Uploaded by User8769

EKDERS 2.hafta

advertisement
EEM-358
MİKROİŞLEMCİLER
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz EROL
Dr. Öğr. Üyesi Sencer ÜNAL
(2. HAFTA – EK DERS)
EEM-358 Mikroişlemciler - 2. Hafta
1
MİKROİŞLEMCİ MİMARİSİ ve HAFIZA
TÜRLERİ
80286 mikroişlemci kaç bitliktir?
• 16
• 8
• 32
80286 özellikleri
Register yapısı: 16 bit
• 4
Veri yolu: 16 bit
Adres yolu: 24 bit
Hafıza alanı: 16M
EEM-358 Mikroişlemciler - 2. Hafta
2
•
•
•
•
80286’nın 24 bitlik adres yolu ile
adreslenebilen hafıza alanı ne kadardır?
16 MB (megabayt)
16 kB (kilobayt)
16 GB (gigabayt)
Adres yolu 24 bit ise
2 = 16777216 farklı adres elde edilebilir.
16 TB (terabayt)
16777216 / 1024 = 16384k
24
16384/1024 = 16M
EEM-358 Mikroişlemciler - 2. Hafta
3
Aşağıdakilerden hangisi diğer üçünden farklı
anlam taşır?
•
•
•
•
Register
Hafıza
Memory
Bellek
EEM-358 Mikroişlemciler - 2. Hafta
4
Register teriminin karşılığı olarak Türkçe
literatürde kullanılmayan terim hangisidir?
•
•
•
•
Kaydetmeci
Kayıtçı
Yazmaç
Kaydedici
EEM-358 Mikroişlemciler - 2. Hafta
5
Hangisi bir ROM türü değildir?
•
•
•
•
E3PROM
EEPROM
E2PROM
PROM
E2 = EE = Electrically Erasable
P = Programmable
EEM-358 Mikroişlemciler - 2. Hafta
6
Uçucu bellek türü hangisidir?
•
•
•
•
RAM
ROM
EPROM
EEPROM
EEM-358 Mikroişlemciler - 2. Hafta
7
Aşağıdakilerden hangisi segment register
değildir?
•
•
•
•
VS (veri segmenti)
ES (ekstra segment)
SS (yığın segmenti)
CS (kod segment)
Veri = Data
Veri segmenti = Data segment = DS
EEM-358 Mikroişlemciler - 2. Hafta
8
Eğer SS=3500H ve SP=FFFEH ise fiziksel adresi
hesaplayınız.
Mantıksal adres= SS:SP
• 44FFEH
Fiziksel adres=10xSS+SP
• 134FEH
3500H x 10H = 35000H
• 3500H
35000H + FFFEH = 44FFEH
• FFFEH
EEM-358 Mikroişlemciler - 2. Hafta
9
DS=0200H, BX=0100H olduğuna göre MOV
AX,[BX+1000H] komutunun gösterdiği fiziksel
adresi hesaplayınız.
•
•
•
•
03100H
01300H
02200H
11200H
Segment adresi=0200H
Ofset adresi= BX+1000H
Mantıksal adres= DS:(BX+1000H)
Fiziksel adres= 10xDS+BX+1000H
10x0200H + 0100H + 1000H = 03100H
EEM-358 Mikroişlemciler - 2. Hafta
10
Aşağıda verilen komutlar
çalıştırıldığında DS:1500H
adresinin içeriği ne olur?
MOV AX, 35F3H
MOV [1500H], AX
•
•
•
•
F3H
35F3H
0000H
35H
EEM-358 Mikroişlemciler - 2. Hafta
11
EEM-358 Mikroişlemciler - 2. Hafta
12
EEM-358 Mikroişlemciler - 2. Hafta
13
10x1000H + 2000H = 12000H
EEM-358 Mikroişlemciler - 2. Hafta
14
EEM-358 Mikroişlemciler - 2. Hafta
15
Tabloda
verilen
değerlere
göre,
MOV
[BX+1234H],AL
işleminin
sonucunu
belirleyiniz.
Fiziksel
adresi
hesaplayınız.
Register
IP
CS
DS
AX
BX
Data
0000
0100
0200
BEED
1000
AL’deki EDH değeri, adresi DS:(BX+1234H) olan hafıza bölgesine yazılır. Tabloya göre
DS=0200H ve BX=1000H olduğu için, fiziksel adres = 10x0200H+1000H+1234H = 04234H
elde edilir.
EEM-358 Mikroişlemciler - 2. Hafta
16
EEM-358 Mikroişlemciler - 2. Hafta
17
Download