Uploaded by User4082

5.snfyazl

advertisement
ATATÜRK ORTAOKULU POZANTI 5.SINIF I.DÖNEM I.YAZILI
YOKLAMA
1.Tabloda Güneş’in yapısında bulunan bazı
maddeler verilmiştir.
1.DEMİR
2.HİDROJEN
3.OKSİJEN
4.HELYUM
Bu maddelerden Güneş’in yapısında bulunma
oranı en fazla olan hangisidir?
a)1
b)2
c)3
b.1 ay: 28,29,30 veya 31 gün sürebilir.
c) 1 ay, Dünya’nın kendi çevresindeki dolanma
süresidir.
d)Ay’ın Dünya çevresindeki dolanma süresi
yaklaşık 1 aydır.
d)4
2.Güneş ve yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?
I.Katmanlardan oluşur.
II. Yüzeyinde bazen güneş parlamaları
meydana gelir.
III. Helyum, hidrojen ve oksijen gibi maddeler
içerir.
a)Yalnız II b) I ve III c) I ve III d) I,II e III
5.


Ay yüzeyinde ayak izleri bozulmadan
kalmaktadır.
Ay yüzeyinde çok sayıda krater
bulunmaktadır.
Buna göre verilen olayların meydana
gelmesinde Ay ile ilgili aşağıdaki özelliklerden
hangisi etkili olmuştur?
a)Dünya’ya çok yakın olması
b)Atmosfer tabakasının çok ince olması
3.
c)Küresel şekle sahip olması
Gökyüzüne baktığımızda Güneş’i ve Ay’ı
hemen hemen aynı büyüklükte görürüz.
d)Dolanma hareketi yapması
Buna göre Aşağıdaki değerlendirmelerden
hangisi doğrudur?
6.Gün içerisinde Güneş’i bazen doğarken,
bazen batarken görürüz. Güneş’in farklı
konumlarda görünmesi, beraberinde güzel
manzaraların oluşmasını sağlar.
a.)Güneş’in Dünya’ya uzaklığı, Ay’ın Dünya’ya
olan uzaklığından fazladır.
b)Güneş ve Ay gerçekte eşit büyüklüktedir.
c)Ay, Güneş’ten büyüktür.
d)Güneş ve Ay ışık kaynağıdır.
4.Zaman kavramı olarak kullanılan Ay ile ilgili
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Bir yıl, 12 aydan oluşur.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Güneş’in ve Dünya’nın kendi eksenleri
etrafında zıt yönde dönmeleri
ATATÜRK ORTAOKULU POZANTI 5.SINIF I.DÖNEM I.YAZILI
YOKLAMA
b)Dünya’nın Güneş etrafında dolanma
hareketi yapması
üzerinde renk küre ve taç küre adlı iki katman
bulunur. Normalde bu katmanları göremeyiz.
c)Ay’ın Dünya etrafında dolanma hareketi
yapması
Buna göre, Güneş’in enerjisinin açığa çıktığı
katman hangisidir?
d)Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönme
hareketi yapması.
a)Çekirdek b)Işık Küre c)Renk Küre d)Taç Küre
7.Mert tabloya Dünya,Güneş ve Ay ile ilgili
bilgiler yazmıştır.
1.
2.
Dünya’ya en yakın gök cismi Güneş’tir.
Dünya ve Ay, Güneş etrafında
dolanma hareketi yapar.
3.
Ay ve Dünya’nın Güneş etrafında
dolanma süresi eşittir.
4.
Dünya Güneş’ten büyük, Ay’dan
küçüktür.
Buna göre bu bilgilerden hangileri hatalıdır?
10.Ahmet Öğretmen sınıfta öğrencilerini
gruplandırarak her grubun Güneş’in yapısı ve
özellikleri ile ilgili poster hazırlamalarını
istemiştir.Gruplardan bir tanesinin hazırladığı
poster aşağıdaki gibidir.


Ben bir Güneş’im ve
çok sıcak bir
çekirdeğim var.
Ben Güneş’im ve
evrendeki en büyük
yıldız benim.
a)Yalnız 1 b) 2 ve 3 c) 1 ve 4 d)1, 2 ve 4

8.Her akşam Ay’ı gözlemleyen Hakan, zaman
zaman Ay’ın farklı şekilde göründüğünü fark
ediyor. Hakan’ın Ay’ı farklı şekillerde
görmesinin sebebi aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru verilmiştir?
a)Dünya’nın Güneş’in etrafında dolanma
hareketi yapması
b)Dünya’nın kendi etrafında dönme hareketi
yapması
c)Ay’ın Dünya’nın etrafında dolanma hareketi
yapması
d)Güneş’in kendi etrafında dönme hareketi
yapması.
9.Güneş’in katmanları ile ilgili aşağıdaki bilgiler
verilmiştir.

Ben Güneş’im ve adımla anılan sistemdeki
bütün gök cisimleri benim etrafımda dolanır.
Ben Güneş’im ve enerji kaynağıyım. Enerjimi
sadece ısı olarak uzaya yayarım.
Bu gruptaki öğrencilerin hazırladığı posterdeki
bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Güneş’in katmanları ile ilgili olan bilgi
doğrudur.
b)Güneş sistemindeki gök cisimlerinin
hareketiyle ilgili olan bilgi doğrudur.
c)Güneş’in büyüklüğü ile ilgili olan bilgi
doğrudur.
d)Güneş’in enerjisinin uzaya yayılmasıyla ilgili
olan bilgi yanlıştır.
11.
Güneş, dört farklı katmandan oluşur. Çekirdek,
Güneş’in merkezinde bulunan çok yoğun ve
çok sıcak katmandır. Güneş’in gözümüzle
gördüğümüz katmanı ışık küredir. Işık kürenin
Yanda verilen görselle ilgili
olarak;
I.A Güneş ise B Ay olabilir.
II. A Dünya ise B Güneş olabilir.
III. A Güneş ise B Dünya olabilir
ATATÜRK ORTAOKULU POZANTI 5.SINIF I.DÖNEM I.YAZILI
YOKLAMA
Çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
II.Saçkıran hastalığı yapar.
a)Yalnız I b) I ve II c)I ve III d) Yalnız III
III.Yiyeceklerin bozulmasına sebep olur.
12.Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın iki şişkin Ay
evresi arasında kalan evredir?
İfadeleriyle eşleştirildiğinde hangi örnek açıkta
kalır?
a)İlk Dördün b) Dolunay c)Son Dördün d)Hilal
13.’’Bugüne kadar bilim insanları milyonlarca
canlı türü tespit etmişlerdir. Hala da yeni türler
bulunmaya devam ediyor. Eğer canlıları
sistematik bir sınıflandırmaya koymasalardı
canlıları birbirinden ayırmak kolay olmazdı.’’
Bakteri
Mantar
a) K
Yararlı
K
M
b) L
Zararlı
L
N
c) M
d) N
Bilim insanları bu sınıflandırmayı canlıların
hangi özelliklerini dikkate alarak
yapmışlardır?
a)Yaşadıkları bölgeye göre
16.
b)Beslenme alanlarına göre
Görselde araştırmacının kullandığı aletle ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
c)Sayılarına göre
d)Benzerlik ve farklılıklarına göre
a.Çıplak gözle göremeyecek kadar küçük
cisimleri görmemizi sağlar.
b.Büyüteçten daha fazla büyütür.
c.Bu aletle çalışırken güvenlik ve temizliğe
dikkat etmemize gerek yoktur.
d.Yapısında mercekler kullanılır.
14.
Görselde verilen canlı sularda yaşayan terliksi
hayvandır. Bu canlıyı aşağıda verilen
aletlerden hangisini kullanarak görebiliriz?
a)Mikroskop
b)El Feneri
c)Su Altı Kamerası
d)Büyüteç
15.Rabia bakteri ve mantarları fayda
durumlarına göre ikiye ayırmış ve örnekler
vermiştir.
Rabia’nın verdiği örnekler;
I.Sütü yoğurda dönüştürür.
17.Mantarlar kaça ayrılır? Mantarların
yaşaması, büyümesi ve çoğalması için nasıl
ortam gereklidir?
18.Lam, lamel, preparat, objektif ve oküler
nedir? Tanımlarını yazınız.
19. Yaptığınız maya mantarı deneyinin yapılış
şeklini anlatınız.
20.Ay’ın ara ve ana evrelerinin görselini çizip,
evre adlarını altına yazınız.
Not: HER SORU 5 PUANDIR.
www.egitimhane.com
Download