Uploaded by User8355

Animasyon ve Animetörlük

advertisement
Animatörlük ve
animasyon
• TA C E T T I N Ö Z B E K
• M U H A M M E T TAY Y I P Y Ü K S E L
• B U R A K YA R D I M C I
• S E D AT K E K L I K
SPORTİF REKREASYONUN TANIMI
Rekreasyon aktiviteleri içinde temeli fiziksel egzersize veya çeşitli spor
branşlarının rekreatif amaçlı uygulanmasına dayanan ve rekreasyon
aktivitelerinin büyük bir bölümünü oluşturan türüne sportif rekreasyon
denmektedir. Fiziksel aktiviteler sportif rekreasyonun temelini meydana
getirmektedir. Rekreatif spor veya bir diğer adıyla sportif rekreasyon;
kişilerin sağlıklı olmak, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal fayda sağlamak
amacıyla yaptıkları sportif etkinlikleri herhangi bir spor merkezinde yâda
açık alanlarda maddi karşılık ödeyerek veya ödemeden
gerçekleştirmeleridir.
SPORTİF REKREASYONUN TEMEL ÖZELLİKLERİ
• Günümüzde insanlar, genellikle stresli ve oldukça yoğun geçen tekdüze bir yaşama
sahiptirler. Günlük hayatın beraberinde getirdiği zorluklar yaşam kalitesini olumsuz
yönde etkilemektedir. Bu bağlamda bireylerin yaşam zorunlulukları dışında kalan
zamanlarını değerlendirmeleri sağlıklı kalabilmeleri için çok önemlidir. Teknolojik
gelişmeler sonucunda kişilerin çalışma saatleri gün geçtikçe azalmakta, kişilerin
kendilerine ayırdıkları zamanin daha fazla artması mümkün olmaktadır.
• Bu noktada sporun büyük bir işlevi ve rolü vardır. Boş zamanların kişisel tatmin amacı
güden ve gönüllülük esasına dayanan sportif aktivitelerle değerlendirilmesi teknoloji ve
şehirleşmenin birey ve toplum üzerinde meydana getireceği gerilim, stres ve olumsuz
yaşam kalitesini önlemek için alınabilecek tedbirlerin başında gelmektedir.
ETKİNLİKLER
Asya-Avrupa oyunu
 Oyun yeri: Bahçe-Salon
 Oyunun araç gereci: Çizgiler
 Oyunun süresi : Tekrarlar
 Oyunun seviyesi : 7 yaş ve üzeri
 Oyuncu sayısı: 2-10 kişi
Nasıl Oynanır?
Oyuncularla geniş bir alanda toplanın. Oyun alanını Asya ve Avrupa olarak iki bölüme ayırın.
İki alanın ortasında durması için bir ebe seçin. Diğer oyuncuların amacı ebeye yakalanmadan bölgelerden geçmeye çalışmaktır.
Bölgeler arası geçişleri siz ya da başka gönüllü bir oyuncu yönetebilir. Oyuncular Avrupa denildiğinde Asya'dan Avrupa'ya, Asya
denildiğinde ise Avrupa'dan Asya'ya geçiş yapmaya çalışır. Ebeye yakalanan oyuncular ebe ile birlikte diğer oyuncu arkadaşlarını
yakalamaya çalışır.
Son oyuncuya kadar oyuna devam edebilirsiniz.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Oyun yeri: Bahçe-Salon
Oyunun araç gereci: Oyunun süresi : Tekrar
Oyunun seviyesi : 7 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: Çift sayıda olmak gerekir
Nasıl Oynanır?
Oyunculardan yan yana dizilmelerini isteyin. Alandan bir gönüllüyü
ebe olarak belirleyin (Siz de ebe olabilirsiniz).
AYNA OYUNU
Ebe olan oyuncu yüzü arkadaşlarına dönük olacak şekilde belirli
hareketler yapar (Yana doğru kayma adımı, öne doğru yürümekoşma, ziplama, çömelme vb). Oyuncular ebenin yaptığı hareketlerin
hareketlerin tersini yapmaya çalışırlar.
Ebenin hareketleri hem gösterip aynı zamanda da yüksek sesle de
söylemesi gerekmektedir (Zipla, şimdi sağa doğru bir adım, şimdi
sola doğru üç adım vb.). Hareketi yapamayan ya da şaşıran öğrenci
oyun dışı kalır.
Oyun son öğrenci kalana kadar devam eder.
Ø Oyun yeri: Bahçe-Salon
Ø Oyunun araç gereci:--Ø Oyunun süresi : Tekrarlar
Ø Oyunun seviyesi : 7 yaş ve üzeri
Ø Oyuncu sayısı: 5-6 kişi
ÇÖMEL
KURTUL
Nasıl Oynanır?
Oyuncular arasından bir ebe seçin. Ebe olan oyuncu diğer
arkadaşlarını yakalamaya çalışacaktır. Oyuncular ebeye
yakalanmamak için kaçmaya başlar. Ebeden kaçan oyuncular
oyuncular ebe yaklaştığı esnada yere çömelebilir.
Yere doğru çömelen oyuncu ebe tarafından yakalanamaz.
Ebe arkadaşlarını çömelmeden yakalarsa yakalanan kişi ebe
olarak değişir.
Oyun tüm katılımcılar bir kere ebe olduktan sonra son
bulabilir.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Oyun yeri: Bahçe-Salon
Oyunun araç gereci:--Oyunun süresi : Tekrarlar
Oyunun seviyesi : 7 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 10
Nasıl Oynanır?
EVİM
ÇEMBER
iki gönüllü oyuncuyu kenara ayırın ve diğer oyuncuları beşerli gruplara
ayırın. Gruplara ayrılan oyunculardan el ele tutuşup çember
oluşturmalarını isteyin. Oluşan her çemberin içine gruptan bir
oyuncunun girmesini isteyin.
Gönüllü iki oyuncudan birini ebe diğerini de ebeden kaçması gereken kişi
kişi (Tavşan ya da tilki gibi adlandırılabilir) olarak belirleyin. Ebenin amacı
amacı kaçan tavşanı yakalamaya çalışmaktır.
Tavşan yakalanmamak için çemberlerin birine girer ve bu kez çemberin
içinde bekleyen oyuncu çemberden çıkarak ebeden kaçmaya başlar.
Oyuna tavşan yakalanana kadar devam edebilirsiniz.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Oyun yeri: Bahçe
Oyunun araç gereci:--Oyunun süresi : Tekrarlar
Oyunun seviyesi : 7 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 10
Nasıl Oynanır?
Oyuncular arasından bir ebe seçin veya siz ebe olun. Kalan oyuncular
belirlenen bir alanda koşmaya başlar.
HIZLI KÜMELER
Ebe 1-10 arası sayılarla arkadaşlarına komut verir. Ebenin komutuyla birlikte
koşan oyuncular bir araya gelerek söylenen sayıda bir küme oluştururlar.
Örneğin, ebe dört sayısını yüksek sesle söyler ve dört oyuncu bir araya gelir.
Dört kişiden oluşan gruplar oluşur, dışarıda kalan oyuncular ve dörtten eksik
veya fazla olan gruplar oyun dışı kalır.
Ebenin komutu her turda değişir. Ebe oyunu çeşitlendirme amacıyla bazı
basit matematik işlemleri de sorabilir. Örneğin, ebe "Beş eksi üç" diye yüksek
yüksek sesle komut verir ve oyuncular da işlem sonucuna göre kümeler
oluşturur.
iki oyuncu kalana kadar oyuna devam edebilirsiniz
Ø Oyun yeri: Saha
Ø Oyunun araç gereci: Çıkış noktası olarak yüksek atlama dikmeleri; ayrıca
ek hareket ödevleri için toplar, kasa bölümleri vb.
Ø Oyunun süresi : Yarış bitene kadar
Ø Oyunun seviyesi : 7 yaş ve üzeri
Ø Oyuncu sayısı: 5-7 kişi
Bayrak
Koşusu
Oyun uygulaması: Her grubun ilk oyuncusu çıkış yapar, belirlenen uzaklıuzaklığı koşarak geçer, bir sonraki oyuncuya vurur veya yanında taşıdığı
herhangi bir nesneyi vererek grubun sonuncusu olarak yerini alır.
Bir grup son oyuncusu tekrar yerine geldiğinde (ya da çıkış noktasına
ulaştığında) koşuyu bitirmiş demektir.
Düzenlemeler: Geri bayrak koşusu:Her grup bir çıkış noktasının arkasına
na geçer.Oyuncular dönüm noktasının etrafından koşarlar.(şekil a)
Sarkaç bayrak koşusu :Her grup iki bölüme ayrılır.
Bunlar koşu mesafesinin her iki ucundaki iki çıkış noktasının arkasında
karşı karşıya dururlar.Her oyuncu karşı taraftaki noktaya doğru koşar
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Oyun yeri: Bahçe-Salon
Oyunun araç gereci: -Oyunun süresi : Tekrar
Oyunun seviyesi : 7 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 5-7 kişi
Nasıl Oynanır?
PARMAK
KAPMACA
Oyuncularla geniş bir çember oluşturun. Her oyuncu, sol elini avuç içi yeri
yeri gösterecek şekilde havada tutarken sağ elinin işaret parmağını
yukarıyı gösterecek şekilde kaldırır.
Çemberde her oyuncu bu konumdayken sol ve sağ ellerini temas ettirir.
Oyun boyunca oyuncular sağ işaret parmaklarını sağ taraflarındaki
kişiden kaçırmaya çalışırken sol taraflarındaki kişinin işaret parmağını
yakalamaya çalışır.
Seçtiğiniz bir komut (islik vb.) ile oyun başlar. Parmağını kaptıran oyuncu
oyuncu oyun dışı kalır.
Son oyuncu kalana kadar oyuna devam edebilirsiniz.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Oyun yeri: Her yer
Oyunun araç gereci: -Oyunun süresi : Tekrar
Oyunun seviyesi : 7 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 5-7 kişi
Nasıl Oynanır?
HIZLI ELLER
Oyunculardan ikişerli gruplar oluşturun. Gruptaki iki oyuncunun karşılıklı
durmasını ve tüm grupların yan yana dizilmesini isteyin.
Her gruptaki iki oyuncunun arasına herhangi bir eşya koyun. Vereceğiniz
komutları tüm grupların aynı anda yapmasını isteyin. Bu komutlar "Eller
havada, eller dizlerde, eller başta, eller gözlerde,eller burunda vb." olabilir.
iki oyuncu arasında bulunan eşyanın adını söylediğiniz anda oyuncular en
hızlı şekilde bu eşyayı kapmaya çalışır.
Ortadaki eşyayı üç defa alan kişi bir üst tura çıkar. Diğer gruplarda üst tura
çıkanlar birbirleriyle eş olur. Son oyuncu kalana kadar oyuna devam
edebilirsiniz.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Oyun yeri: Bahçe-Salon
Oyunun araç gereci: Top
Oyunun süresi : 20dk
Oyunun seviyesi : 15 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 10-20 kişi
Oyun uygulaması: Tüm oyuncular sırt üstü destekli tek sıra
konumunda) hareket ederler
Yengeç Futbolu
ve topu ayaklarıyla oynarlar. Her iki takım da karşılıklı topu diğer
takımın kalesine götürmeye çalışır.
Oyunun Kuralları: Oyun, alanın ortasında topun itilmesiyle
başlar. Topla el ve ayaklarla oynanamaz. Top ayaklar arasında
sıkıştırılamaz. Oyuncular aynı anda her iki elini birden yerden
kaldıramaz.
Bir takımın bir kuralı çiğnemesinden sonra diğer takım serbest
vuruş kullanır, topun her dışarı çıkışından sonra ise kenar atışı
kullanılır
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Lobut devirme
oyunu
Oyun yeri: Bahçe-Salon
Oyunun araç gereci:Lobutlar
Oyunun süresi : Tekrarlar
Oyunun seviyesi : 7 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 10
Oyuncular elele tutuşarak bir daire oluştururlar. Dairenin ortasına 4-5
cimnastik lobutu dikilir. Oyuncular birbirlerini oraya buraya çekiştirerek
çekiştirerek ortadaki lobutların bir veya birkaçını birbirlerine
devirtmeye zorlarlar.
Lobut deviren oyuncu, oyundan çıkartılır. Oyuncu sayısı azaldıkça
lobutların sayısıda azaltılır. En son kalan iki oyuncu ortada bulunan tek
tek lobutu diğerine devirtmek için mücadele verir. Son kalan oyuncu,
oyunu kazanır.
Animasyon ve animetörlük




Sportif Animasyon
Tacettin Özbek:200478044
Muhammet Tayyip
Yüksel: 200478022
Sedat Keklik:200478030
Burak Yardımcı:200478045
Download