advertisement
Yapılan Araştırmalar Muhasebe
Mesleğini Geleceğin Meslekleri
Arasında Gösteriyor
Küresel krizin iş hayatına
etkilerini belirlemek üzere
5 ayrı alanda yapılan
araştırma, farklı
kategorilerde 50 mesleği ön
plana çıkardı. Bu meslekler
arasında, farklı alanlarda
uzmanlaşmış
muhasebeciler de yer aldı.
Geleceğin Meslekleri
•
•
•
•
•
Girişimcilik,
Finansal analist ve danışmanlık,
Pazar araştırma analistleri,
Denetimciler,
Muhasebe ve maliyet hesaplayıcıları
İŞ BULMA İMKÂNLARI
Meslek mensupları;
• Muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında,
• Dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili
departmanları
• Ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde
çalışabilirler!
İŞ BULMA İMKÂNLARI
• Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili
bölümlerinde çalışabilirler. Mesleğin oldukça
geniş bir çalışma alanı mevcuttur.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
• Meslek eğitimi, ortaöğretimde Anadolu ticaret
ve ticaret meslek liselerinde verilmektedir. Bu
okullardan mezun olanlar meslek yüksek
okullarının ilgili bölümlerine sınavsız geçiş
yaparak önlisans düzeyinde eğitim alırlar.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
• Önlisans programını tamamlayanlar ÖSYM
tarafından yapılan dikey geçiş sınavı’nda
başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili
lisans programlarına geçebilirler. Bu eğitimden
sonra ÖSYM′nin yapacağı sınav neticesinde
başarılı olanlar lisans düzeyinde eğitim de
alabilirler. İş yerlerinde belli bir süre çalışarak
idari yönden de ilerleme sağlamaları
mümkündür.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
• Ayrıca, 3568 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan
serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali
müşavir, yeminli mali müşavir unvanlarını da
belirli çalışma şartlarını yerine getirerek
alabilirler.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
• İki
yıllık
Meslek
Yüksek
Okullarını
bitirdiklerinde sınava girmeden Açıköğretim
Fakültesinin ilgili programlarına devam
edebilirler.
Alanımız Öğrencilerinin Tercih Edebilecekleri
Sınavsız Önlisans Programları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Muhasebe
Bankacılık ve Sigortacılık
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Hava Lojistiği
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kooperatifçilik
Lojistik
Marina İşletme
Marka İletişimi
Menkul Kıymetler ve Sermaye
Piyasası
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama Perakende Satış ve
Mağaza Yönetimi
Posta Hizmetleri
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sosyal Güvenlik
Tarımsal İşletmecilik
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve
Depolama Teknolojisi
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Maliye
Muhasebe ve Finansman
Bölümünü Tercih Etmek Bir
Ayrıcalıktır
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards