ısı yalıtımı - WordPress.com

advertisement
ISI YALITIMI
Yalıtım: Bir maddeyi sıcak veya soğuk tutmak
için ısı alış-verişini önleme işlemi.(Örneğin
binaların pencerelerine evi sıcak tutmak için
çift camlı pencere takılması.)
Yalıtmak: Yalıtım işi.
:::İyi Yalıtkanlar:::
Yaygın ısı yalıtım malzemesi olarak plastik
köpük(strafor), ahşap, asbest, volkan tüfleri,
katran, fosfatlar, cam yünü, silikon yünü vb.
maddeler kullanılır.
Yaygın ısı yalıtım malzemelerinin kolay
tutuşmama ve ısıya ve yanmaya dayanıklı olma
gibi özellikleri vardır.
İyi Yalıtım Tasarruf Sağlar:::
•
İyi yalıtım ; çatı, kapı, pencere ve buhar
iletim borularında ekonomik yönden bize
kazanç sağlar.Yalıtım iyi olursa ısı enerjisi kaybı
olur.Daha az soba veya kalorifer
kullanırız.Ekonomimiz rahatlar.
Download