Adı
(domain)
Adres İşareti (Add)
Kullanıcı Adı (Hesap)
50
İNTERNET ‐ 2016
E‐posta Bileşenleri
 Kimden (From) (Gönderen)
 Kime
(To) (Alıcı)
 Konu (Subject)
 Bilgi (Cc) (Carbon Copy)
 Gizli (Bcc) (Blind Carbon Copy)
 Ek (Attachment) (Ekli dosya)
 Yanıtla (Reply, Rep)
 Tümünü Yanıtla (Reply All)
 Yönlendir (Forward, Fwd) (Yönlendirmek, başkasına
iletmek)
51
İNTERNET ‐ 2016
Örnek E‐Posta Kullanımı
 Gelen kutusu
52
İNTERNET ‐ 2016
Örnek E‐Posta Kullanımı
 E‐posta
53
okumak
İNTERNET ‐ 2016
Örnek E‐Posta Kullanımı
 Yeni e‐posta
54
oluşturmak
İNTERNET ‐ 2016
Örnek E‐Posta Kullanımı
 E‐postaya dosya eklemek
55
İNTERNET ‐ 2016
Dosya Paylaşımları
Peer‐to‐peer ya da P2P olarak tanımlanır.
 Peer eş, denk demektir. Bire bir bağlantı.
 İki veya daha fazla istemci arasında veri paylaşmak için
kullanılan bir ağ protokolüdür.
 Peer to peer; sunucu temelli bilgisayar ağlarının aksine
bilgisayarların birbirleriyle herhangi bir sunucuya ihtiyaç
duymadan bilgi alışverişi yapmasını sağlayan bilgisayar ağ
sistemine verilen addır.
 Peer to peer da bilgi alış verişi “istemci” denilen herhangi iki
bilgisayar arasında gerçekleşir.
 Bu ağ sistemi mantığı dosya paylaşımı, video ve daha birçok
elektronik ortam verilerini transfer etmek için yaygın olarak
kullanılmaktadır.

56
İNTERNET ‐ 2016
Dosya Paylaşım Yazılımları
 Bittorrent
İnternet üzerinden dosya paylaşım yazılımına ve aynı tekniği kullanan dosya
takas sistemine verilen isimdir.
 gnutella
 eDonkey
 emule
 BearShare
 iMesh
 LimeWire
 Morpheus
57
İNTERNET ‐ 2016
Güvenlik
o
Kötü Amaçlı (Kötücül) Yazılımlar (Malware)
o
o
o
o
o
o
58
Bilgisayar Virüsleri
Solucanlar (Worm)
Truva atları (Trojan)
Casus yazılımlar (Spyware)
Klavye dinleme (Keylogger)
Arka kapı (Backdoor)
İNTERNET ‐ 2016
Kötü Amaçlı Yazılımlar (Malware)
 Bilgisayar
sistemlerine zarar vermek, bilgi çalmak veya
kullanıcıları rahatsız etmek gibi amaçlarla hazırlanmış
yazılımlara genel olarak verilen ad.
 Genellikle e‐posta, kaynağı belirsiz programlar, forum siteleri,
korsan oyun dvd ve cd’leri gibi farklı yollarla bilgisayarlara
bulaşırlar.
 En genel kötücül yazılım türleri şunlardır:






59
Bilgisayar virüsü
Bilgisayar solucanı (Worm)
Truva atı (Trojan)
Casus yazılım (Spyware)
Klavye dinleme (Keylogger)
Arka kapı (Backdoor)
İNTERNET ‐ 2016
Kötü Amaçlı Yazılımlar Nasıl Bulaşır?
1.
İnternet

Web siteleri,

Güvensiz sitelerde gezinmek veya dosya indirmek, kurmak

Tarayıcının güvenlik seviyesi yetersizliği
 Siteye girince Yeni açılan (PopUp) pencerelere
2.
60
tıklayınca

Eposta veya eposta ekinde bulunan dosya ile,

Anlık mesajlaşma programları,

P2P (Paylaşım ortamlarından indirilen dosyalar)
USB, CD, DVD, Blue‐Ray, Hafıza Kartı, Harici Disk vb.
İNTERNET ‐ 2016
Bilgisayar Virüsleri

Bilgisayar virüsleri, kullanıcının izni ya da
bilgisi dahilinde olmadan bilgisayarın çalışma şeklini
değiştiren ve kendini diğer dosyaların içerisinde gizlemeye
çalışan aslında bir tür bilgisayar programıdır.
Bu programlar, diğer bilgisayarlara bulaşmak amacıyla
tasarlandığı için virüs olarak adlandırılır ancak birçok durumda
bulaşması için bir e‐posta ekini tıklamak gerekir.
 Bilgisayar virüsleri, bilgisayar oyunları, video klipler ya da
fotoğraflar gibi faydalı veya eğlenceli görünen programlar veya
e‐posta eklerine gizlenebilir.
 Birçok virüs insanlar bunları fark etmeden e‐posta eki olarak
arkadaşlarına veya iş arkadaşlarına gönderdiğinde bulaşır.

61
İNTERNET ‐ 2016
Solucanlar (Worm)
 Solucanlar,
herhangi bir insan müdahalesi olmadan bir ağdaki
diğer bilgisayarlara kendini otomatik olarak gönderebilmesi
açısından daha karmaşık virüslerdir.
 Solucanlar, diğer bilgisayarlara bulaşabilmek için bir
bilgisayardaki belirli yazılım programlarının kontrolünü ele
geçirir.
 Solucanların en büyük tehlikesi, kendilerini büyük sayılarda
çoğaltma becerileridir. Örneğin bir solucan, e‐posta adres
defterinizdeki herkese kopyalarını gönderebilir ve sonra aynı
şeyi onların bilgisayarları da yapabilir.
 Bu, domino etkisinin getirdiği yoğun ağ
trafiği işyeri ağlarını ve İnternet'in
tümünü yavaşlatabilir.
62
İNTERNET ‐ 2016
Solucan Örnekleri

İnternette sörf yaparken karşımıza çıkan küçük pencerelerde
ilgi çekici şeyler bulunmaktadır. Bunlara tıkladığımızda tarayıcı
program solucan taşıyan dosyalar indirir. Tıkladığımız andan
itibaren solucan bilgisayarımızda etkinleşir. Bazı penceredeki
yazıların örnekleri;
Tebrikler 250 sms kazandınız telefonunuza indirmek için
tıklayınız.
 Tebrikler Amerika'ya gitme hakkını yakalamak için ücretsiz çekiliş
kazandınız.
 Tebrikler Amerika kapınızda.
 Visa kartınıza bonus kazandınız.
 Sitemize giren 1.000.000. kişisiniz. Bizden hediye şarkı kazandınız.
 Bugün şanslı gününüzdesiniz. Bizden para ödülü kazandınız.
 Tebrikler bizden saat kazandınız.

63
İNTERNET ‐ 2016
Truva Atları (Trojan)
 Zararlı program barındıran
veya yükleyen programdır.
 Adı klasik Truva Atı mitinden türemiştir.
 Truva atları kullanıcıya kullanışlı veya ilginç programlar
gibi görünebilir ancak çalıştırıldıklarında zararlıdırlar.
 Truva atları kendiliğinden yayılamayan ve kullanıcıların
belirli programları çalıştırmasıyla yürütülen kötü amaçlı
yazılımlardır.
Kullanıcının kendi isteği ile truva atını içeri
(bilgisayara) alması gerekir.
 Kendilerini virüsler gibi kopyalayamazlar.
 Kullanıcı bilgisayara truva atı içeren programı
yüklemedikçe zarar veremezler.

64
İNTERNET ‐ 2016
Truva Atları Neler Yapabilir?
Veriyi silmek ya da üzerine yazmak.
 Dosyaları şifrelemek.
 Bilgisayar
kamerasını açarak kullanıcının görüntüsünü
kaydetmek.
 Dosyaları internetten çekmek veya internete aktarmak.
 Kişinin bilgisayarına uzaktan erişime izin vermek.
 Suç aktivitelerinde kullanılabilecek banka ya da diğer hesap
bilgileri için oltalamak.
 Bilgisayar sistemine arka kapı yerleştirmek.
 Optik sürücünün kapağını açıp kapatmak.
 Spam posta göndermek için e‐posta adreslerini toplamak.
 İlgili program kullanıldığında sistemi yeniden başlatmak.
 Güvenlik duvarını veya anti‐virüs programına müdahale etmek
veya devre dışı bırakmak.

65
İNTERNET ‐ 2016
Casus yazılımlar (Spyware)
Casus yazılım, kullanıcılara ait önemli bilgilerin ve
kullanıcının yaptığı işlemlerin, kullanıcının bilgisi
olmadan toplanmasını ve bu bilgilerin kötü niyetli kişilere
gönderilmesini sağlayan yazılım olarak tanımlanır.
 Casus yazılımlar düzenli olarak ziyaret ettiğiniz web
siteleriyle ilişkili olarak sürekli açılan reklamlar
görüntüleyebilir.
 İzniniz olmadan kişisel bilgiler toplayabilir
veya
bilgisayarınızdaki ayarları değiştirebilir.
 Bilgisayarınızı devre dışı bırakabilir
veya suçluların kimliğinizi çalmasını
sağlayabilir.

66
İNTERNET ‐ 2016
Klavye Dinleme (Keylogger)
Klavyedeki tuş vuruşlarının kaydedilmesi ve bunun
sonucunda kişilerin şifre ve kişisel yazışmalarının
başkalarına ulaştırılmasını sağlayan yazılımlardır.
 Bu bilgilere istenildiği zaman ulaşılıp, yazılan her tür bilgi
görülebilir. Bu yolla e‐mail şifreniz, kredi kartı numaranız
gibi hayati önem taşıyan bilgileriniz çalınabilir.
 Ayrıca, birçok keylogger program bilgisayarınızdan anlık
görüntüler yakalayabilmekte (screenlogger) ve bu sayede
o anda ne yaptığınızı, nereye tıkladığınızı, şifreleri nereye
yazdığınızı (sanal klavye) kolaylıkla
gösterebilmektedir.

67
İNTERNET ‐ 2016
Arka Kapı (Backdoor)
 Bilgisayar
üzerinde sıradan incelemelerle bulunamayacak
şekilde, normal kimlik kanıtlama süreçlerini atlamayı
veya kurulan bu yapıdan haberdar olan kişiye o
bilgisayara uzaktan erişmeyi sağlayan yöntemler, arka
kapı olarak adlandırılmaktadır.
 Bir bilgisayara farklı yollardan
girebilme imkanı tanıyan açıklardır.
68
İNTERNET ‐ 2016
Korunmak için..
 Güncel bir Antivirüs, antispyware, veya
Internet Security programı yüklemek,
güvenlik duvarı kullanmak,


69
İnternette bilinçli kullanıcı olmak;

Şüpheli sitelerden, ekli epostalardan uzak durmak,

Ek dosyayı anti virüs taramasından geçirip kullanmak,

Sitelerden dosya indirince taramadan geçirip kullanmak,
Harici depolama birimlerini (Usb, cd, flash..vb.) tarama
yaptıktan sonra kullanmak.
İNTERNET ‐ 2016
Güvenlik Programlarından Bazıları..
AvTest
Sonuçlarına göre;
Windows 7
Ev kullanıcıları
Antivirüsler ve
Performansları
70
https://www.av-test.org/en/antivirus/home-windows/
İNTERNET ‐ 2016
E‐Ticaret (Elektronik Ticaret)




İnternet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin
elektronik ortamdan yapılması kavramıdır.
Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve
ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır.
Ticari işlemlerden biri veya tamamının elektronik ortamda
gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve
ödeme, teslimat olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.
E‐ticaretin farklı türleri vardır:



71
İşletmeler arası (B2B ‐ Business To Business),
İşletmeden‐Tüketiciye (B2C ‐ Business To Consumer)
Tüketiciler arası (C2C – Comsumer To Consumer)
İNTERNET ‐ 2016
72
2016
OFİS
PROGRAMLARI
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
İÇERİK





Ofis Programları Nelerdir?
Ofis Paketleri
Güncel Ofis Programları
 Microsoft Office
 Libre Office
 Open Office
 Ms Office 365
Ms Ofis Sürümleri ve Tarihleri
Ms Windows ve Ofis Sürümleri














2 36
Ms Ofis Sürümleri
Ms Office 95
Ms Office 97
Ms Office 2000
Ms Office XP (2002)
Ms Office 2003
Ms Office 2007
Ms Office 2010
Ms Office 2013
Ms Office 2016
Office Mac (Apple)
Office 2010 Temel Özellikleri
Office 2013 Tanıtımı
Office 2016 Tanıtımı
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
Ofis Programları Nelerdir?
Temel Ofis Programları
 Kelime İşlemci (Word processor)
 Hesap Çizelgesi (Spreadsheet)
 Sunum (Presentation program)
 Veritabanı (Database)
 E‐posta istemcisi (Email client)
3
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
Ofis Paketleri
NeoOffice
4
4
Celframe
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
 Word
 Excel
 PowerPoint
 Outlook
 Access
 Publisher
 InfoPath
 FrontPage
 Visio
 Project
 OneNote
5
http://office.microsoft.com/tr-tr/
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
6
Giriş
Writer
Calc
Impress
Draw
Base
http://www.libreoffice.org/
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
Giriş
Impress
7
Writer
Draw
http://www.openoffice.org.tr
Calc
Base
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
Ms Ofis Sürümleri ve Tarihleri
Yayım tarihi
9
Sürüm
30 Ağustos 1992
Office 3.0
17 Ocak 1994
Office 4.0
2 Haziran 1994
Office 4.3
3 Temmuz 1994
Office (NT 4.2)
30 Ağustos 1995
Office 95 (7.0)
30 Aralık 1996
Office 97 (8.0)
20 Haziran 1998
Office 97 (8.5)
27 Ocak 1999
Office 2000 (9.0)
31 Mayıs 2001
Office XP (10.0)
17 Ekim 2003
Office 2003 (11.0)
30 Ocak 2007
Office 2007 (12.0)
15 Haziran 2010
Office 2010 (14.0)
11 Aralık 2012
Office 2013 (15.0)
22 Eylül 2016
Office 2016 (16.0)
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
Ms Office 95
 Word
 Excel
 PowerPoint
 Access
 Schedule
 Bookshelf
11
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
Ms Office 97
 Word
 Excel
 Outlook
 PowerPoint
 Access
 Publisher
12
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
Ms Office 2000
Word
 Excel
 Outlook
 PowerPoint
 Access
 Publisher
 FrontPage
 PhotoDraw
 Visio
 Project

13
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
Ms Office XP (2002)
Word
 Excel
 Outlook
 PowerPoint
 Access
 Publisher
 FrontPage
 PhotoDraw
 Visio
 Project

14
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
Word
 Excel
 Outlook
 PowerPoint
 Access
 Publisher
 FrontPage
 PhotoDraw
 Visio
 Project

15
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
Word
 Excel
 PowerPoint
 Outlook
 Access
 Publisher
 InfoPath
 FrontPage
 Visio
 Project
 OneNote

16
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
17
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
 Word
 Excel
 PowerPoint
 Outlook
 Access
 Publisher
 InfoPath
 FrontPage
 Visio
 Project
 OneNote
18
http://office.microsoft.com/tr-tr/
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
Macintosh İşletim Sistemi
19
Sürüm
System 7.0-Mac OS 8.1
Office 4.2.1
System 7.1.2
Office 4.2.1
System 7.5-Mac OS 8.0
Office 98
Mac OS 8.1-9.2.2
Office 2001
Mac OS X 10.1-10.5
Office v. X
Mac OS X 10.2-10.5
Office 2004
Mac OS X 10.4-10.6
Office 2008
Mac OS X 10.5-10.8
Office 2011
Mac OS X 10.9-10.11
Office 2016
http://www.microsoft.com/mac
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
Word 2010
Excel 2010
PowerPoint 2010
20
ümü
Enformatik Böl
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
36
Word 2013
22
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
Excel 2013
23
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
PowerPoint 2013
24
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
Outlook 2013
25
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
Access 2013
26
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
Publisher 2013
27
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
OneNote 2013
28
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
36
Word 2016
30
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
Excel 2016
31
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
PowerPoint 2016
32
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
Outlook 2016
33
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
OneNote 2016
34
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
OFİS
PROGRAMLARI
‐2016
OFİS
PROGRAMLARI
‐2016
Kaynaklar
 Microsoft Office
‐ http://office.microsoft.com/tr‐tr/
 LibreOffice – http://www.libreoffice.org/
 OpenOffice.org – http://www.openoffice.org.tr/
 Ms Office Mac ‐ http://www.microsoft.com/mac/
 Ms Office 2013
https://support.office.com/tr‐tr/article/Office‐2013‐H%C4%B1zl%C4%B1‐
Ba%C5%9Flang%C4%B1%C3%A7‐K%C4%B1lavuzlar%C4%B1‐4a8aa04a‐f7f3‐4a4d‐823c‐
3dbc4b8672a1?ui=tr‐TR&rs=tr‐TR&ad=TR

Ms Office 2016
https://support.office.com/tr‐tr/article/Office‐2016‐H%C4%B1zl%C4%B1‐
Ba%C5%9Flang%C4%B1%C3%A7‐K%C4%B1lavuzlar%C4%B1‐25f909da‐3e76‐443d‐94f4‐
6cdf7dedc51e?ui=en‐US&rs=tr‐TR&ad=US
35
OFİS PROGRAMLARI ‐2016
36
2010
WORD 2010
WORD ‐ 2010
İÇERİK
1.
2.
3.
4.
5.
Genel bilgiler
Word ile neler yapabilirsiniz?
Word penceresinin tanıtımı
Sekmelerin tanıtımı
Belgeler ile ilgili işlemler





6.




Yeni bir belge oluşturmak
Varolan bir belgeyi açmak
Bir belgeyi kaydetmek
Bir belgeyi kapatmak
Word seçeneklerini özelleştirmek









Metin yazmak
Metin içinde hareket etmek
Metinleri seçmek
Metin silmek
"Kes", "Kopyala", "Yapıştır" komutları
"Geri Al" ve "Yeniden" komutları
“Bul”, “Değiştir” komutları
Metinleri biçimlendirmek
Metinleri listelemek
 Madde işaretli listeler
 Numaralı listeler
 İç içe listeler
"Biçim Boyacısı"komutu
Belgeye yeni nesneler eklemek






Metin ile ilgili işlemler

2
7.

8.
Sayfa Yapısı ile ilgili işlemler






9.
Kapak sayfası
Dosyadanresim
Küçük resim
Otomatik şekil
SmartArt
WordArt
Metin kutusu
Simge
Tablo
Üstbilgi‐Altbilgi
Sayfa Numarası
Sayfa kenar boşlukları
Yönlendirme
Boyut
Filigran
Sayfa rengi
Sayfa kenarlıkları
Yazım ve Dilbilgisi ile ilgili işlemler



Dil ayarları
Yazım ve dilbilgisi komutu
Sözcük sayımı
WORD ‐ 2010
Genel Bilgiler
Microsoft Word 2010, güçlü bir kelime işlemci
programıdır.
 Gelişmiş biçimlendirme özellikleri sayesinde yazışmaların
etkin kılınmasına yardımcı olur.
 Bu tür programlar kişiye bir çalışma alanı sağlayarak
kağıda dökmek istediklerini bilgisayar ortamında
hazırlamasına yardımcı olur.
 Microsoft Word 2010 programının dosya uzantısı bir
önceki sürümü (Word 2007) gibi .docx olarak
düzenlenmiştir.

3
WORD ‐ 2010
Neler Yapabilirsiniz?
 Dilekçe, Mektup vb. bütün yazışmaları
hazırlayabilirsiniz,
 Gelişmiş biçimlendirme özellikleriyle raporlar yazıp
düzenleyebilirsiniz,
 Tüm müşteriler için toplu mektuplar ve adres etiketleri
hazırlayabilirsiniz,
 Tez,
kitap,
kitapçık,
dergi
vb.
dokümanları
hazırlayabilirsiniz,
 Faks vb. iş şablonlarını hazırlayabilirsiniz,
 Özgeçmiş oluşturabilirsiniz,
 Grafik, tablo ve gelişmiş çizim nesneleri ekleyebilirsiniz,
 Web sayfası hazırlama gibi pek çok amaç için
kullanabilirsiniz.
4
WORD ‐ 2010
Word Penceresi
5
WORD ‐ 2010
Word Sekmelerinin Tanıtımı
o
o
o
o
o
o
o
o
Dosya Sekmesi
Giriş Sekmesi
Ekle Sekmesi
Sayfa Düzeni
Başvurular Sekmesi
Postalar Sekmesi
Gözden Geçir Sekmesi
Görünüm Sekmesi
WORD ‐ 2010
Word Sekmeleri
 Dosya
Sekmesi: Bu sekme ile Yeni, Aç, Kaydet, Yazdır gibi
komutların yanı sıra genel Word ayarlarının yapılabileceği
Seçenekler düğmesine de ulaşılabilir.
7
7
WORD ‐ 2010
Word Sekmeleri
 Giriş
Sekmesi: Bu sekme Word’deki temel biçimlendirme
işlemlerinin yapılabileceği seçenekleri içerir. Her Word
kullanıcısının sıklıkla ihtiyaç duyabileceği birçok grup
seçeneğini üzerinde bulundurur. Bunlar: Pano, Yazı Tipi,
Paragraf, Stiller ve Düzenleme seçenekleridir.
8
8
WORD ‐ 2010
Word Sekmeleri

9
9
Ekle Sekmesi: Bu sekme belgenize eklemek istediğiniz
nesneleri içinde bulundurur. Bu sekmeyle birlikte 7 tane
grup gelmektedir. Bunlar; Sayfalar, Tablolar, Çizimler,
Bağlantılar, Üstbilgi ve Altbilgi, Metin ve Simgeler
gruplarıdır. Tablo, Grafik, Resim vb. nesneler bu sekme
üzerindeki şeritler sayesinde eklenir.
WORD ‐ 2010
Word Sekmeleri

10
10
Sayfa Düzeni Sekmesi: Bu sekme sayesinde sayfa ve
nesne yerleşim ayarları gibi bazı ayarlamalar yapılır. Sayfa
Düzeni sekmesi seçildiğinde, 5 tane grup ekrana gelir
(Temalar, Sayfa Yapısı, Sayfa Arka Planı, Paragraf ve
Yerleştir).
WORD ‐ 2010
Word Sekmeleri

11
11
Başvurular Sekmesi: Bu sekme seçildiğinde; İçindekiler
Tablosu, Dipnotlar, Alıntılar ve Kaynakça, Resim Yazıları,
Dizin ve Kaynakça ekrana gelir. Bu sekmedeki şeritler
sayesinde belgelere içindekiler tablosu eklenir, indeks
oluşturulur.
WORD ‐ 2010
Word Sekmeleri

12
12
Postalar Sekmesi: Bu sekme seçildiğinde 5 tane grup
ekrana gelir (Oluştur, Adres Mektup Birleştirmeyi Başlat,
Alanları Yaz ve Ekle, Sonuçların Önizlemesini Görüntüle
ve Son). Bu sekmedeki şeritler sayesinde adres mektup
birleştirme işlemi yapılır, etiket hazırlanır ve düzenlenir.
WORD ‐ 2010
Word Sekmeleri

13
13
Gözden Geçir Sekmesi: Bu sekme seçildiğinde 7 tane
grup ekrana gelir (Yazım Denetleme, Dil, Açıklamalar,
İzleme, Değişiklikler, Karşılaştır ve Koru). Bu sekmedeki
şeritler sayesinde açıklamalar eklenir, değişikler izlenir,
dilbilgisi denetimi yapılır ve belgeye koruma verilir.
WORD ‐ 2010
Word Sekmeleri

14
14
Görünüm Sekmesi: Bu sekme seçildiğinde 5 tane grup
ekrana gelir (Belge Görünümleri, Göster, Yakınlaştır,
Pencere ve Makrolar). Bu şeritteki gruplar sayesinde,
belge ve pencere görünümü ayarlanır, makrolar
oluşturulur.
WORD ‐ 2010
Belgeler ile İlgili İşlemler
o
o
o
o
o
Yeni bir belge oluşturmak
Bir belgeyi kaydetmek
Varolan bir belgeyi açmak
Bir belgeyi kapatmak
Word seçeneklerini özelleştirmek
WORD ‐ 2010
Yeni Bir Belge Oluşturmak

Yeni bir belge oluşturmak
için sırasıyla aşağıdaki
adımlar izlenir;



Dosya sekmesine tıklanır,
Açılan görünümden Yeni
bölümü seçilir,
Bu bölüm altından önce
Boş
belge
seçeneği
ardından da Oluştur
düğmesi tıklanır.
NOT: Yeni bir belge oluşturmak için CTRL+N tuş kombinasyonu kullanılır.
16
WORD ‐ 2010
Bir Belgeyi Kaydetmek

Bir belgeyi kaydetmek için sırasıyla aşağıdaki adımlar
izlenir;




Dosya sekmesine tıklanır,
Açılan görünümden dosya ilk defa kaydedilecekse Kaydet
bölümü, eğer dosyanın ismi, adı ya da dosya türü
değiştirilecekse Farklı Kaydet bölümü seçilir,
Ekrana gelen iletişim penceresinin Klasörler kısmından
dosyanın kaydedileceği konum seçilip Dosya Adı kısmına
dosyanın ismi girilir.
Eğer dosyanın türü değiştirilecekse Kayıt Türü açılan
kutusundan kaydedilmek istenilen format seçilip son olarak
Kaydet düğmesi tıklanır.
NOT: Bir belgeyi kaydetmek için CTRL+S tuş kombinasyonu kullanılır.
17
WORD ‐ 2010
Varolan Bir Belgeyi Açmak
 Varolan
bir belgeyi açmak
için sırasıyla aşağıdaki
adımlar izlenir;



Dosya sekmesine tıklanır,
Açılan görünümden Aç
bölümü seçilir,
Açılan
Aç
iletişim
penceresinden dosyanın
kayıtlı olduğu konum
seçilip
Aç
düğmesi
tıklanır.
NOT: Varolan bir belgeyi açmak için CTRL+O tuş kombinasyonu kullanılır.
18
WORD ‐ 2010
Bir Belgeyi Kapatmak
Açık bir belgeyi kapatmak için Dosya sekmesinden Kapat seçeneği
tıklanır.
 Belgeyle birlikte Word programı da kapatılacaksa Dosya
sekmesinden Çıkış seçeneği ya da pencerenin sağ üst köşesindeki
kapatma düğmesi ya da pencerenin sol üst köşesindeki Word ikonu
çift tıklanır.

NOT: Belgeyi kapatmak için CTRL+F4 tuş kombinasyonu kullanılır.
19
WORD ‐ 2010
Word Seçeneklerini Özelleştirmek

Word Seçenekleri ile görünüm ve düzenleme seçenekleri kişiye göre
özelleştirilir. Bu bölümde yapılan özelleştirmeler kalıcı olacaktır. Böylece
sürekli aynı ayarlar yapılmak zorunda kalınmaz. Word seçenekleri
penceresini açmak için Dosya sekmesinden Seçenekler bölümü seçilir.
Genel: Word 2010’da kullanılan genel seçeneklerin bulunduğu sekmedir.
 Görüntü: Belge içeriğinin ekranda ve yazdırıldığında nasıl görüntüleneceğinin
belirlendiği sekmedir. Bir takım özel karakterlerin ekranda ve yazdırıldığında
gösterilmesi, sayfa gösterme şekli ve yazdırma seçenekleri ayarlanabilir.
 Yazım Denetleme: Metnin düzeltme ve biçimlendirme şeklinin ayarlandığı sekmedir.
Yazım ve dilbilgisi, otomatik düzelt vb. ayarları içerir.
 Kaydet: Belge kaydetme şeklinin özelleştirildiği sekmedir. Otomatik belge kaydetme
vb. seçenekleri içerir.
 Dil: Office programları içinde kullanacağınız dil ayarlamalarının yapıldığı sekmedir.
 Gelişmiş: Düzenleme, kes‐kopyala ve yapıştır, belge içeriğini göster, yazdır, kaydet, bu
belgeyi paylaşırken aslını koru gibi birçok seçeneğin içinde bulunduğu sekmedir.

29
WORD ‐ 2010
Metin ile İlgili İşlemler
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Metin yazmak
Metin içinde hareket etmek
Metinleri seçmek
Metinleri silmek
"Kes", "Kopyala" ve "Yapıştır" komutları
"Geri Al" ve "Yeniden" komutları
"Bul" ve "Değiştir" komutları
Metinleri biçimlendirmek
Metinleri listelemek
o
o
o
o
Madde işaretli listeler
Numaralı listeler
İç içe listeler
"Biçim Boyacısı" komutu
WORD ‐ 2010
Metin Yazmak

Temel Kavramlar:
Karakter: Küçük ve büyük harfler, rakamlar, noktalama işaretleri, özel
karakterler ve boşluk birer karakteri ifade eder.
 Kelime: Karakterlerin bir araya gelmesiyle oluşan ve iki boşluk karakteri
arasında kalan karakterlerin tamamı bir kelimeyi ifade eder. Word iki
kelimeyi aralarına konulan boşluklardan tanır.
 Cümle: İki noktalama işareti arasında yazılan kelimeler grubudur.
 Satır: Yan yana dizilmiş kelime dizinlerinin her birine satır denir. Yeni bir
satıra geçmek için Enter tuşuna basılmadan yazma işlemine devam edilir,
satır bittiğinde Word programı kendiliğinden bir alt satıra geçilmesini
sağlar.
 Paragraf: Cümleler veya kelimelerin oluşturduğu topluluklara denir. İki
Enter arasında kalan her şey bir paragraftır. Paragraf bitene kadar Enter
tuşuna basılmaz.


22
Word’de imlecin bulunduğu yere yazı yazılabilir.
WORD ‐ 2010
Metin İçinde Hareket Etmek

Metin içinde imleci hareket ettirmek için;


23
23
Gitmek istenilen yere fare ile tıklanır, veya
Klavye kısayolları kullanılır.
Klavye Tuşu
İmlecin Konumu
Sağ (Sol) yön tuşu
Bir karakter sağa (sola) gider
Yukarı (Aşağı) yön tuşu
Bir satır yukarı (aşağı) gider
Home tuşu
Satır başına gider
End tuşu
Satır sonuna gider
PageUp (PageDown) tuşu
Bir sayfa yukarı (aşağı) taşınır
Ctrl+Sağ (Ctrl+Sol) yön tuşu
Bir kelime sağa (sola) taşınır
Ctrl+Yukarı yön tuşu
Aktif paragrafın başına taşınır
Ctrl+Aşağı yön tuşu
Bir sonraki paragrafın başına taşınır
Ctrl+Home
Belgenin başına taşınır
Ctrl+End
Belgenin sonuna taşınır
WORD ‐ 2010
Metinleri Seçmek (I)

Biçimlendirme ve diğer işlemlerin yapılabilmesi için
öncelikle seçim işleminin yapılması gerekir.

Fare ile seçim yapmak
yararlanılır:
için aşağıdaki yollardan
İşlem
Komut
Kelime seçmek
Kelime üzerine çift tıklamak
Ardışık kelimeler seçmek
Bir kelimeden başlayarak fare ile sürükleme yapmak
Satır seçmek
Fare imlecini satırın başına götürüp bir kere tıklamak
Ardışık satırları seçmek
Satır başında aşağı‐yukarı sürükleme yapmak
Cümle seçmek
CTRL tuşu basılı iken cümle içine bir kere tıklamak
Paragraf seçmek
Paragraf içinde üç kere tıklamak
24
WORD ‐ 2010
Metinleri Seçmek (II)

Klavye ile seçim yapmak için aşağıdaki yollardan
yararlanılır:
İşlem
Komut
Karakter seçmek
SHIFT+Sağ veya SHIFT+Sol yön tuşlarına basmak
Yukarı‐Aşağı doğru
bir satır seçmek
SHIFT+Yukarı veya SHIFT+Aşağı yön tuşlarına basmak
Satırı başından
sonuna seçmek
İmleç satır başında iken SHIFT+END tuşlarına basmak
Satırı sonundan
başına seçmek
İmleç satır sonunda iken SHIFT+HOME tuşlarına basmak
Tüm belgeyi
seçmek
CTRL+A tuşlarına tıklamak
25
WORD ‐ 2010
Metinleri Silmek

Metinleri seçmek başlığı altında anlatıldığı şekilde
silinmek istenilen alan seçili hale getirilir.
 Klavyeden

Delete ya da Backspace tuşu tıklanır.
Metin içerisinden tek bir karakter silmek için, seçim
işlemi yapmadan, imlecin bulunduğu konumun:

Solundan bir karakter silmek için Backspace

Sağından bir karakter silmek için Delete
tuşları kullanılır.
26
WORD ‐ 2010
Kes‐Kopyala‐Yapıştır (I)

Kopyala‐Yapıştır: Belge içerisinde bulunan bir metnin
aynı belge içerisinde ya da başka bir belge içinde tekrar
kullanılması
gerektiği
durumlarda,
seçilen
metnin
klonunu oluşturmak için kullanılır.

Kes‐Yapıştır: Belge içerisinde bulunan bir metni aynı
belge içerisinde başka bir yere ya da başka bir belge içine
taşımak için kullanılır.
27
WORD ‐ 2010
Kes‐Kopyala‐Yapıştır (II)
 Kopyala komutu için kopyalanacak metni seçtikten sonra
aşağıdaki yollardan biri kullanılabilir:
28

Giriş sekmesi – Pano Grubu –
düğmesi

Seçili alan üzerinde iken sağ fare tuşu –

Klavyeden CTRL+C komutları
seçeneği
WORD ‐ 2010
Kes‐Kopyala‐Yapıştır (III)

Kes komutu için taşınacak metni seçtikten sonra
aşağıdaki yollardan biri kullanılabilir:
29

Giriş sekmesi – Pano Grubu –
düğmesi

Seçili alan üzerinde iken sağ fare tuşu –

Klavyeden CTRL+X komutları
seçeneği
WORD ‐ 2010
Kes‐Kopyala‐Yapıştır (IV)

Yapıştır komutu için kopyalama ya da kesme işlemi
yapıldıktan sonra imleç kopyalanacak ya da taşınacak
yerde iken aşağıdaki yollardan biri kullanılabilir:
30

Giriş sekmesi – Pano Grubu –
düğmesi

Sağ fare tuşu – Yapıştırma Seçeneklerinden uygun olan

Klavyeden CTRL+V komutları
WORD ‐ 2010
Geri Al ve Yeniden (Yinele) (I)

Word ile yaptığınız tüm yazım, düzenleme ve
biçimlendirme işlemleri hafızaya alınır ve gerektiğinde
belli bir noktaya geriye dönülebilir.

Eğer istenirse tüm yapılan işlemler iptal edilebilir ya da
istenilen bir adıma geri dönülebilir. Bu işleme "Geri Al"
denir.

Eğer geri alınan bir işlem tekrar yapılmak istenirse bu
sefer de "Yeniden" ya da "Yenile" komutları kullanılır.
31
WORD ‐ 2010
Geri Al ve Yeniden (Yinele) (II)
 Geri Al komutu için aşağıdaki yollardan

biri kullanılabilir:
Hızlı erişim araç çubuğu ‐ düğmesi (Bu düğmenin
yanındaki ok kullanılarak istenilen adıma kadar geri
dönülebilir.)
 Klavyeden
32
CTRL+Z komutları
WORD ‐ 2010
Geri Al ve Yeniden (Yinele) (III)

Yeniden (Yinele) komutu için aşağıdaki yollardan biri
kullanılabilir:
 Hızlı erişim araç
 Klavyeden
 Bu
çubuğu ‐
( ) düğmesi
CTRL+Y komutları
düğme ile hem geri alınan işlemler tekrar
yapılabilir
(yeniden)
hem
de
son
yapılan
biçimlendirme işlemi seçilen bir metin üzerinde
tekrarlanabilir (yinele).
33
WORD ‐ 2010
Bul ve Değiştir (I)

Belge içerisinde aramak istenilen kelime, cümle ya da
özel karakterler için "Bul" komutu kullanılır.
 Bul komutu için aşağıdaki yollardan birisi

Giriş sekmesi – Düzenleme grubu –

Klavyeden CTRL+F komutları
kullanılabilir:
düğmesi
 Bu yollardan biri kullanıldığında sol tarafta açılan
görev bölmesinden istenilen arama yapılır.
34
Gezinti
WORD ‐ 2010
Bul ve Değiştir (II)
düğmesinin sağ tarafındaki ok tıklanıp Gelişmiş Bul

seçeneği seçilirse yukarıdaki Bul ve Değiştir penceresi
açılır.

Bu
pencere
yardımı
gerçekleştirilebilir.
35
35
ile
de
gelişmiş
aramalar
WORD ‐ 2010
Bul ve Değiştir (III)
 Belge
içerisinde geçen bir metnin bulunup aynı zamanda
değiştirilmesi gerektiği durumlarda "Değiştir" komutu
kullanılır.
 Değiştir
komutu için aşağıdaki yollardan birisi
kullanılabilir:


 Bu
Giriş sekmesi – Düzenleme grubu –
Klavyeden CTRL+H komutları
düğmesi
yollardan biri kullanıldığında bir önceki slaytta verilen
Bul ve Değiştir penceresi açılır ve istenen değişiklikler
yapılır.
36
WORD ‐ 2010
Metinleri Biçimlendirmek (I)
 Giriş
sekmesinde yer alan Yazı Tipi grubundaki komutlar
kullanılarak
seçili
biçimlendirilebilir.
37
37
metinler
farklı
şekillerde
WORD ‐ 2010
Metinleri Biçimlendirmek (II)
 Giriş
sekmesinde yer alan Paragraf grubundaki komutlar
kullanılarak
da
biçimlendirilebilir.
38
38
seçili
metinler
farklı
şekillerde
WORD ‐ 2010
Metinleri Biçimlendirmek (III)
Seçili metinleri biçimlendirmenin bir diğer kısa yolu da
metin seçildiği anda otomatik olarak açılan mini araç
çubuğudur.
 En çok kullanılan biçimlendirme seçenekleri bu araç
çubuğu üzerinde bulunur.

39
WORD ‐ 2010
Metinleri Listelemek (I)
 Madde
İşaretli Listeler: Numaralandırma gerektirmeyen,
sırasız öğelerin listesini oluşturmak için madde işaretli
listeler oluşturulur.
 Madde işareti olarak resim veya sembol kullanılır.
 Madde işareti eklemek için;



49
Maddelenecek metinler seçili hale getirilir,
Giriş sekmesi – Paragraf grubu –
düğmesi tıklanır,
Varsayılan olarak tek nokta şeklinde madde işareti gelir,
düğmenin sağında yer alan aşağı doğru ok kullanılarak
madde işareti değiştirilebilir.
WORD ‐ 2010
Metinleri Listelemek (II)
Numaralı Listeler: Numaralandırma gerektiren, sıralı
öğelerin listesini oluşturmak için numaralandırılmış
listeler oluşturulur.
 Numaralı liste oluşturmak için;




41
Numaralandırılacak metinler seçili hale getirilir,
Giriş sekmesi – Paragraf grubu –
düğmesi tıklanır,
Varsayılan olarak bir numaralandırma stili gelir, düğmenin
sağında yer alan aşağı doğru ok kullanılarak
numaralandırma stili değiştirilebilir.
WORD ‐ 2010
Metinleri Listelemek (III)
İç İçe Listeler: Listenin içinde başka listeler oluşturmak
için Giriş sekmesi altında yer alan Paragraf grubundaki
Girintiyi Arttır ve Girintiyi Azalt düğmeleri kullanılır.
 İç içe listeler oluşturmak için;

Listenin içinde alt liste yapılacak metinler seçili hale getirilir,
 Giriş sekmesi – Paragraf grubu –
düğmeleri kullanılır.
 Seçili liste elemanlarını bir adım içeri almak için "Girintiyi
Arttır" düğmesi ( ), bir adım geri almak için ise "Girintiyi
Azalt" düğmesi ( ) kullanılır.

42
WORD ‐ 2010
Biçim Boyacısı
Bir metin üzerindeki tüm biçimsel özelliklerin (kalın,
italik, 18 punto, calibri yazı tipinde vs. olması gibi) seçilen
başka bir metne aynen kopyalanabilmesi için Giriş
sekmesi Pano grubu altında yer alan Biçim Boyacısı
(
) düğmesi kullanılır.
 Bunun için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir.

1.
2.
3.
4.
Biçimi aktarılacak metin seçilir,
Giriş sekmesi – Pano grubu –
İmleç fırça şeklini alır,
Biçimin aktarılacağı metne tıklanır.
düğmesi tıklanır,
NOT: Biçim boyacısı birden fazla metne uygulanacaksa fırçaya çift tıklanır ve istenilen kadar
metne uygulandıktan sonra ESC tuşu basılarak biçim boyacısı iptal edilir.
43
WORD ‐ 2010
44
2016
WORD 2010
WORD ‐ 2010
İÇERİK
1.
2.
3.
4.
5.
Genel bilgiler
Word ile neler yapabilirsiniz?
Word penceresinin tanıtımı
Sekmelerin tanıtımı
Belgeler ile ilgili işlemler





6.




Yeni bir belge oluşturmak
Varolan bir belgeyi açmak
Bir belgeyi kaydetmek
Bir belgeyi kapatmak
Word seçeneklerini özelleştirmek









Metin yazmak
Metin içinde hareket etmek
Metinleri seçmek
Metin silmek
"Kes", "Kopyala", "Yapıştır" komutları
"Geri Al" ve "Yeniden" komutları
“Bul”, “Değiştir” komutları
Metinleri biçimlendirmek
Metinleri listelemek
 Madde işaretli listeler
 Numaralı listeler
 İç içe listeler
"Biçim Boyacısı" komutu
Belgeye yeni nesneler eklemek






Metin ile ilgili işlemler

2
7.

8.
Sayfa Yapısı ile ilgili işlemler






9.
Kapak sayfası
Dosyadanresim
Küçük resim
Otomatik şekil
SmartArt
WordArt
Metin kutusu
Simge
Tablo
Üstbilgi‐Altbilgi
Sayfa Numarası
Sayfa kenar boşlukları
Yönlendirme
Boyut
Filigran
Sayfa rengi
Sayfa kenarlıkları
Yazım ve Dilbilgisi ile ilgili işlemler



Dil ayarları
Yazım ve dilbilgisi komutu
Sözcük sayımı
WORD ‐ 2010
Belgeye Yeni Nesneler Eklemek
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
3
Kapak sayfası
Dosyadan resim
Küçük resim
Otomatik şekil
SmartArt
WordArt
Metin kutusu
Simge
Tablo
Üstbilgi‐Altbilgi
Sayfa Numarası
WORD ‐ 2010
Kapak Sayfası Eklemek
 Kapak
sayfaları, hazırlanan doküman hakkında kısa
bilgileri içerir. Örneğin konu, hazırlayan, tarih gibi.
 Kapak sayfası eklemek için;

Ekle sekmesi ‐ Sayfalar grubu ‐

Ekrana gelen kapak sayfalarından istenilen seçilir.
 Kapak
düğmesi tıklanır.
sayfasını kaldırmak için ise yine aynı düğmeye
tıklanır ve Geçerli Kapak Sayfasını Kaldır seçeneği seçilir.
4
WORD ‐ 2010
Dosyadan Resim Eklemek
 Bilgisayarda kayıtlı olan resim dosyalarını eklemek için;
Resim eklemek istenilen yere imleç bırakılır,
 Ekle sekmesi ‐ Çizimler grubu ‐
düğmesi tıklanır,
 Ekrana gelen Resim Ekle penceresinden eklemek istenilen
resim bilgisayardan bulunur ve Ekle düğmesine basılır.


5
Resim üzerinde düzenleme yapmak için resim üzerine
tıklanınca sekmelerin en sağında açılan Resim Araçları
altındaki Biçim sekmesi kullanılır.
WORD ‐ 2010
Küçük Resim Eklemek
 Word programının kendi içerisinde yer alan galeriden de farklı

resimler eklenerek görsellik arttırılabilir.
Galeriden küçük resim eklemek için;


Küçük resim eklemek istenilen yere imleç bırakılır,
Ekle sekmesi ‐ Çizimler grubu ‐
düğmesi tıklanır,
Sağ tarafta açılan Küçük Resim görev bölmesinde Aranan kısmına
aranan nesneyle ilgili bir anahtar kelime girilir,
 Enter veya Git düğmesine basılır,
 Ekranda listelenen arama sonuçları listesinden eklenmek istenilen
öğe üzerine bir kez tıklanarak belgeye nesne ekleme işlemi
tamamlanır.


6
Küçük resimlerde düzenleme yapmak için resimler için de
kullanılan aynı Biçim sekmesi kullanılır.
WORD ‐ 2010
Otomatik Şekil Eklemek
şekiller eklenerek belgelere
görsel zenginlik kazandırılabilir.
 Otomatik Şekil eklemek için;
 Otomatik
 Ekle sekmesi


7
‐ Çizimler grubu ‐
düğmesi
tıklanır,
Yanda açılan şekiller kategorisinden bir
şekil üzerine tıklanarak, belge içerisinde
istenilen bir konuma farenin sol tuşu basılı
tutularak istenilen boyutta çizilir.
Otomatik şekiller üzerinde düzenleme
yapmak için şekil üzerine tıklanınca
sekmelerin en sağında açılan Çizim
Araçları altındaki Biçim sekmesi kullanılır.
WORD ‐ 2010
SmartArt Eklemek


Belge içerisine eklenen bilgilerin görsel olarak ifade edilmesi için
SmartArt grafikleri kullanılır.
SmartArt grafik eklemek için;





8
SmartArt eklemek istenilen konuma imleç bırakılır,
Ekle sekmesi ‐ Çizimler grubu ‐
düğmesi tıklanır,
Ekrana gelen SmartArt Grafiği Seç penceresinden yapılacak işe uygun
SmartArt grafik seçilir ve Tamam düğmesine tıklanır,
Grafik üzerinden bulunan alanlara veya Metninizi buraya yazın bölümüne
istenilen grafik değerleri girilir.
SmartArt grafikleri üzerinde düzenleme yapmak için grafik üzerine
tıklanınca sekmelerin en sağında açılan SmartArt Araçları altındaki
Tasarım ve Biçim sekmeleri kullanılır.
WORD ‐ 2010
WordArt Eklemek


Belge içerisine süslü yazılar eklemek için
WordArt kullanılır.
WordArt eklemek için,




9
Ekle sekmesi ‐ Metin grubu ‐
düğmesi
tıklanır,
Yanda açılan farklı seçeneklerden istenen
seçilir,
Ekrana gelen metin kutusunun içerisine
istenilen metin yazılır.
WordArt üzerinde düzenleme yapmak için WordArt üzerine
tıklanınca sekmelerin en sağında açılan Çizim Araçları
altındaki Biçim sekmesi kullanılır.
WORD ‐ 2010
Metin Kutusu Eklemek
Belge içerisinde imleç ile kolay ulaşılamayan konumlara
metin kutuları kullanılarak yazı yazılabilir.
 Metin kutusu eklemek için;


Ekle sekmesi ‐ Metin grubu ‐

Ekrana gelen metin kutusu galerisinden istenilen metin
kutusu üzerine tıklanır,
İmlecin bulunduğu konuma metin kutusu eklenir.


10
düğmesi tıklanır,
Metin kutuları üzerinde düzenleme yapmak için metin
kutusu üzerine tıklanınca sekmelerin en sağında açılan
Çizim Araçları altındaki Biçim sekmesi kullanılır.
WORD ‐ 2010
Simge Eklemek
 Word ile klavyede
olmayan bir takım özel karakterler ya
da simgeler eklenebilir.
 Simge eklemek için;

Simge eklemek istenilen yere imleç bırakılır,

Ekle sekmesi ‐ Simgeler grubu ‐
düğmesi tıklanır.
 Ekrana gelen listeden eklemek
istenilen simge seçilir. Eğer,
eklenmek istenilen simge yoksa Tüm Simgeler tıklanır.
 Ekrana
gelen iletişim penceresinden istenilen simge seçilir
ve Ekle düğmesi tıklanır.
11
WORD ‐ 2010
Tablo Eklemek
 Tablo eklemek için;
Tablo eklemek istenilen yere imleç bırakılır,
 Ekle sekmesi ‐ Tablolar grubu ‐
düğmesi tıklanır,
 İstenilen satır ve sütun sayısı kadar seçim yapılır ya da Tablo
Ekle komutu tıklanır ve gelen ekranda satır ve sütun sayısı
girilir.


12
Tablolar üzerinde düzenleme yapmak için tablo üzerine
tıklanınca sekmelerin en sağında açılan Tablo Araçları
altındaki Tasarım ve Düzen sekmeleri kullanılır.
WORD ‐ 2010
Üstbilgi ve Altbilgi Eklemek
 Altbilgi


alır.
Bu alana yazılan yazılar tüm sayfalarda aynen görüntülenir.
Üstbilgi veya altbilgi eklemek için;

Ekle sekmesi ‐ Üstbilgi ve Altbilgi grubu ‐

Açılan Yerleşik kısmından altbilgi veya üstbilgi şablonu seçilir,
Üstbilgi ya da altbilgiye istenen bilgiler eklenir.


13
ve Üstbilgi bölümü belgenizin üst/alt kenar boşluklarında yer
düğmesi tıklanır,
Üstbilgi ya da Altbilgide değişiklik yapmak için bu alana geçtikten
sonra açılan Üstbilgi ve Altbilgi Araçları altındaki Tasarım sekmesi
kullanılır.
WORD ‐ 2010
Sayfa Numarası Eklemek
 Sayfa numarası eklemek

için;
Ekle sekmesi ‐ Üstbilgi ve Altbilgi
grubu ‐
düğmesi tıklanır,
 Açılan yandaki listeden sayfa numarası
için bir konum seçilir.

Sayfa numarasını kaldırmak için ise
yine aynı listeden Sayfa Numaralarını
Kaldır seçeneği seçilir.
14
WORD ‐ 2010
Sayfa Yapısı ile İlgili İşlemler
o
o
o
o
o
o
15
Sayfa kenar boşluklarını ayarlamak
Sayfa yönlendirmesi nasıl yapılır?
Sayfa boyutunu değiştirmek
Sayfaya filigran eklemek
Sayfa rengini değiştirmek
Sayfaya kenarlık vermek
WORD ‐ 2010
Sayfa Kenar Boşlukları
Sayfa kenar boşlukları, sayfa
kenarlarındaki boş alanlardır.
 Sayfa kenar boşluklarına genellikle
üstbilgi, altbilgi ve sayfa numarası gibi
öğeler yerleştirilir.
 Sayfa kenar boşluklarını ayarlamak
için;


Sayfa Düzeni sekmesi – Sayfa Yapısı
grubu ‐
düğmesi tıklanır,
 Açılan
hazır listeden uygun ölçüler ya da
listedekiler uygun değilse Özel Kenar
Boşlukları
seçeneğinden
istenilen
ölçüler girilir.
16
WORD ‐ 2010
Sayfa Yönlendirmesi
 Varsayılan sayfa yönü
dikeydir.
 Yatay sayfayla çalışmaya ihtiyaç duyulması durumunda
yönlendirme seçenekleri kullanılır.
 Sayfa yönünü değiştirmek için;


17
Sayfa Düzeni sekmesi – Sayfa Yapısı grubu ‐
tıklanır,
Ekrana gelen listeden yatay veya dikey
yönlendirme seçeneklerinden uygun olan
seçilir.
düğmesi
WORD ‐ 2010
Sayfa Boyutu
 Word
belgeleri farklı sayfa boyutları
kullanılarak ölçeklendirilebilir.
 Sayfa boyutunu değiştirmek için;

Sayfa Düzeni sekmesi – Sayfa Yapısı
grubu ‐
düğmesi tıklanır,

İstenilen sayfa boyutu listeden
seçilerek değiştirilir,
İstenilen sayfa boyutu listede yoksa
Tüm Sayfa Boyutları seçilerek istenilen
genişlik ve yükseklik verilir.

18
WORD ‐ 2010
Filigran Eklemek


Sayfa filigranları belge metnin
arkasına yerleştirilen metin
veya resimlerdir.
Belgeye filigran eklemek için;

Sayfa Düzeni sekmesi – Sayfa
Arka
Planı
grubu
–
düğmesi tıklanır,

Varsa hazır filigranlardan seçilir
yoksa Özel Filigran seçeneğine
tıklanarak istenilen bir filigran
eklenebilir,
Açılan Basılı Filigran iletişim penceresinden resim ya da metin
filigranı seçeneklerinden istenilen seçilir,
Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra Tamam düğmesine tıklanır.


19
WORD ‐ 2010
Sayfa Rengi
 Belgenin arka plan rengi düz bir renk, doku, desen
ya da
resim ile değiştirerek belgelere görsellik kazandırılabilir.
 Belgeye
arka
plan
rengi/dokusu/deseni/resmi
ekleyebilmek için;

Sayfa Düzeni sekmesi – Sayfa Arka Planı grubu –
düğmesi tıklanır,
 Açılan
varsayılan renk paletinden düz bir renk, istenilen renk
yoksa Tüm Renkler seçeneğinden düz bir renk, ya da
doku/desen/resim gibi bir dolgu verilmek isteniyorsa Dolgu
Efektleri seçeneğinden uygun olan seçilir.
20
WORD ‐ 2010
Sayfa Kenarlığı
 Sayfaların
görselliği artırılmak için sayfa kenarlıkları
eklenir.
 Belgeye sayfa kenarlığı eklemek için;

Sayfa Düzeni sekmesi – Sayfa Arka Planı grubu –
düğmesi tıklanır,
 Açılan

21
Kenarlıklar ve Gölgelendirme iletişim penceresindeki
Sayfa Kenarlığı sekmesinden uygun stil, renk ve genişlikte
kenarlık seçilir,
Seçilen bu kenarlık sayfanın istenilen kenarlarına uygulanır.
WORD ‐ 2010
Yazım ve Dilbilgisi ile İlgili İşlemler
o
o
o
22
Belge dilini ayarlamak
Yazım ve dilbilgisi komutunu kullanmak
Sözcük sayımı yapmak
WORD ‐ 2010
Dil Ayarları
 Belgede
kullanılan dile göre dil ayarlaması yapılması
durumunda belgenin otomatik olarak dilbilgisi
denetimini yapılabilir.
 Belgede
kullanılacak dilin
seçimi için;
 Gözden
Geçir sekmesi – Dil
grubu –
düğmesi tıklanır,
 Açılan
Dil
iletişim
penceresinden istenilen dil
seçilir ve Tamam düğmesi
tıklanır.
23
WORD ‐ 2010
Yazım ve Dilbilgisi Komutu

Word ayarlanan dile göre dilbilgisi kurallarına aykırı yazılan
cümlelerin denetlemesini ve düzeltmesini yapabilmektedir.

Dilbilgisi denetimini başlatmak
için;

Gözden Geçir sekmesi – Yazım
Denetleme
grubu
–
düğmesi tıklanır,

Açılan Yazım Denetimi ve
Dilbilgisi iletişim penceresinden
gerekli düzeltmeler tüm metin
taranana kadar devam ettirilir.
NOT: Dilbilgisi denetimini başlatmak için F7 klavye tuşu kullanılır.
24
WORD ‐ 2010
Sözcük Sayımı
 Belge
içinde kullanılan karakter, sözcük, paragraf, satır ve
sayfa sayılarının bilgisinin ekranda listelenmesi için
sözcük sayımı komutu kullanılır.
 Sözcük Sayımı iletişim penceresine ulaşmak için Gözden
Geçir sekmesi – Yazım Denetleme grubu –
düğmesi tıklanır.
25
WORD ‐ 2010
26
2016
EXCEL 2010
EXCEL ‐ 2010
İÇERİK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
2
Genel Bilgiler
Excel penceresinin tanıtımı
Sekmelerin tanıtımı
Temel Kavramlar
Çalışma kitabı ile ilgili işlemler

Yeni bir çalışma kitabı oluşturmak

Çalışma kitabını kaydetmek

Varolan bir çalışma kitabını açmak

Çalışma kitabını kapatmak

Excel seçeneklerini özelleştirmek
Çalışma sayfası ile ilgili işlemler

Çalışma sayfası eklemek

Çalışma sayfasını yeniden adlandırmak

Çalışma sayfasını silmek

Çalışma sayfasını gizlemek/göstermek

Çalışma sayfalarını taşımak

Sekme rengini değiştirmek
Hücreler ile ilgili işlemler

Hücreler arası geçiş yapmak

Hücreleri seçmek

Hücreleri biçimlendirmek

Hücreleri taşımak ve kopyalamak

Hücrelerdeki verileri temizlemek
Satır ve sütun ile ilgili işlemler

Satır ve sütun eklemek

Satır ve sütun silmek

Satır yüksekliğini ve sütun genişliğini ayarlamak

Satır ve sütun gizlemek/göstermek
9.
10.
Çalışma sayfasına yeni nesneler eklemek

Dosyadanresim

Küçük resim

Otomatik şekil

SmartArt

WordArt

Metin kutusu

Simge

Üstbilgi‐Altbilgi
Veriler ile ilgili işlemler

Grafikler






Formüller



Genel bilgiler
Temel İşlevler
Eğer formülü
Sıralama yapmak

Filtreleme yapmak

Sabit/ Sıralı Otomatik Doldurma
Çalışma sayfası yapısı ile ilgili işlemler

Sayfa kenar boşlukları

Yönlendirme

Boyut

11.
Grafik oluşturmak
Grafiğin türünü değiştirmek
Grafiğin verisini değiştirmek
Grafik seçeneklerini değiştirmek
Grafiği taşımak
EXCEL ‐ 2010
Genel Bilgiler
 Microsoft Excel 2010, güçlü bir tablo işlemci programıdır.
 Excel her
 Bu
türlü veriyi tablolar ve listeler halinde tutar.
verileri analiz etmek ve verile üzerinde hesaplamalar
yapmak için gerekli tüm araçlar Excel içerisinde
mevcuttur.

Microsoft Excel 2010 programının dosya uzantısı bir
önceki
sürümü
düzenlenmiştir.
3
2
(Excel
2007)
gibi
.xlsx
olarak
EXCEL ‐ 2010
Excel Penceresi
4
2
EXCEL ‐ 2010
Excel Sekmelerinin Tanıtımı
o
o
o
o
o
o
o
o
5
2
Dosya Sekmesi
Giriş Sekmesi
Ekle Sekmesi
Sayfa Düzeni
Formüller Sekmesi
Veri Sekmesi
Gözden Geçir Sekmesi
Görünüm Sekmesi
EXCEL ‐ 2010
Excel Sekmeleri
 Dosya
Sekmesi: Bu sekme ile Yeni, Aç, Kaydet, Yazdır gibi
komutların yanı sıra genel Excel ayarlarının yapılabileceği
Seçenekler düğmesine de ulaşılabilir.
6
2
EXCEL ‐ 2010
Excel Sekmeleri

7
2
Giriş Sekmesi: Excel’deki temel işlemlerin yapılabileceği
seçenekleri içerir. Her Excel kullanıcısının sıklıkla ihtiyaç
duyabileceği birçok grup seçeneğini üzerinde
bulundurur. Bunlar: Pano, Yazı Tipi, Hizalama, Sayı, Stiller,
Hücreler ve Düzenleme seçenekleridir.
EXCEL ‐ 2010
Excel Sekmeleri

8
2
Ekle Sekmesi: Ekle sekmesi Excel’e eklenebilecek resim,
grafik, tablo, köprü vb. gibi işlevleri içerir. Ekle sekmesi
seçildiğinde 8 tane grup ekrana gelir. Bunlar; Tablolar,
Çizimler, Grafikler, Mini Grafikler, Filtre, Bağlantılar, Metin
ve Simgeler gruplarıdır.
EXCEL ‐ 2010
Excel Sekmeleri

9
2
Sayfa Düzeni: Bu sekme ile sayfa ayarları ve yazdırma
ayarları gibi işlevler yapılır. Sayfa Düzeni sekmesi
seçildiğinde 5 tane grup ekrana gelir. Bunlar; Temalar,
Sayfa Yapısı, Sığdırmak İçin Ölçeklendir, Sayfa Seçenekleri
ve Yerleştir gruplarıdır.
EXCEL ‐ 2010
Excel Sekmeleri
 Formüller:
Formüller sekmesinde hesaplama araçları,
fonksiyonlar ve fonksiyonlara ait işlevler bulunur.
Formüller sekmesi seçildiğinde 4 tane grup ekrana gelir.
Bunlar; İşlev Kitaplığı, Tanımlı Adlar, Formül Denetleme
ve Hesaplama gruplarıdır.
10
EXCEL ‐ 2010
Excel Sekmeleri

11
Veri: Bu sekmede Excel’in sık kullanılan alt toplam,
doğrulama, dış veri, hedef ara ve senaryolar gibi veri
analiz etme araçları bulunur. Veri sekmesi seçildiğinde 5
tane grup ekrana gelir. Bunlar; Dış Veri Al, Bağlantılar,
Sırala ve Filtre Uygula, Veri Araçları ve Anahat gruplarıdır.
EXCEL ‐ 2010
Excel Sekmeleri
 Gözden
Geçir: Bu sekmede yazım denetimi, açıklamalar,
koruma ve paylaşım gibi işlevler bulunur. Gözden Geçir
sekmesi seçildiğinde 4 tane grup ekrana gelir. Bunlar;
Yazım Denetleme, Dil, Açıklamalar ve Değişiklikler
gruplarıdır.
12
EXCEL ‐ 2010
Excel Sekmeleri
 Görünüm:
Görünüm sekmesinde sayfa görünümleri,
pencere işlemleri ve makrolar gibi işlevler bulunur.
Görünüm sekmesi seçildiğinde 5 tane grup ekrana gelir.
Bunlar; Çalışma Kitabı Görünümleri, Göster, Yakınlaştır,
Pencere ve Makrolar gruplarıdır.
13
EXCEL ‐ 2010
Temel Kavramlar
 Her
bir Excel dosyasına Çalışma Kitabı denir.
 Çalışma kitabı içindeki sayfalara Çalışma Sayfası denir.
 Çalışma sayfası sütunlar ve satırlardan oluşur.
 Sütunlar harflerle, satırlar rakamlarla adlandırılmıştır.
 Sütunlara alan isimleri, satırlara da veriler yazılır.
 Satır ve sütunların kesişmesi ile oluşan kutucuklara da
Hücre adı verilir.
 Çalışma sayfasında bulunan her bir hücrenin bir Hücre
Adresi vardır. Hücre adresi sütun harfi ile satır
numarasının yan yana gelmesiyle oluşur.
 Hücreler metin ifadeleri, rakamlar ve hatta matematiksel
formüller içerir.
14
EXCEL ‐ 2010
Çalışma Kitabı ile İlgili İşlemler
o
o
o
o
o
15
Yeni bir çalışma kitabı oluşturmak
Çalışma kitabını kaydetmek
Varolan bir çalışma kitabını açmak
Çalışma kitabını kapatmak
Excel seçeneklerini özelleştirmek
EXCEL ‐ 2010
Yeni Bir Çalışma Kitabı Oluşturmak
 Yeni
bir çalışma kitabı
oluşturmak için sırasıyla
aşağıdaki adımlar izlenir;



Dosya sekmesine tıklanır,
Açılan görünümden Yeni
bölümü seçilir,
Bu bölüm altından önce Boş
belge seçeneği ardından da
Oluştur düğmesi tıklanır.
NOT: Yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için CTRL+N tuş kombinasyonu kullanılır.
16
EXCEL ‐ 2010
Çalışma Kitabını Kaydetmek
 Bir
çalışma kitabını kaydetmek için sırasıyla aşağıdaki
adımlar izlenir;




Dosya sekmesine tıklanır,
Açılan görünümden dosya ilk defa kaydedilecekse Kaydet
bölümü, eğer dosyanın ismi, adı ya da dosya türü
değiştirilecekse Farklı Kaydet bölümü seçilir,
Ekrana gelen iletişim penceresinin Klasörler kısmından
dosyanın kaydedileceği konum seçilip Dosya Adı kısmına
dosyanın ismi girilir.
Eğer dosyanın türü değiştirilecekse Kayıt Türü açılan
kutusundan kaydedilmek istenilen format seçilip son olarak
Kaydet düğmesi tıklanır.
NOT: Bir çalışma kitabını kaydetmek için CTRL+S tuş kombinasyonu kullanılır.
17
EXCEL ‐ 2010
Varolan Bir Çalışma Kitabını Açmak
 Varolan
bir çalışma kitabını
açmak
için
sırasıyla
aşağıdaki adımlar izlenir;



Dosya sekmesine tıklanır,
Açılan görünümden Aç
bölümü seçilir,
Açılan
Aç
iletişim
penceresinden dosyanın
kayıtlı
olduğu
konum
seçilip Aç düğmesi tıklanır.
NOT: Varolan bir çalışma kitabını açmak için CTRL+O tuş kombinasyonu kullanılır.
18
EXCEL ‐ 2010
Çalışma Kitabını Kapatmak


Açık bir çalışma kitabını
kapatmak
için
Dosya
sekmesinden Kapat seçeneği
tıklanır.
Çalışma kitabıyla birlikte Excel
programı da kapatılacaksa
Dosya sekmesinden Çıkış
seçeneği ya da pencerenin sağ
üst köşesindeki kapatma
düğmesi ya da pencerenin sol
üst köşesindeki Excel ikonu
çift tıklanır.
NOT: Çalışma kitabını kapatmak için CTRL+F4 tuş kombinasyonu kullanılır.
19
EXCEL ‐ 2010
Excel Seçeneklerini Özelleştirmek

Excel Seçenekleri ile görünüm ve düzenleme seçenekleri kişiye göre
özelleştirilir. Bu bölümde yapılan özelleştirmeler kalıcı olacaktır. Böylece
sürekli aynı ayarlar yapılmak zorunda kalınmaz. Excel seçenekleri
penceresini açmak için Dosya sekmesinden Seçenekler bölümü seçilir.






29
Genel: Excel 2010’da kullanılan genel seçeneklerin bulunduğu sekmedir.
Formüller: Formüller kategorisi formüller, hesaplama ve hata ayarlarının
değiştirildiği bölümdür.
Yazım Denetleme: Bu kategori ile Excel’in metinleri düzeltme ve
biçimlendirme sekli değiştirilir.
Kaydet: Kaydet kategorisinde kaydetme ve dosyayı otomatik kurtarma ile
ilgili seçenekler bulunur.
Dil: Office programları içinde kullanacağınız dil ayarlamalarının yapıldığı
sekmedir.
Gelişmiş: Gelişmiş kategorisinde Excel çalışma ekranında çalışmayı
kolaylaştıracak bazı özellikler vardır.
EXCEL ‐ 2010
Çalışma Sayfası ile İlgili İşlemler
o
o
o
o
o
o
21
Çalışma sayfası eklemek
Çalışma sayfasını yeniden adlandırmak
Çalışma sayfasını silmek
Çalışma sayfasını gizlemek/göstermek
Çalışma sayfalarını taşımak
Sekme rengini değiştirmek
EXCEL ‐ 2010
Çalışma Sayfası Eklemek
Çalışma kitaplarının içerisindeki çalışma sayfalarına erişmek
için durum çubuğunun hemen üzerinde yer alan çalışma
sayfası sekmeleri tıklanır.
 Çalışma kitapları varsayılan olarak üç çalışma sayfası
bulundurur.
 Seçilen bir çalışma sayfasının önüne yeni bir sayfa eklemek
için aşağıdakilerden biri yapılmalıdır;




22
Çalışma sayfaları sekmelerinin sonunda yer alan düğmeye
tıklanır.
Giriş sekmesi – Hücreler grubu – Ekle düğmesinde
yer alan Sayfa Ekle seçeneği tıklanır.
Sayfa sekmesi üzerine iken sağ fare tuşu tıklanır.
Açılan kısa yol penceresinden Ekle komutu seçilir.
EXCEL ‐ 2010
Çalışma Sayfasını Yeniden Adlandırmak


23
Üzerinde çalışılan çalışma sayfasının ismini
değiştirmek için öncelikle aşağıdakilerden
biri yapılır;
 İsmi değiştirilecek sayfa sekmesi üzerinde
iken sağ fare tuşu tıklanır. Açılan kısa yol
penceresinden Yeniden Adlandır komutu
seçilir.
 İsmi değiştirilecek sayfa sekmesi üzerinde
iken fare ile çift tıklanır.
 Giriş sekmesi – Hücreler grubu – Biçim
düğmesinde yer alan Sayfayı Yeniden
Adlandır seçeneği tıklanır.
Yukarıdakilerden biri yapıldıktan sonra
çalışma sayfasının ismi seçili duruma
gelecektir. Geçerli isim silinerek yerine yeni
sayfa ismi yazılır ve ENTER tuşuna basılır.
EXCEL ‐ 2010
Çalışma Sayfasını Silmek
 Seçilen bir çalışma sayfasını silmek için
aşağıdaki yollardan biri uygulanır;


Silinecek sayfa sekmesi üzerindeyken sağ
fare tuşu tıklanır ve açılan kısa yol
penceresinden Sil komutu seçilir.
Giriş sekmesi – Hücreler grubu – Sil
düğmesinde yer alan Sayfayı Sil seçeneği
tıklanır.
Eğer sayfa boşsa yukarıdakilerden biri uygulandığında sayfa
direk silinir.
 Eğer sayfada bir veri varsa verilerin tamamen silineceğine dair
bir uyarı yazısı çıkar. Eğer tekrar Sil düğmesi tıklanırsa çalışma
sayfası tamamen silinir.
 Burada unutulmaması gereken nokta silme işlemin geri
dönüşünün olmadığıdır.

24
EXCEL ‐ 2010
Çalışma Sayfasını Gizlemek/Göstermek

Seçili bir çalışma sayfasını gizlemek için
aşağıdaki yollardan biri uygulanır;



Gizlenecek sayfa sekmesi üzerindeyken sağ
fare tuşu tıklanır ve açılan kısa yol
penceresinden Gizle komutu seçilir.
Giriş sekmesi – Hücreler grubu – Biçim
düğmesinde yer alan Gizle ve Göster
seçeneği altından Sayfayı Gizle seçilir.
Gizlenen bir sayfayı göstermek için ise;
 Herhangi

25
bir sayfa sekmesi üzerindeyken sağ
fare tuşu tıklanır ve açılan kısa yol
penceresinden Göster komutu seçilir.
ya da
Giriş sekmesi – Hücreler grubu – Biçim
düğmesinde yer alan Gizle ve Göster
seçeneği altından Sayfayı Göster seçilir.
Açılan Göster penceresinden gösterilmesi
istenen çalışma sayfası(ları) seçilerek
Tamam düğmesi tıklanır.
EXCEL ‐ 2010
Çalışma Sayfasını Taşımak
 Seçili bir çalışma sayfasını taşımak için
aşağıdaki yollardan biri uygulanır;
Taşınacak sayfa sekmesi üzerindeyken
sağ fare tuşu tıklanır ve açılan kısa yol
penceresinden Taşı veya Kopyala
komutu seçilir.
 Giriş sekmesi – Hücreler grubu – Biçim
düğmesinde yer alan Sayfayı Taşı veya
Kopyala tıklanır.
 Taşınacak sayfa sekmesi üzerindeyken
farenin sol tuşu basılı tutularak
sürükleme yapılır.

26
EXCEL ‐ 2010
Sekme Rengini Değiştirmek

Seçili bir çalışma sayfasının sekme
rengini değiştirmek için aşağıdaki
yollardan biri uygulanır;


27
Taşınacak
sayfa
sekmesi
üzerindeyken sağ fare tuşu tıklanır
ve açılan kısa yol penceresinden
Sekme Rengi komutu seçilip
istenilen renk paletten tıklanır.
Giriş sekmesi – Hücreler grubu –
Biçim düğmesinde yer alan Sekme
Rengi seçilip istenilen renk paletten
tıklanır.
EXCEL ‐ 2010
Hücreler ile İlgili İşlemler
o
o
o
o
28
Hücreler arası geçiş yapmak
Hücreleri seçmek
Hücreleri taşımak ve kopyalamak
Hücrelerdeki verileri temizlemek
EXCEL ‐ 2010
Hücreler Arası Geçiş Yapmak

Çalışma sayfasında yer alan hücreler arasında geçiş yapmak için;


Gitmek istenilen yere fare ile tıklanır, veya
Klavye kısayolları kullanılır.
Klavye Tuşu
İmlecin Konumu
Sağ (Sol) yön tuşu
Bir hücre sağa (sola) gider
Yukarı (Aşağı) yön tuşu
Bir hücre yukarı (aşağı) gider
Ctrl+Home
Çalışma sayfasının ilk hücresine (A1 hücresine) gider
Ctrl+End
Çalışma sayfasının en son veri içeren hücresine gider
Ctrl+Sağ (Ctrl+Sol) yön tuşu
Satır sonuna (başına) gider
Ctrl+Yukarı (Ctrl+Aşağı) yön tuşu
Sütun başına (sonuna) gider
F5 ile açılan pencere yardımıyla
İstenilen bir hücreye gider
Tab
Bir hücre sağa gider
Enter
Bir hücre aşağı gider
29
EXCEL ‐ 2010
Hücreleri Seçmek
 Hücreler
biçimlendirilmeden veya düzenlenmeden önce
mutlaka seçili olmalıdır.
İşlem
Komut
Hücre seçmek
Hücre içine bir kez tıklamak
Tüm satırı seçmek
Satır numarasına tıklamak
Tüm sütunu seçmek
Sütun harfine tıklamak
Tüm çalışma sayfasını seçmek
Tüm satır ve sütunların birleşme köşesine
tıklamak
Bitişik hücreleri seçmek
•
•
Sütunda veri olan son satıra kadar seçmek
Ctrl+Shift+Aşağı yön tuşuna tıklamak
Satırda veri olan son sütuna kadar seçmek
Ctrl+Shift+Sağ yön tuşuna tıklamak
30
Fare ile sürükleme yapmak
Shift+Yön tuşlarını kullanmak
EXCEL ‐ 2010
Hücreleri Biçimlendirmek (I)
 Giriş
sekmesinde yer alan Yazı Tipi grubundaki komutlar
kullanılarak
seçili
biçimlendirilebilir.
31
hücreler
farklı
şekillerde
EXCEL ‐ 2010
Hücreleri Biçimlendirmek (II)
 Giriş
sekmesinde yer alan Hizalama grubundaki komutlar
kullanılarak
seçili
biçimlendirilebilir.
32
hücreler
farklı
şekillerde
EXCEL ‐ 2010
Hücreleri Biçimlendirmek (III)

Giriş sekmesinde yer alan Sayı grubundaki komutlar
kullanılarak
seçili
biçimlendirilebilir.
33
hücreler
farklı
şekillerde
EXCEL ‐ 2010
Hücreleri Biçimlendirmek (IV)
Seçili hücreleri biçimlendirmenin bir diğer kısa yolu da
hücreleri seçip sağ tıkladığımız anda otomatik olarak
açılan mini araç çubuğudur.
 En çok kullanılan biçimlendirme seçenekleri bu araç
çubuğu üzerinde bulunur.

34
EXCEL ‐ 2010
Hücreleri Taşımak ve Kopyalamak
 Seçili
hücrelerdeki bilgileri başka bir konuma taşımak için
Word 2010 dersinde anlatılan yollardan biri kullanılarak
Kes‐Yapıştır özelliği kullanılır.
 Seçili
hücrelerdeki
bilgilerin
tekrar
kullanılması
gerektiğinde yani bilgilerin klonunun oluşturulması
istendiğinde ise yine Word 2010 dersinde anlatılan
yollardan
kullanılır.
35
biri kullanılarak
Kopyala‐Yapıştır
özelliği
EXCEL ‐ 2010
Hücrelerdeki Verileri Temizlemek
 Hücreleri
seçmek başlığı altında anlatıldığı şekilde
verileri temizlenecek hücreler seçili hale getirilir;

Klavyeden Delete tuşu tıklanarak
seçili hücrelerin içeriği temizlenir.
 Dosya sekmesi – Düzenleme grubu
düğmesi
tıklanır.
–
Açılan
listeden ihtiyaca göre bir temizleme
seçeneği seçilir.
36
EXCEL ‐ 2010
Satır ve Sütun ile İlgili İşlemler
o
o
o
o
37
Satır ve sütun eklemek
Satır ve sütun silmek
Satır yüksekliğini ve sütun genişliğini ayarlamak
Satır ve sütun gizlemek/göstermek
EXCEL ‐ 2010
Satır Eklemek
 Çalışma sayfasına yeni bir satır eklemek için
aşağıdaki adımlardan biri yapılır;
Önüne satır eklenecek hücre ya da satır
seçildikten sonra Giriş sekmesi altında yer alan
Hücreler grubundan Ekle düğmesi tıklanır,
buradan da Sayfa Satırları Ekle seçeneği seçilir.
 Önüne satır eklenecek satır seçili iken sağ fare
tıklanır. Açılan kısayol penceresinden Ekle
komutu seçilir
 Önüne satır eklenecek hücre seçili iken sağ fare
tuşu tıklanır, açılan kısayol penceresinden Ekle
komutu seçilir. Açılan Ekle penceresinden Tüm
Satır seçilir ve Tamam düğmesi tıklanır.

38
EXCEL ‐ 2010
Sütun Eklemek
 Çalışma sayfasına yeni bir sütun eklemek için
aşağıdaki adımlardan biri yapılır;
Önüne sütun eklenecek hücre ya da sütun
seçildikten sonra Giriş sekmesi altında yer alan
Hücreler grubundan Ekle düğmesi tıklanır,
buradan da Sayfa Sütunları Ekle seçeneği seçilir.
 Önüne sütun eklenecek satır seçili iken sağ fare
tıklanır. Açılan kısayol penceresinden Ekle
komutu seçilir
 Önüne sütun eklenecek hücre seçili iken sağ
fare tuşu tıklanır, açılan kısayol penceresinden
Ekle komutu seçilir. Açılan Ekle penceresinden
Tüm Sütun seçilir ve Tamam düğmesi tıklanır.

39
EXCEL ‐ 2010
Satır Silmek
 Çalışma sayfasından satır silmek için aşağıdaki
adımlardan biri yapılır;



40
Silinecek satıra üzerinde bir hücre ya da satırın
tamamı seçildikten sonra Giriş sekmesi altında
yer alan Hücreler grubundan Sil düğmesi
tıklanır, buradan da Sayfa Sütunlarını Sil
seçeneği seçilir.
Satır seçili iken sağ fare tuşu tıklanır. Açılan
kısayol penceresinden Sil komutu seçilir.
Silinecek olan satır üzerinde bir hücre seçilir.
Sağ fare tuşu ile açılan kısayol penceresinden Sil
komutu seçilir. Açılan Sil penceresinden Tüm
Satır seçilir ve Tamam tuşuna basılır.
EXCEL ‐ 2010
Sütun Silmek

Çalışma sayfasından sütun silmek
aşağıdaki adımlardan biri yapılır;



41
için
Silinecek sütun üzerinde bir hücre ya da
sütunun tamamı seçildikten sonra Giriş sekmesi
altında yer alan Hücreler grubundan Sil
düğmesi tıklanır, buradan da Sayfa Sütunlarını
Sil seçeneği seçilir.
Sütun seçili iken sağ fare tuşu tıklanır. Açılan
kısayol penceresinden Sil komutu seçilir.
Silinecek olan sütun üzerinde bir hücre seçilir.
Sağ fare tuşu ile açılan kısayol penceresinden Sil
komutu seçilir. Açılan Sil penceresinden Tüm
Sütun seçilir ve Tamam tuşuna basılır.
EXCEL ‐ 2010
Satır Yüksekliğini Ayarlamak

Satır ölçülerinin yeniden ayarlanması için
aşağıdaki adımlardan biri yapılır;



42
Satır(lar) seçildikten sonra Giriş sekmesi altında
yer alan Hücreler grubundan Biçim düğmesi
tıklanır, buradan da Satır Yüksekliği seçeneği
seçilir.
Açılan
Satır
Yüksekliği
iletişim
penceresinden istenilen ölçüt girilir.
Satır(lar) seçili iken sağ fare tuşu tıklanır. Açılan
kısayol penceresinden Satır Yüksekliği komutu
seçilir.
Açılan
Satır
Yüksekliği iletişim
penceresinden istenilen ölçüt girilir.
Yükseklik ayarı yapılmak istenen satır(lar)ın satır
başlığının alt sınır çizgisi üzerine gelinir ve fare ile
sürükleme yapılarak istenilen ölçüye gelindiğinde
fare tuşu serbest bırakılır.
EXCEL ‐ 2010
Sütun Genişliğini Ayarlamak

Sütun ölçülerinin yeniden ayarlanması için
aşağıdaki adımlardan biri yapılır;
Sütun(lar) seçildikten sonra Giriş sekmesi altında
yer alan Hücreler grubundan Biçim düğmesi
tıklanır, buradan da Sütun Genişliği seçeneği
seçilir.
Açılan
Sütun
Genişliği
iletişim
penceresinden istenilen ölçüt girilir.
 Sütun(lar) seçili iken sağ fare tuşu tıklanır. Açılan
kısayol penceresinden Sütun Genişliği komutu
seçilir.
Açılan
Sütun
Genişliği
iletişim
penceresinden istenilen ölçüt girilir.
 Genişlik ayarı yapılmak istenen sütun(lar)ın sütun
başlığının sağ sınır çizgisi üzerine gelinir ve fare
ile sürükleme yapılarak istenilen ölçüye
gelindiğinde fare tuşu serbest bırakılır.

43
EXCEL ‐ 2010
En Uygun Genişlik/Yükseklik

Bunlar dışında en uygun genişlik ve en
uygun
yükseklik
ayarları
da
yapılabilmektedir. Bunun için aşağıdaki
yollardan biri izlenir;


44
En uygun yüksekliğe getirilmek istenen
satır(lar)ın başlığı üzerine gelinir ve fare ile
sınır çizgisine çift tıklanır. Aynı işlem en
uygun genişliğe getirilmek istenen
sütun(lar)a da uygulanabilir.
Sütun ya da satırlar seçildikten sonra Giriş
sekmesi Hücreler grubu Biçim düğmesi
tıklanır, buradan da En Uygun Satır
Yüksekliği veya En Uygun Sütun Genişliği
komutları seçilir.
EXCEL ‐ 2010
Satırları Gizlemek/Göstermek


45
Gizlenmek istenen satır seçildikten sonra
aşağıdaki yollardan biri yapılmalıdır.
 Satır başlığı üzerindeyken sağ fare tuşu
tıklanır. Açılan kısayol penceresinden
Gizle seçilir.
 Giriş Sekmesi – Hücreler Grubu – Biçim
düğmesi – Gizle ve Göster seçeneği
altından Satırları Gizle seçilir.
Gizlenen bir satır tekrar görüntülenmek
istenirse, iki yanında kalan satırlar seçilir
ve aşağıdaki yollardan biri izlenir;
 Sağ fare tuşu tıklanır. Açılan kısayol
penceresinden Göster seçilir.
 Giriş Sekmesi – Hücreler Grubu – Biçim
düğmesi – Gizle ve Göster seçeneği
altından Satırları Göster seçilir.
EXCEL ‐ 2010
Sütunları Gizlemek/Göstermek
Gizlenmek istenen sütun seçildikten sonra
aşağıdaki yollardan biri yapılmalıdır.
 Sütun başlığı üzerindeyken sağ fare tuşu
tıklanır. Açılan kısayol penceresinden
Gizle seçilir.
 Giriş Sekmesi – Hücreler Grubu – Biçim
düğmesi – Gizle ve Göster seçeneği
altından Sütunları Gizle seçilir.
 Gizlenen bir sütun tekrar görüntülenmek
istenirse, iki yanında kalan sütunlar seçilir
ve aşağıdaki yollardan biri izlenir;
 Sağ fare tuşu tıklanır. Açılan kısayol
penceresinden Göster seçilir.
 Giriş Sekmesi – Hücreler Grubu – Biçim
düğmesi – Gizle ve Göster seçeneği
altından Sütunları Göster seçilir.

46
EXCEL ‐ 2010
47
47
2016
EXCEL 2010
EXCEL ‐ 2010
İÇERİK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
2
Genel Bilgiler
Excel penceresinin tanıtımı
Sekmelerin tanıtımı
Temel Kavramlar
Çalışma kitabı ile ilgili işlemler

Yeni bir çalışma kitabı oluşturmak

Çalışma kitabını kaydetmek

Varolan bir çalışma kitabını açmak

Çalışma kitabını kapatmak

Excel seçeneklerini özelleştirmek
Çalışma sayfası ile ilgili işlemler

Çalışma sayfası eklemek

Çalışma sayfasını yeniden adlandırmak

Çalışma sayfasını silmek

Çalışma sayfasını gizlemek/göstermek

Çalışma sayfalarını taşımak

Sekme rengini değiştirmek
Hücreler ile ilgili işlemler

Hücreler arası geçiş yapmak

Hücreleri seçmek

Hücreleri biçimlendirmek

Hücreleri taşımak ve kopyalamak

Hücrelerdeki verileri temizlemek
Satır ve sütun ile ilgili işlemler

Satır ve sütun eklemek

Satır ve sütun silmek

Satır yüksekliğini ve sütun genişliğini ayarlamak

Satır ve sütun gizlemek/göstermek
9.
10.
Çalışma sayfasına yeni nesneler eklemek

Dosyadanresim

Küçük resim

Otomatik şekil

SmartArt

WordArt

Metin kutusu

Simge

Üstbilgi‐Altbilgi
Veriler ile ilgili işlemler

Grafikler






Formüller



Genel bilgiler
Temel İşlevler
Eğer formülü
Sıralama yapmak

Filtreleme yapmak

Sabit/ Sıralı Otomatik Doldurma
Çalışma sayfası yapısı ile ilgili işlemler

Sayfa kenar boşlukları

Yönlendirme

Boyut

11.
Grafik oluşturmak
Grafiğin türünü değiştirmek
Grafiğin verisini değiştirmek
Grafik seçeneklerini değiştirmek
Grafiği taşımak
EXCEL ‐ 2010
Çalışma Sayfasına Yeni Nesneler Eklemek
o
o
o
o
o
o
o
o
3
2
Dosyadan resim
Küçük resim
Otomatik şekil
SmartArt
WordArt
Metin kutusu
Simge
Üstbilgi‐Altbilgi
EXCEL ‐ 2010
Dosyadan Resim Eklemek
 Bilgisayarda kayıtlı olan resim dosyalarını eklemek için;
Resim eklemek istenilen yere imleç bırakılır,
 Ekle sekmesi ‐ Çizimler grubu ‐
düğmesi tıklanır,
 Ekrana gelen Resim Ekle penceresinden eklemek istenilen
resim bilgisayardan bulunur ve Ekle düğmesine basılır.


4
2
Resim üzerinde düzenleme yapmak için resim üzerine
tıklanınca sekmelerin en sağında açılan Resim Araçları
altındaki Biçim sekmesi kullanılır.
EXCEL ‐ 2010
Küçük Resim Eklemek
 Excel programının kendi içerisinde yer alan galeriden de farklı

resimler eklenerek görsellik arttırılabilir.
Galeriden küçük resim eklemek için;


Küçük resim eklemek istenilen yere imleç bırakılır,
Ekle sekmesi ‐ Çizimler grubu ‐
düğmesi tıklanır,
Sağ tarafta açılan Küçük Resim görev bölmesinde Aranan kısmına
aranan nesneyle ilgili bir anahtar kelime girilir,
 Enter veya Git düğmesine basılır,
 Ekranda listelenen arama sonuçları listesinden eklenmek istenilen
öğe üzerine bir kez tıklanarak belgeye nesne ekleme işlemi
tamamlanır.


5
2
Küçük resimlerde düzenleme yapmak için resimler için de
kullanılan aynı Biçim sekmesi kullanılır.
EXCEL ‐ 2010
Otomatik Şekil Eklemek
şekiller eklenerek belgelere
görsel zenginlik kazandırılabilir.
 Otomatik Şekil eklemek için;
 Otomatik
 Ekle sekmesi
‐ Çizimler grubu ‐
düğmesi
tıklanır,
 Yanda açılan şekiller kategorisinden bir şekil
üzerine tıklanarak, belge içerisinde istenilen
bir konuma farenin sol tuşu basılı tutularak
istenilen boyutta çizilir.

6
2
Otomatik şekiller üzerinde düzenleme
yapmak için şekil üzerine tıklanınca
sekmelerin en sağında açılan Çizim
Araçları altındaki Biçim sekmesi kullanılır.
EXCEL ‐ 2010
SmartArt Eklemek


Sayfa içerisine eklenen bilgilerin görsel olarak ifade edilmesi için
SmartArt grafikleri kullanılır.
SmartArt grafik eklemek için;





7
2
SmartArt eklemek istenilen konuma imleç bırakılır,
Ekle sekmesi ‐ Çizimler grubu ‐
düğmesi tıklanır,
Ekrana gelen SmartArt Grafiği Seç penceresinden yapılacak işe uygun
SmartArt grafik seçilir ve Tamam düğmesine tıklanır,
Grafik üzerinden bulunan alanlara veya Metninizi buraya yazın bölümüne
istenilen grafik değerleri girilir.
SmartArt grafikleri üzerinde düzenleme yapmak için grafik üzerine
tıklanınca sekmelerin en sağında açılan SmartArt Araçları altındaki
Tasarım ve Biçim sekmeleri kullanılır.
EXCEL ‐ 2010
WordArt Eklemek


Sayfa içerisine süslü yazılar eklemek için
WordArt kullanılır.
WordArt eklemek için,




8
2
Ekle sekmesi ‐ Metin grubu ‐
düğmesi
tıklanır,
Yanda açılan farklı seçeneklerden istenen
seçilir,
Ekrana gelen metin kutusunun içerisine
istenilen metin yazılır.
WordArt üzerinde düzenleme yapmak için WordArt üzerine
tıklanınca sekmelerin en sağında açılan Çizim Araçları
altındaki Biçim sekmesi kullanılır.
EXCEL ‐ 2010
Metin Kutusu Eklemek
Sayfa içerisinde imleç ile kolay ulaşılamayan konumlara
metin kutuları kullanılarak yazı yazılabilir.
 Metin kutusu eklemek için;


Ekle sekmesi ‐ Metin grubu ‐

Ekrana gelen metin kutusu galerisinden istenilen metin
kutusu üzerine tıklanır,
İmlecin bulunduğu konuma metin kutusu eklenir.


9
2
düğmesi tıklanır,
Metin kutuları üzerinde düzenleme yapmak için metin
kutusu üzerine tıklanınca sekmelerin en sağında açılan
Çizim Araçları altındaki Biçim sekmesi kullanılır (WordArt
ile aynı sekme).
EXCEL ‐ 2010
Simge Eklemek
 Excel ile klavyede olmayan bir takım özel karakterler ya
da simgeler eklenebilir.
 Simge eklemek için;

Simge eklemek istenilen yere imleç bırakılır,

Ekle sekmesi ‐ Simgeler grubu ‐
düğmesi tıklanır.
 Ekrana gelen listeden eklemek
istenilen simge seçilir. Eğer,
eklenmek istenilen simge yoksa Tüm Simgeler tıklanır.
 Ekrana
gelen iletişim penceresinden istenilen simge seçilir
ve Ekle düğmesi tıklanır.
10
EXCEL ‐ 2010
Üstbilgi ve Altbilgi Eklemek
 Altbilgi



11
ve Üstbilgi bölümü belgenizin üst/alt kenar boşluklarında yer
alır.
Bu alana yazılan yazılar tüm sayfalarda aynen görüntülenir.
Üstbilgi veya altbilgi eklemek için;

Ekle sekmesi ‐ Üstbilgi ve Altbilgi grubu ‐
düğmesi tıklanır,

Açılan Yerleşik kısımda altbilgi ve/veya üstbilgi alanlarına istenen bilgiler
yazılır.
Üstbilgi ya da Altbilgide değişiklik yapmak için bu alana geçtikten
sonra açılan Üstbilgi ve Altbilgi Araçları altındaki Tasarım sekmesi
kullanılır.
EXCEL ‐ 2010
Veriler ile İlgili İşlemler
o
Grafikler
o
o
o
o
o
o
Formüller
o
o
o
o
o
o
12
Grafik oluşturmak
Grafiğin türünü değiştirmek
Grafiğin verisini değiştirmek
Grafik seçeneklerini değiştirmek
Grafiği taşımak
Genel bilgiler
Temel işlevler
Eğer formülü
Sıralama yapmak
Filtreleme yapmak
Sabit/Sıralı otomatik doldurma
EXCEL ‐ 2010
Grafikler (I)
 Grafik Oluşturmak:



13
Veriler çalışma sayfasına
girilir.
Veri başlıklarının bulunduğu
hücreler ile veri hücreleri
seçili hale getirilir.
Ekle sekmesinin Grafikler
grubundan istenen grafik
türü seçilir. Örneğin; sütun
grafiği çizmek için Sütun
seçilip, açılan seçeneklerden
istenen sütun grafik türü
seçilir.
EXCEL ‐ 2010
Grafikler (II)

Grafik Türünü Değiştirmek:




14
Grafik oluşturulduktan sonra grafiğin türü değiştirilebilir.
Grafiğin türünü değiştirmek için grafik seçildikten sekmelerin en
sağında açılan Grafik Araçları altındaki Tasarım sekmesi kullanılır.
Tasarım sekmesi altındaki Tür grubunda yer alan
düğmesi tıklanır.
Açılan Grafik Türünü Değiştir iletişim penceresinden gösterilecek
veri ve yapılacak işin durumuna göre istenen grafik türü seçilir.
EXCEL ‐ 2010
Grafikler (III)

Grafiğin Verisini Değiştirmek:
Grafiği oluşturduktan sonra tabloya yeni veri eklenebilir veya
silinebilir.
 Veri ekleme veya silme işleminden sonra grafiğe bu değişikliklerin
yansıması için grafiğin kaynak verisi alanını genişletmek veya
daraltmak gerekir.
 Grafiğin türünü değiştirmek için grafik seçildikten sekmelerin en
sağında açılan Grafik Araçları altındaki Tasarım sekmesi kullanılır.
 Tasarım
sekmesi altındaki Veri grubunda yer alan
düğmesi tıklanır.


15
Açılan Veri Kaynağını Seç iletişim penceresindeki Grafik Verileri
Aralığı bölümüne tıklanıp geçerli aralık silinerek grafiğe
eklenecek alanlar tekrar seçilir. Grafikten veri çıkarmak için de
aynı yol izlenebilir.
EXCEL ‐ 2010
Grafikler (IV)
 Grafik Seçeneklerini
16
Değiştirmek:

Grafiğe nesneler eklemek ve bunların yerleşim ayarlarını
değiştirmek için grafik seçildikten sekmelerin en sağında
açılan Grafik Araçları altındaki Düzen sekmesi kullanılır.

Bu sekme yardımı ile grafiklerinize farklı nesneler, etiketler
ekleyebilir, grafiğin eksenleri ve arka planının yerleşimini
değiştirebilirsiniz.
EXCEL ‐ 2010
Grafikler (V)

Grafiği Taşımak:
Grafikler verinin bulunduğu sayfada olabileceği gibi, farklı bir
sayfada veya ayrı bir grafik sayfasında da olabilir.
 Grafiği farklı bir sayfaya taşımak için grafik seçili iken sekmelerin en
sağında açılan Grafik Araçları altındaki Tasarım sekmesi kullanılır.
 Tasarım sekmesi altındaki Konum grubundan
düğmesi tıklanır.

 Açılan
Grafiği Taşı iletişim penceresinden grafik istenilen başka bir
konuma taşınır.
17
EXCEL ‐ 2010
Formüller (I)
Excel'in en önemli özelliği matematik formüllerinin
oluşturulmasına ve fonksiyonların uygulanmasına olanak
sağlamasıdır.
 Bu özelliği olmasaydı Excel büyük bir tablo görüntüsünden
ileriye gidemezdi.
 Hücre içerisine girilen formüllerin mutlaka “=“ işareti ile
başlaması gereklidir.
 Formüller hücre adresleriyle belirtilen verilerin yazılan
işlemlerle hesaplanmasını yapar.
 Hücre içerisine formül yazılır yazılmaz hesaplama işlemi
gerçekleşir ve formülün kendisi formül satırında görülür.
 Farklı yerlerdeki hücrelerle formül yazarken hücre adresleri
tek tek yazılır ve aralarına ";"yerleştirilir.
 Sıralı hücrelerdeki verileri kullanacaksanız ilk hücre adresi ile
son hücre adresi arasına ":" yerleştirilerek formül yazılır.

18
EXCEL ‐ 2010
Formüller (II)
TEMEL İŞLEVLER
İşlev
Örnek
Tanımı
=TOPLA(A1:A100)
A1 hücresi ile A100 hücreleri arasındaki tüm değerleri toplar.
=TOPLA(A1; B5; F11)
A1, B5 ve F11 hücrelerindeki değerleri toplar
=ORTALAMA(B1:B10)
B1 hücresi ile B10 hücreleri arasındaki tüm değerlerin ortalamasını alır.
=ORTALAMA(A1; B5; F11)
A1, B5 ve F11 hücrelerindeki değerlerin ortalamasını alır.
=MAK(C1:C100)
C1 hücresi ile C100 hücreleri arasındaki en büyük değeri bulur.
=MAK(A1; B5; F11)
A1, B5 ve F11 hücrelerindeki değerlerin en büyüğünü bulur.
=MİN(D1:D100)
D1 hücresi ile D100 hücreleri arasındaki en küçük değeri bulur.
=MİN(A1; B5; F11)
A1, B5 ve F11 hücrelerindeki değerlerin en küçüğünü bulur.
KARAKÖK
=KAREKÖK(D10)
D10 hücresindeki değerin karekök değerini hesaplar.
BUGÜN
=BUGÜN()
O günün tarihini yazar (Parantez içi boş bırakılmalıdır).
ŞİMDİ
=ŞİMDİ()
O anki tarihi ve saati yazar (Parantez içi boş bırakılmalıdır).
TOPLA
ORTALAMA
MAK
MİN
19
19
EXCEL ‐ 2010
Formüller (III)

Eğer Formülü:

Bu formül 3 basamaktan oluşur.
EĞER(Mantıksal Sınama; [eğer doğruysa değer]; [eğer yanlışsa değer])
Mantıksal sınama kısmına matematikteki mantıksal ifadeleri
kullanarak bir sınama yazılır (B15>100, D4=20, F3<34*4,
E4>=F5+F7 gibi…).
 Eğer doğruysa değer kısmına bu sınamanın doğru olması
durumunda çıkması istenen sonuç yazılır ("Doğru", "Büyük",
"Geçti" gibi…).
 Eğer yanlışsa değer kısmına ise bu sınamanın yanlış olması
durumunda çıkması istenen sonuç yazılır ("Yanlış", "Küçük",
"Kaldı" gibi…).

20
EXCEL ‐ 2010
Formüller (IV)

Excel ile gerçekleştirebileceğiniz tüm formüllere ve
bunları
nasıl
kullanacağınıza
dair
bilgiye
Formül
sekmesinden ulaşabilirsiniz.
 Bu
sekme altında yer alan İşlev Kitaplığı grubunu
kullanarak
farklı
ekleyebilirsiniz.
21
alanlarda
oluşturulmuş
formüller
EXCEL ‐ 2010
Sıralama Yapmak
 Excel’de
sıralama işlemi sayı, metin, tarih veya formül
içeren bütün hücrelere uygulanabilir.
 Bir sütun içerisindeki verileri artan veya azalan şekilde
sıralamak için;
Sıralama yapılmak istenen hücreler
seçilir.
 Giriş sekmesi altında yer alan Düzenleme
grubundaki Sırala ve Filtre Uygula
düğmesi tıklanır.
 Açılanlisteden;

 Azalan
bir sıralama isteniyorsa
 Artan bir sıralama isteniyorsa
seçenekleri seçilir.
22
EXCEL ‐ 2010
Filtreleme Yapmak
Excel’de filtreleme, belirtilen ölçüt veya ölçütlere uyan
kayıtların gösterilmesi, bu ölçütlere uymayan kayıtların
gizlenmesi anlamını taşır.
 Filtre uygulamak için;




23
Tablo içinde bir hücre seçilir.
Giriş sekmesi altında yer alan Düzenleme grubundaki Sırala
ve Filtre Uygula düğmesi tıklanır.
Açılan listeden Filtre seçeneği seçilir.
EXCEL ‐ 2010
Sabit Otomatik Doldurmak
Otomatik doldur özelliği sayesinde hücrelere girilen
tarihsel sıralamalı, birbirini takip eden, tekrarlı veya
benzer şekilde sıralı olan değerlerin daha hızlı bir şekilde
oluşması sağlanır.
 Aynı veriye sahip art arda hücre oluşturmak için;

 Verinin



24
bulunduğu hücre seçilip sağ alt köşesine gelince fare
imlecinin kalın beyaz artı şeklinden ince siyah artı şekline
dönüşmesi beklenir.
İmleç bu şekli alınca farenin sol tuşu basılı tutularak
istenilen yönde diğer hücreler üzerine sürükleme yapılır.
İşlemi bitirmek için fare tuşu serbest bırakılır.
Bu sayede veri diğer hücrelere kopyalanacaktır.
EXCEL ‐ 2010
Sıralı Otomatik Doldurmak
 Veriler mantıklı bir sıralamada diğer
hücrelere yayılmak isteniyorsa;
İlk hücreye veri girildikten sonra onu
takip edecek ikinci veri bu hücreye
bitişik hücreye girilir.
 Veri girilen bu iki hücre seçilir.
 Seçili alanın sağ alt köşesine gelince
fare imleci ince siyah artı şeklini alır.
 Bu şekilde farenin sol tuşu basılı
tutularak istenilen yönde diğer
hücreler üzerine sürükleme yapılır.
 İşlemi bitirmek için fare tuşu serbest
bırakılır.
 Bu sayede veriler belli bir sırada diğer
hücrelere yayılacaktır.

25
EXCEL ‐ 2010
Çalışma Sayfası Yapısı ile İlgili İşlemler
o
o
o
26
Sayfa kenar boşlukları
Yönlendirme
Boyut
EXCEL ‐ 2010
Sayfa Kenar Boşlukları
Sayfa kenar boşlukları, sayfa
kenarlarındaki boş alanlardır.
 Sayfa kenar boşluklarına genellikle
üstbilgi, altbilgi ve sayfa numarası gibi
öğeler yerleştirilir.
 Sayfa kenar boşluklarını ayarlamak
için;

27

Sayfa Düzeni sekmesi – Sayfa Yapısı
grubu ‐
düğmesi tıklanır,

Açılan hazır listeden uygun ölçüler ya
da listedekiler uygun değilse Özel
Kenar
Boşlukları
seçeneğinden
istenilen ölçüler girilir.
EXCEL ‐ 2010
Sayfa Yönlendirmesi
 Varsayılan sayfa yönü
dikeydir.
 Yatay sayfayla çalışmaya ihtiyaç duyulması durumunda
yönlendirme seçenekleri kullanılır.
 Sayfa yönünü değiştirmek için;


28
Sayfa Düzeni sekmesi – Sayfa Yapısı grubu ‐
tıklanır,
Ekrana gelen listeden yatay veya dikey
yönlendirme seçeneklerinden uygun olan
seçilir.
düğmesi
EXCEL ‐ 2010
Sayfa Boyutu
 Excel
belgeleri farklı sayfa boyutları
kullanılarak ölçeklendirilebilir.
 Sayfa boyutunu değiştirmek için;

Sayfa Düzeni sekmesi – Sayfa Yapısı
grubu ‐
düğmesi tıklanır,

İstenilen sayfa boyutu listeden
seçilerek değiştirilir,
İstenilen sayfa boyutu listede yoksa
Tüm Sayfa Boyutları seçilerek istenilen
genişlik ve yükseklik verilir.

29
EXCEL ‐ 2010
30
30
2016
POWERPOINT
2010
POWERPOINT ‐ 2010
İÇERİK





Genel bilgiler
PowerPoint penceresinin tanıtımı
Sekmelerin genel tanıtımı
Sunular ile ilgili işlemler

Yeni bir sunu oluşturmak

Bir sunuyu kaydetmek

Varolan bir sunuyu açmak

Bir sunuyu kapatmak

PowerPoint seçeneklerini özelleştirmek
Slaytlar ile ilgili işlemler

Slayt eklemek

Slayt düzenini belirlemek

Slayt çoğaltmak

Slayt silmek

Slayt görünümleri

Slaytları sıralamak

Slayta not eklemek

Slayt gizlemek

Özel gösteriler yapmak

Slaytları renklendirmek






2
Metin Kutusu ile ilgili işlemler

Metin kutusu eklemek

Metin kutusunu silmek

Metin kutusunu biçimlendirmek

Metni biçimlendirmek

"Yazım ve Dilbilgisi" komutu
Resim ve şekiller ile ilgili işlemler

Dosyadan resim

Küçük resim

Otomatik şekil

SmartArt

WordArt

Metin kutusu

Simge

Üstbilgi‐altbilgi

Grafik

Tablo
Tasarım sekmesi
Geçişler sekmesi
Animasyonlar sekmesi
Slayt gösterisi sekmesi
POWERPOINT ‐ 2010
Genel Bilgiler
 Microsoft
PowerPoint
2010,
güçlü
bir
sunu
programıdır.
 PowerPoint ile herhangi bir konu hakkında etkili ve
gösterişli bir sunum hazırlamak için metin, resim,
grafik veya tablolar gibi nesneler eklenebilir.
 Eklenen metin veya nesnelere efekt verilerek
hareketli sunumlar hazırlanabilir.
 Microsoft PowerPoint 2010 programının dosya
uzantısı bir önceki sürümü (PowerPoint 2007) gibi
.pptx olarak düzenlenmiştir.
3
POWERPOINT ‐ 2010
4
POWERPOINT ‐ 2010
PowerPoint Sekmelerinin Tanıtımı
o
o
o
o
o
o
o
o
o
5
Dosya Sekmesi
Giriş Sekmesi
Ekle Sekmesi
Tasarım Sekmesi
Geçişler Sekmesi
Animasyonlar Sekmesi
Slayt Gösterisi Sekmesi
Gözden Geçir Sekmesi
Görünüm Sekmesi
POWERPOINT ‐ 2010
Dosya Sekmesi
 Bu
sekme ile Yeni, Aç, Kaydet, Yazdır gibi komutların yanı
sıra genel PowerPoint ayarlarının yapılabileceği
Seçenekler düğmesine ulaşılabilir.
6
POWERPOINT ‐ 2010
Giriş Sekmesi

7
Bu sekme PowerPoint’deki temel biçimlendirme
işlemlerinin yapılabileceği seçenekleri içerir. Her
PowerPoint kullanıcısının sıklıkla ihtiyaç duyabileceği
birçok grup seçeneğini üzerinde bulundurur. Bunlar:
Pano, Slaytlar, Yazı Tipi, Paragraf, Çizim ve Düzenleme
seçenekleridir.
POWERPOINT ‐ 2010
Ekle Sekmesi
 Bir
sunuya; tablo, resim, diyagram, grafik, metin kutusu,
ses, köprü, üst ve alt bilgi gibi nesneleri eklemek için
kullanılan sekmedir.
8
POWERPOINT ‐ 2010
Tasarım Sekmesi

9
Slaytlara; tema, yazı tipi, renk şeması veya arka plan
stilleri vermek ve sayfa ayarlarını değiştirmek için
kullanılan sekmedir.
POWERPOINT ‐ 2010
Geçişler Sekmesi
 Geçerli
slaydınıza
geçişler
uygulayabildiğiniz,
değiştirebildiğiniz veya kaldırabildiğiniz sekmedir.
10
POWERPOINT ‐ 2010
Animasyonlar Sekmesi

11
Slaydınızdaki nesnelerde animasyon uygulayabildiğiniz,
değiştirebildiğiniz veya kaldırabildiğiniz sekmedir.
POWERPOINT ‐ 2010
Slayt Gösterisi Sekmesi
 Slayt
gösterisi başlatabildiğiniz, slayt gösteriniz için
ayarları özelleştirebildiğiniz ve tek tek slaytları
gizleyebildiğiniz sekmedir.
12
POWERPOINT ‐ 2010
Gözden Geçir Sekmesi
 Sununuzda
yazım denetimi yapabildiğiniz, dili
değiştirebildiğiniz, geçerli sunu ile başka bir sunu
arasındaki farkları karşılaştırabildiğiniz sekmedir.
13
POWERPOINT ‐ 2010
Görünüm Sekmesi
 Sununuzda
yazım denetimi yapabildiğiniz, dili
değiştirebildiğiniz, geçerli sunu ile başka bir sunu
arasındaki farkları karşılaştırabildiğiniz sekmedir.
14
POWERPOINT ‐ 2010
Sunu ile İlgili İşlemler
o
o
o
o
o
15
Yeni bir sunu oluşturmak
Bir sunuyu kaydetmek
Varolan bir sunuyu açmak
Bir sunuyu kapatmak
PowerPoint seçeneklerini özelleştirmek
POWERPOINT ‐ 2010
Yeni Bir Sunu Oluşturmak
 Yeni bir sunu oluşturmak
için sırasıyla aşağıdaki
adımlar izlenir;
Dosya
sekmesine
tıklanır,
 Açılan görünümden Yeni
bölümü seçilir,
 Bu bölüm altından önce
Boş
sunu
seçeneği
ardından da Oluştur
düğmesi tıklanır.

NOT: Yeni bir sunu oluşturmak için CTRL+N tuş kombinasyonu kullanılır.
16
POWERPOINT ‐ 2010
Bir Sunuyu Kaydetmek
 Bir
sunuyu kaydetmek için sırasıyla aşağıdaki adımlar
izlenir;




Dosya sekmesine tıklanır,
Açılan görünümden dosya ilk defa kaydedilecekse Kaydet
bölümü, eğer dosyanın ismi, adı ya da dosya türü
değiştirilecekse Farklı Kaydet bölümü seçilir,
Ekrana gelen iletişim penceresinin Klasörler kısmından
dosyanın kaydedileceği konum seçilip Dosya Adı kısmına
dosyanın ismi girilir.
Eğer dosyanın türü değiştirilecekse Kayıt Türü açılan
kutusundan kaydedilmek istenilen format seçilip son olarak
Kaydet düğmesi tıklanır.
NOT: Bir sunuyu kaydetmek için CTRL+S tuş kombinasyonu kullanılır.
17
POWERPOINT ‐ 2010
Varolan Bir Sunuyu Açmak
 Varolan
bir sunuyu açmak
için sırasıyla aşağıdaki
adımlar izlenir;



Dosya sekmesine tıklanır,
Açılan görünümden Aç
bölümü seçilir,
Açılan
Aç
iletişim
penceresinden dosyanın
kayıtlı olduğu konum
seçilip
Aç
düğmesi
tıklanır.
NOT: Varolan bir belgeyi açmak için CTRL+O tuş kombinasyonu kullanılır.
18
POWERPOINT ‐ 2010
Bir Sunuyu Kapatmak


Açık bir sunuyu kapatmak
için Dosya sekmesinden
Kapat seçeneği tıklanır.
Sunuyla birlikte PowerPoint
programı da kapatılacaksa
Dosya sekmesinden Çıkış
seçeneği ya da pencerenin
sağ üst köşesindeki kapatma
düğmesi ya da pencerenin
sol
üst
köşesindeki
PowerPoint
ikonu
çift
tıklanır.
NOT: Sunuyu kapatmak için CTRL+F4 tuş kombinasyonu kullanılır.
19
POWERPOINT ‐ 2010
PowerPoint Seçenekleri

PowerPoint Seçenekleri ile görünüm ve düzenleme seçenekleri kişiye
göre özelleştirilir. Bu bölümde yapılan özelleştirmeler kalıcı olacaktır.
Böylece sürekli aynı ayarlar yapılmak zorunda kalınmaz. PowerPoint
seçenekleri penceresini açmak için Dosya sekmesinden Seçenekler
bölümü seçilir.





29
Genel: PowerPoint 2010’da kullanılan genel seçeneklerin bulunduğu
sekmedir.
Yazım Denetleme: PowerPoint metninin düzeltme ve biçimlendirme şeklinin
ayarlandığı sekmedir. Yazım ve dilbilgisi, otomatik düzelt vb. ayarları içerir.
Kaydet: Sununun kaydetme şeklinin özelleştirildiği sekmedir. Otomatik belge
kaydetme vb. seçenekleri içerir.
Dil: Office programları içinde kullanacağınız dil ayarlamalarının yapıldığı
sekmedir.
Gelişmiş: Düzenleme, kes‐kopyala ve yapıştır, resim boyutu ve kalitesi, yazdır,
görüntüle, slayt gösterisi gibi birçok seçeneğin içinde bulunduğu sekmedir.
POWERPOINT ‐ 2010
Slaytlar ile İlgili İşlemler
o
o
o
o
o
o
o
21
Slayt eklemek
Slayt düzenini belirlemek
Slayt çoğaltmak
Slayt silmek
Slayt görünümleri
Slaytları sıralamak
Slayta not eklemek
o
o
o
Slayt gizlemek
Özel gösteriler yapmak
Slaytları renklendirmek
POWERPOINT ‐ 2010
Slayt Eklemek
 Yeni slayt eklemek için aşağıdaki adımlardan biri
yapılır ;
 Giriş sekmesi ‐ Slaytlar
 Klavyeden
grubu ‐
düğmesi tıklanır.
Ctrl+M tuşları tıklanır.
 Sol tarafta yer alan Slaytlar bölmesinden slayt seçilir
ve ENTER tuşuna basılır.
 Sol tarafta yer alan Slaytlar bölmesinden bir slayt
seçilip sağ tıklanır ve açılan menüden Slayt Ekle seçilir.
22
POWERPOINT ‐ 2010
Slayt Düzenini Belirlemek


PowerPoint'in içerdiği on yerleşik
slayt düzeninden birini kullanabilir
veya gereksinimlerinize bağlı olarak
özel düzenler oluşturabilirsiniz.
Bu düzenlerden birini uygulamak
için;
 Yeni slayt

23
eklerken aşağısında yer alan
ok tıklanır ve hazır düzenlerden
uygun olan seçilir.
Ya da
Slayt eklendikten sonra Slaytlar
grubunda yer alan Düzen düğmesi
kullanılarak hazır düzenlerden uygun
olan seçilir.
POWERPOINT ‐ 2010
Slayt Çoğaltmak
 Bir
sunu içerisindeki aynı düzen ve içeriğe sahip slaytları
defalarca kullanmamız gereken durumlarda slayt
çoğaltma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
 Slayt çoğaltmak için aşağıdaki işlemlerden birini
yapabilirsiniz;
Çalışma alanının sol tarafında bulunan Slaytlar bölmesinde
çoğaltılmak istenen slayt seçildikten sonra sağ fare tuşuna
tıklanır. Açılan kısayol menüsünden Slayt Çoğalt seçeneği
seçilir.
 Çoğaltılmak istenilen slayt seçilir, Giriş sekmesi – Slaytlar
Grubu‐ Yeni Slayt düğmesi tıklandığında açılan menüden
Seçili Slaytları Çoğalt komutu seçilir.

24
POWERPOINT ‐ 2010
Slayt Silmek

Zaman zaman sunu içerisindeki bazı gereksiz slaytların
silinmesi gerekebilir. Bu durumlarda slayt veya slaytları
silmek için çeşitli yöntemler mevcuttur. Başlıca silme
yöntemleri şunlardır;


25
Silinmek istenilen slayt sol taraftaki Slaytlar bölmesinden
seçilip slayt üzerinde sağ tuş tıklanır ve Slayt Sil komutu
tıklanır.
Silinmek istenilen slayt sol taraftaki Slaytlar bölmesinden
seçilip klavyeden Delete tuşuna basılır.
POWERPOINT ‐ 2010
Slayt Görünümleri

26
PowerPoint görünümlerini hem Görünüm sekmesinden
hem de pencerenin sağ alt köşesinde yer alan
düğmelerden değiştirebilirsiniz.
POWERPOINT ‐ 2010
Slaytları Sıralamak

Slaytları sıralamak için Görünüm sekmesindeki Sunu
Görünümleri grubundan
Slayt Sıralayıcısı seçilir.
 Yan
yana dizilen slaytlar sürükle‐bırak yöntemi ile
sıralanabilir.
27
POWERPOINT ‐ 2010
Slayta Not Eklemek
 Slayt
bölmesinin
altındaki
Notlar
bölmesinde, geçerli slayt
için notlar yazabilirsiniz.
 Daha sonra, notlarınızı
yazdırabilir ve sununuz
sırasında
onlara
başvurabilirsiniz.
28
POWERPOINT ‐ 2010
Slayt Gizlemek



Sunu içerisinden gereksinim duyduğunuz ancak slayt
gösterisinde yer almasını istemediğiniz bir slayt varsa bu slaytı
gizleyebilirsiniz.
Sunudaki her bir slayt için Slayt Gizle seçeneğini kapatıp
açabilirsiniz.
Slaytları gizlemek için aşağıdaki adımlardan birini
yapabilirsiniz;
 Gizlenmek
istenen slayt seçildikten sonra Slayt Gösteresi sekmesi
tıklanır, Ayarla grubu içinde yer alan
düğmesine tıklanır.

29
Sol tarafta yer alan Slaytlar bölmesinden slayt seçilip sağ fare
tuşuna tıklanır. Açılan kısayol menüsünden Slayt Gizle komutu
seçilir.
POWERPOINT ‐ 2010
Özel Gösteriler Yapmak

PowerPoint sunusunda yer alan sunulardan farklı sunular
oluşturmanıza yarayan bu özelliği kullanmak için aşağıdaki adımları
uygulayabilirsiniz;
 Slayt Gösterisi sekmesi – Slayt Gösterisini Başlat grubu ‐
düğmesi tıklanır.
Açılan Özel Gösteriler penceresinden Yeni düğmesi tıklanır.
 Kullanılmak istenen slaytlar sol taraftan seçilip Ekle düğmesi ile sağ
tarafa aktarılır ve Tamam düğmesi tıklanarak gösteri kaydedilir.

30
POWERPOINT ‐ 2010
Slaytları Renklendirmek


31
PowerPoint sunularımızı hazırlarken slaytlarımızın arka plan
stil ve renklerini de ayarlayabilirsiniz.
Bunun için Tasarım sekmesinde yer alan ‘’Arka Plan Stilleri’’ ve
‘’Renkler’’ paletini kullanabilirsiniz.
POWERPOINT ‐ 2010
32
2016
POWERPOINT
2010
POWERPOINT ‐ 2010
İÇERİK





Genel bilgiler
PowerPoint penceresinin tanıtımı
Sekmelerin genel tanıtımı
Sunular ile ilgili işlemler

Yeni bir sunu oluşturmak

Bir sunuyu kaydetmek

Varolan bir sunuyu açmak

Bir sunuyu kapatmak

PowerPoint seçeneklerini özelleştirmek
Slaytlar ile ilgili işlemler

Slayt eklemek

Slayt düzenini belirlemek

Slayt çoğaltmak

Slayt silmek

Slayt görünümleri

Slaytları sıralamak

Slayta not eklemek

Slayt gizlemek

Özel gösteriler yapmak

Slaytları renklendirmek






2
Metin Kutusu ile ilgili işlemler

Metin kutusu eklemek

Metin kutusunu silmek

Metin kutusunu biçimlendirmek

Metni biçimlendirmek

"Yazım ve Dilbilgisi" komutu
Resim ve şekiller ile ilgili işlemler

Dosyadan resim

Küçük resim

Otomatik şekil

SmartArt

WordArt

Metin kutusu

Simge

Üstbilgi‐altbilgi

Grafik

Tablo
Tasarım sekmesi
Geçişler sekmesi
Animasyonlar sekmesi
Slayt gösterisi sekmesi
POWERPOINT ‐ 2010
Metin Kutusu ile ilgili işlemler
o
o
o
o
o
3
Metin kutusu eklemek
Metin kutusunu silmek
Metin kutusunu biçimlendirmek
Metni biçimlendirmek
"Yazım ve Dilbilgisi" komutu
POWERPOINT ‐ 2010
Metin Kutusu Eklemek

Slaytlarınıza metin kutusu eklemek için Ekle
sekmesindeki Metin gurubu içerisinde yer alan Metin
Kutusu (
)düğmesine tıklayın.
 Fare
imleciniz kılıç şeklini alınca farenin sol tuşuna basılı
tutarak istediğiniz boyutla sürükleme yaparak bir metin
kutusu oluşturun.
 Metin kutusuna metin eklemek için, metin kutusunun
içini tıklatarak metni yazın.
4
POWERPOINT ‐ 2010
Metin Kutusunu Silmek
 Silmek istediğiniz
metin kutusunun kenarlığını tıklatın ve
DELETE tuşuna basın.
 İşaretçinin
metin kutusunun içinde değil kenarlığının
üzerinde olduğundan emin olun. İşaretçi kenarlığın
üzerinde değilse, DELETE tuşuna basıldığında metin
kutusu değil metin kutusunun içindeki metin silinebilir.
5
POWERPOINT ‐ 2010
Metin Kutusunu Biçimlendirmek

Metin kutuları üzerinde düzenleme yapmak için metin
kutusu çerçevesine çift tıklanınca sekmelerin en sağında
açılan Çizim Araçları altındaki Biçim sekmesi kullanılır.
6
POWERPOINT ‐ 2010
Metni Biçimlendirmek‐I
 Giriş
sekmesinde yer alan Yazı Tipi grubundaki komutlar
kullanılarak
seçili
metinler
farklı
şekillerde
biçimlendirilebilir.
7
POWERPOINT ‐ 2010
Metni Biçimlendirmek‐II
 Giriş
sekmesinde yer alan Paragraf grubundaki komutlar
kullanılarak
seçili
metinler
farklı
şekillerde
biçimlendirilebilir.
8
POWERPOINT ‐ 2010
Yazım ve Dilbilgisi Komutu
 PowerPoint ayarlanan

dile göre dilbilgisi kurallarına aykırı yazılan
cümlelerin denetlemesini ve düzeltmesini yapabilmektedir.
Yazım denetimini başlatmak için;
düğmesi
 Gözden Geçir sekmesi – Yazım Denetleme grubu –
tıklanır,
 Açılan Yazım Denetimi iletişim penceresinden gerekli düzeltmeler
tüm metin taranana kadar devam ettirilir.
NOT: Dilbilgisi denetimini başlatmak için F7 klavye tuşu kullanılır.
9
POWERPOINT ‐ 2010
Resim ve Şekiller ile İlgili İşlemler
o
o
o
o
o
o
o
o
o
10
Dosyadan resim
Küçük resim
Otomatik şekil
SmartArt
WordArt
Simge
Üstbilgi‐altbilgi
Grafik
Tablo
POWERPOINT ‐ 2010
Dosyadan Resim Eklemek
 Bilgisayarda kayıtlı olan resim dosyalarını eklemek için;
Resim eklemek istenilen slayta gelinir,
 Ekle sekmesi ‐ Çizimler grubu ‐
düğmesi tıklanır,
 Ekrana gelen Resim Ekle penceresinden eklemek istenilen
resim bilgisayardan bulunur ve Ekle düğmesine basılır.


11
Resim üzerinde düzenleme yapmak için resim üzerine
tıklanınca sekmelerin en sağında açılan Resim Araçları
altındaki Biçim sekmesi kullanılır.
POWERPOINT ‐ 2010
Küçük Resim Eklemek
 PowerPoint programının kendi içerisinde yer alan galeriden de

farklı resimler eklenerek görsellik arttırılabilir.
Galeriden küçük resim eklemek için;


Küçük resim eklemek istenilen slayta gelinir,
Ekle sekmesi ‐ Çizimler grubu ‐
düğmesi tıklanır,
Sağ tarafta açılan Küçük Resim görev bölmesinde Aranan kısmına
aranan nesneyle ilgili bir anahtar kelime girilir,
 Enter veya Git düğmesine basılır,
 Ekranda listelenen arama sonuçları listesinden eklenmek istenilen
öğe üzerine bir kez tıklanarak belgeye nesne ekleme işlemi
tamamlanır.


12
Küçük resimlerde düzenleme yapmak için resimler için de
kullanılan aynı Biçim sekmesi kullanılır.
POWERPOINT ‐ 2010
Otomatik Şekil Eklemek
şekiller eklenerek belgelere
görsel zenginlik kazandırılabilir.
 Otomatik Şekil eklemek için;
 Otomatik
Ekle sekmesi ‐ Çizimler grubu ‐ düğmesi
tıklanır,
 Yanda açılan şekiller kategorisinden bir şekil
üzerine tıklanarak, belge içerisinde istenilen
bir konuma farenin sol tuşu basılı tutularak
istenilen boyutta çizilir.


13
Otomatik şekiller üzerinde düzenleme
yapmak için şekil üzerine tıklanınca
sekmelerin en sağında açılan Çizim
Araçları altındaki Biçim sekmesi kullanılır.
POWERPOINT ‐ 2010
SmartArt Eklemek


Sunu içerisine eklenen bilgilerin görsel olarak ifade edilmesi için
SmartArt grafikleri kullanılır.
SmartArt grafik eklemek için;





14
SmartArt eklemek istenilen slayta gelinir,
Ekle sekmesi ‐ Çizimler grubu ‐
düğmesi tıklanır,
Ekrana gelen SmartArt Grafiği Seç penceresinden yapılacak işe uygun
SmartArt grafik seçilir ve Tamam düğmesine tıklanır,
Grafik üzerinden bulunan alanlara veya Metninizi buraya yazın bölümüne
istenilen grafik değerleri girilir.
SmartArt grafikleri üzerinde düzenleme yapmak için grafik üzerine
tıklanınca sekmelerin en sağında açılan SmartArt Araçları altındaki
Tasarım ve Biçim sekmeleri kullanılır.
POWERPOINT ‐ 2010
WordArt Eklemek


Sunu içerisine süslü yazılar eklemek için
WordArt kullanılır.
WordArt eklemek için,




15
Ekle sekmesi ‐ Metin grubu ‐
düğmesi
tıklanır,
Yanda açılan farklı seçeneklerden istenen
seçilir,
Ekrana gelen metin kutusunun içerisine
istenilen metin yazılır.
WordArt üzerinde düzenleme yapmak için WordArt üzerine
tıklanınca sekmelerin en sağında açılan Çizim Araçları
altındaki Biçim sekmesi kullanılır.
POWERPOINT ‐ 2010
Simge Eklemek
 PowerPoint
ile klavyede olmayan bir takım özel
karakterler ya da simgeler eklenebilir.
 Simge eklemek için;

Simge eklemek istenilen yere imleç bırakılır,

Ekle sekmesi ‐ Simgeler grubu ‐
düğmesi tıklanır.
 Ekrana gelen iletişim penceresinden istenilen simge seçilir
ve Ekle düğmesi tıklanır.
16
POWERPOINT ‐ 2010
Üstbilgi‐Altbilgi Eklemek
 Altbilgi
ve Üstbilgi bölümü sununuzun üst ve alt
kısımlarında yer alır.
 Bu alana yazılan yazılar tüm slaytlarda
aynen
görüntülenir.
 Üstbilgi veya altbilgi eklemek için;

Ekle sekmesi – Metin grubu ‐

Açılan Üstbilgi ve Altbilgi iletişim penceresinden ilgili yerler seçilir
ve doldurulur,
Eğer girilen üstbilgi ve altbilgi tüm slaytlarda uygulanacaksa
Tümüne Uygula düğmesi, yalnız seçili slayta uygulanacaksa
Uygula düğmesi tıklanır.

17
düğmesi tıklanır,
POWERPOINT ‐ 2010
Grafik Eklemek
 Grafik eklemek için;
Grafik eklemek istenilen slayta gelinir,
 Ekle sekmesi – Çizimler grubu ‐
düğmesi tıklanır,
 Açılan Excel çalışma sayfasından grafik için veri girişi yapılır
ve Excel penceresi kapatılır.

 Grafikler
üzerinde düzenleme yapmak için grafik üzerine
tıklanınca sekmelerin en sağında açılan Grafik Araçları
altındaki Tasarım, Düzen ve Biçim sekmeleri kullanılır.
18
POWERPOINT ‐ 2010
Tablo Eklemek
 Tablo eklemek için;
Tablo eklemek istenilen slayta gelinir,
 Ekle sekmesi ‐ Tablolar grubu ‐
düğmesi tıklanır,
 İstenilen satır ve sütun sayısı kadar seçim yapılır ya da Tablo
Ekle komutu tıklanır ve gelen ekranda satır ve sütun sayısı
girilir.


19
Tablolar üzerinde düzenleme yapmak için tablo üzerine
tıklanınca sekmelerin en sağında açılan Tablo Araçları
altındaki Tasarım ve Düzen sekmeleri kullanılır.
POWERPOINT ‐ 2010
Tasarım Sekmesi
 Bu sekme ile;





20
Sayfa yapısı ayarlarını gerçekleştirebilir,
Slayt yönlendirmesi yapabilir,
Sununuza uygun temayı seçebilir,
Sununuzun renk, yazı tipi ve efekt ayarlarını
gerçekleştirebilir ve
Slaytlarınızın arka plan fonlarını oluşturabilirsiniz.
POWERPOINT ‐ 2010
Geçişler Sekmesi
Slayt geçişleri, sunu sırasında bir slayttan diğerine
geçerken Slayt Gösterisi görünümünde oluşan hareket
efektleridir.
 Bu sekme ile;





21
Slaytlara geçiş ekleyebilir
Geçiş efektlerinin hızını denetleyebilir,
Geçişlere ses ekleyebilir ve
Geçişlerin özelliklerini özelleştirebilirsiniz.
POWERPOINT ‐ 2010
Animasyonlar Sekmesi
 Önemli
noktalara
odaklanmanın,
bilgi
akışını
denetlemenin ve sununuzu görüntüleyenlerin ilgisini
çekmenin yollarından biri de animasyon kullanmaktır.
 Tek tek slaytlardaki metin veya nesnelere, asıl
slayttaki metin veya nesnelere ya da özel
slayt düzenlemelerindeki yer tutuculara animasyon
efektleri uygulayabilirsiniz.
22
POWERPOINT ‐ 2010
Animasyonlar Sekmesi

PowerPoint 2010'da dört farklı türde animasyon efekti vardır:
Giriş efektleri: Örneğin, bir nesnenin yavaş yavaş solarak odağa
gelmesini, slaydın kenarından uçarak girmesini veya atlaya atlaya
görünüme girmesini sağlayabilirsiniz.
 Çıkış efektleri: Bu efektler bir nesnenin slayttan uçarak çıkmasını,
görünümden kaybolmasını veya slayttan dönerek çıkmasını sağlar.
 Vurgu efektleri: Bu efektlere örnek olarak bir nesnenin
boyutunun azalması veya artması, renk değiştirmesi veya kendi
merkezinde dönmesi gösterilebilir.
 Hareket Yolları: Bu efektleri kullanarak, bir nesnenin yukarı veya
aşağı, sola veya sağa ya da yıldız veya dairesel bir şekilde
dönmesini sağlayabilirsiniz (diğer efektlerin yanı sıra).

23
POWERPOINT ‐ 2010
Slayt Gösterisi Sekmesi
 Bu sekme ile;





24
Sununuzu baştan ya da geçerli slayttan başlatabilir,
Özel slayt gösterileri ayarlayabilir,
İstediğiniz slaytları gizleyebilir,
Sununuzun zamanlama provasını yapabilir ve
Slayt gösterinizi kayıt edebilirsiniz.
POWERPOINT ‐ 2010
25
Download