Uploaded by resatsoylu63

HAPLOİD BİTKİ ÜRETİMİ. Doç.Dr. Yıldız AKA KAÇAR - PDF

advertisement







Sayfa:
4 / 33



Sayfayı sığdır
Ara
Aramak...
 Giriş

Kayıt
HAPLOİD BİTKİ ÜRETİMİ. Doç.Dr. Yıldız AKA KAÇAR
Sabuncakis Yeşilköy Etiler
Hemen sipariş ver
En özel çiçeklerle sevdiklerinizin hayatını çiçeklendirin
AÇ
sabuncakis.com
To make this website work, we log user data and share it with processors. To use this website, you must agree to our Privacy Policy, including cookie policy. I agree.
 SHARE
 HTML
 DOWNLOAD
Benzer belgeler

Download "HAPLOİD BİTKİ ÜRETİMİ. Doç.Dr. Yıldız AKA KAÇAR"
SOMATİK EMBRİYOGENESİS
Hata: Network error. Please, try again later
 Deniz Balcan
 1 yıl önce
4.DERS
EMBRİYO
KÜLTÜRÜ
Bitkilerin tohumlarından ya da
tohum
taslaklarından
embriyoların aseptik koşullarda
izole
edilerek
yapay
besin
ortamları üzerinde kültüre alındığı in vitro
tekniktir. Embriyo kültürü
 İzleme sayısı: 133
Detaylı

Transkript
SPONSORLU ARAMALAR
evde s ar yorum
bahçe b tk ler
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE
GİRİŞ
1 HAPLOİD BİTKİ ÜRETİMİ Doç.Dr. Yıldız AKA KAÇAR
Somatik hücrelerindeki kromozom sayısı, ait oldukları bitki türünün gamet hücrelerinde bulunan kromozom sayısı kadar
olan bitkilere haploid bitkiler denmektedir. Haploidler, her bir lokustaki allelerden sadece bir seriyi içermekte ve bu özellikleri ile
ıslah çalışmalarında önemli yer tutmaktadırlar. Haploid bitkilerin kromozom sayılarının katlanması sayesinde %100 homozigot
saf hatlar elde edilebilmektedir.
2
3 Haploid bitkilerin elde edilmesinde kullanılan başlangıç materyalleri gametlerdir. Esas olarak, haploidlerin elde edilebilmesi için iki yöntem bulunmaktadır; - ya
TARIMSAL
BİYOTEKNOLOJİYE
GİRİŞ Bitki Doku Kültürü Adnan
Menderes Üniversitesi Tarımsal
Biyoteknoloji
Bölümü
TB101
Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 4.
Hafta (08.10.2013) ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji
Bölümü
erkek gametten ya da - dişi gametten in vitro koşullarda bitki oluşumunu sağlanabilmektedir.
Detaylı
4
5 ERKEK GAMETTEN HAPLOİD BİTKİ ELDE ETME (ANDROGENESİS) In vitro kültüre alınan genç anterlerden haploidlerin başarıyla oluşturulması ilk kez 1964 yılında
Datura stramonium bitkisinde Guha ve Maheshwari tarafından gerçekleştirilmiştir yılında Bourgin ve Nitsch in tütün bitkisinde anter 1967 yılında Bourgin ve Nitsch
in tütün bitkisinde anter kültür yoluyla haploid embriyolar elde etmesinden sonra, özellikle ekonomik önemi fazla olan tahıllar, sebzeler ve şeker pancarı başta
olmak üzere günümüze değin pek çok bitki türünde anter kültürü yoluyla haploid eldesi üzerinde çalışmalar yapılmış ve 25 familyaya ait 200 bitki türünde in vitro
androgenesis tekniğinden başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
ANTER KÜLTÜRÜNÜN YAPıLıŞı Henüz olgunlaşmamış ve içerisinde birinci polen mitozu aşamasına gelmiş tek çekirdekli mikrosporları bulunduran anterler,
anter kültürü için uygun başlangıç materyalidir. Belirlenen aşamadaki anterleri bulunduran çiçek tomurcukları, yüzeysel dezenfeksiyon işlemine tabi tutulduktan
sonra steril koşullarda tomurcukların içerisinden çıkartılan anterler, önceden hazırlanmış ve otoklavlanarak sterilize hale getirilmiş besin ortamlarının üzerine
yerleştirilmektedir.
6
7 Çoğunlukla petri kutularına, agarla katılaştırılmış besin ortamlarına yerleştirilen anterlerin dikim işlemi tamamlandıktan sonra petri kutularının kenarları bir
lm
Doğal koşullarda poliploid
bitkilerin ortaya çıkması
mümkündür, ancak bunların
POLİPLOİDİ ISLAHI Bir canlı
türünde genom olarak bilenen
temel kromozom sayısı x ile
gösterilir. Gamet hücrelerinde
kromozom sayısı n=x tir. Bu
kromozom sayısı seviyesine haploid
monoploid adı verilmektedir.
şeritle kapatılarak herhangi bir enfeksiyona karşı, dış ortamdaki atmosferle olan ilişki kesilmektedir. Petri kutuları içerisindeki anterler inkübasyon için değişik
koşullara alınabilmekte, tütün gibi anter kültürüne son derece olumlu yanıt veren bitkilerde 24-28oC sıcaklıkta ve fotoperiyodik bir düzende aydınlatılan bir iklim
dolabında yapılan inkübasyon yeterli olmaktadır.
Androgenesis direkt ve indirekt androgenesis olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kültürün 40. gününden sonra anterlerin içerisinden embriyolar çıkarak gözle
görülebilir aşamaya ulaşmaktadır. Buna direkt androgenesis adı verilmektedir. Bunun dışında, bazı türlerde önce kallus oluşmakta, daha sonra kallustan
organogenesis veya embriyogenesis yoluyla haploid bitkiler oluşabilmektedir. Bu ikinci oluşum yoluna indirekt androgenesis denilmektedir.
8
9
ANDROGENESISI ETKILEYEN FAKTÖRLER Anter kültüründen elde edilen başarı, yani elde edilen haploid embriyo sayısı birçok faktörün etkisi altında
bulunmaktadır. Bu faktörlerin bir bölümü, anterlerin alındığı donör Bu faktörlerin bir bölümü, anterlerin alındığı donör bitkiden kaynaklanmakta olup diğer bir
bölümü de anter kültürü tekniğinin uygulanması sırasındaki koşullarla ilişkilidir.
10 GENOTIP Anter kültüründe başarı, çok büyük bir oranda anterlerin alındığı bitkilerin genotipine bağlıdır. Şimdiye dek çalışılmış olan tüm bitki türlerinde; aynı
kültür koşulları altında, anter yanıtları bakımından genotipler arasında büyük farklılıklar bulunmuştur.
11
Detaylı
Ders:BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ.
Konu: EMBRİYO KÜLTÜRÜ.
Hazırlayan: Selin KARAKÜTÜK
Ders:BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ Konu:
EMBRİYO KÜLTÜRÜ Hazırlayan:
Selin
KARAKÜTÜK
ONDOKUZ
MAYIS
ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT
FAKÜLTESİ
TARIMSAL
BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ İÇİNDEKİLER 1. Bitki
Doku Kültürü Tanımı 2. Bitki Doku
Herhangi bir genotipten yüksek oranda haploid embriyo elde etmek için; her genotip için kültür koşullarını optimize etmek ve anter kültüründe embriyo
Detaylı
oluşturma başarısı yüksek genotiplerle embriyo oluşturma kapasitesi düşük olan genotipleri melezlemek gerekmektedir.
12 DONÖR BITKININ YETIŞME KOŞULLARı Donör bitkinin genotipi son derece elverişli olsa bile, mikrosporlardan in vitro koşullarda haploid embriyo uyartımını
başarabilmek, bu bitkilerin yetiştirildiği koşullara da bağlıdır. Bitkilerin yetiştirildiği dönemdeki sıcaklık, ışık yoğunluğu ve günlük ışıklanma süresi, havadaki CO 2
konsantrasyonu, bitkinin beslenme koşulları başta olmak üzere tüm çevresel faktörler, o bitkilerden alınan anterlerden elde edilecek başarı üzerinde etkili
olabilmektedir.
Для Чутливої Шкіри
Експерт Рослинної Косметики з 1959 року. Новинки
та Ваші улюблені продукти зі знижками
Reklam
yves-rocher.ua
Детальніше
13 ANTERLERIN GELIŞME DÖNEMI Çoğu bitki türünün anter kültürlerinde en iyi sonuçlar, tek çekirdekli mikrospor döneminin erken veya geç aşamasındaki
mikrosporları içeren anterlerden alınmaktadır. Mikrosporlar içerisinde nişasta depolanmaya başladıktan sonra, gelişmeyi sporo tik yöne kaydırmak ve haploid
embriyo elde etmek için yapılacak uyarılar etkili olamamaktadır.
14 Mikrospor gelişme aşamasını belirlemek için kullanılan yöntemler; o ezme preparasyon tekniği ve asetokarmin ile hızlı boyama o
ouresans mikroskobu ve
preparat hazırlanmasında buna uygun merkürik asit, DAPI gibi boyaların kullanılması o para ne gömerek kesit alma ve bunun ardından preparatları hematoksilin
veya metilen mavisi gibi değişik boyalarla boyama
veya
Doç.Dr. Yıldız AKA KAÇAR
Doç.Dr. Yıldız AKA KAÇAR Selülozik
yapıdaki hücre çeperleri, mekanik
ya da enzimatik yollarla çıkarılmış
olan
hücrelere
protoplast
denilmektedir. Protoplast kültürü
ise, izole edilen Protoplast kültürü
Detaylı
ISLAHI. Prof.Dr.Ş.Şebnem
Ellialtıoğlu
F
HİBRİT
ÇEŞİT
1
ISLAHI
Prof.Dr.Ş.Şebnem Ellialtıoğlu F1
hibrit gücüg ve F1 hibrit çeşitlerin
özellikleri İki veya daha fazla
homojen
yapıda
materyalin
(kendilenmiş hat, çeşit, klon veya f1 melezlerin)
Detaylı
15 ANTERLERE YAPıLAN ÖN UYGULAMALAR Anter kültüründe en etkili ön uygulama, tomurcuklara yapılan soğuk şoklarıdır o C ler arasında, 72 saat ile 4 haftaya
kadar tutulan tomurcuklar; arpa, patates, mısır, buğday ve biber gibi bazı türlerde polen rejenerasyonu bakımından olumlu yanıtlar vermiştir.
Doç.Dr. Yıldız AKA KAÇAR
Anter kültürlerde soğuk uygulamasının etki mekanizması; Nişasta birikiminin bloke edilmesi Tek çekirdekli mikrospor döneminde tutuklanan mikrospor
sayısının artırılması Anter duvarının yaşlanmasının geciktirilmesi ve ABA gibi bazı engelleyici maddelerin etkisinin azaltılması
Doç.Dr.
Yıldız
AKA
KAÇAR
EMBRİYO
KÜLTÜRÜ
Yüksek
bitkilerin tohumlarından ve tohum
taslaklarından embriyoların izole
edilerek belli ortamlarda kültüre
alınmasına embriyo kültürü denir.
embriyolarının
16
17
BESIN ORTAMıNıN BILEŞIMI VE YAPıSı Anter kültüründe genel olarak ilk aşamada gameto tik dokuları sporo tik gelişmeye dönüştürme yönünde uyaracak
oksinler gerekli iken; bitkiciğe dönüşüm aşamasında sitokininlerin varlığına gereksinim duyulur.
Temel besin ortamı olarak, anter kültüründe en fazla Murashige ve Skoog, White ve Nitsch ortamları kullanılmaktadır. Karbon kaynağı olarak anter
kültürlerinde büyük bir çoğunlukla sakkaroz kullanılmaktadır. Besin ortamına özellikle kültürün ilk günlerinde ilave edilen yüksek şeker dozları (%6-12), anter
kültüründen haploidlerin elde edilmesinde olumlu etki yapmaktadır.
18
19 Besin ortamına katılan serin, glutamin gibi aminoasitler, AgNO 3 gibi etilen biyosentezini inhibe edici maddeler veya aktif kömür gibi katkı maddeleri de anter
kültüründen elde edilecek başarıyı artırma yönünde kullanılan çeşitli kimyasal maddeler arasında yer almaktadır.
20 İNKÜBASYON KOŞULLARı İnkübasyon sırasındaki ışık, ya da sıcaklık gibi çevresel koşullar anter kültüründen sağlanacak başarı üzerinde etki yapan diğer bir
grup faktördür. Başlangıçta anterler genellikle karanlıkta ve 20 ila 30 o C ler arasında kültüre alınmaktadır. Kültürün ilerleyen aşamalarında düşük ışık yoğunluğu
(2000 lux) ve değişik günlük ışıklanma sürelerinde bekletilen anterlerde embriyo oluşumu gerçekleştikten sonra; rejenere olan bitkicikler daha yüksek ışık
yoğunluğuna ( lux) sahip koşullara aktarılmaktadır. Bazı bitki türlerine ait anter kültürlerinde inkübasyonun ilk günlerinde yüksek sıcaklık uygulamaları, embriyo
oluşumu üzerinde çok olumlu etki yapmaktadır.
21
DİŞİ GAMETTEN HAPLOİDİ UYARTIMI (GYNOGENESİS VE PARTHENOGENESİS) Ovül ve Ovaryum Kültürleri Döllenmemiş yumurtalığın ya da yumurta
hücrelerinin kültüre alınmasıyla haploid embriyo ve bitki oluşumuna ovaryum veya ovül kültürleri adı verilmektedir.
Bitki
Detaylı
BİTKİLERDE DOKU KÜLTÜRÜ
DERSİ SOMAKLONAL
VARYASYON KONUSU İLE İLGİLİ
İ
BİTKİLERDE
DOKU
KÜLTÜRÜ
DERSİ SOMAKLONAL VARYASYON
KONUSU İLE İLGİLİ SORULAR
Gizem TERZİ 1) İn vitro kültür
sırasında ortaya çıkan ve rejenere
olan
bitkilerde
gözlenen
değişiklikler
Somaklonal Varyasyon
22 EKSIK VEYA YETERSIZ POLENLERLE TOZLAMA Partenogenetik embriyo oluşumunu uyarmak üzere kullanılacak eksik veya yetersiz polenleri elde etmek için,
değişik kimyasal maddeler ile radyoaktif ışın uygulamalarından yararlanılmaktadır. Ayrıca, uzak akrabalar arası melezlemeler, tozlamaların geciktirilmesi, sıcaklık
şokları da uygulanan diğer tekniklerdir. Polenlere yapılan bu uygulamalar sayesinde polen generatif çekirdeği inaktif hale geçirilmekte, bununla birlikte çimlenme
yeteneğini koruyan polenler dişicik tepesi üzerinde çimlendiklerinde oluşturdukları uyartım sonucunda, partenogenetik olarak haploid embriyolar meydana
gelmektedir.
23 HAPLOİD BİTKİLERDE KROMOZOM KATLAMA Haploid bitkilerin kromozom setlerinin katlanması ve % 100 homozigot safhatların hızla geliştirilmesi, haploidi
tekniğinin esasını oluşturmaktadır. Kromozom katlanması pratikte çoğunlukla kimyasal madde uygulamalarıyla gerçekleştirilmektedir. Günümüzde kromozom
katlaması için bitki ıslahçıları tarafından en yaygın kullanılan kimyasal madde, kolhisindir. Kolhisin, uygulandığı dokuların hücrelerinde mitoz bölünmenin metafaz
safhasında iğ ipliklerinin oluşumunu engeller ve dolayısı ile replikasyona uğramış kromozomların kutuplara çekilmesini önleyerek, kromozom sayısının iki katına
çıkmasını sağlar.
24 PLOİDİ BELİRLEME Fenotipik Gözlemler: Bitkilerin kromozom sayısı arttıkça, bitkinin tüm organlarında bir irileşme meydana gelmekte; buna karşılık haploid
bitkilerin elde edilmesi halinde bitkinin organları tam olarak oluştuğu halde diploidlere göre daha küçük olmaktadır.
25 Kromozom Sayımları: Bitkilerin genellikle kök uçlarında yapılan kromozom sayımları, güvenirliliği en fazla olan yöntemdir. Sağlıklı ve güçlü bir gelişme gösteren
Detaylı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN
BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. BİBER
(Capsicum Annuum L.) ISLAH
İ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
FEN
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
BİBER
(Capsicum Annuum L.) ISLAH
MATERYALLERİNDEN DİHAPLOİD
HATLARIN
ÜRETİMİ
YÜKSEK
LİSANS TEZİ Fatma Nur KAPLAN Anabilim Dalı :
Biyoloji Tez Danışmanı: Doç.
taze kök uçlarından alınan örnekler, kromozom sayımları için en uygun materyaldir.
ouresans dedektörden geçerken emdiklerin ışının analizine dayanan bir yöntemdir. Her bitki türü için yöntemin optimize
edilme gereksinimi, bu yöntemin dezavantajlarından biri olsa da; miksoploid hücrelerin varlığının ortaya çıkartılması, bir kişinin günde 100 den fazla bitkide analiz
yapabilme olanağını sunması gibi avantajları vardır.
Detaylı
26 Flow Sitometri: hücrelerin tek tek
27
Stomatal İncelemeler: Değişik bitki türlerinde stomaların iriliği, dolayısıyla birim alanda bulunan stoma sayısı ile ploidi düzeyi arasında güvenilir ilişkiler
saptanmıştır. Örneğin kereviz, tütün, brüksel lahanası, havuç, karpuz, kavun, hıyar, biber ve kabakta haploid bitkilerin stomalarının diploidlerine göre daha küçük
olduğu, dolayısıyla birim alanda daha fazla stoma bulunduğu saptanmıştır.
HAPLOİDLERİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR 1. Haploidleri kullanmanın en başta gelen avantajı, tam bir homozigotiyi çok kısa bir sürede elde etme olanağını
sunmasıdır. Dihaploid hatların kullanılmasıyla genetik ve ıslah çalışmalarını yapmak kolaylaşmakta ve sonuca daha çabuk ulaşılabilmektedir. 2. Resesif genler,
dominant genler tarafından maskelenemeyeceğinden, homozigot bireylerde genetik açılımı izlemek daha basit bir işlem haline gelmektedir. 3. Homozigot bitkilerin
üretimi özellikle dioik türlerde ve kendine uyuşmazlık sorunu bulunan bitkilerde zor olup anter kültürü, bu bakımdan büyük kolaylık sağlamaktadır.
28
İnce çeperli parankima
hücrelerinin kitlesel yapısı.
Kallus
İnce
çeperli
parankima
hücrelerinin kitlesel yapısı Kallus
Kallus oluşumu Köklerde ve
gövdede yaralı bölgede kallus
oluşur.. Kallus oluşumu: Erythrina
ağacı Yapraktan kallus oluşumu
dokudan kallus
Для Чутливої Шкіри
Експерт Рослинної Косметики з 1959 року. Новинки
та Ваші улюблені продукти зі знижками
Reklam
yves-rocher.ua
Детальніше
29
4. Yabancı döllenen türlerde heterozigoti oranı çok yüksek olduğundan bunlarda homozigot hatların elde edilmesi için generasyon boyunca kendilemeler
yapmak gerekmekte; kendine döllenen türlerde bile aynı amaçla 5-7 generasyon kendileme işlemine gereksinim duyulmaktadır. 5. F1 hibrit çeşitlerin
geliştirilmesinde homozigot hatlar arasında üstün kombinasyon yeteneği verenlerinin belirlenmesi yöntemi kullanıldığından, haploidinin hibrit çeşit ıslahında özel
bir önemi bulunmaktadır. 6. Yonca ve patates gibi tetraploidlerin bulunduğu türlerde haploidizasyon, diploid bitkilerin üretiminde kullanılabilmektedir. Elde edilen
diploidler ticari olarak ilginç olabileceği gibi; bu yolla bazı tetraploid ürünlerde; yabani türler ile kültür çeşitleri arasında diploid seviyede melezleme yaparak
kombinasyon yoluna gidilmektedir.
7. Kombinasyon ıslahında da sonuca çok kısa sürede ulaşmayı sağlayan haploidi sayesinde, F1 kademesindeki melez bitkilerden haploid çekerek; farklı
genotiplerde bulunan ve tek bir genotipte toplanması arzu edilen özelliklere sahip bitkiler kazanmak mümkündür. 8. Haploidi, resesif mutasyonların açığa
çıkartılması ve bunlardan homozigot bireylerin elde edilmesini de sağlayabildiği gibi; somatik hibridizasyon işleminin diploid protoplastlara göre daha kolay
yapılabilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca iki haploid protoplastın birleşmesinin sonucu diploid olacağından; protoplast kültürü kullanılarak yapılan somatik
hibridizasyon tekniğinin bilinen dezavantajlarının büyük bir kısmı böylece ortadan kalkacaktır.
Vaskular
Detaylı
ISLAH AÇISINDAN BAHÇE
BİTKİLERİNDE ÇİÇEK VE
DÖLLENME BİYOLOJİSİ
ISLAH
AÇISINDAN
BAHÇE
BİTKİLERİNDE
ÇİÇEK
VE
DÖLLENME BİYOLOJİSİ Bitkilerde
çoğalma tohumla (seksüel) ya da
vegetatif organlarla (aseksüel)
gerçekleşmektedir. Seksüel çoğalmada, üreme
hücreleri adı verilen
Detaylı
30
31 9. Anter kültürünün tüm bitkilere genellenemeyecek, türlere özgü bazı avantajları da bulunmaktadır. Örneğin kuşkonmaz bitkisinde XY kromozom yapısına
sahip erkek bitkilerden anter kültürü yoluyla DH hatlar elde edildiğinde XX ve YY kromozom yapısında bireyler oluşmaktadır. Böylece doğada oluşma olasılığı
bulunmayan YY kromozom yapısına sahip bitkiler, ya da diğer bir deyişle süper erkek bitkiler elde edilebilmektedir.
32
10. DH hatların güncel uygulamalarından biri de gen haritalarının çıkartılmasında kullanımlarıdır. DH hatlardan oluşan bir populasyonda; heterozigoti
BİTKİLERDE DOKU KÜLTÜRÜ.
Ismail Bezirganoglu
BİTKİLERDE
DOKU
KÜLTÜRÜ
Ismail Bezirganoglu Bitki doku
kültürü Aseptik koşullarda yapay
bir besin ortamında hücre, doku
veya organ gibi bitki kısımlarından
(eksplant) kontrollu çevre koşullarında yeni
nedeniyle ortaya çıkan intermediyer ekspresyonlara rastlanmaz. Bu nedenle de fenotipik işaretleyicilerin (marker) tanımlanması çok daha etkin olabilmektedir. DH
hatlarda herhangi bir gen, ister bitki isterse marker seviyesinde olsun (genellikle RFLP ile belirlenmektedir); 1:1 oranında açılacaktır. Bu durum, özellikle poligenik
olarak kontrol edilen bir karakterin haritası çıkartılıyorsa önem taşımakta ve kolaylık sağlamaktadır.
33 SUNUMUN EKLENDIĞI SITELER
Detaylı
A-PDF Merger DEMO : Purchase
from to remove the watermark
A-PDF Merger DEMO : Purchase
from www.a-pdf.com to remove
the watermark Mısır (Zea mays)
Bitkisinde
Anter
Kültürü
Olanakları Üzerine Araştırmalar
Soner Yiğit SARIER Yüksek Lisans Tezi Tarla
Bitkileri Anabilim
Detaylı
BİTKİ ISLAHÇILARI ALT BİRLİĞİ
BİTKİ ISLAH KURSU PROGRAMI
Zaman Konu Eğitimci(ler) 1.Gün 7
Mart 10:00 11:00 Açılış 11:00 11:15
Ara 11:15 12:00 Bitki Islahının
tanımlanması Dr. Vehbi Eser 12:00
13:00 Öğle yemeği 13:00 13:45
Bitkilerde Döllenme Biyolojisi Prof.
Detaylı
Hastalıksız Bitki Üretimi ile
Mikroçoğaltım
Hastalıksız
Bitki
Üretimi
ile
Mikroçoğaltım Doç. Dr. Yıldız Aka
Kaçar Mikroçoğaltım Bir bitkiden
alınan
ve
tam
bir
bitkiyi
oluşturabilme potansiyeline sahip
bitki kısımlarından (embriyo, gövde, sürgün,
Detaylı
22.04.2015 MBG 112 BİYOLOJİ
II BİTKİLERDE ÜREME VE
BİYOTEKNOLOJİ YRD. DOÇ. DR.
MBG 112 Ö
BİYOLOJİ II BİTKİLERDE
ÜREME VE BİYOTEKNOLOJİ YRD.
DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN Döl
almaşı Angiospermlerde; Baskın
döl
sporo t,
Gameto t
indirgenmiş, Sporo t üreme yapısı olan çiçeği
oluşturur. Ovaryum
Detaylı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN
BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN
BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK
LİSANS TEZİ Irmak GÜRSOY YUVA
VE HASANBEY KAVUNLARINDA
IŞINLANMIŞ
POLENLE
FARKLI
TOZLAMA DÖNEMLERİNİN MEYVE TUTUMUNA
ETKİSİ İLE FARKLI HASAT TARİHLERİ
Detaylı
APOMİKSİS. Öte yandan
apomiksis ıslahçı açısında yeni
varyasyonların
APOMİKİ
Döllenme
gerçekleşmeden ve kromozom
sayısı yarıya inmeden Yumurta
hücresinden tohum oluşumudur.
Vegetatif çoğalma yöntemidir.
Bahçe bitkilerinin değişik kültür veya yabani
türlerinde apomiksis
Detaylı
Doku kültüründeki zorluklar.
Virüs Bakteri Mantar
Mikoplazma Böcek ve diğerleri
Doku kültüründeki zorluklar Virüs
Bakteri Mantar Mikoplazma Böcek
ve diğerleri ile kontaminasyon
Virüsler, We do not have the
possibility to prove a culture is
free of bacteria. Sometimes symptoms of
bacterial
Detaylı
TR0100017 BUĞDAY x MISIR
MELEZLEMESİ İLE DURUM
BUĞDAYDA HAPLOİD EMBRİYO
Ü
İ BUĞDAY
İ
TR117
x
MISIR
MELEZLEMESİ
İLE
DURUM
BUĞDAYDA HAPLOİD EMBRİYO
ÜRETİMİ
SAVAŞKAN
Ç.,*
ELLERBROOK C.,** FISH L.J.**
SNAPE J.W." Nükleer Araştırma ve Eğitim
Merkezi, 615, Saray, Ankara. * John Innes
Detaylı
Seleksiyon Islahı. Toplu
seleksiyon Teksel seleksiyon
Klon seleksiyonu
Seleksiyon Islahı Toplu seleksiyon
Teksel seleksiyon Klon seleksiyonu
Seleksiyon Doğal olarak meydana
gelmiş bir varyabiliteye sahip
populasyonlardan
ıslah
amaçlarına uygun bitkileri seçip, bunlara daha
Detaylı
GENEL. Zaman Konu
Eğitimci(ler)
GENEL Zaman Konu Eğitimci(ler)
6.02.2017 9:30-10:00 Kayıt/AÇILIŞ
10:00-10:45
Tarla
Bitkileri
Islahında Güncel Durum ve
Gelecek Hede eri Doç. Dr. Taner
AKAR 1 11:00-11:45 Sebze Islahında Güncel
Durum ve
Detaylı
Yazlık Kabakta (Cucurbita pepo
L.) Ovaryum Kültürü Yoluyla
Haploid Bitki Elde Edilmesi
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM
ÜNİVERSİTESİ
FEN
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
BAHÇE
BİTKİLERİ
ANABİLİM DALI Yazlık Kabakta
(Cucurbita pepo L.) Ovaryum
Kültürü Yoluyla Haploid Bitki Elde Edilmesi
Özgül ERGİN YILMAZ YÜKSEK
Detaylı
Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü.
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Bölümü
Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü.
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Bölümü ÜREME ORGANI ÇİÇEK
ÇİÇEKLER
BİTKİLERİN
EŞEYLİ
ÜREME
ORGANIDIR.
ÇİÇEĞİN
KISIMLARI taç yaprak TAM ÇİÇEĞİN ŞEKLİ başçık
sapçık dişicik
Detaylı
Doku kültüründeki zorluklar.
Virüs Bakteri Mantar
Mikoplazma Böcek ve diğerleri
Doku kültüründeki zorluklar Virüs
Bakteri Mantar Mikoplazma Böcek
ve diğerleri ile kontaminasyon
Virüsler We do not have the
possibility to prove a culture is
free of bacteria. Sometimes symptoms of
bacterial
Detaylı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN
BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN
BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK
LİSANS TEZİ Meltem BERBER
KABUKSUZ
ÇEKİRDEK
KABAKLARINDA (Cucurbita pepo L.
var. styriaca) IŞINLANMIŞ POLENLE TOZLAMA
YÖNTEMİYLE
HAPLOİD
ÜRETİMİ
BİYOTEKNOLOJİ
Detaylı
Şeker Pancarı Islahı
Şeker Pancarı Islahı Şeker pancarı
bitkisi 2 yıllık bir bitkidir. Birinci yıl
vejetatif gelişme göstererek kök
(yumru) ve yapraklarını geliştirir.
Birinci yıl üretilen şeker pancarı
yumrusu şeker fabrikalarında
Detaylı
BİTKİLERDE DOKU KÜLTÜRÜ
BİTKİLERDE
DOKU
KÜLTÜRÜ
Nermin Gözükırmızı Bitki doku
kültürü Aseptik şartlarda yapay bir
besin ortamında hücre, doku veya
organ gibi bitki kısımlarından
(eksplant) kontrollu çevre koşullarında yeni
doku,
Detaylı
Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U
Kredisi AKTS. Tarımsal
Biyoteknoloji Ön Koşul Dersler
Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U
Kredisi
AKTS
Tarımsal
Biyoteknoloji 0622534 5 2 + 0 2 2
Ön Koşul Dersler Dersin Dili
Türkçe Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dersi Veren
Yardımcıları Dersin Amacı
Dersin
Detaylı
BAHÇE BİTKİLERİNİN
ÇOĞALTILMASI
BAHÇE
BİTKİLERİNİN
ÇOĞALTILMASI Tür ve çeşitlerin
devamını sağlamak Ticari üretimin
ve bahçelerin devamını sağlamak
1. Generatif (Eşeyli=tohum ile)
çoğaltma 2. Vejetatif (Eşeysiz)
GENERATİF ÇOĞALTMA
çoğaltma
Detaylı
МАКЕДОНСКО БИОЛОШКО
ДРУШТВО MAKEDONYA
CUMHURİYETİ BİYOLOGLAR
İ İĞİ İ
İ
20.05.2017
МАКЕДОНСКО
БИОЛОШКО
ДРУШТВО
MAKEDONYA
CUMHURİYETİ
BİYOLOGLAR BİRLİĞİ BİYOLOJİ
4.CUMHURİYET YARIŞМАSI LİSE (II)
İKİNCİ SINIF 1. Verilen ifadelerden doğru
olanların önündeki D har ni, yanlış
Detaylı
Zaman Konu Eğitimci(ler)
Zaman Konu Eğitimci(ler) 1.Gün15 Şubat 10:00-11:00 Bitki Islahına
Giriş Dr.Vehbi Eser 11:00-11:15
Ara 11:15-12:00 Bitki Islahının
tanımlanması Dr.Vehbi Eser 12:0013:00 Öğle yemeği 13:00-13:45 Bitkilerde
Detaylı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN
BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN
BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK
LİSANS TEZİ Serkan KASAPOĞLU
KIRKAĞAÇ
KAVUNLARINDA
IŞINLANMIŞ
POLENLE
FARKLI
TOZLAMA DÖNEMLERİNİN MEYVE TUTUMUNA
ETKİSİ İLE FARKLI HASAT TARİHLERİ VE
Detaylı
FARKLI KÜLTÜR ORTAMLARININ
VE OKSİNLERİN TETRAPLOİD
BUĞDAYDA (Triticum durum
İ
İ
FARKLI KÜLTÜR ORTAMLARININ
VE
OKSİNLERİN
TETRAPLOİD
BUĞDAYDA
(Triticum
durum
Desf.)
HAPLOİD
EMBRİYO
ÜRETİMİNE
VE
BİTKİ
REGENERASYONUNA ETKİSİ Yasemin COŞKUN
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
ISPARTA
Detaylı
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL
ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
T.C.
SÜLEYMAN
DEMİREL
ÜNİVERSİTESİ
FEN
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
HEKSAPLOİD
(EKMEKLİK) BUĞDAY (Triticum
aestivum
L.)
BİTKİSİNDE
ANDROGENEZ İLE KALLUS ÜRETİMİ VE BİTKİ
REGENERASYONU Tunhan DEMİRCİ Danışman:
Prof.
Detaylı
ORMAN AĞACI ISLAHI. Yrd. Doç.
Dr. DENİZ GÜNEY ( GÜZ
DÖNEMİ)
ORMAN AĞACI ISLAHI Yrd. Doç.
Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ
DÖNEMİ) MELEZ VE MELEZ GÜCÜ
(HETEROSİS): Kalıtsal özellikleri
farklı iki bireyin çaprazlanması
olayına "Melezleme" denir. Melezleme sonunda
ortaya
Detaylı
GENETİK I BİY 301 DERS 7
GENETİK I BİY 301 DERS 7 İçerik
Kısım 1: Genler, Kromozomlar ve
Kalıtım Kısım 2: DNA-Yapısı,
Replikasyonu ve Varyasyonu Kısım
3: Genetik bilginin ifadesi ve
düzenlenmesi Kısım 4: Genomik Analiz Kısım 5:
Detaylı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN
BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN
BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK
LİSANS
TEZİ
BİBERLERDE
(Capsicum annuum L.) ANTER
KÜLTÜRÜNDE MEVSİM ETKİSİ VE
MİKROSPOR
GELİŞİMİ
BAHÇE
BİTKİLERİ
ANABİLİM DALI ADANA 2011 ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
Detaylı
YAZILIYA HAZIRLIK TEST
SORULARI. 10. Sınıf
YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI
10. Sınıf 1) Hücre döngüsünün
interfaz evresini yeni tamamlamış
bir hücre ile bu hücrenin döngü
sonunda
oluşturduğu
yeni
hücrelerde; I. DNA miktarı II. Gen Sayısı III. Gen
Detaylı
KAHRAMANMARAŞ
SEMPOZYUMU 1239
KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE
KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU
1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE
TARIMININ MEVCUT DURUMU,
PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER
İsmail
Güvenç*
I.
Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz
nüfusu, son sayıma göre 67 milyon
Detaylı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN
BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN
BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK
LİSANS TEZİ ÇEKİRDEKSİZ KARPUZ
(Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum
ve Nakai) ÇEŞİTLERİ GELİŞTİRMEYE
YÖNELİK
TETRAPLOİD
HATLARIN
EDİLMESİ BAHÇE BİTKİLERİ
ELDE
Detaylı
BİSAB-BİTKİ ISLAHI KURSU 2013
YILI TEORİK EĞİTİM PROGRAMI
(11 ŞUBAT- 17 ŞUBAT) (GENEL)
BİSAB-BİTKİ ISLAHI KURSU 2013
YILI TEORİK EĞİTİM PROGRAMI (11
ŞUBAT- 17 ŞUBAT) (GENEL) Zaman
Konu Eğitimci(ler) 1.Gün-11 Şubat
10:00-11:00 Açılış Doç. Dr. Ahmet
Bağcı 11:00-11:15 Ara 11:15-12:00 Bitki
Detaylı
BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİ
BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİ Bitki
doku kültürleri, bitki organ, doku,
hücre
ve
protoplastlarının
(eksplant),
steril
(aseptik)
şartlarda, yapay besin ortamları
üzerinde,
kontrollü
koşullarda
alınmasıdır.
kültüre
Detaylı
BİYOLOJİ VE BİLİMSEL
YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel
Yöntem... 2
İÇİNDEKİLER Sayfa BİYOLOJİ VE
BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve
Bilimsel Yöntem... 2 CANLILARIN
OLUŞUMU... 5 CANLILARIN ORTAK
ÖZELLİKLERİ...
9
CANLILARIN
SINIFLANDIRILMASI... 11 SİSTEMATİK... 13 BİTKİ
VE HAYVANLARIN
Detaylı
Materyal: Rosa sp. (gül; dikotil
çiçek) ve Lilium sp. (zambak;
monokotil çiçek)
KONU 10. ÜREME VE GELİŞME I.
Bitki Hücrelerinde Üreme ve
Gelişme: Materyal: Rosa sp. (gül;
dikotil çiçek) ve Lilium sp.
(zambak;
monokotil
çiçek)
Yöntem: Rosa sp. ve Lilium sp. tam çiçeğinden
alınan enine
Detaylı
Artan bilgi ile birlikte hasta ve
ailelerin bilinçlendirilmesi
2 Artan bilgi ile birlikte hasta ve
ailelerin
bilinçlendirilmesi
«Genetik bilgiden hastaların ve
ailelerin yararlanması için tüm
sağlık çalışanları insan genetiğinin
temelinde yatan prensipleri anlamalıdır»
Detaylı
BAHÇE ÜRÜNLERİNDE HASAT &
DERİM PROF.DR.NURDAN TUNA
GÜNEŞ
BAHÇE ÜRÜNLERİNDE HASAT &
DERİM PROF.DR.NURDAN TUNA
GÜNEŞ
HASAT
&
DERİM
Olgunlaşmış olan meyvenin ana
bitkiden
ayrılması,
Nasıl
yapılmalı???? Ürünün hassaslığı Hasadın hızı
Hasat yönteminin maliyeti Hasat
Detaylı
W. Murcott mandarin çeşidinde
anter kültürü çalışmaları
Araştırma
Makalesi/Research
Article Derim, 2014, 31 (2):37-50
W. Murcott mandarin çeşidinde
anter kültürü çalışmaları Yıldız
AKA KAÇAR 1* Özhan ŞİMŞEK 1
Dicle DÖNMEZ 2 Melda BONCUK 1 Turgut
YEŞİLOĞLU 1
Detaylı
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Bitkilerde Eşeyli Üreme İki farklı
cinsiyete ait üreme hücrelerinin
birleşmesiyle
yeni
canlılar
oluşmasına eşeyli üreme denir.
Oluşan yeni canlı, ana canlılardan
farklı kalıtsal özelliklere sahiptir. Bitkiler
Detaylı
1. F1 HİBRİT ÇEŞİT ISLAHI F1
hibrit gücü ve F1 hibrit çeşitlerin
özellikleri
1. HİBRİT ÇEŞİT ISLAHI 1.1. hibrit
gücü ve hibrit çeşitlerin özellikleri
İki veya daha fazla homojen
yapıda materyalin (kendilenmiş
hat, çeşit, klon veya melezlerini)
melezlenmesinden elde edilen tohumlukların
Detaylı
BAHÇE BİTKİLERİ BİYOLOJİSİ
BAHÇE
BİTKİLERİ
BİYOLOJİSİ
BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİSİ
Generatif gelişmeyi düzenleyen
çiçek, meyve ve tohumların
morfolojik, biyolojik, sitolojik ve
zyolojik özelliklerinin bilinmesi büyük önem
taşımaktadır.
Detaylı
Mendel Genetiği, Kalıtım, Gen
Mühendisliği ve Biyoteknoloji
Mendel Genetiği, Kalıtım, Gen
Mühendisliği
ve
Biyoteknoloji
MENDEL GENETİĞİ Ebeveyn (anababa) ile oğul bireyler arasındaki
benzerlik ve farklılıkların nasıl
veya hangi oranlarda ortaya çıkabileceğini
Detaylı
Selcuk Journal of Agriculture
and Food Sciences
ISSN: 2458-8377 Selcuk J Agr Food
Sci, (2017) 31 (1), 34-41 DOI:
10.15316/SJAFS.2017.4 34 Selcuk
Journal of Agriculture and Food
Sciences Selçuk Tarım ve Gıda
Bilimleri Dergisi Hıyara (Cucumis sativus
Detaylı
YGS YE HAZIRLIK DENEMESi
#13
YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1)
Canlılarda özelliklerin genlerle
kontrol edildiği ve her genin en az
bir özellikten sorumlu olduğu
bilindiğine
göre,
I.
Diploid
canlılarda her özellik için iki gen bulunması
Detaylı
Sayfa BİYOLOJİ VE BİLİMSEL
YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel
Yöntem... 2
İÇİNDEKİLER Sayfa BİYOLOJİ VE
BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve
Bilimsel Yöntem... 2 CANLILARIN
OLUŞUMU... 6 CANLILARIN ORTAK
ÖZELLİKLERİ... 11 CANLILARIN
SINIFLANDIRILMASI... 13 SİSTEMATİK... 34 BİTKİ
VE
Detaylı
HAPLOID PLANT PROPAGATION
BY ANTHER CULTURE OF
SQUASH (Cucurbita pepo L.)
O.M.Ü.Z.F., Dergisi, 1999, 14,
(2):33-45 J.Agric.Fac., O.M.U., 1999,
14, (2):33-45 KABAKDA (Cucurbita
pepo
L.)
ANTER
KÜLTÜRÜ
YOLUYLA HAPLOİD BİTKİ ELDESİ *
Ertan Sait KURTAR O.M.Ü. Bafra
Yüksekokulu,
Meslek
Detaylı
T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL
ÜNĠVERSĠTESĠ FEN
BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
T.C.
SÜLEYMAN
DEMĠREL
ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ
ENSTĠTÜSÜ
MĠKROSPOR
KÜLTÜRÜ
ĠLE
MAKARNALIK
BUĞDAY BĠTKĠSĠNDE (Triticum
durum Desf.) EMBRĠYO ÜRETĠMĠ VE BĠTKĠ
REGENERASYONU
Yasemin
COġKUN
DanıĢman: Prof.
Detaylı
Bitki evrimsel gelişimi
Bitki evrimsel gelişimi KITALARIN
HAREKETİ myö:milyon Yıl Önce
Kaynak:International Commission
on Stratigraphy Bitki fosillerinin
görülmeye
başlanması
BRİYOFİTLER (Kara yosunları)
BİTKİLER
VASKÜLER
Detaylı
Asmada Tozlanma ve Döllenme
Biyolojisi I- Megasporogenez ve
Mikrosporogenez
Asmada Tozlanma ve Döllenme
Biyolojisi I- Megasporogenez ve
Mikrosporogenez Asma polenleri
25-15 µm boyutlarında Çiçek tozu
verimi: ort. 3500 adet/anter
Birhan KUNTER Birhan KUNTER Çiçeklenme
Sürme ile
Detaylı
T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN
BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN
BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI ARPA
GENOTİPLERİNDE
DOKU
KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI İLE
HAPLOİD BİTKİ ÜRETİMİNİN VE
EMBRİYO
KÜLTÜRÜNÜN
ARAŞTIRILMASI
Münüre TANUR ERKOYUNCU YÜKSEK LİSANS
Detaylı
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ
İMAM ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT
FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ
Ö Ü Ü
KAHRAMANMARAŞ
SÜTÇÜ İMAM
ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ VI.
SEBZE TARIMI SEMPOZYUMU 1922 Eylül 2006, Kahramanmaraş
Editörler Prof.Dr. Gülat ÇAĞLAR Prof.Dr. Kazım
ABAK Doç.Dr. İrfan
Detaylı
BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİ. Yrd.
Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN
MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İ DOKU KÜLTÜRLERİ
Ü
İ Doç.
BİTKİ
Yrd.
Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN
MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT
FAKÜLTESİ
TARIMSAL
BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 2. Ders
İN
VİTRO
KÜLTÜR
ESASLARI*
Biyoteknolojisi, Rüştü Hatipoğlu, Adana,
*Bitki
Detaylı
Ayxmaz/biyoloji. Şekil 2.
Şekil 1. 1) Yukarıdaki üreme süreci
aşağıdakilerden hangisine örnek
gösterilir: a) hermafroditlik b)
oogami
c)
sporlanma
d)
patenogenez
e)
izogami
2)
Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme özelliği
değildir?
Detaylı
TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye
Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,
TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği
üzere,
tohumluklar
tarımsal
üretimin
temel
girdilerinin
başında gelmekte olup, kaliteli
tohum kullanımı, verimi ve üretimi
artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az
maliyetli
Detaylı
Biber Anter Kültüründe Uygun
Tomurcuk Büyüklüğü ile Besin
Ortamı İçeriklerinin Embriyo
Ü 2005,
Ege Üniv. Ziraat. Fak. Derg.,
42(3):1-11 ISSN 1018-885 Biber
Anter
Kültüründe
Uygun
Tomurcuk Büyüklüğü ile Besin
Ortamı
İçeriklerinin
Embriyo
Verimine Etkileri Üzerine Bir Araştırma* Ayla
SAYILIR
Detaylı
LABORATUVAR-6 KONU-2
Hücre - IV.Kromozomlar ve
Genler
LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre IV.Kromozomlar
ve
Genler
Biçimlenmiş
ve
yoğunlaşmış
kromatin materyaline kromozom
denir. Kromozomlar Mitoz ve/veya
Mayoz
bölünmenin
Profaz
görülmeye başlar ve Metafaz
safhasında
Detaylı
HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM
HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM
Mitoz Bölünme Hücreler neden
mitoz bölünme geçirir? 1 Büyüme
ve gelişme için 2 Yıpranan doku ve
organların onarılması için 3
Eşeysiz üreyen canlılarda üremenin sağlanması
için.
Detaylı
2n n. Kromozom sayısı. Zaman
Mitoz Döllenme Mitoz MAYOZ
BÖLÜNME 10. SINIF ÜNİTE, KONU,
KAZANIM
VE
AÇIKLAMALARI
10.1.2. ve Eşeyli Üreme 10.1.2.1. u
açıklar. a. un evreleri temel
düzeyde işlenir. Evreler açıklanırken mikroskop,
görsel
Detaylı
belirlenmiştir. En iyi meyve
tutumu 22 nolu tozlayıcının %5
lik çiçek tozu un karışımından
ÖZET 1. Denemenin yürütüldüğü
yıllarda tozlayıcı tip ve dişi
çeşitlerde çiçeklenmenin Nisan
ayında olduğu gözlenmiştir. 1998
yılında tozlayıcı tip ve dişi
çeşitlerin çiçeklenmesi 6 Nisan (çiçeklenme
başlangıcı)
Detaylı
Magnezyum Sülfat. Magnezyum
Sülfat nedir?
Magnezyum Sülfat Magnezyum
Sülfat nedir? Magnezyum sülfat
gübresi
(MgSO4
7H
2
O)
bitkilerdeki
magnezyum
eksikliğiniz
gidermeye
uygun,
suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir
gübredir. Bünyesinde % 15
Detaylı
NOHUT ÇİÇEĞİNİN YAPISI VE
MELEZLEME TEKNİĞİ. Prof. Dr.
Ercan CEYHAN
NOHUT ÇİÇEĞİNİN YAPISI VE
MELEZLEME TEKNİĞİ Prof. Dr.
Ercan CEYHAN NOHUT ÇİÇEĞİNİN
YAPISI Nohut bitkisinde çiçek
durumu salkımdır. Nohut çiçekleri
koltuklarındaki kısa salkım sapında tek, nadiren
de iki
Detaylı
Artan bilgi ile birlikte hasta ve
ailelerin bilinçlendirilmesi
Bugün gelinen noktada genetik
Artan bilgi ile birlikte hasta ve
ailelerin
bilinçlendirilmesi
«Genetik bilgiden hastaların ve
ailelerin yararlanması için tüm
sağlık çalışanları insan genetiğinin temelinde
Detaylı
Solunum (respirasyon)
Soğukta
Depolama
Soğukta
Depolama Meyve ve sebzelerin
soğukta depolanmaları sınırlı bir
muhafaza tekniğidir. Her meyve
sebzenin
en
iyi
şekilde
depolanabildiği (5 gün 6 ay) belli bir sıcaklık
derecesi (DN
Detaylı
KALITIMIN GENEL İLKELERI.
Modern Genetik Eşeye Bağlı
Kalıtım-1
KALITIMIN
GENEL
İLKELERI
Modern Genetik Eşeye Bağlı
Kalıtım-1 Eşey Tayini Kromozoma
dayalı eşey saptanması çok hücreli
canlılarda
gerçekleştirilebilir.
Otozomal kromozomlar üzerinde her iki eşeye
ait özellikleri
Detaylı
TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye
Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,
TOHUMCULUK
ÜRETİM
Tohumluklar tarımsal üretimin
temel
girdilerinin
başında
gelmekte olup, kaliteli tohum
kullanımı, verimi ve üretimi
artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az
maliyetli ve rekabet
Detaylı
HÜCRENİN YAŞAM DÖNGÜSÜ
HÜCRENİN YAŞAM DÖNGÜSÜ
*Hücrenin
yaşam
döngüsü:
Hücrenin; bir bölünme sonundan,
ikinci bir bölünme sonuna kadar
olan zaman sürecinde; geçirdiği
yaşamsal olaylara hücrenin yaşam döngüsü
denir. Hücreler,
Detaylı
ORMAN AĞACI ISLAHI. Yrd. Doç.
Dr. DENİZ GÜNEY ( GÜZ
DÖNEMİ)
ORMAN AĞACI ISLAHI Yrd. Doç.
Dr. DENİZ GÜNEY (2015-2016 GÜZ
DÖNEMİ) POPULASYON GENETİĞİ
Genetik anlamda populasyon,
doğal koşullar altında aralarında
gen alışverişi olabilen bireyler topluluğudur. Bu
gen
Detaylı
KABUKSUZ ÇEKİRDEK
KABAKLARINDA (Cucurbita pepo
L. var. styriaca) IŞINLANMIŞ
Ö
İ
KABUKSUZ
ÇEKİRDEK
KABAKLARINDA (Cucurbita pepo L.
var.
styriaca)
IŞINLANMIŞ
POLENLE TOZLAMA YÖNTEMİ
KULLANILARAK HAPLOİD ÜRETİMİ
Production of haploids in naked seed pumkins
by pollination with irradiated
Detaylı
GENEL BOTANİK PROF. DR.
BEDRİ SERDAR
GENEL BOTANİK PROF. DR. BEDRİ
SERDAR Bedri SERDAR - 2008
BİTKİLERDE
ÜREME
Üreme
Canlılar,
şekil
ve
fonksiyon
bakımından kendilerine benzer
bireyler meydana getirerek nesillerini devam
ettirirler ki bu
Detaylı
F1 Hibrit Sebze Çeşit Geliştirme
ve Kamu Özel Sektör İşbirliği
Projesi Etki Değerleme Alt
F1 Hibrit Sebze Çeşit Geliştirme ve
Kamu Özel Sektör İşbirliği Projesi
Etki Değerleme Alt Projesi Sonuç
Raporu Dr. M. Emin ERGÜN
(Koordinatör) Prof. Dr. Süleyman
ERKAL Uz. Mustafa ÖZTÜRK Dr. Filiz PEZİKOĞLU
Detaylı
Mitoz bölünme, hücredeki
kalıtım maddesinin yavru
hücrelere eşit miktarda
Mitoz bölünme, hücredeki kalıtım
maddesinin yavru hücrelere eşit
miktarda bölünmesini sağlayan
karmaşık bir olaydır. Hücre
mitozla bölünmeden önce DNA
eşlemesi olur. Hücre mitozla bölünmeye
başlamadan
Detaylı
ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM
EŞEYSİZ ÜREME 2
ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM
EŞEYSİZ ÜREME 2 4) Partenogenez
Döllenmemiş yumurtadan mitoz
bölünmeler ile canlı gelişimine
PARTENOGENEZ
denir.
Arı,
karınca, su piresi ve bazı kertenkele gibi
canlılarda görülür.
Detaylı
EGE ÜNİVERSİTESİ FEN
BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(DOKTORA TEZİ)
İ BİLİMLERİ
Ü Ü
EGE ÜNİVERSİTESİ FEN
ENSTİTÜSÜ
(DOKTORA
TEZİ)
ANDROGENETİK
TÜTÜN
HAPLOİDLERİNDE ASENAFTEN VE
TRİFLURALİNİN
ANTİMİTOTİK
ETKİLERİ Nesrin ÖRÇEN Tarla Bitkileri Anabilim
Dalı 501.12.01 Sunuş tarihi:21/07/2006
Detaylı
Solem Organik / Ürün Kullanımı
Solem Organik / Ürün Kullanımı
Bitki Türü Gübre Uygulama
zamanı Dozlama / saf gübre Arpa,
Buğday, Yulaf, Çavdar, Darı,
Süpürge Darısı, Kara Buğday
Uygulama Metodları K Ekim Öncesi, Yılda 1 defa
20-200
Detaylı
A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ
Modern Genetik Biyoloji Ders
Notları
A.
EġEYĠN
BELĠRLENMESĠ Bazı omurgasız
hayvanlarda
ve
tam
çiçek
bulunduran
bitkilerin
büyük
çoğunluğunda hem dişi hem de erkek organ
birlikte bulunur. Bazı canlılarda
Detaylı
6.1 Meristem,sürgün ucu ve
tomurcuk kültürünün bitki
yetiştirme ve ıslahındaki
6. MERİSTEM,SÜRGÜN UCU VE
TOMURCUK KÜLTÜRÜ Meristem
kültürü: Bitkilerin büyüme konileri
veya büyüme konilerinin yanında
birkaç yaprak primordiasının steril
koşullarda yapay besi ortamında
alınarak
kültüre
Detaylı
ÖZEL SEKTÖR SEBZE ISLAH
ÇALIŞMALARI. Dr. Ercan
ÖZKAYNAK Yüksel Tohum Ar-Ge
İ
ÖZEL SEKTÖR SEBZE
ISLAH
ÇALIŞMALARI
Dr.
Ercan
ÖZKAYNAK Yüksel Tohum Ar-Ge
Müdürü 01 NİSAN 2017, ANTALYA
GİRİŞ Bitkisel üretimdeki en
önemli girdi tohumdur. Üstün nitelikli tohum
kullanılmasıyla verim ve
Detaylı
BİTKİ ISLAHI. Yrd. Doç. Dr.
Hüseyin UYSAL ADNAN
MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İ ISLAHI Yrd.ÜDoç. Dr. İHüseyin
BİTKİ
UYSAL
ADNAN
MENDERES
ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL
BİYOTEKNOLOJİ
BÖLÜMÜ 2. Ders BİTKİLERDE
ÇOĞALMA* *Bitki Islahı, 2004, Orhan KURT,
OMÜ, Ziraat Fakültesi Ders
Detaylı
Mitoz. - Mitozda 2 yavru hücre
oluşur ve bunların genetik yapısı
birbirinin ve ana hücrenin
Mitoz - Mitozda 2 yavru hücre
oluşur ve bunların genetik yapısı
birbirinin ve ana hücrenin aynıdır.
- 2n --- 4n (anafaz) ------2n - İdentik
kardeş kromatidler ayrılarak yavru
hücrelere giderler. - Somatik
Detaylı
Genetik materyal olarak tohum
depolamanın üstünlükleri
Genetik materyal olarak tohum
depolamanın üstünlükleri 1. Pratik
açıdan tohum depolama bitkinin
vejatatif
kısımlarını
depolanmaktan daha kolaydır. 2.
Tohumlar oldukça küçük, oldukça
depolanabilir
fazla
Detaylı
Stres Koşulları ve Bitkilerin
Tepkisi
Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi
Stres nedir? Olumsuz koşullara
karşı canlıların vermiş oldukları
tepkiye stres denir. Olumsuz çevre
koşulları bitkilerde strese neden
olur. «Biyolojik Stres»: Yetişme
Detaylı
Kullanma Kılavuzu. 10 dönüm
için 1 l gübre kullanılarak
ilkbaharda sürgünler
Yazlık ve kışlık tahıllar, patates,
pancar, patlıcangiller, kabakgiller,
lahana grubu, ağaçlar, soğanlar,
yeşillikler, çiçekler ve çimler, ay
çiçeği, üzüm, meyve çalılıkları ve
dekoratif çalılıklar, küçük
Detaylı
SOĞUTULMUŞ ÜRÜNLER İÇİN
ÖNERİLEN KOŞULLAR
SOĞUTULMUŞ ÜRÜNLER İÇİN
ÖNERİLEN KOŞULLAR Donma Isısı
Havalandırma Ürün Raf Ömrü
Etilen Üretim Aktif Maya 0-0.5 / +1
Hiçbiri 14 Ambalajlanmış Et -1.51.5 / 0 70 Hiçbiri Ambalajlanmış Kuzu ve Koyun
Eti
Detaylı
LABORATUVAR-6 KONU-2
Hücre - IV.Kromozomlar ve
Genler
LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre IV.Kromozomlar
ve
Genler
Biçimlenmiş
ve
yoğunlaşmış
kromatin materyaline kromozom
denir. Kromozomlar Mitoz ve/veya
Mayoz
bölünmenin
Profaz
görülmeye başlar ve Metafaz
safhasında
Detaylı
SOĞUTULMUŞ ÜRÜNLER İÇİN
ÖNERİLEN KOŞULLAR
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING
COMPANY S.A. Page 1 of 6
Yüklerinizin
optimum
taşıma
koşullarını
sağlaması
için,
konteyner içerisindeki ısı, nem ve
serbest temiz hava akımının varlığının dikkate
alınmasını
Detaylı
Doktora Tezi FARKLI
UYGULAMALARIN
LAHANALARDA MİKROSPOR
Ü Ü Ü
İ
ANKARA
ÜNİVERSİTESİ
FEN
BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA
TEZİ FARKLI UYGULAMALARIN
LAHANALARDA
MİKROSPOR
KÜLTÜRÜ YOLUYLA EMBRİYO
UYARTIMINA ETKİSİ Burcu TUNCER BAHÇE
BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ANKARA 2010 Her
Detaylı
Bağlantı ve Kromozom Haritaları
Bağlantı ve Kromozom Haritaları
Prof. Dr. Sacide PEHLİVAN 3. Mart.
2017 Bir kişide DNA nın şifrelediği
özelliklerin
tümü
kalıtsal
özelliklerdir.
DNA
üzerinde
nükleotitlerden yapılı en küçük ifade edilebilir
Detaylı
BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ Ekim
Prof. Nermin Gözükırmızı.
Hazırlayan: Deniz Gürle Yalçın
BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ Ekim 2011
Prof.
Nermin
Gözükırmızı
Hazırlayan: Deniz Gürle Yalçın
İÇİNDEKİLER Giriş Totipotensi
Mikropropagasyonun Avantajları
Mikropropagasyon
yoluyla
tüm
rejenerasyonu Doku Kültürünün
bitki
Detaylı
YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI
BİYOLOJİ
YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI
BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9
PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su
emilimi arasındaki ilişkide ortam
sıcaklığının etkisini öğrenmek
istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı
tür
Detaylı
TOHUM ÜRETİMİ ve EKOLOJİ
Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü.
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
TOHUM ÜRETİMİ ve EKOLOJİ Prof.
Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Tarl Tohum Üretim Açısından
Bitkilerin büyüme ve tohum
üretimi yalnızca kendi genetik
değildir. Aynı
yapısında
Detaylı
2019 © DocPlayer.biz.tr Gizlilik Politikası | Hizmet koşulları | Geri bildirim

Download