Uploaded by s.uluurgun

İŞİTME KAYIPLARI

advertisement
İŞİTME KAYIPLARI
İşitme-Orta kulak
Orta kulak kaldıraçları
• Hidrolik: x21
• Ossiküler: x1.15
• Catenary: x2
Desibel (dB)
• dB= 10 log (ölçülen ses şiddeti/referans ses
şiddeti)
İşitme – Membranöz labirent
İşitme- İç kulak
İşitme – Santral yollar
•
•
•
•
•
E. COLI
E: Eighth nerve
C: Cochlear nucleus
O: Sup olivary
complex
L: Lateral lemniscus
I: Inferior colliculus
İşitme kayıpları
•
•
•
•
İletim tipi
Sensorinöral tip
Mikst tip
Fonksiyonel (psödohipoakuzi)
– Bilinçli (temaruz)
– Bilinç dışı
İletim tipi işitme kaybı
• Auriküla
• Dış kulak yolu
• Orta kulak
Auriküla
• Auriküla aplazisi
• Auriküla hipoplazisi
• Aurikülada şekil
bozuklukları
İTİK- Dış kulak yolu
• Buşon
İTİK- Dış kulak yolu
• Diffüz otitis
eksterna
İTİK- Dış kulak yolu
• Otomikoz
İTİK- Dış kulak yolu
• Ekzostoz
İTİK- Dış kulak yolu
• Yabancı cisim
İTİK- Dış kulak yolu
• Tümör
İTİK- Timpanik membran
• Büllöz mirinjit
İTİK- Timpanik membran
• Granüler mirinjit
İTİK- Timpanik membran
• Timpanoskleroz
İTİK- Timpanik membran
• Travmatik
perforasyon
İTİK- Orta kulak
• Akut otitis media
İTİK- Orta kulak
• Sekretuar otitis
media
İTİK- Orta kulak
• Sekretuar otitis
media
(ventilasyon tüpü
tatbik edilmiş)
İTİK- Orta kulak
• Adheziv otitis media
İTİK- Orta kulak
• Kronik otitis
media (kuru)
İTİK- Orta kulak
• Kronik otitis
media (infekte)
İTİK- Orta kulak
• Kronik otitis
media
(kolesteatomlu)
İTİK- Orta kulak
• Hemotimpanum
İTİK- Orta kulak
• Glomus
timpanikum
İTİK- Orta kulak
• Timpanoskleroz
Otoskleroz
• Labirent kapsülün primer otosponjiozisi
Otoskleroz
Sensorinöral işitme kaybı
•
•
•
•
•
•
•
Genetik
İnfeksiyöz
Travmatik
Ototoksisite
Neoplastik
Meniere hastalığı
Ani işitme kaybı
Genetik SNİK
• İç kulak yapısal anomalileri
–
–
–
–
–
Michel aplazisi
Mondini deformitesi
Scheibe aplazisi
Alexander aplazisi
Geniş vestibüler aquaduct
İç kulak yapısal anomalileri
Genetik SNİK
• Otozomal dominant
–
–
–
–
–
Waardenburg sendromu
Treacher Collins sendromu
Stickler sendromu
Branchio-oto-renal sendrom
Nörofibramatozis
Genetik SNİK
• Otozomal resesif
– Usher sendromu
– Pendred sendromu
– Jarvell ve Lange-Nielsen sendromu
İnfeksiyöz SNİK
• Sistemik infeksiyonlar
– Viral
• Perinatal (CMV, rubella)
• Postnatal (Kabakulak, EBV, VZ, Influenza, Coxsackie)
– Bakteriyal
• Perinatal (Sifiliz)
• Postnatal (Lyme hastalığı)
• Komşu infeksiyonların yayılması
– Menenjit-ensefalit
– Otitis media
Menenjit-ossifiye koklea
Ototoksisite
•
•
•
•
•
Aminoglikozidler
Vancomycine
Cisplatin
Loop diüretikleri
Salisilat
Travmatik
• Direkt travma
Travmatik SNİK
• Ses travması
– Akut
– Kronik
Neoplastik SNİK
•
•
•
•
Akustik nörinom
Menenjiom
Fasiyel sinir schwannomaları
Vasküler tümörler
Endolenfatik hidrops
•
•
•
•
•
Başdönmesi
Çınlama
Kulakta basınç hissi
SNİK
Yüksek seslerden rahatsız olma
SNİK tedavisi
• İşitme
cihazları
• Koklear
implantasyon
Download