Uploaded by User7192

27112019110708resmi-arac-gorev-kagidi (1)

advertisement
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
RESMİ TAŞIT GÖREV KÂĞIDI
Aracı Talep Eden Birim Amiri:
Adı ve Soyadı
Görevli Hâkim-Adalet Personeli
Adı Soyadı
Görevlendirilen
Sürücüsünün
Adı-Soyadı ve İmza
Birimi ve Unvanı
Birimi ve Unvanı
Tarih:
/
/20..
Sayı : ....................
Saat:
İmza
Gideceği Yer
İmza
Plakalı Aracın:
Çıkış ………………………..Km
Çıkış Saati
Giriş ………………………...Km
Giriş Saati
Aracı Görevlendiren Amir
Şube Müdürü
Adı Soyadı ve İmzası
UYGUNDUR
Hâkim
Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanı Y.
Not :
1- Bu belgedeki bölümler tam olarak doldurulacaktır. Aksi takdirde trafiğe çıkmayacaktır.
2- Başşoför aracın çıkış saati ve kilometresi ile giriş saati ve kilometresini kontrol edecektir.
3- Sürücüler görev süresince araçta sigara içmeyecektir.
4- Taşıt görev emri yetkililerin istemesi halinde gönderilecektir.
5- Bu belgeler denetime elverişli olacak şekilde tasnif edilip dosyalanacaktır
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
RESMİ TAŞIT GÖREV KÂĞIDI
Aracı Talep Eden Birim Amiri:
Adı ve Soyadı
Görevli Hâkim-Adalet Personeli
Adı Soyadı
Görevlendirilen
Sürücüsünün
Adı-Soyadı ve İmza
İmza
Birimi ve Unvanı
Birimi ve Unvanı
Tarih:
/
/20..
Sayı : ....................
Saat:
Gideceği Yer
İmza
Plakalı Aracın:
Çıkış ………………………..Km
Çıkış Saati
Giriş ………………………...Km
Giriş Saati
Aracı Görevlendiren Amir
Şube Müdürü
Adı Soyadı ve İmzası
Not :
1- Bu belgedeki bölümler tam olarak doldurulacaktır. Aksi takdirde trafiğe çıkmayacaktır.
2- Başşoför aracın çıkış saati ve kilometresi ile giriş saati ve kilometresini kontrol edecektir.
3- Sürücüler görev süresince araçta sigara içmeyecektir.
4- Taşıt görev emri yetkililerin istemesi halinde gönderilecektir.
5- Bu belgeler denetime elverişli olacak şekilde tasnif edilip dosyalanacaktır
UYGUNDUR
Hâkim
Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanı Y.
Download