problem çözümlü eğitim75 KB

advertisement
BEL BACAK AĞRILI
HASTA AYIRICI TANISI
Prof. Dr. Hidayet Sarı
Hasta Özellikleri
•
•
•
•
•
Adı-Soyadı: HA
Yaşı: 47
Cinsiyet: Erkek
Meslek: Mühendis
Adres:İstanbul
Şikayeti
• Bel ve sağ bacak ağrısı, tutulma, sağa
sola dönmede zorluk, sağ ayakta uyuşma
ve kuvvetsizlik
Hikayesi
• 1995 yılında tüp kaldırmakla önce bel ve sonra
sağ bacak ağrısı olup medikal ve fizik tedavi ile
%80 iyileşmiş. Belini zorlamaz ve yormazsa
fazla şikayeti olmuyormuş.
• Ancak 3 aydır öne eğilince belde ağrı ve tutulma
olmuş, bu ağrı sağ bacağa yayılmış. Uyuşma ve
kuvvetsizlik gelişmiş. Araba kullanırken sağ
ayağıyla pedala basmakta zorlanıyor.
• Ayrıca sağa sola dönüşte belinde tutulma oluyor.
• Bir iki aydır da sabah ayağa kalktığında sağ
ayak topuğunda ağrı olup 5-10 dakikada
geçiyormuş.
Ön Tanı ?
•
•
•
•
•
•
İnfeksiyöz Spondilit
Ankilozan Spondilit
Lomber Disk Hernisi
Lomber Spondiloz
Lomber Spinal Stenoz
Maligniteye bağlı siyatalji
Bu hastaya ne gibi sorular
sorulması gerekir?
•
•
•
•
•
•
•
Ateş, zayıflama, terleme
Sabah tutukluğu
Gece uyandıran ağrı
Sabah yorgun kalkma
İdrar büyük apdest kaçırma varlığı
Ağrının hareketle ve istirahatle değişimi
İlaç tedavilerine verdiği cevap
Fizik Muayene
•
•
•
•
Lomber lordoz düz
Paravertebral kaslar gergin, spazmlı
Sağ 1. walleiks noktası ağrılı
Bel hareketleri ekstansiyonda daha fazla
olmak üzere lateral fleksiyon ve
antefleksiyonda kısıtlı, ağrılı
Hastaya ayakta başka hangi
muayeneler yapılmalıdır?
• Normal yürüyüş
• Topuk ve parmak ucu yürüyüşü
• Ayakta sinir sıkıştırma testi
Nörolojik Muayene
• Sağ aşil refleksi alınamıyor.
• Sağ S1 dermatomu hipoestezik
• Kas güçleri normal
Hastaya başka hangi nörolojik
muayeneler yapılmalıdır?
•
•
•
•
•
•
Hiperaljezi, allodini testi
Nörojenik kladikasyon testi
Babinski, Hoffmann refleksi
Kas tonusu
Uyluk ve baldır çevresi ölçümü
Romberg testi
Özel Testler
• Düz bacak kaldırma testi sağ ve solda 70
derecede pozitif
• Milgram testi negatif
Hastaya başka hangi özel testler
yapılmalıdır?
•
•
•
•
•
•
FABERE-FADIR testi
Femoral sinir germe testi
Homans testi
Mennel ve Gaenslen testi
Lomber Schober ve göğüs genliği testi
EPZ mesafesi ölçümü
Bu muayene bulgularına göre klinik
tanınız nedir?
•
•
•
•
•
•
Lomber disk hernisi
Lomber disk dejenerasyonu
Lomber spinal stenoz
Ankilozan spondilit
İnfeksiyöz spondilit
Maligniteye bağlı bel bacak ağrısı
•
•
•
•
•
Lomber disk hernisi
düşünüyorsanız hangi disk
seviyesinde problem oluşmuş?
L1-L2
L2-L3
L3-L4
L4-L5
L5-S1
Bu hastada tedavi ne olmalıdır?
Niçin?
•
•
•
•
•
Medikal tedavi
İstirahat
Korse
Fizik tedavi
Cerrahi tedavi
Bu hastada
•
•
•
•
Medikal tedavi
Korse
İstirahat verildi.
12 gün sonra hastanın şikayetleri %70-80
düzeldi.
• MRG’ de L5-S1 sağ posterolateral dejenere
herniasyon ve sağ S1 kök basısı mevcuttu.
Hastanın sağ aşil refleks kaybı ve hipoestezisi
devam ediyordu. Ancak bel hareketleri tüm
yönlerde açık ve ağrısız olup DBK testi 80
derecede gerilme gösteriyordu.
Bu hastaya uzun dönemde ne
yapılabilir?
•
•
•
•
•
Bel eğitimi, bel okulu
Bel egzersizleri
Yüzme ve yürüme sporları
Epidural enjeksiyon
Cerrahi tedavi
Download