Uploaded by User5333

39c15ee3-0745-49d5-8a36-ceec1308ede4-dönüştürüldü

advertisement
NECATİBEY İLKÖĞRETİM OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖGRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) PLANI
AD SOYADI
DERS
ÖĞRETMEN
:Yalçın Köstekçi
:Sosyal Bilgiler
:..............................
TARİH
SINIF
:4
:2020.01.30-2020.06.30
Ögrencinin Perfomans Düzeyi : Yalçın Köstekçi ; Birey ve toplum kavramlarını bilir,Kültür ve miras kavramlarını bilir,İnsanlar, yerler ve çevreler kavramlarını bilir,Üretim, dağıtım ve tüketim kavramlarını bilir,Etkin vatandaşlık kavramını ve
gerekliliklerini bilir
UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER
TARİH
KISA DÖNEMLİ HEDEFLER
TARİH
YÖNT.
ARAÇ GEREÇ
İŞLENİŞ
Çalışma kağıtları
Ders kitabı
Okuma yazma öğretimi seti
Ders kitabı
Okuma yazma öğretimi seti
Aktif Öğretim Yöntemi
Aktif Öğretim Yöntemi
İleri Zincirleme Yöntemi
Açık Anlatım Yöntemi
Açık Anlatım Yöntemi
Çalışma kağıtları
20-05-2020
20-06-2020
İleri Zincirleme Yöntemi
15-04-2020
15-04-2020
20-06-2020
30-01-2020
Diğer bireylerin farklı özelliklerini
saygı ile karşılar.
Basamaklandırılmış Yöntem Basamaklandırılmış Yöntem
TEKN.
Yaşamına ilişkin belli başlı
olayları kronolojik sıraya koyar.
Birey ve toplum kavramlarını
bilir
..............................
.............................
Branş Öğretmeni
Müdür Yardımcısı
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Download