Uploaded by hoca26

13318362(2)

advertisement
Genel Fizik Ders notları
Yrd. Doç. Dr. Şahin Yakut
Fizik Bölümü
Tek Boyutta Hareket
Partikül (Particle): Noktasal olan ve kütlesi ihmal edilecek kadar küçük (sonsuz küçük)
olan nesne
Yer değiştirme: Partikülün konumundaki değişim
Ortalama Hız: Belirli bir zaman aralığında meydana gelen toplam yer değiştirmenin zaman
oranıdır.
Ortalama Sürat: Belirli bir zaman aralığında katedilen toplam yer değiştirme miktarının
zamana oranıdır.
Anlık Hız: Sonsuz küçük bir zaman aralığında meydana gelen yer değiştirmenin zaman
oranıdır.
Anlık Sürat: Anlık hızın büyüklüğüdür.
Ortalama İvme: Belirli bir zaman aralığında hızda meydana gelen değişimin zamana oranıdır.
Anlık İvme: Sonsuz küçük zaman aralığında hızda meydana gelen değişimin zamana oranıdır.
* Anlık ivme yer değiştirmenin zaman göre ikinci türevidir.
Sabit İvmeli tek Boyutta Hareket
ise
* Eğer yer değiştirmeden yola çıkarak hızı bulmak istersek sağlamasını yapmış oluruz.
* Zamansız hız formülü
Serbest Düşme
Serbest Düşme yapan cisim: İlk hızı olmadan yer çekimi etkisi altında hareket eden cisimdir.
İki Boyutta Hareket
İki boyutlu Sabit İvmeli Hareket
Eğik atış
Eğik Atış, yataydaki sabit hızlı hareket ile düşeydeki serbest düşme hareketinin eş zamanlı
olarak meydana gelmesinin bir sonucudur.
Eğik atışta maksimum menzil ve düşeyde çıkılabilecek en yüksek mesafe
İfadesinde yerine koyarsak,
Eşitliğinde,
Düzgün Dairesel Hareket
Merkezcil İvme
Göreceli hareket
V’= S’ den gözlenen hız
V= S den gözlenen hız
Download