Uploaded by User5208

www.biyolojiportali.com ENDOKRİN SİSTEM HORMONLARI

advertisement
EXPLORE


SEARCH

LOGIN
Bilim / Sağlık bilimleri / İmmünoloji
Upload document
Add to ...
www.biyolojiportali.com ENDOKRİN SİSTEM HORMONLARI
Create flashcards
 Download
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Random flashcards

canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards •
oauth2_google_d3979ca959f8-451c-9cf7-08c5056d5753
ENDOKRİN SİSTEM HORMONLARI
ENDOKRİN BEZ
Hipotalamusta
üretilen
(Hipofiz arka
lopta depolanan)
Hipofiz bezi ön
lob
HORMON ADI
ADH
HEDEF ORGANI
Böbrek
Oksitosin
Doğum olayı
Rahim kasları, Süt
bezleri
STH
Hipotalamus (RF)
Kemik, kas, yağ
doku
ACTH
TSH
FSH
Kortizol ve RF
Adrenal korteks
Tiroksin ve RF
Tiroit bezi
Hipotalamus (RF) Yumurtalık ve testis
LH
Hipotalamus (RF) Yumurtalık ve testis
LTH
Sayfa:
UYARANI
Kandaki su veya
tuz oranı (Kanın
osmotik basıncı)
Hipotalamus (RF) Meme bezleri
1 /1
ETKİSİ
Böbrek kanallarından suyun geri
emilimini sağlar.
www.biyolojiportali.com
Döl yatağı kaslarının kasılarak doğumun
gerçekleşmesini ve sütün kanallara
geçmesini sağlar.
Kemik ve kasların gelişmesini, büyümeyi,
karbonhidrat, yağ ve protein
metabolizmasını etkiler.
Kortizol salgılatır
Tiroksin salgılatır
Yumurta ve sperm üretimini uyarır.
Yumurtalıkta ovulasyon, testislerde
testosteron üretimini sağlar.
Süt bezlerinin gelişimi, süt oluşumu,
analık iç güdüsü, yumurtalıklardan
östrojen ve progesteron salgısını devam
ettirmek.
Merhaba
2 Cards •
oauth2_google_861773e10890-4522-834a-6a5babb58e76
qweeqwqwe
5 Cards •
oauth2_google_781463968b44-4532-a806-7e25cc078908
KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR
6 Cards •
oauth2_google_49cd8e53Cookie Policy
7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b
Otomatik yakınlaştır
ADVERTISEMENT
https://docplayer.biz.tr/1214…
2 Cards •
oauth2_google_4bc95fe24226-4fbc-ab98-29e88d3c7069
 Create flashcards
Is the category for this document correct?


×

Bilim / Sağlık bilimleri / İmmünoloji
Related documents
İç Salgı Sistemi Biyoloji Kutusu
HİPERTİROİDİZM b
Kolay
SAĞLIK DURUMUNUZ:
1. Hipertansiyon /…
endokrin sistem #3
Adrenalektomi 28
ENDOKRİN SİSTEM 4
(BÖBREK ÜSTÜ…
İ
(401-800m) Kızılçam
(Pinus brutia Ten.)
Karaciğer nakli (LT x)
sonrası laboratuar…
eşeysel bezler, feed
back mekanizması
H‹POT‹RO‹D‹ZM - Prof.
Dr. Peyami CİNAZ
TEST–1
endokrin sistem
patolojisi ilave ders…
Düşük kan demir düzeyi
(demir eksikliği)…
graf*k ekranlı nabız
ölçer
Pseudotümör cerebri
ve tiroid orbitopati
diabetes insipidus
PH–070 Kuşlarda
Moleküler Yöntemlerl…
ilaçların vücutta
parçalanması üzerine
aydınlatılmış hasta
onamı akış şeması
Böbrek Hastalıkları
LAPAROSKOPİK
SÜRRENALEKTOMİ…
www.biyolojiportali.co
m EŞEYSİZ ÜREME 3
Products
Support
Make a suggestion
Documents
Report
Did you find mistakes in interface or texts? Or do you know how to improve
StudyLib UI? Feel free to send suggestions. It's very important for us!
Flashcards
© 2013-2020 StudyLib all other trademarks and copyrights are the property of their
respective owners
DMCA
Add feedback
Download