Küresel rekabeti anlamak

advertisement
www.lean.org.tr
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
YALIN DÜŞÜNCE
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
• “Lean (Yalın)” kelimesi
İngilizce’de “yağı
olmayan insan, et”
• Türkçe’de Yalın :
“Gösterişsiz, süssüz,
sade”
• Yalın Düşünce, sisteme yük getiren tüm
israflardan (yağlardan) arınmayı hedef
alan bir yaklaşımdır.
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
• Değer yaratmaksızın maliyet ekleyen her şey
– Hatalar, düzeltmeler, kontroller, onaylar
– Beklemeler (çalışanların, makinelerin, parçaların)
– Gereksiz taşıma, aktarma, tasnif
– Stoklar ve kuyruklar
– Uzun mesafeler, gereksiz yürüme ve hareketler
– Gereksiz işlem adımları
– İhtiyaçtan önce, ihtiyaçtan fazla üretim (aşırı üretim)
– Çalışanların yeteneklerinden yararlanmamak
Değer Akışı içindeki işlem adımları
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
Değer ve İsraf
Değer Yaratan
Müşterinin istediği
İş
yönde dönüşüm
sağlayan faaliyetler
İsraf
Bekleme, hata gibi
müşteri ve iş
açısından anlamsız
faaliyetler
arama, sıralama, aktarma,
tamir, taşıma, onay, …..
Boyamak, dikmek, tanıtım
Zorunlu İsraf
Müşteriye açısından
anlamlı olmayan fakat
iş için gerekli
faaliyetler
Sipariş girmek, uç değiştirmek
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
Yalın üretimin hedefi
tasarım
üretim
dağıtım
Akış Süresi
Değer yaratan faaliyet
İsraf (Muda)
para dönüşü
HEDEF : Akış süresini kısaltmak
Kaynakları değer yaratmaya yönlendirmek
Para dönüşünü hızlandırmak
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
1. VALUE : Müşteri yönünden değer tanımlanır
2. VALUE STREAM : Ürün bazında değer akış yolları
ve israflar belirlenir
3. FLOW : Değerin hiç kesintiye uğramadan, hızla
müşteriye doğru akması sağlanır
4. PULL : Müşterinin değeri çekmesi sağlanır, yani
üretim akış hızı talebin hızına bağlanır
5. PERFECTION : Sürekli daha mükemmel aranır
Tek başına tekniklere odaklanmaktan kaçınmak için
daima prensipleri tekrarlayın!
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
Mükemmel Değer, Mükemmel Proses
• Mükemmel değer
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
– Nihai kullanıcı açısından
tanımlanan faydayı
– İstenen yerde, istenen
zamanda, istenen
miktarda, kabul edilen
bedel karşılığında
sunabilen
– Ürün ve/veya hizmetler
Mükemmel değer
ancak
mükemmel proseslerle
elde edilir
Doğru işi yapmak
İşi doğru yapmak
Az ile çoğu elde etmek
PDCA
(Sistematik iyileştirme)
• Mükemmel proses
– Sadece gerekli iş
adımlarını
– Her seferinde doğru ve
eksiksiz yapabilen
– Her an üretime hazır
– Taleple uyumlu
kapasitede
– Farklı iş tiplerini küçük
miktarlarda yapabilecek
esneklikte
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
• Bir araçlar seti olarak ve değişim programları eşliğinde :
– 5S, Jidoka, Poka-yoke, Andon, Smed, Tek parça akış,
Çekme, Kanban, Kaizen, Değer Akış Haritalama!....
• Amaç :
– İsrafı azaltarak süreçlerde operasyonel mükemmelliği
yakalamak
• Sonuç :
– Sınırlı ilerlemeler, Yalın Şirketin kalıcı olarak kurulamaması
• Eksik olan :
– Yalın Yönetim : Kalıcılık ve sürekli ilerleme için
– Yalın Liderlik : Yalın Yönetimi devreye alarak geleneksel
şirket yapısını dönüştürmek için
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
6YYS
Ürün
Kavram
(Yalın Yönetim Sistemi)
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
Yalın sistem
Tasarım
Satış, Servis ve
CRM
YÜGS
Pazarlama Tasarımı
Mühendislik
YSS
YYS
Üretim
Kavram
Satış Kavram
YÜS
Üretim Tasarımı
Üretim
TÜS
YYS
YÜS
YÜGS
YSS
(Yalın Yönetim Sistemi)
(Yalın Üretim Sistemi)
(Yalın Ürün Geliştirme Sistemi)
(Yalın Satış Sistemi)
30
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
• Neyin önemli olduğu hakkında uzlaşma sağlamak (Üst
Yönetim’de)
– Amaç : Purpose
• Önemli olana ulaşmak için mükemmel yalın süreçleri
yarat (Orta kademede)
– Süreç : Process
• Kararlılığı sağla ve sonra her süreci sürekli iyileştir (İlk
kademede)
• Astlarına yalın yöneticiler olmaları için mentorluk yap
– İnsanlar : People
• 3P: Purpose, Process, People
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
• Amaç - Refah için müşterilere, hissedarlara ve topluma
değer sunmak.
• Süreç - Tasarım, üretim ve kullanım için düzgün akan
değer akışları aracılığı ile.
• İnsan - Akışın devamlılığını sağlamak ve iyileştirmek için
değer akışlarına (destek değer akışları da dahil) dokunan
her bir çalışanı işin içine dahil ederek.
32
33
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
Çözüm
Making People before making products.
Ürünü yapmadan önce insanı geliştirmek !
“ Yalın diyet hapı değil bir beslenme ve egzersiz yöntemidir.
Zaman alır”
Amaç
Vizyon/Değerler
Gerçek Kuzey
Bakış Açısı
Strateji Formülasyonu ve Yayılımı
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
Yalın Yönetim
İnsanlar
Çalışanlar:
• CI’ye bağlı ve işin
içindedir
• Sürekli problem çözer
• Takım çalışması yürütür
Yöneticiler:
• Sistemin bütününü düşünür
• Problem çözer
• Öğrenicidir
• Öğretici/Koçdur
® Copyright 2009 Lean Enterprise Institute, Inc. All rights reserved.
PDCA
A3 Düşüncesi
Süreç
• Müşterinin çekmesiyle birlikte
yatay değer akışı
• Standartizasyon ve Görsellik
bazlı İşalanı Yönetimi
• İsrafa, fazla iş yüküne ve
düzgünsüzlüğe karşı
amansızca savaş
• Yalın Araçların uygun şekilde
uygulanması
Amaç
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
Yalın Yönetim - Amaç
Vizyon/Değerler
Gerçek Kuzey
Bakış Açısı
People
PDCA
Strateji
Formülasyonu
ve Process
Employees:
A3 Thinking
Yayılımı
• Horizontal flow of value at the
• Engaged and involved
in CI
• Continuously solve problems
• Teamwork
Managers:
• System thinkers
• Problem solvers
• Learners
• Teachers/Coaches
® Copyright 2009 Lean Enterprise Institute, Inc. All rights reserved.
pull of the customer
• Workplace Management
through standardization &
Visualization
• Relentless elimination of
waste, overburden and
unevenness
• Lean Tools applied as
appropriate
• Karşılıklı saygı ve uzun-vadeli refah
(çalışanlar,
firma, müşteri, toplum için)
• “İlk sırada müşterinin yer alması” bakış açısı
• Sürekli İyileştirme (Kaizen)
• Asla bir hatayı bilerek bir sonraki sürece geçirmeme
• Problemler birer hazinedirler
• Genchi Genbutsu (“git kendin gör”)
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
Yalının Ana Değerleri
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
37
AMAÇ
Şirketin Hedefleri
Çalışanın Hedefleri
Kâr
Aylık Gelir
Uzun Erimli Başarı
Uzun Erimli
Ülke Ekonomisine
Katkı
Karşılıklı
Refah
Gelişme, İlerleme
İyi Sosyal Yardımlar
Güvenli İşyeri
Topluma Katkı
Anlamlı İş
İyi Kalite
Karşılıklı Güven
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
İşinizin nihai hedefi nedir?
Yaptığınız işin ne açıdan firmaya “katmadeğer” katkısı olduğunu irdeleyin—işiniz
firmanın hedefleriyle ve ana performans
göstergeleriyle (Kalite, Güvenlik, Üretkenlik
ve Maliyet) uyum içinde mi?
Sorumluluklar
Amaç
® Copyright 2009 Lean Enterprise Institute, Inc. All rights reserved.
Rehber
Hedefler
Firmanın Hedefi
38
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
John Shook
Basamak Yapı
CEO/COO
POLICY
FUNCTION
POLICY
POLICY
DIVISION
POLICY
POLICY
POLICY
DEPARTMENT POLICY
POLICY
POLICY
POLICY
POLICY
POLICY
POLICY
POLICY
POLICY
PDCA
PDCA
PDCA
PDCA
PDCA
GROUP
INDIVIDUAL
Amaç
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
Yalın Sürecin Oluşumu
Visyonion/Values
True North
Line of Sight Süreç
Strategy Formulation and
• Müşterinin çekmesiyle birlkte yatay
İnsanlar
Deployment
PDCA
değer akışı
Çalışanlar:
A3 Thinking
• Standartizasyon ve Görsellik bazlı
• CI’ye bağlı işin içindedir
• Sürekli problem
İş Alanı Yönetimi
çözer
• İsrafa, fazla iş yüküne ve
• Takım çalışması yürütür
düzgünsüzlüğe karşı amansızca
Yöneticiler:
savaş
• Sistemin bütününü düşünür
• Problem çözer
• Yalın Araçların uygun şekilde
• Öğrenicidir
uygulanması
• Öğretici/koçtur
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
• Değer-Akışı Perspektifi- Müşteriye doğru yatay değer akışı
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
• Eğer Akış yaratamıyorsanız , itmekten ziyade çekmeyi uygulayın
• Muda (israf), Muri (Fazla iş yükü) ve Mura’nın (Değişkenlik ya da
Düzgünsüzlük) Eliminasyonu
• Örgütün her bir üyesinin Problem Çözmesi
•
Heijunka (düzleştirme ya da seviyelendirme)
• Tam Zamanında (müşteri isteklerinin tam zamanında yerine
getirilmesi)
• Siparişten teslimata uzanan süreyi kısaltma
• Standartlaşma
• Görsel Yönetim (standart-dışı durumların hemen görünebilmesini
sağlama)
• Jidoka (Problemleri halletmek için sürecin durdurulması)
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
Bir standart oluşturulduğunda bir Sürecin temeli de
atılmış olur
– HERKESİ kapsamak üzere Standarda karşı farkındalık
(Beklenti, Plan, Amaç, Hedef)
– Gerçek Durumun Standarta uymadığının farketme
(Problem)
– Görünürlüğü artırmak için Problemin yükseltilmesi (hiçbir
gizli probleme yer yok) ve Destek sağlanması
– Düzeltme ve iyileştirme için birleşik çaba
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
• Standardizasyon araçları (problemleri görünür kılmak için
standart oluşturmasına yardım ederler) 5S, yükleme çizelgelemesi,
kanban sistemi
• Analiz metodları (problemlerin kök nedenlerini anlamada
kullanılır) DAH, spagetti diagramı, balık kılçığı diagramı
• Karşı önlem araçları (kök nedenleri yok ederler) A3, PDCA
• Süreklilik araçları (standartların devamlı uygulanmasını
sağlarlar) Görsel yönetim, PDCA
• Araçların rolü , kavramların uygulanmasına destek vermek ve
problemleri etkin bir şekilde teşhir edip çözmektir
1. Belli başlı Değer Akışlarına onların sizden talep ettikleri
desteği sağlamak.
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
Süreçlerin Desteklenmesi için Liderliğin
Rolü
2. Belli başlı Değer Akışlarına—bir destek bölgesi işlevsel
uzmanı olarak—sizin onlara gerekeceğini saptadığınız
desteği sağlamak.
3. Her bir destek bölgesinde Yalın Düşünceyi ve Harekete
Geçmeyi kurumsallaştırmak (işletmenin her bir işlevi
kapsamında 3 M’yi elimine etmek).
John Shook
Vision/Values
True North
Line of Sight
Strategy Formulation and
gelişime bağlıDeployment
ve
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
Purpose
İnsanlar
• Sürekli
işin içindedir
PDCA
Process
A3 Thinking
• Sürekli problem çözer • Horizontal flow of value at the pull
the customer
• Takım çalışması yürütür• ofWorkplace
Management through
• İnsanların ürünlerden Standardization & Visualization
• Relentless elimination of waste,
overburden and unevenness
önce gelmeleri
• Lean Tools applied as appropriate
• Sürekli gelişime Katılım
• Meydan Okuma ve
Koçluk
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
Bir problemin çıkması “problem” DEĞİLDİR
İnsanlar problem keşfettiklerinde,
Onları suçlamayın ya da
onlara kızmayın…Aksine
Takım üyelerini anormallikler
üzerine düşündükleri ve onları
gördükleri için takdir edin
Konuşmanızın 4X katı kadar dinleyin
Çözülen Problemler = İş Güvenliği
Kendi İş Güvenliğine katkı sağlamak için her gün düzenli neler yapıyorsun?
Vision/Values
True North
Line of Sight
Strategy Formulation and Deployment
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
Yalın Yönetim –PDCA Bilimsel Problem
Çözme Yöntemi
Purpose
People
PDCA
A3 Düşüncesi•
• Engaged and involved
in CI
• Continuously solve problems
• Teamwork
® Copyright 2009 Lean Enterprise Institute, Inc. All rights reserved.
Process
Horizontal flow of value at the
pull of the customer
• Workplace Management
through standardization &
Visualization
• Relentless elimination of
waste, overburden and
unevenness
• Lean Tools applied as
appropriate
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
DÜZELT &
STANDARTLAŞTIR
GÖZDEN GEÇİR
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Gerçek problemi anla
ACT
PLAN
CHECK
STUDY
DO
ÇÖZÜM HİPOTEZİ
GELİŞTİR
DENEME YAP
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
AP
CD
Stratejik
Değer akışına ve sisteme
yönelik
AP
CD
Gemba da israflara
yönelik
AP
John Shook
CD
AP
CD
AP
CD
AP
CD
AP
CD
AP
CD
AP
CD
AP
CD
AP
CD
AP
CD
AP
CD
AP
CD
AP
CD
AP
AP
AP
AP
AP
AP
CD
CD
CD
CD
CD
CD
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
• A3
• Hoshin Kanri
• Yönetim Standart İşi ve sistem kaizen (kaikaku)
Bütün bu araç ve yaklaşımları kullanarak
geleceği yöneten her seviyede liderler
yetiştirmek
www.lean.org.tr
YALIN ENSTİTÜ
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
52 / 125
Ya
w lı
w n
w E
.le ns
an tit
ü
.o
rg
.tr
Tüm hakları Yalın Enstitü'ye ait olup izinsiz kopyalanması ve paylaşılması yasaktır
Teşekkür ederiz
Download