problem çözümlü eğitim 634 KB

advertisement
BEL KALÇA AĞRILI HASTA
AYIRICI TANISI
Prof. Dr. Hidayet Sarı
Hasta Özellikleri
•
•
•
•
•
Adı-Soyadı: FY
Yaşı: 64
Cinsiyet: Kadın
Meslek: Ev hanımı
Adres:İstanbul
Şikayeti
• Bel ve her iki kalçada ağrı
Hikayesi
• 10 yıl önce ağır kaldırma sonucu birden
beline bir ağrı saplanmış. Kireçlenme
tanısıyla iğne ve ilaç tedavisi görmüş ve
geçmiş. 2 aydır şikayetleri tekrar başlamış
ve 2 gündür de aşırı artmış.
• Öksürüp hapşırma ile artıyor.
• Dönemiyor, eğilip kalkamıyor.
• Ağrı kasıklarına vurabiliyor.
Ön Tanı ?
•
•
•
•
•
•
•
Lomber Disk Hernisi
Lomber Spondiloz
Osteoporoza bağlı kompresyon kırığı
Lomber Spinal Stenoz
Maligniteye bağlı siyatalji
İnfeksiyöz Spondilit
Ankilozan Spondilit
Bu hastaya ne gibi sorular sorulması
gerekir?
•
•
•
•
•
•
•
Ateş, zayıflama, terleme
Sabah tutukluğu
Gece uyandıran ağrı
Sabah yorgun kalkma
İdrar büyük abdest kaçırma varlığı
Ağrının hareketle ve istirahatle değişimi
İlaç tedavilerine verdiği cevap
Fizik Muayene
•
•
•
•
Lomber lordoz düz, dorsal kifoz artmış
Paravertebral kaslar gergin, spazmlı
Alt lomber L5-S1 vertebralar hassas
Bel antefleksiyonu grade 3, ekstansiyonu
grade 3 kısıtlı
• DBK -/-, Millgram +, FABERE -, FADIR -
Hastaya ayakta başka hangi
muayeneler yapılmalıdır?
•
•
•
•
Normal yürüyüş
Topuk ve parmak ucu yürüyüşü
Femoral sinir germe testi
Schober testi
Nörolojik Muayene
•
•
•
•
Refleksler normoaktif,
Kas kuvveti 5/5-5/5
Duyu bilateral normal
Babinski -/-
Hastaya başka hangi nörolojik
muayeneler yapılmalıdır?
•
•
•
•
•
•
Hiperaljezi, allodini testi
Nörojenik kladikasyon testi
Babinski, Hoffmann refleksi
Kas tonusu
Uyluk ve baldır çevresi ölçümü
Romberg testi
Hastaya başka hangi özel testler
yapılmalıdır?
•
•
•
•
•
•
Homans testi
Mennel ve Gaenslen testi
Lomber Schober ve göğüs genliği testi
EPZ mesafesi ölçümü
Valsalva testi
Dorsal EHA bakılması
Bu muayene bulgularına göre klinik
tanınız nedir?
•
•
•
•
•
•
•
Kompresyon fraktürü
Lomber disk hernisi
Lomber disk dejenerasyonu
Lomber spinal stenoz
Ankilozan spondilit
İnfeksiyöz spondilit
Maligniteye bağlı bel bacak ağrısı
Bu hastada tedavi ne olmalıdır?
Niçin?
•
•
•
•
•
Medikal tedavi
İstirahat
Korse
Fizik tedavi
Cerrahi tedavi
Bu hastaya
• Osteoporoza bağlı kompresyon kırığı tanısı
kondu. Kas gevşetici, ağrı kesici, D vit ve
Ca ve kalsitonin verildi.Tetkikleri istendi.
• Hasta 15 gün sonra kontrole geldiğinde
%50 rahatlama olduğu görüldü.
• Lomber grafide L3’ te kompresyon kırığı
• DEXA L1-L4 T skoru -4.95 bulundu.
Bu hastaya uzun dönemde ne
yapılabilir?
• Bel eğitimi, bel okulu
• Bel egzersizleri, denge ve koordinasyon
egzersizleri
• Yüzme ve yürüme sporları
• Epidural enjeksiyon
• Cerrahi tedavi
Download